Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 78%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 71%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 24%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 2%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 90%. 
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2 – 80%. 
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%. 
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano 5%
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   –  55 %.
 • Wykonano ok. 79% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano płytę denną w poz. -14,4 – 100%.
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 25%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 50%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 10%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 12%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej wyjścia W1.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 10%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%
 • .Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W3.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W3 – zaawansowanie 40%
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy).
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6 – zaawansowanie 60%
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 40%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 15%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Trwa wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych – zaawansowanie 80%

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Rozpoczęto prace murarskie – zaawansowanie 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Wykonano przyłącze kanalizacyjne do obiektu wentylatorni szlakowej.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Zakończono wykonywanie wykopu po poziomu płyty górnej na całej stacji.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 95 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 66 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 50 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 98 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 25%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 20%.
 • Wykonywana jest siatka Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 20%.

Wentylatornia V21

 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Ułożono izolację płyty fundamentowej w części głębokiej oprócz przegłębienia.
 • Wykonano płytę fundamentową w części głębokiej – 95 %.
 • Pozostało do wykonania w płycie fundamentowej przegłębienie dla odwodnienia wentylatorni V21 oraz tuneli D21.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1 i -2.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego i prawego dla łączników wentylatornii V21 z tunelem.
 • Wykonano przejazd (z kruszywa łamanego) przez rozparcia w tunelu D21 lewym i prawym do zachowania komunikacji.
 • Wykonano próbne odwierty od strony tunelu D21P i D21L celem określenia ilości wody we wzmocnionym gruncie i uzyskania potwierdzenia właściwych parametrów wzmocnionego gruntu.
 • Rozpoczęto nacinanie ścian szczelinowych na poziomie -2 celem wstawienia ram podpierających w otworach łączników tunelowych V21.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 5%.