Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 92%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 92 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 74 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 38 %.
 • Wykowywana płyta schodów W1- 40%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-5%.
 • Uziemienia na stacji- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 25%.
 • Wykonywane są tynki- 75%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 40%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 100%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 70%.
 • Wykonywane są posadzki – 40%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -50%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2 60%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 53 %.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%
 • Trasy kablowe na stacji :

– podperonie- 60%,

– poziom -1- 40%,

– poziom -2- 60%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 80%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable – 40%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 95%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 67%.
 • Wykonywane są tynki ścian 55%
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 90%

Stacja C20 Kondratowicza 

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych drugorzędnych (ściany, szachty).
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 97%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 55%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 55%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 65%
 • Rozpoczęto układanie kamienia na schodach wejść – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 60%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 10%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 54%.
 • Rozpoczęto zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 44%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 10%.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 70%.
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 – wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-dostarczono i zamontowano wszystkie centrale wentylacyjne zaawansowanie całej instalacji wentylacji lokalnej-70%
 • Do pomieszczenia 650 przetransportowano komplet (2szt.) wentylatorów DLK dla wentylacji podstawowej.
 •  Wykonywane są prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Wykonanie tras kablowych poziom -2 – 70%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 8-18, 1-5- 95%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 30-46- 93%.
 • Bednarka na ścianach poz. -3 osie 2-18- 90%.
 • Konstrukcje kablowe pod podłogą osie 10-18- 75%.
 • Wykonano montaż sond prądów błądzących- 100%.
 • Instalacje podtynkowe- 92%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 75%
 •    Wykonanie tras kablowych poziom-1:

– korytarz 801-poz.-1 –zakończone,

– podperonie osie 2-10- zakończone,

– podperonie osie 2-20- 92%,

– podperonie osie 20-24- 40%,

– osie 30-46- 93%,

– osie 1-5, 8-18 poz. -1- 95%,

– osie 5-8- 75%,

– osie 10-18- 75%.

Wentylatornia V20

 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 33%
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 80 %
 • Montaż bednarek- 10%.
 • Montaż tras kablowych- 37%.

Stacja C21 Bródno 

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót – 70%.
 • Zamontowano stelaże (geberity) w toaletach publicznych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-25% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), a instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-25% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), a instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.200 ( podstacja energetyczna) oraz w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji na poziomie -1 w osiach 39-50 wraz z halą odpraw-zaawansowanie w/w robót-33%
 • Zrealizowano komplet dostaw urządzeń dla pom.650 (wentylatory DLK wraz z dyfuzorami i amortyzatorami). Zakończono montaż w/w urządzeń-posadowiono 2-a wentylatory na docelowych fundamentach.
 • Zaawansowanie robót sanitarnych w pom.650 (wentylatornia stacyjna)-90%.
 • Dostarczono komplet przepustnic wielopłaszczyznowych do pom.650 (wentylatornia podstawowa stacyjna).
 • Dostarczono komplet tłumików kulisowych (ściennych) do pom.650.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 33%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 35%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ochrony katodowej.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 97 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 60 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 36 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 44 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 68 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 65 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 50 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 38%, posadzki kamienne 48%, schody 40%, gres 24%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 24%.
 • Rozpoczęto roboty malarskie na poziomie -2.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 25 %.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 80%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 80%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 10%.

Wentylatornia V21 

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 82 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 30 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 20 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji w pomieszczeniach wentylatorów na poziomie -1.
 • Instalacje uziemień- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 30%
 • Dostawa rozdzielnicy RGW.

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 80% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 70% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:

– D19 lewy- 60%,

– D19 prawy- 30%,

– D21 prawy- 85%,

-D21 lewy- 85%,

-D20 prawy- 65%,

-D20 lewy- 48%.