DECYZJA ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW NR 42/CP/2013 Z DNIA 07.08.2013 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM USTALAJĄCA WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWIE MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT NR 13A).
(plik PDF; 1,9MB)

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WYDANEJ PRZEZ ZARZĄD DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWIE MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT NR 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE STP KABATY.
(PLIK pdf; 1,2 MB)

DECYZJA NR 329/II/2015 PRZENIESIENIE NA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PL. BANKOWY 3/5, 00-950 WARSZAWA DECYZJĘ NR 86/2014 Z DNIA 25.02.2014 R, ZMIENIONĄ DECYZJĄ NR 248/II/2015 Z DNIA 3.06.2015 DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNETRZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI TECHNICZNO POSTOJOWEJ KABATY
(plik PDF; 360 KB)

DECYZJA NR 248/II/2015 DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNETRZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI TECHNICZNO POSTOJOWEJ KABATY (ZAMIENNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ)
(plik PDF; 908 KB)

DECYZJA NR 86/2014 DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY
(plik PDF; 1,6 MB)

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NR 238/OŚ/2013 Z DNIA 07.03.2013 R. O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH STWIERDZAJĄCA BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE METRA ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W RAMACH BUDOWY HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWY MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13 A).
(plik PDF; 10MB)