Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywane jest wyjście W4 – wykonanie 80%
 • Wykonywane są szachty (części nadziemne). Wykonano 96% ścian.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 90% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 50%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 75% .
 • Wykonano ruszt podłogi podniesionej w pomieszczeniach technicznych na terenie stacji
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne pod posadzkowe – Zaawansowanie 95%.
 • Kontynuowany jest montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 22%, wentylacyjnych 41%, instalacja gaszenia gazem -60%.
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano 85%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 60%.

Wentylatornia V16           

 • Zakończono prace przy wykonywaniu łączników.
 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1. 85% całości.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 55%.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne związane z wentylacją.
 • Trwają prace przy instalacjach kanalizacyjnych 30%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 70% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 100% schodów.
 • Wykonano 70% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 25% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 40% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych.
 • Kontynuowanie montażu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%, gaszenia gazem-50%).
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -95%, wod-kan –78%, wentylacja lokalna -67%, wentylacja podstawowa -50%, instalacja gaszenia gazem—60%, instalacja klimatyzacji -40%.
 • Konstrukcje kablowe – 95%.
 • Uziemienia i połączenia wyrównawcze- 90%.
 • Instalacja siły i światła – 60%.
 • Montaż urządzeń w podstacji-85%.
 • Połączenia urządzeń w podstacji – 30%.
 • Przyłącze zasilania docelowego dla stacji C17 – 50%.
 • Systemu SAP od C16-C17 / wraz z tunelem i wentylatornią / – ok. 35%.
 • Systemu DSO C17 – ok. 30%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 70% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 75%, wentylacji- 35%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych – 60%

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa budowa przyłączy ciepłowniczych – 75%.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, ciepłowniczych – 100% kanalizacyjnych i wodociągowych – 90%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 35%, wentylacja lokalna – 50%, wentylacja podstawowa – 50%, instalacja gaszenia gazem – 70%.
 • Trwa montaż urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90% oraz połączeń urządzeń w podstacji – 40%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień i połączeń wyrównawczych- zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej – zaawansowanie 5%.
 • Trwają prace murarskie na poz.-2 torów odstawczych – zaawansowanie 90%
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie posadzek w pomieszczeniach technicznych stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%.
 • Wykonano zewnętrzne elementy pionowe na torach odstawczych .
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie wejścia W1 – zaawansowanie 90%.
 • Trwają zasypki stacji i torów odstawczych – zaawansowanie 90%

Wentylatornia V18

 • Wykonywanie posadzki w poz.-1 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji – zaawansowanie 5%.

Tunele

 • Budowa tuneli i łączników tunelowych zakończona.

Roboty torowe

Stacja C18

 • Wykonano 90% podbudowy betonowej w części torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonanie płyty torowej w części stacyjnej strona lewa – wykonano 143 mpłyty torowej.

Tunel D18L i D18P

 • Wykonano 895,0 m płyty torowej w obu tunelach – 96,0%

Stacja C17

 • Zakończono podbudowę betonową torową w obu torach na całej stacji.
 • Zakończono wykonywanie płyty torowo-rozjazdowej na stacji.

Tunel D17L i D17P

 • Zakończono podbudowę betonową torową w obu tunelach.
 • Wykonano 862,0 m płyty torowej w obu tunelach – 66,0%.

Stacja C16

 • Rozpoczęto wykonywanie podbudowy betonowej torowej w obu torach.
 • Wykonano 80% podbudowy w torze lewym i 30% podbudowy w torze prawym.

Tunel D16L i D16P

 • Wykonano 100% podbudowy betonowej torowej w tunelu prawym.
 • Wykonano 89% podbudowy betonowej torowej w tunelu lewym.