Dziennik Budowy odcinek wschodni-północny

Timelapse z budowy stacji Zacisze, Kondratowicza, Bródno. Październik 2021 r. (Plik MP4; 60 MB)

PREZENTACJA ZDJĘĆ – POSTĘP PRAC 04.2016 – 07.2019 – Stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka (plik WMV; 253 MB)

ZAKOŃCZENIE DRĄŻENIA TUNELI II ETAPU BUDOWY II LINII METRA – 2+3 ODCINEK WSCHODNI-POŁNOCNY (plik pdf; 2.6 MB)

Wirtualny spacer na budowanej stacji M2 Kondratowicza
Wykonanie Gulermak. Wrzesień 2021 r.

WRZESIEŃ 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Stacja metra otwarta dla ruchu pasażerskiego w dniu 28 września 2022 roku

Stacja C20 Kondratowicza

 • Stacja metra otwarta dla ruchu pasażerskiego w dniu 28 września 2022 roku

Stacja C21 Bródno

 • Stacja metra otwarta dla ruchu pasażerskiego w dniu 28 września 2022 roku

SIERPIEŃ 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Prace budowlane zakończone.
 • Trwają odbiory.

Wentylatornia V19

 • Prace budowlane zakończone.
 • Trwają odbiory.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Prace budowlane zakończone.
 • Trwają odbiory.

Wentylatornia V20

 • Prace budowlane zakończone.
 • Trwają odbiory.

Stacja C21 Bródno

 • Prace budowlane zakończone.
 • Trwają odbiory.

Wentylatornia V21

 • Prace budowlane zakończone.
 • Trwają odbiory.

LIPIEC 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 92%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 100%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu – 100%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 100%.
 • Montaż ścian szklanych – 100%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 98%.
 • Okładziny części nadziemnych – 100%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 70%.
 • Wykonywane są elementy informacji wizualnej – 85%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne – 100%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 98 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 100 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 100 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 100 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 100 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 99%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 100 %.
 • Uziemienia na stacji- 100%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 100%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 100%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia – 100%.
 • Zasilanie dla wentylacji – 100%.
 • Zasilanie zasuw sieci wody oraz pompownie – 99%.
 • Kable zasilające – 100%.

Wentylatornia V19

 • Malowanie ścian i sufitów – 99%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 100%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 100%.
 • Wykonywane są elewacje- okładziny części nadziemnych – 100%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne – 80%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Instalacja klimatyzacyjna – 99 %.
 • Pompownia ścieków – 99 %.
 • Oświetlenie podstawowe 99%.
 • Zasilanie wentylacji 90%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono  montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono montaż drzwi – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 100%
 • Zakończono wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono montaż instalacji klimatyzacji- wykonano próby szczelności, napełnienie czynnikiem chłodniczym oraz wstępny rozruch wszystkich agregatów-zaawansowanie 100%.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-99%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono malowanie ścian – zaawansowanie 100%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 100%.
 • Trwają odbiory techniczne elementów wykończeniowych.
 • Instalacja wentylacji lokalnej – 100 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 98 %
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Instalacja klimatyzacji – 100 %.
 • Pompownia ścieków – 98 %.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 100 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 100 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 99 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 86 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 72 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 98 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 90 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych – 40 %.
 • Rozpoczęto montaż systemu informacji wizualnej – 65 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Instalacje uziemień na stacji-80%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 99%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 85%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 99%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-90%.
 • Sieć trakcyjna 95 %
 • Automatyka zasuw sieci wodnej- 90%.
 • Oświetlenie uliczne- 40%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 97%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni P1 i P2 – 95%, ułożono paroizolację, ocieplenie, warstwy wierzchnie
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa malowanie drugą warstwą farby wewnątrz sufitów oraz ścian – 85%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 99%.
 • Trwa montaż drzwi i obróbka glifów – 95%. Zamontowano drzwi wejściowe do wentylatorni
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 98 %.
 • Instalacja klimatyzacji – 100 %.
 • Pompownia ścieków – 98 %.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja podstawowa – 97%.
 • Automatyka zasilania- wentylacji lokalnej- 97%.

CZERWIEC 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 100%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 87%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 100%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 100%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 98%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -98%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 99%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 100%.
 • Montaż ścian szklanych 98%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 85%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 100%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 100%.
 • Okładziny części nadziemnych – 90%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych – 100%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 60%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -100%.
 • Wykonywane są elementy informacji wizualnej – 35%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne – 35%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-89 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 98 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 99 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 98%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 98 %.
 • Uziemienia na stacji- 98%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 92%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 92%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.
 • Zasilanie dla wentylacji 95%.
 • Zasilanie zasuw sieci wody oraz pompownie 85%.
 • Kable zasilające- 94%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 100%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 87%.
 • Wykonywana jest klatka schodowa części głębokiej – 100%
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 100%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 98%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 98%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 100%.
 • Wykonywane są elewacje- okładziny części nadziemnych- 90%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne- 60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 97 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 100%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 99%.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 99%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 95%.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 99%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 95%.
 • Trwa montaż pompowni ścieków – 95%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 99%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji- wykonano próby szczelności, napełnienie czynnikiem chłodniczym oraz wstępny rozruch wszystkich agregatów-zaawansowanie 95%.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-93%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 99%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.

Wentylatornia V20

 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 97 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 97 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 78 %
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 98 %.
 • Pompownia ścieków – 95 %.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1 – 100%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2  – 100%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 96 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 94 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji- ustawiono 50% jednostek zewnętrznych-całkowite zaawansowanie-78%.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 98 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 96 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 94 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 100 % Zakończono, posadzki kamienne 100 % Zakończono, schody 100 % Zakończono, gres 87 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 98 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 82 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 68 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 82 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych – 40 %.
 • Rozpoczęto montaż systemu informacji wizualnej – 30 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 77%.
 • Instalacje uziemień na stacji-72%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 98%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 85%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 55%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 60%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 55%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 68%.
 • Sieć trakcyjna 80%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 97%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa malowanie drugą warstwą farby wewnątrz sufitów oraz ścian – 85%.
 • W trakcie malowanie lamperii na ścianach do wysokości 1,5m.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 99%.
 • Zamontowano balustrady wewnątrz wentylatorni, wymagają poprawy – 90%
 • Trwa montaż drzwi i obróbka glifów – 95%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 97 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 98 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 78 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 97 %.
 • Pompownia ścieków – 95 %.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 99%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja podstawowa – 97%.
 • Automatyka zasilania- wentylacji lokalnej- 97%.

MAJ 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 80%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 90%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 95%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 95%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 100%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 99%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 90%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 75%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 90%.
 • Okładziny części nadziemnych – 65%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-95%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 30%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -95%.
 • Wykonywane są elementy informacji wizualnej – 25%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-78 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 98 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 96 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 96%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 96 %.
 • Uziemienia na stacji- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.
 • Zasilanie dla wentylacji 85%.
 • Zasilanie zasuw sieci wody oraz pompownie 70%.
 • Kable zasilające- 60%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 99%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 95%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 95%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 95%.
 • Wykonywane są elewacje- okładziny części nadziemnych- 70%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne- 60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 97 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 90 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 99 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 90 %.
 • Trwa montaż pompowni ścieków – 90 %.
 • Trasy kablowe – 90%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 87%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 96%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych w częściach technicznych – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 75%.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-93%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.
 • Instalacja siła światło – 90%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 95%.
 • Rozpoczęto odbudowę oświetlenia zewnętrznego – 95%
 • Wewnętrzne Linie zasilające WLZ – 85%.

Wentylatornia V20

 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 98%.
 • Trwa montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 95 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 93 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 78 %
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 98 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 96 %.
 • Pompownia ścieków – 90 %.
 • Instalacja oświetleniowa- 60%.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 98%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 99%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 92 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 77 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 87 %, posadzki kamienne 99 %, schody 99 %, gres 77 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 70 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 28 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 78 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 96 %.
 • Kontynuowane jest szklenie stolarki aluminiowej – 96 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych – 28 %.
 • Rozpoczęto montaż systemu informacji wizualnej – 20 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 77%.
 • Instalacje uziemień na stacji-72%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 98%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 85%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 55%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 60%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 55%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 68%.
 • Sieć trakcyjna 60%.
 • Układ sumujący- 90%
 • Automatyka zasuw sieci wodnej- 50%
 • Oświetlenie uliczne- 15%

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 95%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Rozpoczęto malowanie drugą warstwą farby wewnątrz sufitów oraz ścian – 50%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 95%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 85%. Wykonana posadzka nie spełnia wymogów układania warstwy żywicy. Wykonawca opracowuje program naprawczy.
 • Ułożono płytki gresowe na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1. oraz -2 – 99%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 98 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 95 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 93 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 78 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 95 %.
 • Pompownia ścieków – 90%.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 90%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja podstawowa – 95%.
 • Automatyka zasilania- wentylacji lokalnej- 85%.

KWIECIEŃ 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 80%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 95%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 95%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -85%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 99%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 99%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 80%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 50%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 90%.
 • Okładziny części nadziemnych – 40%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-95%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 30%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -95%.
 • Wykonywane są elementy informacji wizualnej – 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-75 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 98 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 95 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 94%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 95 %.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • – podperonie- 95%,
 • – poziom -1- 95%,
 • – poziom -2- 95%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.
 • Zasilanie dla wentylacji 85%.
 • Zasilanie zasuw sieci wody oraz pompownie 70%.
 • Kable zasilające- 40%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 99%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 80%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 85%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 95%.
 • Wykonywane są elewacje- okładziny części nadziemnych- 20%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 92 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 80 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 99 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 85 %.
 • Trwa montaż pompowni ścieków – 75 %.
 • Trasy kablowe – 90%.
 • Oświetlenie podstawowe 30%.
 • Zasilanie wentylacji 60%.
 • Linie zasilające 85%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1.
 • Zakończono wykonywanie posadzek poziom -1 i poziom -2.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 87%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1.
 • Zakończono wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej na peronie.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 35%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszanych w częściach technicznych – zaawansowanie 35%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie ścian zatorowych – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 60%.

Wentylatornia V20

 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 50%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 92 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 70 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 75%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 95 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 95 %.
 • Pompownia ścieków – 85%.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 70%.
 • Montaż tras kablowych- 85%.
 • Instalacja oświetleniowa- 40%.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 94%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 96%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 89%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 51 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 96%.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 91 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 78 %, posadzki kamienne 97 %, schody 98 %, gres 71 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 98 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 85 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim – 90%
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 50 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 16 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 62 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 90 %.
 • Kontynuowane jest szklenie stolarki aluminiowej – 85 %.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 55 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych – 28 %.
 • Rozpoczęto montaż systemu informacji wizualnej – 16 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji-70%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 98%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 75%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 45%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 55%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 45%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 85%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni P1 i P2 – 50%, ułożono paroizolację.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 – 99%
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 90%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Ułożono gres na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1. oraz -2 – 95%
 • Trwa montaż drzwi – 95%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 88 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 75 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 75 %.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 86%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 65%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych:
 • D19 lewy- 95%
 • D19 prawy- 95%
 • D21 prawy- 98%
 • D21 lewy- 98%
 • D20 prawy- 95%
 • D20 lewy- 95%

MARZEC 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 80%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 – 100%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 85%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 90%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -80%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -100%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 100%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 99%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 90%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych – 100%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 65%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz. -2 – 100%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 35%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 80%.
 • Okładziny części nadziemnych-10%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-90%.
 • Zamknięto otwór technologiczny osie 6-8 – 100%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 15%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -15%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-75 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 96 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 94 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 85%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 85 %.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • podperonie- 95%,
 • poziom -1- 95%,
 • poziom -2- 95%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 99%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 80%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 65%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 98 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 60 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 95%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 65 %.
 • Trwa montaż pompowni ścieków – 60 %.
 • Trasy kablowe – 90%.
 • Oświetlenie podstawowe 15%.
 • Zasilanie wentylacji 50%.
 • Linie zasilające 80%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej na peronie.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 20%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie ścian zatorowych – zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 50%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 98%,
 • -kanalizacyjnych – 98%,
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-70%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem-zaawansowanie-65%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.
 • Wykonanie tras kablowych poziom -2 – 95%.
 • Instalacje podtynkowe- 95%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 95%.
 • Instalacja siła światło – 85%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 95%.
 • Rozpoczęto odbudowę oświetlenia zewnętrznego – 30%
 • Wewnętrzne Linie zasilające WLZ – 80%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 98 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 47 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 65%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 65 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 60%.
 • Montaż tras kablowych- 85%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 92%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 91%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 83%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 42 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 95%.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 91 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 70 %, posadzki kamienne 95 %, schody 98 %, gres 65 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim – 60%
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 35 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 52 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 90 %.
 • Rozpoczęto szklenie stolarki aluminiowej.
 • Kontynuowane jest szklenie stolarki aluminiowej – 60 %.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 50 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji-65%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 95%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 70%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 45%.
 • Dostawa rozdzielnic RGW, dostawa rozdzielnic pompowni, dostawa RGWS- 100%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 50%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 38%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 60%.
 • Sieć trakcyjna 30%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 85%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni P1 i P2 – 25%, ułożono paroizolację.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 – 99%
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 90%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Ułożono gres na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1. oraz -2 – 95%
 • Trwa montaż drzwi – 85%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 80 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 80 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 65 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 70 %.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 86%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 23%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych:
 • D19 lewy- 95%,
 • D19 prawy- 95%,
 • D21 prawy- 93%,
 • D21 lewy- 90%,
 • D20 prawy- 90%,
 • D20 lewy- 90%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D21 P – 80%, D21 L – 80%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D20 P – 50%, D20 L – 70%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D19 P – 10%, D19 L – 80%.
 • Instalacja oświetleniowa:
 • D21L- 85%,
 • D21P- 85%.
 • Uziemienia:
 • D21P- 90%,
 • D21L- 95%.

LUTY 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 75%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 – 99%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 90%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -75%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -98%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 98%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 98%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-80%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Zamknięto otwór technologiczny na -1 osie 21-23.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 50%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz. -2 – 99%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 25%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 45%.
 • Okładziny części nadziemnych-10%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-30%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-65 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 94 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 98 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 92 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 75%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 75 %.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • – podperonie- 95%,
 • – poziom -1- 95%,
 • – poziom -2- 95%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 65%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 90%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 75%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 72% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i pytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 98 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 45 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 85%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 35 %.
 • Trasy kablowe – 30%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem-zaawansowanie-50%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 60%.
 • Montaż tras kablowych- 85%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem-zaawansowanie-50%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 97 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 86%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 86%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 77%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 33 %.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 91 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 65 %, posadzki kamienne 90 %, schody 96 %, gres 60 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 70 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim – 40%
 • Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych na ścianach peronu pasażerskiego – 12 %
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30 %

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 4%, rozpoczęto montaż podkonstrukcji.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni – 2%, ułożono paroizolację
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 – 95%
 • Wykonywanie stropu górnego – 99% – zabetonowano.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie – 95%
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 98%.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -2.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 99 %.
 • Tynkowanie ścian – 95%
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 80%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 70 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 60 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Instalacja uziemień- 55%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 70%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 23%.

STYCZEŃ 2022

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 100%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Roboty murowe podperonie – 100%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 99%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 65%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 80%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 100%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -72%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -96%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 98%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 97%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 65%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 100%.
 • Montaż ścian szklanych 25%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz -2 – 85%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 4%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem- 65 % .
 • C19 Systemy radiołączności:                 
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 98 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 92 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 85 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 70%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 70 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-65 %.
 • C 19 Systemy radiołączności:                
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej, Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano 98 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 98 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 92 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 85 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 70%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 70 %.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • podperonie- 95%,
 • poziom -1- 95%,
 • poziom -2- 90%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 60%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 80%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są tynki ścian 80%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 45%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 15%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 60 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 42 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 15 %.
 • Trasy kablowe – 25%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 96%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 89%.
 • Trwa wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 58%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 82%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 15%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                         
 • – dla Służb Metra- 45%,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45%,
 • – dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV, Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 85 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 92 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 40 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 50%.
 • Montaż tras kablowych- 75%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 90%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-60%.
 • Trwa montaż instalacji hydrantowej- w rejonie komory startowej, stacji i łączniku W6-W3- razem zaawansowanie około 95%.
 • Montaż szafek hydrantowych -zaawansowanie 50%
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 80%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 70%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 72%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 20 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 95%.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 80%.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 80 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 60 %, posadzki kamienne 83 %, schody 85 %, gres 55 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 63 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych na ścianach peronu pasażerskiego – 12 %
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 38 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 30 %.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • – dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • – dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV, Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Instalacje uziemień na stacji-60%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 83%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 55%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 30%.
 • Dostawa rozdzielnic RGW, dostawa rozdzielnic pompowni, dostawa RGWS- 100%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 35%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 33%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 50%.
 • Sieć trakcyjna 5%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 4%, rozpoczęto montaż podkonstrukcji.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni – 2%, ułożono paroizolację
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 –  95%
 • Wykonywanie stropu górnego – 99% – zabetonowano.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie –  95%
 • Tynkowanie ścian – 95%
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 80%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 55 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 57 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 94 %.
 • Instalacja uziemień- 55%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 70%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 23%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych
 • – D19 lewy- 90%,
 • – D19 prawy- 90%,
 • – D21 prawy- 93%,
 • -D21 lewy- 90%,
 • -D20 prawy- 90%,
 • -D20 lewy- 55%.

GRUDZIEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 99%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 92%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 98%
 • Roboty murowe podperonie – 99%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 97%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 60%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 65%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 95%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -65%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -95%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 95%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 95%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 65%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 50%.
 • Montaż ścian szklanych 25%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz -2 – 80%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 3%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-20 % .
 • C19 Systemy radiołączności:                 
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano ok. 97% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 98 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 89 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 80 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 70%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 70%.
 • Trasy kablowe na stacji :
 • – podperonie- 95%,
 • – poziom -1- 85%,
 • – poziom -2- 90%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 50%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 40%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 80%.
 • Rozpoczęto dobudowę oświetlenia zewnętrznego.

Wentylatornia V19

 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są roboty murowe 90%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem – 100%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 100%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Wykonywana jest klatka schodowa części głębokiej – 100%
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 50%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 92 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 55 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 38 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacyjnej – 5 %.
 • Trasy kablowe – 25%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji
 • Zakończono prace murarskie na poziomie -2.
 • Zakończono tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji
 • Zakończono tynkowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 60%..
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 –
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 82%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 87%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 77%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 65%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych
 • Zakończono wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni,
 • Rozpoczęto wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 20%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 90%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 90%.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych.
 • Trwa sukcesywnie montaż grzejników elektrycznych w kolejnych szachtach.
 • Rozpoczęto dostawy wentylatorów-dostarczono 3-szt wentylatorów oddymiających.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                
 • dla Służb Metra- 45%,
 • dla Służb Kryzysowych- 45%,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Instalacje podtynkowe- 95%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 95%.
 • Instalacja siła światło – 75%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 90%.
 • Rozpoczęto odbudowę oświetlenia zewnętrznego
 • Wewnętrzne Linie zasilające WLZ – 50%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono wykonywanie posadzek.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 80 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 90 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 35 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 50%.
 • Montaż tras kablowych- 75%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 90%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 80%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 65%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 68%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 88%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 90%.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 77%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 75 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 59 %, posadzki kamienne 80 %, schody 85 %, gres 52 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 85 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 60 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 32 %.
 • Rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • – dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • – dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji-50%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 83%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 55%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 30%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 25%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 20%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 38%.
 • Sieć trakcyjna 2%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 90% – rozpoczęto zamykanie otworu technologicznego, trwa montaż szalunku oraz wykuwanie bruzd w ścianach.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 80%
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Zakończono izolację w pomieszczeniach wentylatorów na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Ułożono płytki gresowe na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 52 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 55 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 92 %.
 • Instalacja uziemień- 45%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 65%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 20%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych
 • D19 lewy- 90%,
 • D19 prawy- 90%,
 • D21 prawy- 93%,
 • D21 lewy- 83%,
 • D20 prawy- 85%,
 • D20 lewy- 55%.

LISTOPAD 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 99%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 98%
 • Roboty murowe podperonie – 99%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 97%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 60%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 55%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 90%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -60%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -95%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 95%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 54%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 50%.
 • Montaż ścian szklanych 20%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz -2 – 12%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-20 % .
 • C19 Systemy radiołączności:                 
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano ok. 97% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 95 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 95 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 82 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 75 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 60%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 60%.
 • Trasy kablowe na stacji :
 • – podperonie- 95%,
 • – poziom -1- 85%,
 • – poziom -2- 90%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 40%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 25%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 80%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są roboty murowe 85%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 98%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Wykonywana jest klatka schodowa części głębokiej – 30%
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 15%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 92 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 55 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan – 33 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Zakończono prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej.
 • Trasy kablowe – 5%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 99%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 99%
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 40%..
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 90%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 87%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 32%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 61%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 90%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-60%.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                
 • Służb Metra- 45%,
 • Służb Kryzysowych- 45%,
 • Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe CCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 77 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 90 %
 • Montaż instalacji wod-kan – 20 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 50%.
 • Instalacja oświetleniowa 15%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 85%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie – 50%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych, pomieszczeniach technicznych i korytarzach-całkowite zaawansowanie- 60%.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 97 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 90 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 92%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1 – 80 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2 – 51%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1 – 65 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 83 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 83 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 70 %.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 59 %, posadzki kamienne 78 %, schody 80 %, gres 48 %

 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 85 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 45 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 32 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • – dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • – dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 50%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 83%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 35%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 20%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 10%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 90% – rozpoczęto zamykanie otworu technologicznego, trwa montaż szalunku oraz wykuwanie bruzd w ścianach.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 80%
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Wykonano 3 poziom rozpierający w części głębokiej – żelbetowy strop pośredni.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów oraz ścian klatki schodowej z poziomu -2 do poziomu -1.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 50 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 50 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 92 %.
 • Instalacja uziemień- 45%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 65%.

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą uszkodzonej obudowy oraz czyszczenie tuneli:
 • Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,
 • Tunel D20 P i L – 98% uszczelnienia,
 • Tunel D19 P i L – 98% uszczelnienia.
 • Wykonanie tras kablowych:
 • – D19 lewy- 85%,
 • – D19 prawy- 90%,
 • – D21 prawy- 93%,
 • -D21 lewy- 83%,
 • -D20 prawy- 85%,
 • -D20 lewy- 55%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D21 P – 13%, D21 L – 13%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D19 P – 1%.
 • Instalacja oświetleniowa:
 • – D21L- 75%.
 • Uziemienia:
 • – D21P- 15%,
 • – D21L- 30%.

PAŹDZIERNIK 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 99%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 97%
 • Roboty murowe podperonie – 99%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 96%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 58%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 100%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 45%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 70%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -50%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -87%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 95%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko- 45%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 50%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • C 19 Systemy radiołączności:                
 • Służb Metra- 40 %,
 • Służb Kryzysowych- 40 %,-dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano ok. 95% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 94 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 90 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 78 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 65 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 50%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej na poz. -1 – 18 %.
 • Trasy kablowe na stacji :
 • – podperonie- 95%,
 • – poziom -1- 85%,
 • – poziom -2- 85%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 40%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 25%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 70%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są roboty murowe 85%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 97%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 87 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 20 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan – 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Trasy kablowe – 5%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono prace murarskie na poziomie -2 .
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 97%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 70%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 48%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 70%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 61%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 90%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 20%.
 • Wykonano montaż stelaży do wc (geberity) w toaletach publicznych i technicznych w osiach 1-10 na poziomie -1.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-60%.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                
 • Służb Metra- 45%,
 • Służb Kryzysowych- 45%,
 • Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe CCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 75 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 85 %
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan – 2 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 50%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 80%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie -45%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych, pomieszczeniach technicznych i korytarzach-całkowite zaawansowanie-55%.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 97 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 84 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 70%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 75 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 47%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 59 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 79 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 79 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 68 %.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 55 %, posadzki kamienne 72 %, schody 56 %, gres 41 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 74 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 32 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 26%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 28 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • – dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • – dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV , Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 70%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 45%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 80%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 45%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.

Wentylatornia V21

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Ułożono płytki gresowe na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 32 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 30 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 85 %.
 • Instalacja uziemień- 45%.

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 95% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 95% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:
 • D19 lewy- 80%,
 • D19 prawy- 85%,
 • D21 prawy- 89%,
 • D21 lewy- 89%,
 • D20 prawy- 85%,
 • D20 lewy- 55%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D21 P – 13%, D21 L – 13%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D19 P – 1%.

WRZESIEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 98%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 80%
 • Roboty murowe podperonie – 25%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 85%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 55%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 35%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 70%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -50%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -80%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 50%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-40%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 35%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 94 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 90 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 75 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 60 %.
 • Rozpoczęto montaż uzbrojenie dla jednej z trzech pompowni ścieków.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacyjnej na poz. -1 – 3 %.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:
 • Trasy kablowe na stacji :

– podperonie- 75%,

– poziom -1- 85%,

– poziom -2- 75%.

 • Uziemienia na stacji- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 35%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 20%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 50%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 82%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem – 100%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 100%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 80%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 97%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 85 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 5 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 96%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 85%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 45%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 90%
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 93%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 45%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 61%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 70%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 90%,

-kanalizacyjnych – 85%,

 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-55%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • Wykonanie tras kablowych poziom -2 – 89%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 8-18, 1-5- 95%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 30-46- 93%.
 • Konstrukcje kablowe pod podłogą osie 10-18- 75%.
 • Instalacje podtynkowe- 95%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 85%.
 • Instalacja siła światło – 20%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 75%.

Wentylatornia V20

 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 55%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 70 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 85 %
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 45%.
 • Instalacja oświetleniowa 15%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót – 80%.
 • Zamontowano stelaże (geberity) w toaletach publicznych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-35% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), zamontowano około 85% rur hydrantowych w komorze startowej, instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%.
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.200 ( podstacja energetyczna) oraz w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji na poziomie -1 w osiach 39-50 wraz z halą odpraw-zaawansowanie w/w robót-35%
 • Zaawansowanie robót sanitarnych w pom.650 (wentylatornia stacyjna)-90%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych:
 • -w wentylatorni 652-zaawansowanie 50%,
 • -w wentylatorni 653-90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 58 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 71 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 44%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 52 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 74 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 74 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 65 %.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 38 %, posadzki kamienne 68%, schody 52%, gres 37%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 72 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 22 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 24%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 5 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 27 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 82%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 82%.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 62%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 42%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 70%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 36%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.

Wentylatornia V21

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Ułożono płytki gresowe na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 65 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 32 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 30 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 85 %.
 • Trasy kablowe V19- 65%.
 • Instalacja uziemień- 35%.

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 90% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 80% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:

– D19 lewy- 80%,

– D19 prawy- 65%,

– D21 prawy- 89%,

– D21 lewy- 89%,

– D20 prawy- 89%,

 – D20 lewy- 55%.

Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D21 P 3%, D21 L 3%.

– Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D19 P 1%.

SIERPIEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 94%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 92 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 87 %.
 • Wykonywane są tynki- 75%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 40%.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 60 %.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 25%.
 • Wykonywane są ściany podperonia 94%.
 • Wykonywana jest płytę peronu – 90%.
 • Wykonywane są posadzki – 40%.
 • Wykonano daszek wyjścia W1-100%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -25%.
 • Wykonywane są schody peronowe stałe S4 – 100%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -80%.
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2- 80%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-25%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 30%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Wykonano ok. 91% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 92 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 87 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 60 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 45 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonano klatkę schodową z poz. terenu na poz. -1 100%.
 • Wykonywane są roboty murowe 82%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 92%.
 • Wykonywane są tynki ścian 55%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 90%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 97%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 75 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 35%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto układanie kamienia na schodach wejść – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 50%.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.

Wentylatornia V20

 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 55%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 67%
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 85 %
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 45%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót – 75%.
 • Zamontowano stelaże (geberity) w toaletach publicznych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-35% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), zamontowano około 85% rur hydrantowych w komorze startowej, instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%.
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.200 ( podstacja energetyczna) oraz w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach.
 • Wykonano instalacje wentylacji lokalnej w w/w pomieszczeniach.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji na poziomie -1 w osiach 39-50 wraz z halą odpraw-zaawansowanie w/w robót-35%
 • Zrealizowano komplet dostaw urządzeń dla pom.650 (wentylatory DLK wraz z dyfuzorami,
 • I amortyzatorami).
 • Zakończono montaż w/w urządzeń-posadowiono 2-a wentylatory na docelowych fundamentach.
 • Zaawansowanie robót sanitarnych w pom.650 (wentylatornia stacyjna)-90%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych:
 • -w wentylatorni 652-zaawansowanie 50%,
 • -w wentylatorni 653-90%.
 • Dostarczono komplet przepustnic wielopłaszczyznowych do pom.650 (wentyltornia podstawowa stacyjna).
 • Dostarczono komplet tłumików kulisowych (ściennych) do pom.650.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie specjalistycznych robót fundamentowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Zakończono wykonywanie wykopu po poziomu płyty górnej na całej stacji.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 98 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 99 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 50 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 70 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 40%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 50 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 10 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 72 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 65 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 60 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 24%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 5%.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej – 25%.

Wentylatornia V21

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 82 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 32 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 22 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji w pomieszczeniach wentylatorów na poziomie -1.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 30%

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 80% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 70% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:

– D19 lewy- 80%,

– D19 prawy- 65%,

– D21 prawy- 85%,

– D21 lewy- 85%,

– D20 prawy- 84%,

 – D20 lewy- 55%.

LIPIEC 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 92%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 92 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 74 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 80 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 38 %.
 • Wykowywana płyta schodów W1- 40%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-5%.
 • Uziemienia na stacji- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 25%.
 • Wykonywane są tynki- 75%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 40%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 100%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 70%.
 • Wykonywane są posadzki – 40%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -50%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2 60%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 53 %.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%
 • Trasy kablowe na stacji :

– podperonie- 60%,

– poziom -1- 40%,

– poziom -2- 60%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 80%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable – 40%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 95%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 67%.
 • Wykonywane są tynki ścian 55%
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 90%

Stacja C20 Kondratowicza 

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych drugorzędnych (ściany, szachty).
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 97%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 55%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 55%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 65%
 • Rozpoczęto układanie kamienia na schodach wejść – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 60%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 10%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 54%.
 • Rozpoczęto zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 44%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 10%.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 70%.
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 – wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-dostarczono i zamontowano wszystkie centrale wentylacyjne zaawansowanie całej instalacji wentylacji lokalnej-70%
 • Do pomieszczenia 650 przetransportowano komplet (2szt.) wentylatorów DLK dla wentylacji podstawowej.
 •  Wykonywane są prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Wykonanie tras kablowych poziom -2 – 70%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 8-18, 1-5- 95%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 30-46- 93%.
 • Bednarka na ścianach poz. -3 osie 2-18- 90%.
 • Konstrukcje kablowe pod podłogą osie 10-18- 75%.
 • Wykonano montaż sond prądów błądzących- 100%.
 • Instalacje podtynkowe- 92%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 75%
 •    Wykonanie tras kablowych poziom-1:

– korytarz 801-poz.-1 –zakończone,

– podperonie osie 2-10- zakończone,

– podperonie osie 2-20- 92%,

– podperonie osie 20-24- 40%,

– osie 30-46- 93%,

– osie 1-5, 8-18 poz. -1- 95%,

– osie 5-8- 75%,

– osie 10-18- 75%.

Wentylatornia V20

 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 33%
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 80 %
 • Montaż bednarek- 10%.
 • Montaż tras kablowych- 37%.

Stacja C21 Bródno 

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót – 70%.
 • Zamontowano stelaże (geberity) w toaletach publicznych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-25% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), a instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-25% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), a instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.200 ( podstacja energetyczna) oraz w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji na poziomie -1 w osiach 39-50 wraz z halą odpraw-zaawansowanie w/w robót-33%
 • Zrealizowano komplet dostaw urządzeń dla pom.650 (wentylatory DLK wraz z dyfuzorami i amortyzatorami). Zakończono montaż w/w urządzeń-posadowiono 2-a wentylatory na docelowych fundamentach.
 • Zaawansowanie robót sanitarnych w pom.650 (wentylatornia stacyjna)-90%.
 • Dostarczono komplet przepustnic wielopłaszczyznowych do pom.650 (wentylatornia podstawowa stacyjna).
 • Dostarczono komplet tłumików kulisowych (ściennych) do pom.650.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 33%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 35%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ochrony katodowej.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 97 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 60 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 36 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 44 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 68 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 65 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 50 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 38%, posadzki kamienne 48%, schody 40%, gres 24%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 24%.
 • Rozpoczęto roboty malarskie na poziomie -2.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 25 %.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 80%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 80%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 10%.

Wentylatornia V21 

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 82 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 30 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 20 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji w pomieszczeniach wentylatorów na poziomie -1.
 • Instalacje uziemień- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 30%
 • Dostawa rozdzielnicy RGW.

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 80% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 70% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:

– D19 lewy- 60%,

– D19 prawy- 30%,

– D21 prawy- 85%,

-D21 lewy- 85%,

-D20 prawy- 65%,

-D20 lewy- 48%.

MAJ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 95%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 92%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 85%.
 • Wykonywane są tynki- 55%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 15%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 95%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 – 95%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonywane są zasypki korpusu stacji – 95%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 55%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 10%.
 • Wykonywane są ściany podperonia 85%.
 • Wykonywana jest płytę peronu – 75%.
 • Wykonywane są posadzki – 20%.
 • Wykonywany jest daszek wyjścia W1-70%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -15%.
 • Wykonywane są schody peronowe stałe S4 – 100%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -10%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2 40%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 10%
 • Zamknięto otwór technologiczny na -1 osie 21-23
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Po wykonaniu zasypek stropów stacji rozpoczęto przebudowę kanalizacji teletechnicznych i kabli na trasy docelowe .
 • Wykonano ok. 90% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 72 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 10 %.
 • Trwa montaż wentylatorów instalacji wentylacji podstawowej wraz z uzbrojeniem.
 • Dostarczono na budowę tłumiki i przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji podstawowej.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 5%.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Zakończono wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:

– wykonywane są instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych- 65%,

– wykonywane są trasy kablowe pod podłogą podniesioną- 100%

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 92%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części nadziemnej – 95%.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 75%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 10%.
 • Wykonywane są tynki ścian 40%
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych drugorzędnych (ściany, szachty) – zaawansowanie 85%
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W5 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy wschodniej.
 • Wykonano konstrukcję schodów wyjścia W3.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 30%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 60%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 40%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 10%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 40%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • -gazowych – 85%,
 • -ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.
 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 40%..
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 – wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-zaawansowanie-70%
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych
 • Wykonano montaż stelaży do wc (geberity) w toaletach publicznych i technicznych w osiach 1-10 na poziomie -1.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 35%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 26%
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 90 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 89 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 30 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 48%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 33 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 35 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1 – 3 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 50%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 52 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 45%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Wykonano zadaszanie wyjścia W4.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W2.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 35 %, posadzki kamienne 29%, schody 26%, gres 16%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 17%.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 9%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 75%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 75%.
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem rur osłonowych dla linii kablowej 110KV Innogy Stoen Operator.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetyczne:

– wykonano bednarkę uziemiająca na ścianach pom. podstacji trakcyjno-energetycznej,

– wykonywanie tras kablowych pom. 200- 95%.

– dostarczono komplet urządzeń i transformatorów podstacji trakcyjno- energetycznej, trwają prace montażowe.

 • Realizacja sond pomiarowych instalacji monitoringu prądów błądzących- 100%.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 10%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 30%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 92 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.

KWIECIEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 92%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 75%.
 • Wykonywane są tynki- 40%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 15%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 95%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 – 95%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna korpusu stacji – 77%
 • Wykonywane są zasypki korpusu stacji – 65%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 50%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 6%.-
 • Wykonywane są ściany podperonia 75%.
 • Wykonywana jest płytę peronu – 70%.
 • Wykonywane są posadzki – 16%.
 • Wykonywany jest daszek wyjścia W1-15%
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -5%
 • Wykonywane są schody peronowe stałe S4 – 50%
 • Zamknięto otwór technologiczny na -1 osie 21-23
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem
 • Wykonano ok. 90% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 70 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 4%.
 • Dostarczono na budowę wentylatory wentylacji podstawowej wraz z uzbrojeniem.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1%
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:
 • – wykonywane są instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych- 65%,
 • Trasy kablowe na stacji – 25%.
 • Uziemienia na stacji- 40%.
 • Tunel D19 prawy: – trasy kablowe- 15%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części nadziemnej – 95%.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 65%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 10%.
 • Wykonywane są tynki ścian 10%
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 30%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W6 – zaawansowanie 80%.
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy wschodniej.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 15%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 30%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 15%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • -gazowych – 85%,
 • -ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.
 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 40%..
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 – wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-zaawansowanie-25%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-25%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 35%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 25%
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 90 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 85 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 20 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 30 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 30 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 45%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 45 %
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 45%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Wykonano zadaszanie wyjścia W4
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 35 %, posadzki kamienne 16%, schody 26%.
 • Zakończono wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto roboty malarskie na poziomie -1
 • Rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 65%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 65%.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetyczne:

– wykonano bednarkę uziemiająca na ścianach pom. podstacji trakcyjno-energetycznej,

– wykonywanie tras kablowych pom. 200- 70%.

– dostarczono komplet urządzeń i transformatorów podstacji trakcyjno- energetycznej, trwają prace montażowe.

 • Realizacja sond pomiarowych instalacji monitoringu prądów błądzących- 50%.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 4%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.

MARZEC 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 92%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 85%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 70%.
 • Wykonywane są tynki- 38%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 10%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 90%.
 • Wykonano płytę denną w 100%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2- 100%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna korpusu stacji – 70%
 • Wykonywane są zasypki korpusu stacji – 50%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 70%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Rozpoczęto montaż podłogi technologicznej – 40%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 5%.-
 • Wykonywane są ściany podperonia 65%.
 • Wykonywana jest płytę peronu – 60%.
 • Wykonywane są posadzki – 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem
 • Wykonano ok. 86% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 70 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 2%.
 • Dostarczono na budowę tłumiki wentylacji podstawowej.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji- 2%.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Zakończono wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej

– wykonywane są instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych- 65%

– wykonywane są trasy kablowe pod podłogą podniesioną- 90%,

 • Trasy kablowe – 2%.
 • Uziemienia- 5%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części nadziemnej – 95%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 20%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 4%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W1 – zaawansowanie 20%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy wschodniej – zaawansowanie 20%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 2%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 – wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-zaawansowanie-20%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-20%.
 • Zakończono montaż oświetlenia, uziemienia wyrównawczego pod podłogą podniesioną, siatki Rabitza w pom. 201.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 30%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 2%
 • Dostarczono na budowę tłumiki wentylacji podstawowej.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 90 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 85 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 15%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 25 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 25%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 45%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 42%.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 45%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 20 %, posadzki kamienne 11%, schody 26%.
 • Zakończono wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.

LUTY 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 89%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 85%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 55%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 28%.
 • Wykonuje się roboty malarskie 6%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 90%.
 • Wykonano płytę denną w 100%.
 • Wykonano izolację płyty górnej wyjścia W2 – 100%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2 – 100%.
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2- 100%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pom. 200 – 100%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodna korpusu stacji. Wykonano 70%
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano – 35%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 20%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Wykonano kołyski pod TBM .
 • Rozpoczęto montaż podłogi technologicznej 15%.
 • Wykonuje się montaż drzwi 3%.
 • Wykonuje się ściany podperonia 60%.
 • Wykonuje się płytę peronu 20%.
 • Wykonuje się posadzki 2%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 8 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji- 2%.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Zakończono wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:
 • Wykonano instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych – 65%
 • Wykonano trasy kablowe pod podłogą podniesioną – 15%

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej części płytkiej 100%.
 • Zabetonowano płytę denna części płytkiej.
 • Wykonano wykop do poziomu -10,00.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory 100%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Wykonano ruszt i rozparcie w części głębokiej.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Wykonano płytę denną w poz. -14,4 – 100%.
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 100%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 80%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 80%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonuje się klatkę schodową z poz. terenu na poz. -1 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Wykonano konstrukcję schodów wyjścia W3.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 35%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 20%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 85%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.

 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Gestor sieci ciepłowniczych-Veolia- dokonał odbioru technicznego w/w sieci.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do stacji-aktualne zaawansowanie-30%..
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203
 • Wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach oraz w sąsiednich korytarzach-zaawansowanie-13%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Zakończono montaż oświetlenia, uziemienia wyrównawczego pod podłogą podniesioną, siatki Rabitza w pom. 201.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 90 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 100%.
 • Wykonano trasy kablowe i uziemienie w pom. 201 podstacji.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto malowanie ścian – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 60 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 90 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 14 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 17%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 38%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 38 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 35%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Rozpoczęto roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 55%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 55%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.

STYCZEŃ 2021

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 89%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 82%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 35%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 15%.
 • Wykonuje się roboty malarskie 2%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 90%.
 • Wykonano płytę denną w 100%.
 • Wykonano izolację płyty górnej wyjścia W2 – 100%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2- 100%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pom. 200 – 100%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodna korpusu stacji. Wykonano 70%
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano – 35%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 20%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Rozpoczęto montaż podłogi technologicznej 10%.
 • Wykonuje się montaż drzwi 3%.
 • Wykonuje się ściany podperonia 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 7 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji (pom. nr 200).
 • Rozpoczęto wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 100%
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 80%
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 25%
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonuje się klatkę schodową z poz. terenu na poz. -1  60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje-  40%
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 70%

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W4 – zaawansowanie 50%.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W2.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych wyjścia W1 (ściany, słupy) zaawansowanie 20%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Zakończono prace murarskie na wyjściu W4.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 35%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 30%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 5%.
 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 2%.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do stacji-aktualne zaawansowanie-30%..
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203
 • Wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach oraz w sąsiednich korytarzach-zaawansowanie-10%.
 • Zakończono montaż oświetlenia, uziemienia wyrównawczego pod podłogą podniesioną, siatki Rabitza w pom. 201.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 90%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 70%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 66 %
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -2.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 35%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 35%.
 • Wykonywana jest siatka Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 70%.
 • Wykonano bednarkę uziemiająca na ścianach pom. podstacji trakcyjno-energetycznej.

Wentylatornia V21

 • Wykonano w płycie fundamentowej konstrukcję żelbetową przegłębienia dla odwodnienia wentylatorni V21 oraz tuneli D21.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 50%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 70%.

GRUDZIEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 84%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 78%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 30%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 6%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 90%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodna korpusu stacji. Wykonano 70%
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano – 25%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 10%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Wykonano kołyski pod TBM .
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 5 %

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Wykonano ruszt i rozparcie w części głębokiej.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Wykonano płytę denną w poz. -14,4 – 100%.
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 80%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 80%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 10%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 12%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 73%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W3.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W3.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy).
 • Rozpoczęto prace murarskie na wyjściu W4 – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 60%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 60%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie – zaawansowanie 5%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 66 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -2.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu peronów
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 98 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano strop górny nad wyjściem W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 25%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 25%.
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem rur osłonowych dla linii kablowej 110KV Innogy Stoen Operator.
 • Zakończono i odebrano odbiorem technicznym przełączenie docelowe torów tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulicy Rembelińskiej.
 • Wykonywana jest siatka Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 40%.

Wentylatornia V21

 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Ułożono izolację płyty fundamentowej w części głębokiej oprócz przegłębienia.
 • Wykonano płytę fundamentową w części głębokiej – 95 %.
 • Trwa wykonywanie w płycie fundamentowej przegłębienia dla odwodnienia wentylatorni V21 oraz tuneli D21.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Rozpoczęto murowanie ścian wewnętrznych na poziomie -1.
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego i prawego dla łączników wentylatornii V21 z tunelem.
 • Wykonano przejazd (z kruszywa łamanego) przez rozparcia w tunelu D21 lewym i prawym do zachowania komunikacji.
 • Wykonano próbne odwierty od strony tunelu D21P i D21L celem określenia ilości wody we wzmocnionym gruncie i uzyskania potwierdzenia właściwych parametrów wzmocnionego gruntu.
 • Rozpoczęto nacinanie i kucie ścian szczelinowych na poziomie -2 celem wstawienia ram podpierających w otworach łączników tunelowych V21. Wstawiono 4 z 6 ram.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 5%.

LISTOPAD 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 78%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 71%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 24%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 2%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 90%. 
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2 – 80%. 
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%. 
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano 5%
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   –  55 %.
 • Wykonano ok. 79% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano płytę denną w poz. -14,4 – 100%.
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 25%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 50%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 10%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 12%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej wyjścia W1.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 10%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%
 • .Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W3.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W3 – zaawansowanie 40%
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy).
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6 – zaawansowanie 60%
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 40%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 15%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Trwa wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych – zaawansowanie 80%

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Rozpoczęto prace murarskie – zaawansowanie 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Wykonano przyłącze kanalizacyjne do obiektu wentylatorni szlakowej.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Zakończono wykonywanie wykopu po poziomu płyty górnej na całej stacji.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 95 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 66 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 50 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 98 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 25%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 20%.
 • Wykonywana jest siatka Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 20%.

Wentylatornia V21

 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Ułożono izolację płyty fundamentowej w części głębokiej oprócz przegłębienia.
 • Wykonano płytę fundamentową w części głębokiej – 95 %.
 • Pozostało do wykonania w płycie fundamentowej przegłębienie dla odwodnienia wentylatorni V21 oraz tuneli D21.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1 i -2.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego i prawego dla łączników wentylatornii V21 z tunelem.
 • Wykonano przejazd (z kruszywa łamanego) przez rozparcia w tunelu D21 lewym i prawym do zachowania komunikacji.
 • Wykonano próbne odwierty od strony tunelu D21P i D21L celem określenia ilości wody we wzmocnionym gruncie i uzyskania potwierdzenia właściwych parametrów wzmocnionego gruntu.
 • Rozpoczęto nacinanie ścian szczelinowych na poziomie -2 celem wstawienia ram podpierających w otworach łączników tunelowych V21.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 5%.

PAŹDZIERNIK 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano słupy docelowe wyjścia W2 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 64%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 50%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 17%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 85%.
 • Wykonano izolację płyty górnej wyjścia W2 – 100%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 77% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 82 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 •  Wykonano fundamenty pod wentylatory 100%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Wykonano ruszt i rozparcie w części głębokiej.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 40 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 10%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy)
 • Trwa wykonywanie płyty dennej wyjścia W1 – zaawansowanie 30%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W3.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy) – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5 – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 1%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót-25%.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 100 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Zakończono wykonywanie specjalistycznych robót fundamentowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 90 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 75 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 50 %
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 95 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 29%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 20%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 16%.
 • Trwają prace przy przełączeniu sieci trakcyjnej dot. odtworzenia torowiska w ciągu ul. Rembelińskiej.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie górnego oczepu ścian szczelinowych – 98%.
 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej w części głębokiej – 82 %.
 • Wylano chudy beton w części głębokiej.
 • Rozpoczęto układanie izolacji płyty fundamentowej w części głębokiej.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego – 80%.
 • Trwa odkopywanie ścian szczelinowych do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 70% stropu górnego.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 35 %.

WRZESIEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Na wyjściu W2 trwa wykonywanie płyty dennej- wykonano 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 40%.
 • Roboty murowe na poziomie -1. Wykonano 15%
 • Wykonano płytę denną w 100%
 • Wykonuje się izolacje płyty górnej wyjścia W2 – 65%
 • Rozpoczęto zasypki na wyjściu W2
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2 – 100%
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 65%
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje
 • Trwa przebudowa kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%
 • Rozpoczęto zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1
 • Wykonuje się fundamenty pod transformatory w pom. 200.
 • Wykonano kołyski pod TBM

C19_północ_21wrzesień2020_01.jpg

Wentylatornia V19

 • Trwa wykonywanie stropu górnego
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory 100%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy)
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej wyjścia W1 – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy) – zaawansowanie 30%
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto likwidację tymczasowej sieci ciepłowniczej 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.
 • Zakończono wykonywanie schodów z poziomu -1 na poziom terenu.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poziomie -1.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1
 • Zakończono budowę przyłączy kanalizacyjnych dla odwodnienia liniowego torowiska tramwajowego w ulicy Rembielińskiej.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji
 • Trwa wykonywanie przesłony z jet-grounting
 • Trwa wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Trwa wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 70 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 30 %
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 85 %.
 • Trwa wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego korpusu stacji wraz z izolacją – 83 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 10 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem rur osłonowych dla linii kablowej 110KV Innogy Stoen Operator.
 • Zakończono przełączanie sieci trakcyjnej dot. odtworzenia torowiska w ciągu ul. Rembielińskiej

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie górnego oczepu ścian szczelinowych
 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Wylano chudy beton w części głębokiej.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1 i -2.
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej – 82%
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych
 • Trwa wykonywanie stropu górnego
 • Trwa odkopywanie ścian szczelinowych do poziomu -2 w części głębokiej
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego dla łączników wentylatorni V21
  z tunelem.
 • Wykonano przejazd (z kruszywa łamanego) przez rozparcia w tunelu lewym do zachowania komunikacji.

SIERPIEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 2-37.
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37).
 • Wykonano płytę denną w osiach 23-17, 1417,11-14,9-11.
 • Wykonano jet –grouting plag-in 100%.
 • Wykonano jet-grouting rejon W2 -100%.
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%.
 • Wykonuje się wieńce na ścianach szczelinowych wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-100%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-100%.
 • Wykonano fundamenty pod urządzenia w wentylatorowni głównej 100%.
 • Wykonano szacht windy 107B.
 • Na wyjściu W2 trwa wykonywanie płyty dennej- wykonano 95%.
 • Wykonano słupy docelowe wyjścia W2 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 25%.
 • Rozpoczęto prace przy murach na poz. -1.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna.
 • Wykonuje się montaż izolacji i zbrojenie płyty dennej osie 19-23.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Zabetonowano płytę denna części płytkiej.
 • Wykonano wykop do poziomu -10,00.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 10%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 40 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 10%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 85%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Zakończono wykop podstropowy na wyjściu W4.
 • Wykonano izolację pod płytę denną wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Zakończono wykop podstropowy na wyjściu W2.
 • Zakończono układanie izolacji pod płytę denną na wyjściu W2.
 • Wykonano płytę denną na wyjściu W2.
 • Wykonano wykop wstępny wyjścia W1.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W1.
 • Zakończono wykop podstropowy na wyjściu W1.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5 – zaawansowanie 40%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntuplug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę

całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 85%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.

 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-90%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 22%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego.
 • Zakończono wykonywanie zasypek.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjścia W6-całkowite zaawansowanie w/w robót-6%.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 65 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 10 %
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji –30 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 29%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 17%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 12%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie górnego oczepu ścian szczelinowych – 98%.
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej – 80 %.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 85 % (ściany poziom -1).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego – 80%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonano fragment izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1.
 • Trwa odkopywanie ścian szczelinowych do poziomu -2 w części głębokiej.
  Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 70% stropu górnego
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu.
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego dla łączników wentylatornii V21
  z tunelem.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 35 %.

LIPIEC 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano ściany czerpnio-wyrzutni P2.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 2-37.
 • Wykonano wykop pod strop górny na całym korpusie stacji.
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37).
 • Wykonano płytę denną wraz z izolacją w osiach 26-28, 17-19 i 23-26.
 • Wykonano ściany szczelinowe wyjścia w2 -100%.
 • Wykonano wykop do poziomu -1.
 • Wykonano strop pośredni na poz.-1 bez otworów technologicznych.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-95%.
 • Na wyjściu W2 trwa montaż izolacji i zbrojenia pod płytę denną osie 1-4.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej części płytkiej.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 10%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44
 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 70%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Trwa układanie izolacji pod płytę denną na wyjściu W2 – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W1 – zaawansowanie 40%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 15%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 30%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

– wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
-kanalizacyjnych – 85%,
-gazowych – 85%,
-ciepłowniczych – I ETAP – 90%, – II ETAP-90%.

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-65%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 20%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych czerpnio – wyrzutni.
 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego.
 • Trwa wykonywanie zasypek – zaawansowanie 70%.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – 72 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 56 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 55 %.
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 12 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 60 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 17%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 12%.

Wentylatornia V21

 • Wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 100%,
 • Górny oczep ścian szczelinowych – 98%,
 • Płyta fundamentowa – 80 %,
 • Ściany wewnętrzne żelbetowe – 85 % (ściany poziom -1),
 • Żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1,
 • Odkopano ściany w poziomie -2 do 2 poziomu żelbetowego rusztu rozpierającego,
 • Zasypano 50% stropu górnego na potrzeby przejścia przez wentylatornię maszyny TBM,
 •  Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1,
 •  Wykonywane są ściany czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu.
 •  Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

CZERWIEC 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonano barety.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych- wykonano około 100%.
 • Wykonano płytę denną wraz z izolacją w osiach 26-28.
 • Wykonano strop pośredni na poz.-1 bez otworów technologicznych.
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%.
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-50%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-90%.
 • Wykonywane są fundamenty pod urządzenia w wentylatorni głównej
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 10- 11 na poz. -1.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonano wieniec na ścianach szczelinowych.
 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonywany jest wykop do poziomu płyty dennej części płytkiej -90%.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 50%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 30%.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W4 – zaawansowanie 80%
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W2 – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W1 – zaawansowanie 40%. 
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 85%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP – 90%, – II ETAP-90%.

 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Wykonano docelową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 od komory K1 do ul. Malborskiej.
 • Wykonano ostatni docelowy odcinek s.c., 2*Dn800 wzdłuż ul. Kondratowicza
 • po północnej stronie stacji.
 • Wspólnie z gestorem s.c. VEOLIĄ ustalono szczegółowy harmonogram docelowego przełączenia sieci ciepłowniczej w rejonie całej stacji C20—-termin-przełom czerwca i lipca.
 • Rozpoczęto budowę nowego docelowego przyłącza s.c. do budynku ul. Malborska nr.1
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1. oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-55%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 18%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie schodów z poziomu -1 na poziom terenu.
 • Trwa wykonywanie ścian zewnętrznych czerpnio – wyrzutni – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace związane z instalacją kanalizacyjną sanitarną w stropie, w osiach 1-2 na poziomie -2.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Zlikwidowano tymczasową sieć ciepłowniczą przy budynku Bazyliańska 7.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – 54 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 35 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 37 %.
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 10 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 85 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 23%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 12%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 9%.
 • Wykonano odwodnienia dwóch komór ciepłowniczych K2 i K3
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjścia W6
 • Rozpoczęto budowę przyłączy kanalizacyjnych dla odwodnienia liniowego torowiska tramwajowego w ulicy Rembielińskiej.

Wentylatornia V21 

 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1,
 • wykonano fragment izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,
 • trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.
 • zasypano 50% stropu górnego na potrzeby przejścia przez wentylatornię maszyny TBM,
 • wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

MAJ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano ściany czerpnio-wyrzutni P2.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 2-37
 • Wykonano wykop pod strop górny na całym korpusie stacji
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37)
 • Wykonano ściany szczelinowe wyjścia w2 -100%.
 • Wykonano wykop do poziomu -1.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 13-28 – 66%
 • Wykonano jet –grouting plag-in 100%
 • Wykonano jet-grouting rejon W2 -100%
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-25%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   –  55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 11-23 na poz. -1.

 Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej.           

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 20%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu płyty dennej stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej stacji – zaawansowanie 45%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy na wyjściu W2 – zaawansowanie 30%
 • Wykonano wykop wstępny wyjścia W1.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 80%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP – 90%.

 • Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.
 • Wykonano odwodnienie komory K1.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Zaawansowanie w/w robót na całym poziomie -1 wynosi 90%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -2.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 85 %.
 • Demontaż oświetlenia- 100%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 17%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części głębokiej.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przepompowni w części głębokiej.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy).
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie schodów z poziomu -1 na poziom terenu – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych czerpnio – wyrzutni – zaawansowanie 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 1-3 na rzędnej -11,50.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej.

Stacja C21 Bródno

 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 w rejonie wyjścia W6 ze stacji.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -65 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 100 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 45 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych 23 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji 25 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 80 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej wyjścia W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 20%.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej- 9%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 8%.

Wentylatornia V21

 • Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.
 • Zakończono prace związane z wykonaniem korka w technologii jet-grouting wraz z wzmocnieniem gruntu pod łączniki z tunelami.
 • Wykonywane są następujące prace związane z budową wentylatorni:

– górny oczep ścian szczelinowych – 98%,

– płyta fundamentowa – 80 %,

– ściany wewnętrzne żelbetowe – 85 % (ściany poziom -1),

– żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,

– trwają przygotowania do wykonania izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,

– trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.

– trwają przygotowania do wykonania fundamentów pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.

 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

KWIECIEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 70%.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 18-28 – 44%
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%
 • Wykonuje się wieńce na ścianach szczelinowych wyjścia W2- 100%
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-6%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 23-37 na poz. -1.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 70%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonano ściany szczelinowe.
 • Wykonano barety.
 • Wykonywany jest wieniec na ścianach szczelinowych – wykonano około 80%.
 • Wykonano platformę pod jet-grouting.
 • Wykonany został jet grouting.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.       

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Trwa wykop podstropowy do poziomu płyty dennej stacji. – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej stacji – zaawansowanie 5%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego wyjścia W2 – zaawansowanie 70%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.

Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 80%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP – 90%. Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.

 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Trwa budowa docelowej sieci ciepłowniczej 2*Dn350 od komory K1 -wykonano odcinek nad stropem stacji.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Zaawansowanie w/w robót na całym poziomie -1 wynosi 90%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 85 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 17%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -35 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 100 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 90 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 12 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 75 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 20%.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej- 8%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 8%.

Wentylatornia V21

 • Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.
 • Zakończono prace związane z wykonaniem korka w technologii jet-grouting wraz z wzmocnieniem gruntu pod łączniki z tunelami.
 • Wykonywane są następujące prace związane z budową wentylatorni:
 • – wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 100%,
 • – górny oczep ścian szczelinowych – 98%,
 • – płyta fundamentowa – 80 %,
 • – ściany wewnętrzne żelbetowe – 85 % (ściany poziom -1),
 • – żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,
 • – trwają przygotowania do wykonania izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,
 • – usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

MARZEC 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 45%.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 26-28 – 20%
 • Wykonano jet-grauting rejon W2 – 100%
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 33%
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -80%
 • Wykonuje się wieńce na ścianach szczelinowych wyjścia W2- 30%
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-5%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywany jest wieniec na ścianach szczelinowych – wykonano około 60%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje 90%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop wstępny i wykonano oczepy ścian szczelinowych wyjścia W2.
 • Zakończono wykop wstępny i wykonano oczepy ścian szczelinowych wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne)
 • Trwa wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne)
 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy do poziomu płyty dennej stacji. – zaawansowanie 20%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę
 • całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
 • -kanalizacyjnych – 80%,
 • -gazowych – 85%,
 • -ciepłowniczych – I ETAP – 90%. Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.
 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul. Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Zaawansowanie w/w robót na całym poziomie -1 wynosi 90%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 80%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -35 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 90 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 30 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych 15%.
 • Strop górny wyjścia W3-W6 pod ulicą Rembielińską i torowiskiem tramwajowym – 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 10 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 60 %.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 16%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 8%.

Wentylatornia V21

 • Wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 99%,
 • Górny oczep ścian szczelinowych – 95%,
 • Płyta fundamentowa – 80 %,
 • Ściany wewnętrzne żelbetowe – 15 % (ściany poziom -1),
 • Żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,
 • Trwają przygotowania do wykonania izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,
 • Usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.
 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.

LUTY 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Zakończono wykonanie ekranów akustycznych.
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37)
 • Wykonano ściany szczelinowe wyjścia w2 -100%.
 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 20%.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 26-28 – 11%
 • Wykonano jet –grauting   plag-in 100%
 • Wykonano jet-grauting rejon W2 -40%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 28-37 na poz. -1.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywany jest wieniec na ścianach szczelinowych – wykonano około 60%.
 • Wykonano platformę pod jet-grauting
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje  40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.  

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu -1 korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykop wstępny wyjścia W2 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykop wstępny wyjścia W4 – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne)
 • Trwa wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne)
 • Trwa wykonywanie stropu pośredniego stacji – zaawansowanie 35%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 80%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP – 90%. Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjść W5 i W6.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 95%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części płytkiej.
 • Zakończono wykonywanie rusztu żelbetowego części głębokiej.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 40%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -35 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 100 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych 15%.
 • Wykonano strop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 45 %.
 • Wykonywanie płyty fundamentowej komory startowej TBM i rozjazdów -100 %
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 7%.

Wentylatornia V21

 • Wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 95%,
 • Górny oczep ścian szczelinowych – 95%,
 • Żelbetowy strop górny wentylatorni – 95%.
 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.
 • Wykopano i wywieziono grunt z poziomu -1, przygotowano zamki w ścianach szczelinowych oraz chudy beton pod płytę fundamentową części płytkiej wentylatorni V21.
 • Trwa spawanie głowic słupów w poziomie płyty fundamentowej części płytkiej w poziomie -1.

STYCZEŃ 2020

Stacja C19 Zacisze

 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 85%.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 23-37.
 • Wykonano wykop pod strop górny w osiach 19-23.
 • Wykonuje się ściany wyjścia W2 -92%.
 • Zabetonowano strop górny w osi 19-23.
 • Wykonuje się ściany wyjścia w2 -92%.
 • Wykonano wykop na obszarze czerpnio wyrzutni P1.
 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 5%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykop wstępny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy korpusu stacji – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 15%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego stacji – zaawansowanie 5%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę

całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.

 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

-kanalizacyjnych – 75%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul. Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Demontaż oświetlenia- 100%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części płytkiej.
 • Rozpoczęto wykonywanie rusztu żelbetowego części głębokiej – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęcie wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 75 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego komory startowej TBM i rozjazdów 45%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 20 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego – 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego – 15%.

Wentylatornia V21

 • Jednocześnie rozpoczęto kolejne prace związane z budową wentylatorni w tym:

– wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 95%,

– górny oczep ścian szczelinowych – 95%,

– żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%.

 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.

GRUDZIEŃ 2019

Stacja C19 Zacisze

 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 80%.Wykonano ściany czerpnio-wyrzutni P2.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 23-37.
 • Wykonano wykop pod strop górny w osiach 19-23.
 • Wykonuje się ściany wyjścia W2 -3%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonano ściany szczelinowe.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.           

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%
 • Trwa wykop wstępny korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 55%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

-kanalizacyjnych – 75%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul.Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Demontaż oświetlenia – 100%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego – 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 70%. (zakończono wykop do poziomu -1).
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części płytkiej.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną w stropie i płycie na poziomie -1.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęcie wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95 %.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe komory torów odstawczych – zaawansowanie 75 %.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe korpusu stacji –zaawansowanie 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji
 • Wykonywany jest wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 40%
 • Wykonywany jest strop górny komory startowej TBM i rozjazdów- 85 %.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji- 15%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych.
 • Wykonywany jest strop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 45%.
 • Wykonywana jest przesłona z jet-grounting – 20 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 25%.

Wentylatornia V21

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych
 • zakończono prace związane z wykonaniem korka w technologii jet-grouting wraz z wzmocnieniem gruntu pod łączniki z tunelami.
 • Jednocześnie rozpoczęto kolejne prace związane z budową wentylatorni w tym:

– wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 90%,

– górny oczep ścian szczelinowych – 45%,

– żelbetowy strop górny wentylatorni – 76%.

 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.

LISTOPAD 2019

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano murki prowadzące korpusu stacji – 100%
 • Zakończono ściany szczelinowe gr 60 cm w rejonie wyrzutni P1- 100%
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji – zaawansowanie – 90%
 • Prowadzone są roboty przy wykonywaniu baret – zaawansowanie – 62%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych – wykonano 75%
 • Wykonuje się ściany czerpnio-wyrzutni P2 – wykonano 35%
 • Prowadzone są roboty przy stropie górnym (osie 23-26) – wykonano siatkę dolną zbrojenia
 • Prowadzi się roboty przygotowawcze do uruchomienia odwodnienia stacji wg projektu odwodnienia
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 100%
 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe. Obecnie prowadzone są roboty przy ścianach szer. 100cm- wykonano 38%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.           

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych korpusu stacji.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6.
 • Trwa wykonywanie baret korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W2.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W4.
 • Wykonano ściany szczelinowe czerpnio – wyrzutni P4.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Zakończono montaż paneli ekranów akustycznych.
 • Trwa wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonanie wykopu wstępnego korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 10%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

-kanalizacyjnych – 75%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul.Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 70%. (zakończono wykop do poziomu -1).
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem płyty dennej części płytkiej.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęcie wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 60 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 55 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 5%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego komory startowej TBM i rozjazdów
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.

Wentylatornia V21

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.

PAŹDZIERNIK 2019

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano – 95%
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji. Na chwilę obecną wykonano – 61%
 • Prowadzone są roboty przy wykonywaniu baret. Na dzień dzisiejszy wykonano – 53%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około – 75%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 55 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 70% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano – 90%.
 • Wykonano wykop wstępny – 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe – zaawansowanie – 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych – 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 88%.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie baret korpusu stacji – zaawansowanie 45%.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W2.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1 – zaawansowanie 95%.
 • Wykonywany jest wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 25%
 • Rozpoczęto wykop wstępny korpusu stacji – zaawansowanie 10%
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych: wodociągowych – zaawansowanie – 80%, kanalizacyjnych – 75%, gazowych – 85%,  ciepłowniczych – 70%
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Rozpoczęto wykop podstropowy – zaawansowanie 15%.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych: wodociągowych – zaawansowanie – 20%, kanalizacyjnych – 70%, (w tym 100% mikrotunelingu), gazowych – 65%, ciepłowniczych – 80%.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 55%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 36%.
 • Trwa wykonywanie wykopu od strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 40%
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 10 %.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Trwa wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego – 80%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65%.

Wentylatornia V21

 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.

WRZESIEŃ 2019

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 77%
 • Zakończono ściany szczelinowe gr 60 cm w rejonie wyrzutni P1- 100%
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji. Na chwilę obecną wykonano 57%
 • Prowadzone są roboty przy wykonywaniu baret. Na dzień dzisiejszy wykonano 30%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 65%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 55% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 90%.
 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe – zaawansowanie 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie baret korpusu stacji – zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W2 – zaawansowanie 70%.
 • Wykonano ściany szczelinowe czerpnio – wyrzutni P4.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wraz z izolacją pod ulicą św. Wincentego w osiach 38-41.
 • Rozpoczęto wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 20%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 10%.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

– kanalizacyjnych – 75%,

– gazowych – 85%,

– ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul.Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 60 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret.
 • Zakończono wykonywanie wzmocnień gruntu (jet-grouting).
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano ekrany akustyczne.
 • Wykonano oczepy ścian szczelinowych.
 • Wykonano wykop wstępny
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 5%.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie – 15%,

– kanalizacyjnych – 65%, (w tym 100% mikrotunelingu),

– gazowych – 60%,

– ciepłowniczych – 75%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zaawansowanie 87%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 24 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 32 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu od strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 25 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciw wodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego – 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 60 %.
 • Zakończono montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Sukcesywnie do frontu robót wykonywane są murki prowadzące.
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych: W części głębokiej wykonano 100% ścian (12 z 12 sekcji), w części płytkiej wykonano 28% (8 z 28 sekcji).

SIERPIEŃ 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V16

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V18

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 75%.
 • Ciąg dalszy prac przy ekranach akustycznych
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji. Na chwilę obecną wykonano 38%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 50%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 25% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 90%.
 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe – zaawansowanie 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowo budowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.          

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wraz z izolacją pod ulicą św. Wincentego w osiach 38-41.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

– kanalizacyjnych – 65%,

– gazowych – 85%,

– ciepłowniczych – 70%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 60 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie wzmocnień gruntu (jet-grouting).
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie 15%

– kanalizacyjnych – 60%.

– gazowych – 60%

– ciepłowniczych – 30%

 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 85%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 17%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 25%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu od strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Przebudowano kolizję kolektora kanalizacji ogólnospławnej.
 • Sukcesywnie do frontu robót wykonywane są murki prowadzące.
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 15%.

LIPIEC 2019

Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V16

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V18

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 45%.
 • Zakończono budowę ścian szczelinowych gr 60 cm w rejonie wyrzutni P1 – 100%
 • Ciąg dalszy prac przy ekranach akustycznych
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sieci elektrycznych
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 25% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywania ścian szczelinowych korpusu stacji. Wykonano 15%

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są murki prowadzące
 • Wykonano wykop wstępny – 50%
 • Trwa przebudowa sieci elektroenergetycznych
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 55%.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe. Na chwilę obecną wykonano wszystkie sekcje gr 60cm
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.    

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie – 70%,
– kanalizacyjnych – 40%,
– gazowych – 85%,
– ciepłowniczych – 70%.

 • Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 45 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą św. Wincentego.