Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 95%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 95%
 • Płytowanie HPL wykonano 50%.
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 98%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 95%, hala odpraw 95%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron 95%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 90%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 95%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 95% i na poz. -1 80%. Trwa montaż płyt GRC – 67%
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 98% i wyjściu W4 -98%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 80%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 25%
 • Kanalizacja podposadzkowa: 95%, rozpoczęto montaż wpustów
 • Instalacja wod.-kan.: 75 %
 • Wentylacja lokalna: 85 %
 • Wentylacja podstawowa: bez zmian (90 %)
 • Instalacja gaszenia gazem: 80 %
 • Instalacja ogrzewania: 55 %
 • Instalacja klimatyzacji: 80 %
 • Przepompownie: 65%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 98%
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 35%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 75%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 18 z 20 szt. drzwi
 • Wykonuje się druga warstwę malarską – zaawansowanie 50%
 • Instalacja wentylacji lokalnej – zaawansowanie 70%
 • Wentylacja podstawowa – zaawansowanie 90%
 • Instalacja kanalizacji – zaawansowanie 70%
 • Instalacja wodna – zaawansowanie 75%
 • Przepompownia – zaawansowanie 50%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych
 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji
 • Wykonano 80% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej
 • Wykonano 80% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -99%, wod-kan –95%, wentylacja lokalna -95%, wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—100%, instalacja klimatyzacji -100%
 • Trwa rozruch central wentylacyjnych
 • Trwa rozruch instalacji klimatyzacji (chłodzenia)
 • Kontynuowano zasypki pozostałych części stropów stacji oraz wyjść
 • Trwają prace drogowe przy odtworzeniu ulicy Ossowskiego

Wentylatornia V17

 • Wykonano 90% robót wykończeniowych
 • Trwa montaż okładzin akustycznych – 95%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 10 z 18 szt. drzwi
 • Wykonuje się malowanie. Wykonano 80% malowania jednokrotnego
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 25%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 65%
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -95%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 96%
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 95%
 • Kontynuowano wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 96%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 96%
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 85%
 • Trwa montaż witryn szklanych w strefach ogólnomiejskich – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto montaż przeszkleń wyjść i szachtów windowych – zaawansowanie 75%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 80%
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 90%, trwa tzw.”biały montaż” w toaletach i montaż hydrantów, wentylacja lokalna – 90%, wentylacja podstawowa – 100% zakończono montaż wszystkich urządzeń, instalacja gaszenia gazem – 100% w zakresie sanitarnym (zakończono montaż rur i butli,) instalacja klimatyzacji – 100%

Wentylatornia V18

 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 90%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -90%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%

Stacja C19 Zacisze

 • Trwają prace przygotowawcze na stacji C19
 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) wykonano ok 80%

Stacja C20 Kondratowicza

 • Rozpoczęto budowę tymczasowej sieci ciepłowniczej

Stacja C21 Bródno

 • Rozpoczęto montaż ogrodzenia placu budowy pod wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych Zabetonowano korek w komorze CR2