Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 100%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 87%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 100%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 100%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 98%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -98%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 99%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 100%.
 • Montaż ścian szklanych 98%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 85%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 100%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 100%.
 • Okładziny części nadziemnych – 90%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych – 100%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 60%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -100%.
 • Wykonywane są elementy informacji wizualnej – 35%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne – 35%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-89 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 98 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 99 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 98%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 98 %.
 • Uziemienia na stacji- 98%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 92%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 92%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.
 • Zasilanie dla wentylacji 95%.
 • Zasilanie zasuw sieci wody oraz pompownie 85%.
 • Kable zasilające- 94%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 100%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 87%.
 • Wykonywana jest klatka schodowa części głębokiej – 100%
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 100%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 98%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 98%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 100%.
 • Wykonywane są elewacje- okładziny części nadziemnych- 90%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne- 60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 97 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 100%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 99%.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 99%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 95%.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 99%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 95%.
 • Trwa montaż pompowni ścieków – 95%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 99%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji- wykonano próby szczelności, napełnienie czynnikiem chłodniczym oraz wstępny rozruch wszystkich agregatów-zaawansowanie 95%.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-93%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 99%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.

Wentylatornia V20

 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 97 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 97 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 78 %
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 98 %.
 • Pompownia ścieków – 95 %.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1 – 100%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2  – 100%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 96 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 94 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji- ustawiono 50% jednostek zewnętrznych-całkowite zaawansowanie-78%.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 98 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 96 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 94 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 100 % Zakończono, posadzki kamienne 100 % Zakończono, schody 100 % Zakończono, gres 87 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 98 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 82 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 68 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 82 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych – 40 %.
 • Rozpoczęto montaż systemu informacji wizualnej – 30 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 77%.
 • Instalacje uziemień na stacji-72%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 98%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 85%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 55%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 60%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 55%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 68%.
 • Sieć trakcyjna 80%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 97%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa malowanie drugą warstwą farby wewnątrz sufitów oraz ścian – 85%.
 • W trakcie malowanie lamperii na ścianach do wysokości 1,5m.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 99%.
 • Zamontowano balustrady wewnątrz wentylatorni, wymagają poprawy – 90%
 • Trwa montaż drzwi i obróbka glifów – 95%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 97 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 98 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 78 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 97 %.
 • Pompownia ścieków – 95 %.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 99%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja podstawowa – 97%.
 • Automatyka zasilania- wentylacji lokalnej- 97%.