Stacja C19 Zacisze

 • Zakończono wykonanie ekranów akustycznych.
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37)
 • Wykonano ściany szczelinowe wyjścia w2 -100%.
 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 20%.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 26-28 – 11%
 • Wykonano jet –grauting   plag-in 100%
 • Wykonano jet-grauting rejon W2 -40%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 28-37 na poz. -1.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywany jest wieniec na ścianach szczelinowych – wykonano około 60%.
 • Wykonano platformę pod jet-grauting
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje  40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.  

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu -1 korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykop wstępny wyjścia W2 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykop wstępny wyjścia W4 – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne)
 • Trwa wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne)
 • Trwa wykonywanie stropu pośredniego stacji – zaawansowanie 35%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 80%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP – 90%. Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjść W5 i W6.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 95%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części płytkiej.
 • Zakończono wykonywanie rusztu żelbetowego części głębokiej.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 40%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -35 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 100 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych 15%.
 • Wykonano strop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 45 %.
 • Wykonywanie płyty fundamentowej komory startowej TBM i rozjazdów -100 %
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 7%.

Wentylatornia V21

 • Wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 95%,
 • Górny oczep ścian szczelinowych – 95%,
 • Żelbetowy strop górny wentylatorni – 95%.
 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.
 • Wykopano i wywieziono grunt z poziomu -1, przygotowano zamki w ścianach szczelinowych oraz chudy beton pod płytę fundamentową części płytkiej wentylatorni V21.
 • Trwa spawanie głowic słupów w poziomie płyty fundamentowej części płytkiej w poziomie -1.