Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych i baret.
 • Kontynuowane są prace prowadzone przy wzmocnieniu budynku przy ul. Strzeleckiej 46 – montaż konstrukcji stalowej, wzmacnianie nadproży okiennych, zszycia pęknięć budynku, wzmocnienie ław fundamentowych.
 • Wykonano 40% stropu górnego.
 • Wykonuje się odbiory uziemienia na stropie górnym.
 • Zakończono jet grouting – plug out.

Wentylatornia V16

 • Prowadzone są prace przy wykopie w części głębokiej.
 • Wykonywane są elementy pionowe i schody, ściany nadziemne.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono wykonywanie baret na części stacyjnej.
 • Wykonano 50% stropu górnego (4 z 8 części) na części stacyjnej.
 • Zakończono wykonywanie wykopu na poziomie -1 na komorze rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie rusztu na poziomie -1 na części komory rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie kolumn ,,jet-grouting’’ na potrzeby wejścia tarcz TBM do komory rozjazdów.
 • Wyjście W1 – zakończono wykonywanie sekcji ścian szczelinowych.
 • Wyjście W2 – zakończono wykonywanie sekcji ścian szczelinowych.
 • Wyjście W3 – zakończono wykonywanie sekcji ścian szczelinowych.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K3.
 • Trwa rozbiórka (likwidacja) starego kolektora w osi ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 30 % wykopu na części płytkiej.
 • Dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Wykonano kanalizację sanitarną w stropie pośrednim stacji w osiach 1-28.
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu płyty dennej (zaawansowanie 60%).
 • Zakończono wykop do poziomu stropu górnego na torach odstawczych w osiach 30-37.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 10%).
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 50%).