Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonano barety.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych- wykonano około 100%.
 • Wykonano płytę denną wraz z izolacją w osiach 26-28.
 • Wykonano strop pośredni na poz.-1 bez otworów technologicznych.
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%.
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-50%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-90%.
 • Wykonywane są fundamenty pod urządzenia w wentylatorni głównej
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 10- 11 na poz. -1.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonano wieniec na ścianach szczelinowych.
 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonywany jest wykop do poziomu płyty dennej części płytkiej -90%.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 50%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 30%.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W4 – zaawansowanie 80%
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W2 – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W1 – zaawansowanie 40%. 
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 85%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP – 90%, – II ETAP-90%.

 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Wykonano docelową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 od komory K1 do ul. Malborskiej.
 • Wykonano ostatni docelowy odcinek s.c., 2*Dn800 wzdłuż ul. Kondratowicza
 • po północnej stronie stacji.
 • Wspólnie z gestorem s.c. VEOLIĄ ustalono szczegółowy harmonogram docelowego przełączenia sieci ciepłowniczej w rejonie całej stacji C20—-termin-przełom czerwca i lipca.
 • Rozpoczęto budowę nowego docelowego przyłącza s.c. do budynku ul. Malborska nr.1
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1. oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-55%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 18%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie schodów z poziomu -1 na poziom terenu.
 • Trwa wykonywanie ścian zewnętrznych czerpnio – wyrzutni – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace związane z instalacją kanalizacyjną sanitarną w stropie, w osiach 1-2 na poziomie -2.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Zlikwidowano tymczasową sieć ciepłowniczą przy budynku Bazyliańska 7.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – 54 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 35 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 37 %.
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 10 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 85 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 23%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 12%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 9%.
 • Wykonano odwodnienia dwóch komór ciepłowniczych K2 i K3
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjścia W6
 • Rozpoczęto budowę przyłączy kanalizacyjnych dla odwodnienia liniowego torowiska tramwajowego w ulicy Rembielińskiej.

Wentylatornia V21 

 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1,
 • wykonano fragment izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,
 • trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.
 • zasypano 50% stropu górnego na potrzeby przejścia przez wentylatornię maszyny TBM,
 • wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.