Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy wykopie podstropowym na poziomie -2. Wykonanie: 80%.
 • Wykonywana jest płyta denna na stacji: Wykonanie 65%.
 • Prowadzone są roboty kanalizacyjne w poziomie-2.

Wentylatornia V16

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.
 • Wykonywane  są roboty zbrojarskie i szalunkowe klatki schodowej S2
 • Trwają roboty przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych. wykopu podstropowego, płyt stropowych oraz płyty dennej.
 • Wykonano 30% izolacji na stropie głównym.
 • Zakończono  wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na  poziomie -2 (z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych).
 • Rozpoczęto montaż ostatniego odcinka przebudowy sieci gazowych nad stropem stacji w rejonie osi nr.9.
 • Zakończono przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych.
 • Kontynuacja budowy uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych zgodnie z projektem.
 • Rozpoczęto budowę 40 otworowej docelowej kanalizacji teletechnicznej na stropie korpusu stacji 

Wentylatornia V17

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.
 • Wykonano 20% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych. wykopu podstropowego, płyt stropowych oraz płyty dennej.
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych stacji (zaawansowanie 20%).
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szachtu windowego 107B.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu -1 na torach odstawczych (zaawansowanie 70%)
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 30%)
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15).

Wentylatornia V18

 • Zakończono ściany szczelinowe, wykop podstropowy, płyty stropowe oraz płytę denną.
 • Wykonano strop nad klatką schodową.
 • Wykonano izolację stropu górnego.
 • Zasypano i zagęszczono grunt na stropie górnym.

Uruchomienie tarczy TBM Anna

W dniu 2 czerwca 2017 r. rozpoczął się rozruch tarczy TBM Anna, drugiej z czterech tarcz drążących tunele przy budowie odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra.