Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono demontaż zaplecza TBM. Zdemontowano suwnice.
 • Kontynuowane są prace przy słupach docelowych stacji – wykonanie 80%
 • Wykonywane są ściany i słupy podperonia – wykonanie 80%
 • Wykonywana jest płyta podperonia. Wykonano 30% płyt podperonia.
 • Wykonano płytę górna ( skośną) nad wyjściem W2.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 25% ścian.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie
 • Wykonywany jest szacht P1. Wykonuje się zbrojenie części nadziemnej szachtu.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe – Zaawansowanie 70%.

Wentylatornia V16           

 • Zakończono odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano część nadziemną szachtu P2.
 • Zakończono zasypki wentylatornii.
 • Trwają prace przy robotach murowych. Wykonano 90% murów.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 92% murów na poziomie -1.
 • Wykonano 70% murów na poziomie -2.
 • Wykonano 85 tynków na poziomie -1.
 • Kontynuowane są prace malarskie na poziomie -1.
 • Trwają prace związane z wykonywaniem podłogi podniesionej na poziomie -1.
 • Trwają prace przy szachtach
 • Kontynuowane są prace torowe na komorze rozjazdów
 • Wykonano 25% płyty dennej w wejściu W1.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na całym poziomie -1 (z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych) zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropie – 80%.
 • Zakończono układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace nad drugorzędnymi elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 25% robót wykończeniowych.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na poziomie-2 (rejon torów odstawczych) w sekcjach przeznaczonych do betonowania (zaawansowanie około 85%).
 • Zakończono roboty wykończeniowe w pomieszczeniach podstacji
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji – zaawansowanie 90%
 • Zakończono prace związane z zamknięciem otworów tymczasowych stacji.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pomieszczeniu 200.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych (zaawansowanie 5%).
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji – zaawansowanie 10% .
 • Trwa wykonywanie ścian murowanych na torach odstawczych poziom -1 zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych – zaawansowanie 90%)
 • Kontynuowane są prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych – zaawansowanie 15%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych na poziomie -2 torów odstawczych (ściany peronów, ściana kanału przeglądowego – zaawansowanie 70%).
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 – zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W1 – zaawansowanie 10%.
 • Trwają przygotowania pod instalacje elektryczne (podtynkowe) w pomieszczeniachsocjalnych, technicznych, oraz szybach windowych.
 • Rozpoczęto montaż tras kablowych w podperoniu.
 • Trwa montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniu podstacji – zaawansowanie 5%
 • Rozpoczęto układanie przepustów kablowych dla połączenia podperonia i ściany zatorowej.

Wentylatornia V18

 • Kontynuowane są prace związane z wykonaniem łączników tunelowych
 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1.

Tunele

 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 – 55%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 – 55%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 – 15%
 • Tunel łącznikowy D17.1 – 55%
 • Tunel łącznikowy D16.1 – 25%
 • Tunel łącznikowy D16.2 – 5%

Portale tuneli szlakowych (połączenie konstrukcji tuneli z konstrukcją stacji):

 • Wykonano 2 portale na stacji C18,
 • Wykonano 4 portale na stacji C17
 • Wykonano 1 portal na stacji C16.

Roboty torowe

Tunel D18L i D18P

Wykonano i odebrano odbiorem technicznym- 759 m podbudowy betonowej /bankiet górny i dolny/, co stanowi 90% obydwu tuneli.

Stacja C17

Trwają roboty wykonywania podbudowy betonowej, – wykonano 80% robót betonowych

Tunel D17L

Trwają prace przy wykonywaniu podbudowy betonowej – wykonano 30% bankietów bocznych.