Stacja C16 Szwedzka 

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • zakończeno montaż zaplecza budowy wraz z jego przyłączami wodno-kanalizacyjnymi
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji kanalizacyjnych na odcinkach : K2, S10-S11, S12-S13
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych. Prace zakończone na odcinkach: W1-W4, W2-W2.1, W3-W3.1, L3-L3”, W3.1-L3.

Wentylatornia V16

 • zakończono prace związane z wycinką drzew
 • rozpoczęto prace związane z wykonywaniem ścian szczelinowych
 • zakończono montaż zaplecza budowy wraz z przyłączami wodno -kanalizacyjnymi
 • zakończono demontaż istniejącego oświetlenina ulicznego
 • wykonano bypass niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych

Stacja C17 Targówek

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace elektryczne związanych z przebudową sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji telekomunikacyjnych
 • rozpoczęto prace elektryczne polegające na montażu instalacji zasilania placu budowy wraz z oświetleniem.
 • zakończono rozbiórkę nawierzchni istniejącego placu zabaw
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sanitarnych na odcinkach : K2.7, K2.6-K2.7, K3-K3.3-K3.1.2, K4.8-wp4.12
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej na odcinkach: W1-W1.2, W1-W2.1, W8-W8.1, W8-W9, W8-W7, DN 80
 • kontynuowano prace związane z montażem gazociągu na odcinkach: S1-S4, S5-S10, G8-G25, G3-G7, G12.1-G12.3
 • kontynuowano prace związane z montażem ciepłociągu.

Wentylatornia V16

 • zakończono prace związane z wycinką drzew
 • rozpoczęto prace związane z wykonywaniem ścian szczelinowych
 • zakończono montaż zaplecza budowy wraz z przyłączami wodno -kanalizacyjnymi
 • zakończono demontaż istniejącego oświetlenina ulicznego
 • wykonano bypass niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnej
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego pod wentylatornię
 • rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych

Stacja C17 Targówek

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace elektryczne związanych z przebudową sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji telekomunikacyjnych
 • rozpoczęto prace elektryczne polegające na montażu instalacji zasilania placu budowy wraz z oświetleniem.
 • zakończono rozbiórkę nawierzchni istniejącego placu zabaw
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sanitarnych na odcinkach : K2.7, K2.6-K2.7, K3-K3.3-K3.1.2, K4.8-wp4.12
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej na odcinkach: W1-W1.2, W1-W2.1, W8-W8.1, W8-W9, W8-W7, DN 80
 • kontynuowano prace związane z montażem gazociągu na odcinkach: S1-S4, S5-S10, G8-G25, G3-G7, G12.1-G12.3
 • kontynuowano prace związane z montażem ciepłociągu.

Wentylatornia V17

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • zakończono montaż przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zaplecza budowy
 • rozpoczęto montaż przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji gazowych
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sieci ciepłowniczej
 • rozpoczęto prace związane z przebudową kolizji telekomunikacyjnych.

Stacja C18 Trocka

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace związane z budową przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych na odcinkach : W1-W6.1, W7-W6, W9-Ł16
 • kontynuowano prace związanych z przebudową kolizji kanalizacyjnych na odcinkach: K2-A37, K2-K3, K3.1-K3.2, K3.2-K3.3, K3.3-K3.4, K3.4-K3.5, K5-K6, K6-K7, K7.2-K7.2.6, K7.2-K7.3, K7.3-K7.4, S1-S12, S2-S7
 • kontynuowano prace elektryczne związane z przebudową sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • kontynuowano prac związanych z przebudową kolizji telekomunikacyjnych
 • kontynuacja prac związanych z budową tymczasowej sieci cieplnej
 • rozpoczęto prace związne z budową sieci cieplnej na odcinku : A37-A38
 • kontynuowano prace związane z montażem gazociągu
 • zakończono demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego.

Wentylatornia V18

 • rozpoczęto i zakończono prace związane z wycinką drzew
 • kontynuowano prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej
 • zakończono demontaż oświetlenia ulicznego
 • zakończono przebudowę sieci elektrycznej niskiego i średniego ciśnienia
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji wodociągowych
 • kontynuowano prace związane z przebudową kolizji sieci ciepłowniczej.