Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono prace przy ścianach szczelinowych, wykopie podstropowym, płycie stropowej.
 • Wykonano 80% płyty dennej na stacji.
 • Kontynuowano prace przy instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2. Zaawansowanie wykonania całej kanalizacji w stropach — 65%.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych stacji.

Wentylatornia V16

 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Wykonano 80% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 90% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 50 % słupów na komorze rozjazdów.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Zakończono budowę 40 otworowej docelowej kanalizacji teletechnicznej na stropie korpusu stacji – rozpoczęto układanie kabli w kanalizację docelową.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 25% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej.

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie słupów docelowych stacji (zaawansowanie 70%).
 • Zakończono wykonywanie ścian szachtu windowego 107B.
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu -1 na torach odstawczych (zaawansowanie 95%)
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 60%)
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15) – zaawansowanie 5%.

Wentylatornia V18

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.

Tunele

 • C-15 Szyb demontażowy: Trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu na wejściu maszyn TBM do szybu demontażowego C-15
 • Na stacji C-17 zakończono montaż oporowych bloków startowych dla TBM-ów oraz pierścieni startowych na ścianach szczelinowych dla drążenia tuneli szlakowych D-17.
 • TBM S-644:
 • W lipcu 2017 r. przesuwano maszynę na konstrukcji stalowej przez stację C-17. Dokonano wymiany szczotek uszczelniających TBM-u, wymiany narzędzi skrawających oraz przeglądu maszyny.
 • W dniu 25 lipca 2017 r. maszyna TBM S644 rozpoczęła drążenie prawego tunelu D-17.
 • TBM S-760: Trwa przegląd maszyny przed drążeniem tunelu D-17.

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono prace przy montażu ściany wydzielenia ogniowego na stacji C15. Przebudowano instalację wod-kan oraz trasy koryt kablowych.
 • Rozpoczęto jet-grouting na potrzeby wejścia TBM do stacji C15 – zaawansowanie 25%.