Stacja C16 Szwedzka

 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 95%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 90%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 90%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 94%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 94%, hala odpraw 90%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron -10%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 75%.
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 95% i na poz. -1 70%. Trwa montaż płyt GRC – 50%.
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 95% i wyjściu W4 -95%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 70%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 10%
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 60%, wentylacyjnych 70%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki) – 85%
 • Trwa montaż instalacji ogrzewania 22%
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji 50%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 95%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna przegłębień w płycie dennej części głębokiej- 98%
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 35%
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 45%.
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 11 z 20 szt. drzwi.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 40%.
 • Trwa montaż wentylacji podstawowej 90%.
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej   80%.
 • Rozpoczęto montaż przepompowni – zaawansowanie 50%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 93% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 80% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 80% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -99%, wod-kan –95%, wentylacja lokalna -95%, wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—100%, instalacja klimatyzacji -100%.
 • Zakończone wykonanie instalacji kanalizacji w stropach w rejonie wszystkich wyjść ze stacji W1, W2 i W3 -zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropach około 98%
 • Trwa rozruch central wentylacyjnych.
 • Zakończono montaż jednostek zewnętrznych dla klimatyzacji.
 • Trwa rozruch instalacji klimatyzacji (chłodzenia).

Wentylatornia V17

 • Wykonano 100% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 100% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych – 95%
 • Trwa montaż ślusarki drzwiowej – zamontowano 10 z 18 szt. drzwi.
 • Wykonuje się malowanie. Wykonano 80% malowania jednokrotnego.
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 25%.
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 90%, wentylacji- 100%.

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych – zaawansowanie 99%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 92%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 95%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 90%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 80 %.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie ściany zatorowej na peronie – zaawansowanie 90%
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 70%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 90%, trwa tzw.”biały montaż” w toaletach i montaż hydrantów, wentylacja lokalna – 90%, wentylacja podstawowa – 100%, zakończono montaż wszystkich urządzeń, instalacja gaszenia gazem – 100% w zakresie sanitarnym (zakończono montaż rur i butli,) instalacja klimatyzacji – 85%.

Wentylatornia V18

 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 85%.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie posadzki w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie okładzin akustycznych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan – 85%, wentylacji lokalnej – 90%, wentylacji podstawowej – 100%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 60%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 60%.

Stacja C19 Zacisze

 • Rozpoczęto prace przygotowawcze na stacji C19.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonawca dokonał wygrodzenia przejętych działek.
 • Rozpoczęto prace demontażowe w budynku przedszkola przy ul. Hieronima 2.
 • Rozebrano pawilony handlowe bazaru przy ul. Kondratowicza z zakresie przejętych działek.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21.