Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji
 • Wykonywana jest płyta podperonia – cześć technologiczna.
 • Wykonywana jest płyta denna wyjścia W2.
 • Wykonywana jest płyta górna (skośna) wyjścia W1.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano około 280m2 ścian.
 • Trwa budowa szachtu P1.

Wentylatornia V16           

 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu łączników.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26 II etap.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 100% płyty peronu.
 • Kontynuowanie prac przy szachtach
 • Wykonano 85% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Rozpoczęto wykonywanie tynków w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Rozpoczęto prace torowe na komorze rozjazdów
 • Wykonano płytę denną wejścia W3 oraz przebicie przez ścianę szczelinową do stacji.
 • Wykonano wykop z chudym betonem na wejściu W2
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.
 • Wykonano montaż 12 szt. przepustów w konstrukcji torowiska.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace przy drugorzędnych elementach konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę kolektora sieci kanalizacji Dn 1000 (od komory K4 do K5) nad stropem stacji w rejonie osi 38-39.
 • Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na poziomie-2 (rejon przepompowni w osiach 42’- 44’) w sekcjach przeznaczonych do betonowania – zaawansowanie w/w prac około 30%.
 • Ułożono trasy kablowe (przepusty) w płycie dennej torów odstawczych – 95%
 • Trwają przygotowania pod instalacje elektryczne (podtynkowe) w pomieszczeniach socjalnych, technicznych, oraz szybach windowych.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach podstacji -30%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pomieszczeniu 200.
 • Trwają prace związane z zamknięciem otworów tymczasowych stacji.
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych stacji – zaawansowanie 93%
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji -75%
 • Wykonywana jest płyta peronu -90%.
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 90%).
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian murowanych na torach odstawczych poziom -1(zaawansowanie 30%).
 • Trwa wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 75%).
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 50%).
 • Trwają prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W4 (zaawansowanie 10%).
 • Trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu pod wejście W1 (zaawansowanie 70%).
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 (zaawansowanie 60%).

Tunele

 • C-15 – szyb demontażowy został przygotowany.
 • TBM S-644: Budowa tunelu prawego została zakończona. Rozpoczęto demontaż maszyny TBM.
 • TBM S-760: Budowa tunelu prawego i lewego na szlaku D-18 i D-17 została zakończona.
 • Do dnia 18 grudnia 2017 r. wbudowano 633 pierścieni tj. 959 m.b. tunelu lewego D16. Do dnia 3.01.2018 zaplanowano przerwę technologiczną.
 • Do końca grudnia 2017 r. wykonano następujące portale tunelowe:
  – na stacji C-18 lewego i prawego tunelu D-18 (100%) – zakończono;
  – na stacji C-17 lewego i prawego tunelu D-18 (95%) – pozostał demontaż szalunków;
  – na stacji C-17 lewego i prawego tunelu D-17 (10%) – trwa uszczelnienie.


Stacja C15 Dw. Wileński

 • Tarcza prawego tunelu dotarła na stację C15. Rozpoczęto demontaż tarczy.