Stacja C16 Szwedzka

 • Konstrukcje murowe na poziomie -1 – wymurowano 100% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego – 100%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 100% .
 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 95%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 90%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 90%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 92%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 90%, hala odpraw 90%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 70%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 80%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 95% i na poz. -1 70%. Trwa montaż płyt GRC – 30%
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 95% i wyjściu W4 -45%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 70%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 60%, wentylacyjnych 70%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki) – 85%
 • Rozpoczęto montaż instalacji ogrzewania 22%
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji 50%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 90%.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1 100% całości.
 • Wykonano izolacje przeciwwodne przegłębień w płycie dennej części głębokiej-100%
 • Wykonano gres pompowni – 100%
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 40%.
 • Trwa montaż wentylacji podstawowej 90%.
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej   80%.
 • Rozpoczęto montaż przepompowni – zaawansowanie 50%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 92% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 100% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 75% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -98%, wod-kan –90%, wentylacja lokalna -80%, wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—70%, instalacja klimatyzacji -90%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 80%, wentylacji- 100%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych – 80%

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych – zaawansowanie 99%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 90%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 60 %.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 40%
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 85% – rozpoczęto tzw.”biały montaż” w toaletach i hydranty, wentylacja lokalna – 85%, wentylacja podstawowa – 100%, instalacja gaszenia gazem – 70%, instalacja klimatyzacji – 70%.

Wentylatornia V18

 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan – 75%, wentylacji lokalnej – 80%, wentylacji podstawowej – 100%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 60%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 15%.
 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 75%.

Stacja C19 Zacisze

 • Rozpoczęto prace przygotowawcze na stacji C19. Dostarczono i złożono płyty betonowe dla celów organizacji budowy

Stacja C21 Bródno

 • W dniu 21.11.2018 r. wraz z przedstawicielami Wykonawcy, Biura Projektowego i Metra Warszawskiego wyznaczono drzewa i krzewy kolidujące z projektowanymi obiektami kubaturowymi i infrastrukturą podziemną stacji C21. Z oględzin terenu spisano protokół. Przed przystąpieniem do wycinki, zgodnie z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Wykonawca dokona bieżącej diagnozy terenu celem ustalenia ilości, rodzaju i lokalizacji skrzynek lęgowych.
 • Wykonawca przejął budynek przedszkola przy ul. Hieronima 2 i rozpoczął prace przygotowawcze do rozbiórki obiektu.