Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano ściany czerpnio-wyrzutni P2.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 2-37.
 • Wykonano wykop pod strop górny na całym korpusie stacji.
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37).
 • Wykonano płytę denną wraz z izolacją w osiach 26-28, 17-19 i 23-26.
 • Wykonano ściany szczelinowe wyjścia w2 -100%.
 • Wykonano wykop do poziomu -1.
 • Wykonano strop pośredni na poz.-1 bez otworów technologicznych.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-95%.
 • Na wyjściu W2 trwa montaż izolacji i zbrojenia pod płytę denną osie 1-4.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej części płytkiej.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 10%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44
 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 70%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Trwa układanie izolacji pod płytę denną na wyjściu W2 – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W1 – zaawansowanie 40%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 15%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 30%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

– wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
-kanalizacyjnych – 85%,
-gazowych – 85%,
-ciepłowniczych – I ETAP – 90%, – II ETAP-90%.

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-65%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 20%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych czerpnio – wyrzutni.
 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego.
 • Trwa wykonywanie zasypek – zaawansowanie 70%.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – 72 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 56 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 55 %.
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 12 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 60 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 17%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 12%.

Wentylatornia V21

 • Wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 100%,
 • Górny oczep ścian szczelinowych – 98%,
 • Płyta fundamentowa – 80 %,
 • Ściany wewnętrzne żelbetowe – 85 % (ściany poziom -1),
 • Żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1,
 • Odkopano ściany w poziomie -2 do 2 poziomu żelbetowego rusztu rozpierającego,
 • Zasypano 50% stropu górnego na potrzeby przejścia przez wentylatornię maszyny TBM,
 •  Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1,
 •  Wykonywane są ściany czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu.
 •  Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.