Stacja C16 Szwedzka

 • trwają prace przy ścianach szczelinowych i baretach
 • trwają prace przy wzmacnianie budynku przy Strzeleckiej 46 – montaż ściągów i wzmacnianie fundamentów w piwnicy (belki i płyty fundamentowe)
 • wykonano część oczepu na ścianach szczelinowych, wykonywany jest wykop
 • ułożono chudy beton pod płytę górną stropu na stacji (od strony MZA)
 • wykonano pierwszy fragment stropu górnego stacji

Wentylatornia V16

 • wykonywane są elementy betonowe pionowe (ściany, słupy) w części płytkiej wentylatorni
 • wykonywany jest wykop podstropowy do poziomu -2 w części głębokiej wentylatorni, zamontowano kolejne rozpory
 • wykonano instalację kanalizacyjną w płycie dennej części płytkiej

Stacja C17 Targówek

 • wykonano 40 % wykopu podstropowego do poziomu -1 na komorze rozjazdów
 • wykonano 65% sekcji ścian szczelinowych (39 szt. z 64 szt.) na części stacji
 • wykonano 35% (7 baret z 20) na części stacyjnej
 • zakończono przełączania kabli miedzianych i światłowodowych na trasy tymczasowe /I etap/ i docelowe .
 • zakończono prace przygotowawcze /uzgodnienia , dokumentacja /dla potrzeb przełączenia kabla światłowodowego ZOSM /kabel w kanalizacji ściekowej /
 • trwa kontynuacja przebudowy sieci kanalizacyjnych wraz z komorami – odcinek K3-K4 kolektora ”jajowego”
 • trwa kontynuacja przebudowy sieci sanitarnych nad stropem stacji w obniżeniu w osiach 23-25
 • rozpoczęto budowę kolektora ”jajowego” 2400*1600 kanalizacji sanitarnej na ostatnim odcinku pomiędzy komorami K2-K3
 • rozpoczęto montaż rury wodociągu Dn150 w rurze osłonowej Dn300
 • zakończono całkowitą przebudowę sieci ciepłowniczych wraz z przełączeniami

Wentylatornia V17

 • trwają roboty ziemne

Stacja C18 Trocka

 • kontynuowano prace związane z uziemieniem konstrukcji stacji
 • zakończono wykop wstępny stacji.
 • zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret części stacyjnej
 • trwa wykonywanie stropu zewnętrznego stacji (zaawansowanie 70%)
 • wykonano 60% wykopu podstropowego do poziomu -1 na części stacyjnej
 • trwa wykonywanie wykopu wstępnego i platformy roboczej pod ściany szczelinowe na torach odstawczych.
 • trwa wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych
 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 15%).
 • zakończono wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grouting) przy osi 1 na potrzeby TBM
 • wykonano murki prowadzące pod ściany szczelinowe wyjścia W1

Wentylatornia V18

 • wykonano wykop podstropowy do poziomu -1
 • wykonano płytę denną części płytkiej