Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano ściany i słupy podperonia – wykonanie 100%
 • Wykonano płytę podperonia – wykonanie 100%
 • Wykonywane jest wyjście W4 – wykonanie 70%
 • Wykonywane są szachty (części nadziemne). Wykonano 96% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 35%.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 80% ścian.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 50% .
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne pod posadzkowe – Zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 20%, wentylacyjnych 40%, instalacja gaszenia gazem -60%.
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano 80%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 50%.

Wentylatornia V16           

 • Trwają prace przy wykonywaniu łączników. Wykonano 80% prac.
 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1. 85% całości.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 50%.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne związane z wentylacją.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 60% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 90% schodów.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 15% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Kontynuowane jest układanie płyt kamiennych na peronie.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropach w rejonie wszystkich wyjść ze stacji W1, W2 i W3 -zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropach około 90%.
 • Kontynuowanie montażu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%, gaszenia gazem-50%).
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa-95%, wod-kan –70%, wentylacja – 55%, instalacja gaszenia gazem – 50%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień dla pomieszczeń technicznych i stacji – 85%.
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na konstrukcji podłogi podniesionej w pomieszczeniu podstacji trakcyjnej.
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na stacji (podperonie, ściana zatorowa, pomieszczenia techniczne, poziom peronu).
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych na stacji oraz w tunelach D17 i D18 – 85%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 70% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 40% robót wykończeniowych.
 • Wykonano instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 70%, wentylacji- 30%.

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji – zaawansowanie 62%.
 • Trwa budowa przyłączy ciepłowniczych – 25%.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, pozostałych (ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych) -około 88%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 98%, instalacja wod-kan – 20%, wentylacja – 40%, instalacja gaszenia gazem – 60%.
 • Trwa montaż urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90% oraz połączeń urządzeń w podstacji – 30%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień i połączeń wyrównawczych- zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 85%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 30%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pomieszczeniu 200.
 • Trwają prace murarskie na poz.-2 torów odstawczych – zaawansowanie 60%
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie posadzek w pomieszczeniach technicznych stacji – zaawansowanie 70%
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie zewnętrznych elementów pionowych na torach odstawczych zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie wejścia W1 – zaawansowanie 70%.
 • Trwają zasypki stacji i torów odstawczych – zaawansowanie 85%

Wentylatornia V18

 • Trwa wykonywanie posadzki w poz.-1 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji – zaawansowanie 5%.

Tunele

 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 – 95%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 – 95%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 – 75%
 • Tunel łącznikowy D17.1 – 95%
 • Tunel łącznikowy D16.1 – 70%
 • Tunel łącznikowy D16.2 – 80%

Roboty torowe

Stacja C18

Wykonano 60% podbudowy betonowej w części torów odstawczych.  

Tunel D18L i D18P

Wykonano 471,0 m płyty torowej w obu tunelach – 56%

Stacja C17

Wykonano 465,0 m płyty torowo-rozjazdowej /trzy rozjazdy i skrzyżowanie/ około 60% całości robót płyty torowej na stacji

Tunel D17L i D17P

Wykonano 418,7 m płyty torowej w obu tunelach – 32,0%.

Tunel D16L i D16P

Wykonano 67% podbudowy betonowej torowej w tunelu prawym.

Wykonano 41% podbudowy betonowej torowej w tunelu lewym.