Stacja C16 – Szwedzka

 • teren budowy został częściowo ogrodzony;
 • wyburzono obiekty przeznaczone do rozbiórki a materiał porozbiórkowy zgromadzono na placu w celu użycia pod platformy dla maszyn głębiących;
 • rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu placu budowy, m.in. ustawiono kontenery i doprowadzono media;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu;
 • rozpoczęto prace związane z usuwaniem kolizji instalacyjnych.

Wentylatornia V16

 • po przekazaniu terenu pod budowę rozpoczęto prace ziemne (wykopy) pod instalacje przyłączeniowe na cele budowy.

Stacja C17 – Targówek

 • teren budowy został ogrodzony;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu;
 • rozpoczęto montaż zaplecza i wszystkich przyłączy z nim związanych, w tym wodno – kanalizacyjnych, prądu, telefonu, Internet;
 • Wykonawca przygotowuje się realizacji prac związanych z wykonaniem kolizji instalacyjnych
 • na potrzeby monitoringu placu budowy rozpoczęto montaż urządzeń potrzebnych do pomiaru emisji hałasu i drgań

Wentylatornia V17

 • trwają prace związane z grodzeniem placu budowy na terenie zajezdni MZA.

Stacja C18 – Trocka

 • teren budowy i zaplecza został ogrodzony;
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu;
 • rozpoczęto przekopy pod przebudowę sieci cieplnej, kanalizacji, wody i gazu;
 • trwają prace związane z rozbiórką bazaru

Wentylatornia V18

 • teren budowy został ogrodzony;
 • wprowadzono tymczasową organizacja ruchu.