Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V16           

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V18

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) wykonano 90%.
 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 25%.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe – rejon czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 35%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – rozpoczęta 40% (etap tymczasowy).
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 15% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Zakończono wykonywanie ekranów akustycznych.
 • Wykonano murki prowadzące
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych – 90%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – zaawansowanie 40 %
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Usunięto nawierzchnię bitumiczną.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 – zaawansowanie 15%
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie – 70%,

– kanalizacyjnych – 25%,

– gazowych – 85%,

– ciepłowniczych – 70%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 35 %.

Wentylatornia V20

 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie 15%

– kanalizacyjnych – 15%.

– gazowych – 55%

– ciepłowniczych – rozpoczęto roboty.

 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu komory rozjazdów.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – zaawansowanie – 90%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – zaawansowanie – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Trwają roboty przygotowawcze do przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (odwodnienie wykopów). Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 75 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.