Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 92%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 100%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu – 100%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 100%.
 • Montaż ścian szklanych – 100%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 98%.
 • Okładziny części nadziemnych – 100%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 70%.
 • Wykonywane są elementy informacji wizualnej – 85%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne – 100%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 98 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 100 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 100 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 100 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 100 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 99%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 100 %.
 • Uziemienia na stacji- 100%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 100%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 100%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia – 100%.
 • Zasilanie dla wentylacji – 100%.
 • Zasilanie zasuw sieci wody oraz pompownie – 99%.
 • Kable zasilające – 100%.

Wentylatornia V19

 • Malowanie ścian i sufitów – 99%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 100%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 100%.
 • Wykonywane są elewacje- okładziny części nadziemnych – 100%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne – 80%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Instalacja klimatyzacyjna – 99 %.
 • Pompownia ścieków – 99 %.
 • Oświetlenie podstawowe 99%.
 • Zasilanie wentylacji 90%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono  montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono montaż drzwi – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 100%
 • Zakończono wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono montaż instalacji klimatyzacji- wykonano próby szczelności, napełnienie czynnikiem chłodniczym oraz wstępny rozruch wszystkich agregatów-zaawansowanie 100%.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-99%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono malowanie ścian – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 100%.
 • Trwają odbiory techniczne elementów wykończeniowych.
 • Instalacja wentylacji lokalnej – 100 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 98 %
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Instalacja klimatyzacji – 100 %.
 • Pompownia ścieków – 98 %.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 100 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 100 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 99 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 86 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 72 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 98 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 90 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych – 40 %.
 • Rozpoczęto montaż systemu informacji wizualnej – 65 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Instalacje uziemień na stacji-80%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 99%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 85%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 99%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-90%.
 • Sieć trakcyjna 95 %
 • Automatyka zasuw sieci wodnej- 90%.
 • Oświetlenie uliczne- 40%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 97%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni P1 i P2 – 95%, ułożono paroizolację, ocieplenie, warstwy wierzchnie
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa malowanie drugą warstwą farby wewnątrz sufitów oraz ścian – 85%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 99%.
 • Trwa montaż drzwi i obróbka glifów – 95%. Zamontowano drzwi wejściowe do wentylatorni
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 98 %.
 • Instalacja klimatyzacji – 100 %.
 • Pompownia ścieków – 98 %.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja podstawowa – 97%.
 • Automatyka zasilania- wentylacji lokalnej- 97%.