Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 80%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 95%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 95%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -85%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 99%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 99%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 80%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 50%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 90%.
 • Okładziny części nadziemnych – 40%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-95%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 30%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -95%.
 • Wykonywane są elementy informacji wizualnej – 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-75 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 98 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 95 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 94%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 95 %.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • – podperonie- 95%,
 • – poziom -1- 95%,
 • – poziom -2- 95%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.
 • Zasilanie dla wentylacji 85%.
 • Zasilanie zasuw sieci wody oraz pompownie 70%.
 • Kable zasilające- 40%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 99%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 80%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 85%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 95%.
 • Wykonywane są elewacje- okładziny części nadziemnych- 20%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 92 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 80 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 99 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 85 %.
 • Trwa montaż pompowni ścieków – 75 %.
 • Trasy kablowe – 90%.
 • Oświetlenie podstawowe 30%.
 • Zasilanie wentylacji 60%.
 • Linie zasilające 85%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1.
 • Zakończono wykonywanie posadzek poziom -1 i poziom -2.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 87%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1.
 • Zakończono wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej na peronie.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 35%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszanych w częściach technicznych – zaawansowanie 35%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie ścian zatorowych – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 60%.

Wentylatornia V20

 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 50%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 92 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 70 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 75%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 95 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 95 %.
 • Pompownia ścieków – 85%.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 70%.
 • Montaż tras kablowych- 85%.
 • Instalacja oświetleniowa- 40%.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 94%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 96%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 89%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 51 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 96%.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 91 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 78 %, posadzki kamienne 97 %, schody 98 %, gres 71 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 98 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 85 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim – 90%
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 50 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 16 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 62 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 90 %.
 • Kontynuowane jest szklenie stolarki aluminiowej – 85 %.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 55 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych – 28 %.
 • Rozpoczęto montaż systemu informacji wizualnej – 16 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji-70%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 98%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 75%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 45%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 55%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 45%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 85%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni P1 i P2 – 50%, ułożono paroizolację.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 – 99%
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 90%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Ułożono gres na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1. oraz -2 – 95%
 • Trwa montaż drzwi – 95%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 88 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 75 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 75 %.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 86%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 65%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych:
 • D19 lewy- 95%
 • D19 prawy- 95%
 • D21 prawy- 98%
 • D21 lewy- 98%
 • D20 prawy- 95%
 • D20 lewy- 95%