Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 99%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 98%
 • Roboty murowe podperonie – 99%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 97%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 60%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 55%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 90%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -60%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -95%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 95%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 54%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 50%.
 • Montaż ścian szklanych 20%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz -2 – 12%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-20 % .
 • C19 Systemy radiołączności:                 
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano ok. 97% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 95 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 95 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 82 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 75 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 60%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 60%.
 • Trasy kablowe na stacji :
 • – podperonie- 95%,
 • – poziom -1- 85%,
 • – poziom -2- 90%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 40%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 25%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 80%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są roboty murowe 85%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 98%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Wykonywana jest klatka schodowa części głębokiej – 30%
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 15%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 92 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 55 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan – 33 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Zakończono prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej.
 • Trasy kablowe – 5%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 99%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 99%
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 40%..
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 90%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 87%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 32%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 61%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 90%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-60%.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                
 • Służb Metra- 45%,
 • Służb Kryzysowych- 45%,
 • Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe CCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 77 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 90 %
 • Montaż instalacji wod-kan – 20 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 50%.
 • Instalacja oświetleniowa 15%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 85%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie – 50%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych, pomieszczeniach technicznych i korytarzach-całkowite zaawansowanie- 60%.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 97 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 90 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 92%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1 – 80 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2 – 51%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1 – 65 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 83 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 83 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 70 %.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 59 %, posadzki kamienne 78 %, schody 80 %, gres 48 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 85 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 45 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 32 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • – dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • – dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 50%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 83%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 35%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 20%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 10%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 90% – rozpoczęto zamykanie otworu technologicznego, trwa montaż szalunku oraz wykuwanie bruzd w ścianach.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 80%
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Wykonano 3 poziom rozpierający w części głębokiej – żelbetowy strop pośredni.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów oraz ścian klatki schodowej z poziomu -2 do poziomu -1.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 50 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 50 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 92 %.
 • Instalacja uziemień- 45%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 65%.

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą uszkodzonej obudowy oraz czyszczenie tuneli:
 • Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,
 • Tunel D20 P i L – 98% uszczelnienia,
 • Tunel D19 P i L – 98% uszczelnienia.
 • Wykonanie tras kablowych:
 • – D19 lewy- 85%,
 • – D19 prawy- 90%,
 • – D21 prawy- 93%,
 • -D21 lewy- 83%,
 • -D20 prawy- 85%,
 • -D20 lewy- 55%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D21 P – 13%, D21 L – 13%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D19 P – 1%.
 • Instalacja oświetleniowa:
 • – D21L- 75%.
 • Uziemienia:
 • – D21P- 15%,
 • – D21L- 30%.