Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V16

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V18

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 45%.
 • Zakończono budowę ścian szczelinowych gr 60 cm w rejonie wyrzutni P1 – 100%
 • Ciąg dalszy prac przy ekranach akustycznych
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sieci elektrycznych
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 25% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywania ścian szczelinowych korpusu stacji. Wykonano 15%

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są murki prowadzące
 • Wykonano wykop wstępny – 50%
 • Trwa przebudowa sieci elektroenergetycznych
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 55%.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe. Na chwilę obecną wykonano wszystkie sekcje gr 60cm
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.    

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie – 70%,
– kanalizacyjnych – 40%,
– gazowych – 85%,
– ciepłowniczych – 70%.

 • Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 45 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą św. Wincentego.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret. Zabetonowano 100% elementów.
 • Trwają przygotowania do wykonywania wzmocnień gruntu
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie 15%
– kanalizacyjnych – 55%.
– gazowych – 60%
– ciepłowniczych – 20%

 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów – 80%
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu komory rozjazdów.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – zaawansowanie – 50 %.
 • Trwają prace przy montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących.