Stacja C16 Szwedzka

 • kontynuowano prace przy ścianach szczelinowych i baretach
 • rozpoczęto prace polegające na wzmocnieniu budynku przy ul. Strzeleckiej 46 oraz wykonaniu iniekcji niskociśnieniowych
 • Wykonano iniekcje wzmacniające grunt (od strony MZA) dla wejścia tarczy drążącej

Wentylatornia V16

 • wykonano ściany szczelinowe i strop górny
 • wykonano płytę denną w części płytkiej
 • ukończono roboty polegające na wzmocnieniu gruntu (iniekcje) na potrzeby wykonania łączników pomiędzy tunelami a wentylatornią
 • w trakcie wykonywania jest oczep stalowy (konstrukcja rozparcia ścian wentylatorni) w celu rozpoczęcia wykopu części głębokiej

Stacja C17 Targówek

 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A43
 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A42
 • zakończono wykonywanie komory kanalizacyjnej K2
 • wykonano 20 % konstrukcji na komorze K3
 • wykonano 80 % konstrukcji na komorze K4
 • wykonano 18 % konstrukcji na komorze K1
 • wykonano 100 % wykopu wstępnego na stacji
 • wykonano 100% sekcji ścian szczelinowych na komorze rozjazdów
 • wykonano 100% baret na komorze rozjazdów
 • wykonano 20% sekcji ścian szczelinowych (13 szt. z 64 szt.) w części stacyjnej
 • trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z komorami –odcinek K3-K4
 • trwają prace przy przełączeniu wcześniej niezinwentaryzowanego kabla światłowodowego ZOSM zamontowanego w kanalizacji ściekowej

Wentylatornia V17

 • zakończono wykonywanie ścian szczelinowych

Stacja C18 Trocka

 • zakończono przełączania kabli miedzianych i światłowodowych na trasy tymczasowe i docelowe
 • rozpoczęto prace związane z uziemieniem konstrukcji stacji
 • zakończono przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nad stropem stacji w osiach 18-21
 • zakończono demontaż sieci cieplnej na estakadzie na końcu torów odstawczych
 • trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret części stacyjnej (zaawansowanie 95%)
 • trwa wykonywanie stropu zewnętrznego (zaawansowanie 30%)
 • wykonano izolację przegłębienia stropu zewnętrznego stacji w osich 18-20
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych
 • rozpoczęto wykop wstępny na torach odstawczych
 • trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grouting) przy osi 1 na potrzeby TBM

Wentylatornia V18

 • wykonano strop zewnętrzny
 • rozpoczęto wykop podstropowy

Podpisanie Aktu Erekcyjnego

W dniu 15 listopada 2016r. na Targówku odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego w strop budowanej stacji C18 Trocka. Podpisanie Aktu Erekcyjnego miało miejsce w Punkcie Informacyjnym budowy II linii metra na odcinku wschodnim – północnym, zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Pratulińskiej i Handlowej. W uroczystości udział wzięli min. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciele Metra Warszawskiego, Wykonawcy oraz innych instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji.

Po podpisaniu Aktu Erekcyjnego przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, dokument schowany został do specjalnej metalowej tuby, a następnie wmurowany w strop stacji C18 Trocka. W tubie, oprócz Aktu znalazły się również zgrane na pendrive życzenia dla przyszłych mieszkańców Warszawy zebrane od współczesnych mieszkańców całego kraju oraz aktualne gazety.

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego była jednocześnie inauguracją działalności Punktu informacyjnego budowy II linii metra na odcinku wschodnim – północnym, który będzie dostępny dla mieszkańców Warszawy przez cały okres budowy.