Stacja C16 Szwedzka

 • Kontynuowane są prace przy słupach docelowych stacji – wykonanie 98%
 • Wykonywane są ściany i słupy podperonia – wykonanie 90%
 • Wykonywana jest płyta podperonia. Wykonano 90% płyt podperonia.
 • Wykonywane jest wyjście W4. Prowadzone są prace przy płycie dennej.
 • Wykonywane są szachty ( części nadziemne). Wykonano 90% ścian.
 • Zakończono prace przy wykonywaniu portali tunelowych.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 20%.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 60% ścian.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 40%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe – Zaawansowanie 70%.
 • Wykonano ruszt podłogi podniesionej w pomieszczenia technicznych.

 Wentylatornia V16           

 • Trwają prace przy wykonywaniu łączników. Na chwilę obecna wykonano 35% prac
 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych
 • Wykonano część nadziemną szachtu P2.
 • Zakończono zasypki wentylatornii.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 90% schodów.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych w Głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 12% robót wykończeniowych w Strefie ogólnomiejskiej.
 • Wykonano 10% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową.
 • Kontynuowany jest montaż instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%).
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na stacji (podperonie, ściana zatorowa, pomieszczenia techniczne, poziom peronu)
 • Rozpoczęto montaż tras kablowych w tunelu D17 i D18 

Wentylatornia V17

 • Trwają prace nad drugorzędnymi elementów konstrukcyjnych – wykonanie 60%
 • Wykonano 30% robót wykończeniowych.
 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych stacji
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych w podperoniu.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pomieszczeniu 200.
 • Trwają prace murarskie na peronie (zaawansowanie 90%).
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji stropu górnego stacji. (zaawansowanie 70%).
 • Trwa wykonywanie zewnętrznych elementów pionowych na stacji (zaawansowanie 70%).
 • Rozpoczęto prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych (zaawansowanie 40%).
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji – zaawansowanie 30% .
 • Zakończono prace murarskie w osiach 1-6 w poziomie -1 stacji
 • Kontynuowane są prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych – zaawansowanie 60%.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych na torach odstawczych.
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W1 – zaawansowanie 25%.

Wentylatornia V18

 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1.

Tunele

 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 – 85%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 – 90%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 – 35%
 • Tunel łącznikowy D17.1 – 85%
 • Tunel łącznikowy D16.1 – 50%
 • Tunel łącznikowy D16.2 – 55%

Portale tuneli szlakowych (połączenie konstrukcji tuneli z konstrukcją stacji):

 • Wykonano 2 portale na stacji C18,
 • Wykonano 4 portale na stacji C17
 • Wykonano 4 portal na stacji C16.

Roboty torowe

Stacja C18

Trwają prace przy wykonywaniu podbudowy betonowej- wykonano 70%.

W tunelu D18L rozpoczęto wykonywanie płyty torowej – wykonano 172 metrów toru.

Tunel D18P – wykonano 90 metrów toru.

Stacja C17.

Zakończono podbudowę betonową. Rozpoczęto roboty montażu rozjazdów i torów.

Tunel D16P. Wykonano 96 m bankietów bocznych. podbudowy betonowej.