Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 70%.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 18-28 – 44%
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%
 • Wykonuje się wieńce na ścianach szczelinowych wyjścia W2- 100%
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-6%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 23-37 na poz. -1.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 70%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonano ściany szczelinowe.
 • Wykonano barety.
 • Wykonywany jest wieniec na ścianach szczelinowych – wykonano około 80%.
 • Wykonano platformę pod jet-grouting.
 • Wykonany został jet grouting.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.       

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu płyty dennej stacji. – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej stacji – zaawansowanie 5%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego wyjścia W2 – zaawansowanie 70%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.

Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 80%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP – 90%. Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.

 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Trwa budowa docelowej sieci ciepłowniczej 2*Dn350 od komory K1 -wykonano odcinek nad stropem stacji.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Zaawansowanie w/w robót na całym poziomie -1 wynosi 90%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 85 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 17%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -35 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 100 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 90 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 12 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 75 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 20%.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej- 8%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 8%.

Wentylatornia V21

 • Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.
 • Zakończono prace związane z wykonaniem korka w technologii jet-grouting wraz z wzmocnieniem gruntu pod łączniki z tunelami.
 • Wykonywane są następujące prace związane z budową wentylatorni:
 • – wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 100%,
 • – górny oczep ścian szczelinowych – 98%,
 • – płyta fundamentowa – 80 %,
 • – ściany wewnętrzne żelbetowe – 85 % (ściany poziom -1),
 • – żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,
 • – trwają przygotowania do wykonania izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,
 • – usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.