Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywany jest wykop podstropowy na poz. -1 i -2. Wykonano 70% całości wykopu podstropowego.
 • Rozpoczęto prace iniekcyjne wzmacniające grunt dla obiektu D16.16 przy ul. Strzeleckiej.
 • Wykonano 60 % stropu pośredniego.
 • Wykonywane są instalacje w stropie na poziomie -1.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Wentylatornia V16

 • Wykonano płytę denną części głębokiej.
 • Prowadzone są roboty zbrojarskie i szalunkowe klatki schodowej części głębokiej.
 • Prowadzone są roboty przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Prowadzone są prace iniekcyjne przy łączniku D16.1 Wykonano 80%.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono wykonywanie baret na części stacyjnej.
 • Wykonano 100% wykopu na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 60% wykopu na części stacyjnej.
 • Zakończono wykonywanie kolumn,,jet-grouting’’ na potrzeby wejścia tarcz TBM do komory rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie kolumn,,jet-grouting’’ na potrzeby wyjścia tarcz TBM ze stacji.
 • Zakończono rozbiórkę (likwidację) starego kolektora w osi ulicy Ossowskiego. (nad stropem stacji i do komory K4).
 • Całkowicie zakończono przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych.
 • Rozpoczęto odbiór techniczny przez gestora sieci MPWiK.
 • Rozpoczęto wykonanie kanalizacji sanitarnej w stropie na całym poziomie -1, tzn. w osiach 1-23.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 100 % wykopu.
 • Wykonano 10% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Dokonano odbioru końcowego całej przebudowanej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
 • Wykonano całą instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kanalizację sanitarną w płycie dennej w osiach 1-30.
 • Zakończono prace związane z uziemieniem korpusu stacji – montaż bednarki w stropie górnym torów odstawczych i płycie dennej stacji oraz wykonano przepusty kablowe w płycie dennej dla kabli trakcyjnych w osiach 27-30.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W4 (zaawansowanie 70%).
 • Zakończono wykonywanie murków prowadzących na torach odstawczych.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej stacji w osiach 1-30.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 15%).
 • Trwa wykonywanie wykopu wstępnego pod strop górny na torach odstawczych w osiach 40-64.
 • Trwa montaż tarcz TBM w szybie startowym.

Wentylatornia V18

 • Wykonano ściany zewnętrzne czerpnio-wyrzutni.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części głębokiej.