Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji
 • Kontynuowane są prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Trwają prace przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej ścian wyjścia W1.
 • Trwa budowa szachtu P1.
 • Rozpoczęto konstrukcje murowe.
 • Prowadzona jest budowa przyłącza sieci cieplnych do stacji – I etap w ulicy Strzeleckiej.

Wentylatornia V16

 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Wykonywane jest rozparcie na wentylatorni w celu przejścia tarczy TBM.       

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% płyty peronu.
 • Wykonano 75% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach
 • Zakończono prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli dla wykonywania prac budowlanych.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod transformatory trakcyjne.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace przy drugorzędnych elementach konstrukcyjnych.
 • Wykonano 15% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczych i wodociągowych na końcu stacji nad torami odstawczymi. Dokonano docelowych przełączeń przy udziale gestorów poszczególnych sieci.
 • Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na poziomie-2 (rejon przepompowni w osiach 42’- 44’) w sekcjach przeznaczonych do betonowania- zaawansowanie w/w robót około 20%.
 • Ułożono trasy kablowe (przepusty) w płycie dennej od osi 30-44 w ilości ok 240 sztuk rurą DVR Ø 160.
 • Zakończono prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli.
 • Rozpoczęto przygotowania pod instalacje elektryczne (podtynkowe) w pomieszczeniach socjalnych, oraz szybach windowych.
 • Rozpoczęto prace wykończeniowe w pomieszczeniach podstacji. 
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 70%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 80%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 70%).
 • Zakończono wykop do płyty dennej na torach odstawczych.
 • Trwa wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 55%).
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 40%).
 • Rozpoczęto wykonywanie zewnętrznych elementów pionowych na torach odstawczych (zaawansowanie 5%).
 • Wykonano wzmocnienie gruntu pod wejście W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie wzmocnienia gruntu pod wejście W1 (zaawansowanie 20%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych
 • Rozpoczęto prace murarskie na poziomie -1 (zaawansowanie 50%).

Tunele

 • Budowa tunelu prawego i lewego na szlaku D-18 i D-17 została zakończona.
 • C-15 Szyb demontażowy: Trwają roboty związane z przygotowaniem konstrukcji żelbetowej, na której zakończą drążenie maszyny TBM. Na powierzchni terenu przy otworze technologicznym rozpoczęto prace pod platformę tymczasową dla dźwigu, który zdemontuje oraz wyciągnie maszyny TBM w częściach na powierzchnię terenu.
 • TBM S-644: w listopadzie 2017 maszyna TBM 644 zakończyła budowę odcinka tunelu D-16 pod wszystkimi budynkami zlokalizowanymi przy ulicy Strzeleckiej.
 • W tunelu D-18 i D-17 (prawym i lewym) wykonywano uszczelnienia tuneli.
 • Wykonano uszczelnienie oraz odebrano szczelność tuneli D-18 (prawy i lewy) na odcinku od stacji C-17 do wentylatorni szlakowej V-18.
 • Wykonawca rozpoczął realizację portali tunelowych na stacjach C-18 oraz C-17. W listopadzie wykonano portal C-18 lewego tunelu (90%), rozpoczęto montaż zbrojenia portalu prawego na stacji C-17 (15%).

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono profilowanie płyty dennej.
 • Trwają prace przy modernizacji końca torów odstawczych do wejścia tarczy ( montaż ram) do wycinki słupa.
 • Rozpoczęto wykonywanie mikropali dla posadowienia żurawia.