DECYZJA NR 166/2011 NA ODBUDOWĘ POMNIKA POLSKO-RADZIECKIEGO BRATERSTWA BRONI W REJONIE PLACU WILEŃSKIEGO
(PDF;  740KB)

DECYZJA NR 328/2011 NA BUDOWĘ SIECI GAZOWEJ W GRANICACH PASA DROGOWEGO UL. PROSTEJ I UL. ŻELAZNEJ
(PDF;  572KB)

DECYZJA NR 73A/11 NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
(PDF; 1,51MB)

DECYZJA NR 192/2011 NA BUDOWĘ OBIEKTÓW KOLEJOWYCH DLA STACJI C14 STADION
(PDF; 5,1MB)

DECYZJA NR 180/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C15 DWORZEC WILEŃSKI
(PDF; 9,6MB)

DECYZJA NR 161/PRN/PRD/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C14 STADION
(PDF; 1,6MB)

DECYZJA NR 162/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C14 STADION
(PDF; 4,2MB)

DECYZJA NR 163/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C11 ŚWIETOKRZYSKA
(PDF; 6,9MB)

DECYZJA NR 160/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V14 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE UL. WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE
(PDF; 3,1MB)

DECYZJA NR 156/2011 NA BUDOWĘ SZYBU DEMONTAŻOWEGO A-13
(PDF; 2,5MB)

DECYZJA NR 150/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C10 RONDO ONZ
(PDF; 3,9MB)

DECYZJA NR 136/PRN/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI V15 ZLOKALIZOWANEJ W PASIE DROGOWYM UL. TARGOWEJ
(PDF, 1MB)

DECYZJA NR 161/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI V15
(PDF; 4MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 161/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR WAR-0514/0234/1/11/1131/JP DO DECYZJI NR WAR-0514/0234/1/11/KI NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 520 KB)

DECYZJA NR WAR-0514/0234/1/11/KI NA BUDOWĘ TUNELI CENTRALNEGO ODCINKA II LINII METRA
(PDF; 81 KB)

DECYZJA NR 220/Ś/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V13
(PDF; 3,6MB)

DECYZJA NR 173/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V13
(PDF; 4,2MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 173/2011 NADAJĄCE JEJ WRYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POZWOLENIE NR 160/Ś/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C13 POWIŚLE
(PDF; 2,9 MB)

DECYZJA NR 175/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C13 POWIŚLE
(PDF; 4,5MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 175/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POZWOLENIE NR 153/Ś/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C12 NOWY ŚWIAT
(PDF; 3,7 MB)

DECYZJA NR 174/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C12 NOWY ŚWIAT
(PDF; 4,2MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI NR 174/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR 30/N/11 DO DECYZJI NR 35/N/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 86,5 KB)

POZWOLENIE NR 35/N/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C09 RONDO DASZYŃSKIEGO
(PDF; 1,8 MB)

DECYZJA NR 176/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C09 RONDO DASZYŃSKIEGO
(PDF; 4,6MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI NR 176/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POZWOLENIE NR 44/N/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI V10 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE ULIC PROSTA/ŻELAZNA
(PDF; 2,1 MB)

DECYZJA NR 169/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V10
(PDF; 4,0MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 169/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR 98/Ś/2011 DO DECYZJI NR 136/Ś/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF, 562 KB)

POZWOLENIE NR 136/Ś/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI V12 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I MAZOWIECKIEJ
(PDF; 2,7 MB)

DECYZJA NR 178/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V12
(PDF; 4,3MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 178/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR 99/Ś/2011 DO DECYZJI NR 133/Ś/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 587 KB)

POZWOLENIE NR 133/Ś/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNII V11 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I UL. EMILII PLATER
(PDF; 736 KB)

DECYZJA NR 177/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V11
(PDF; 4,4MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 177/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

Decyzja nr 88/WOL/ŚRÓ/PRN/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla II linii metra odcinek od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” w Warszawie
(PDF; 1,66 MB)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
(PDF; 2,4 MB)

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO II LINII METRA W WARSZAWIE NA ODCINKU OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” Streszczenie w języku niespecjalistycznym
(PDF; 2,4 MB)

POZWOLENIE NR 237/N/2010 NA BUDOWĘ SZYBU STARTOWEGO DLA ODCINKA CENTRALNEGO II LINII METRA W REJONIE RONDA DASZYŃSKIEGO
(PDF; 310 KB)

DECYZJA NR 127A/10 STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
(PDF; 167 KB)

POZWOLENIE NR 667/Ś/2010 NA BUDOWĘ SZYBU STARTOWEGO DLA ODCINKA CENTRALNEGO II LINII METRA W REJONIE POWIŚLA
(PDF; 472 KB)

POZWOLENIE NR 9/Ś/2011 NA BUDOWĘ WYSTAWOWEGO PAWILONU Z PUNKTEM INFORMACYJNYM NA TERENIE PLACU DEFILAD OD STRONY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ (TEREN D. KDT)
(PDF; 144 KB)

DECYZJA NR 162/2011 NA ROZBIÓRKĘ POMNIKA POLSKO-RADZIECKIEGO BRATERSTWA BRONI
(PDF; 209 KB)