Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 98%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 99%
 • Płytowanie HPL wykonano 96%.
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 98%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron 98%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 98%.
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 98%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 100% i na poz. -1 100%. Trwa montaż płyt GRC – 87%.
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 97%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 85%
 • Prowadzone są roboty drogowe – 80%.
 • Kanalizacja podposadzkowa: 95%, rozpoczęto montaż wpustów.
 • Instalacja wod.-kan.: 90 %.
 • Wentylacja lokalna: 95 %.
 • Wentylacja podstawowa: 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem: 95 %.
 • Instalacja ogrzewania: 70 %.
 • Instalacja klimatyzacji: 95 %.
 • Przepompownie: 98%.

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 99%.
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 98%
 • Zakończono układanie płytek gresowych – zaawansowanie 100%.
 • Wykonano 95% robót wykończeniowych.
 • Instalacja wentylacji lokalnej: 95 %.
 • Wentylacja podstawowa: 90 %.
 • Instalacja kanalizacji: 95 %.
 • Instalacja wodna: 98 %.
 • Przepompownia: 80 %.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 99%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej peronu.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej..
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 95%
 • Zakończono wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie.
 • Zakończono wykonywanie ściany zatorowej na peronie.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono montaż witryn szklanych w strefach ogólnomiejskich.
 • Zakończono montaż przeszkleń wyjść i szachtów windowych.
 • Trwa montaż informacji wizualnej – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wyposażanie pomieszczeń – zaawansowanie 20%.
 • Zakończono zasypki stacji i torów odstawczych.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono budowę wszystkich docelowych przyłączy sanitarnych do stacji.
 • Zakończono przebudowę wszystkich kolizji sieci sanitarnych: gazowych, ciepłowniczych kanalizacyjnych i wodociągowych.

Wentylatornia V18

 • Wykonano klatkę schodową części głębokiej.
 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1.
 • Zakończono prace murarskie części głębokiej.
 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 95%.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie posadzki w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie okładzin akustycznych.
 • Zakończono montaż wszystkich instalacji sanitarnych.

Stacja C19 Zacisze

 • Trwa wykonanie konstrukcji ścian szczelinowych.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych.
 • Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnych.
 • Trwa przebudowa sieci wodociągowych.
 • Konstrukcja wykop wstępny- projekt do realizacji.
 • Murki prowadzące na stacji C19.

Wentylatornia V19

 • Murki prowadzące na wentylatorni V19.
 • Rozpoczęto montaż fundamentów pod ekrany akustyczne

Stacja C20 Kondratowicza

 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Konstrukcja ścian szczelinowych.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowych.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych- wykonano sieć tymczasową po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.

Wentylatornia V20

 • Wygrodzono plac budowy.
 • Trwają prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz gazowej.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21.
 • Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnych (po stronie północnej) ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych w rejonie bazarku.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych – tymczasowych i docelowych – po stronie południowej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.

Wentylatornia V21

 • Trwają roboty przygotowawcze do przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (odwodnienie wykopów). Wykonawca dostarczył i złożył materiał niezbędny do przebudowy kolizji sieci wod-kan.