ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 05.04.2018 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C08 (ZNAK: WI-II.7840.9.6.2016.MP)
(pdf; 1MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 05.04.2018 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI D08 (ZNAK: WI-II.7840.9.1.2016.MP)
(pdf; 1MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 16.04.2018 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI D09 (ZNAK: WI-II.7840.9.3.2016.MP)
(pdf; 1MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 07.06.2019 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C06, ZA WYJĄTKIEM FRAGMENTÓW NA DZIAŁKACH 66/45, 66/47, 66/46 (ZNAK: DOA.7110.281.2017.KKR)
(pdf; 1MB)

POSTANOWIENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 07.06.2019 R. ODMAWIAJĄCE WSTRZYMANIA NATYCHMIASTOWEGO WYKONANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C06 (ZNAK: DOA.7110.281.2017.KKR)
(pdf; 1MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 12.03.2018 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 329/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA SZLAKU D08 (ZNAK: DOA.7110.1067.2016.KKR).
(plik PDF; 4,5 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 220/II/2016 Z DNIA 24.06.2016 R. UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ 1 OBIEKTU BUDOWLANEGO (GARAŻY SAMOCHODOWYCH) W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR W3 POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI METRA C16, BUDOWIE TUNELI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH WYNIKAJĄCYCH Z BUDOWY II LINII METRA W WARSZAWIE (ZNAK WI-II.7841.9.2.2016.KZ)
(plik PDF; 2,7 MB)

POSTANOWIENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 15.12.2017 R. ODMAWIAJĄCE WSTRZYMANIA NATYCHMIASTOWEGO WYKONANIA DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 334/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA SZLAKU D09 (ZNAK: DOA.7110.1011.2016.MMS).
(plik PDF; 2,9 MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 15.12.2017 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 334/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA SZLAKU D09 (ZNAK: DOA.7110.1011.2016.MMS.B).
(plik PDF; 20 MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 15.12.2017 R. UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ODWOŁANIA OD DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 334/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA SZLAKU D09 ZŁOŻONEGO PRZEZ PANA WIESŁAWA KLIMEK (ZNAK: DOA.7110.1011.2016.MMS.A).
(plik PDF; 5,2 MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 18.12.2017 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 335/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C08, ZA WYJĄTKIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNEJ ORAZ NA ROBOTY ODTWORZENIOWE NA DZIAŁKACH O NR EW. 67 I 45, OBR. 6-04-01 (ZNAK: DOA.7110.1037.2016.MMS).
(plik PDF; 14 MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA Z DNIA 21.11.2017 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI NR 412/II/2017 Z DNIA 23.10.2017 R. (ZNAK: WI-II.7840.9.1.2016.MP).
(plik PDF; 1 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 412/II/2017 Z DNIA 23.10.2017 R. ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 172/II/2017 Z DNIA 26.04.2017 R. ORAZ ZATWIERDZAJĄCĄ „ZAMIENNY” PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ WEDŁUG „ZAMIENNEGO” PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 88/16 Z OBR. 6-06-06 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 1/20 Z OBR. 6-07-02 (ZNAK: WI-II.7840.9.1.2017.MP).
(plik PDF; 6,7 MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 21.11.2017 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI NR 354/II/2017 Z DNIA 19.09.2017 R. (ZNAK: WI-II.7840.9.9.2016.MP).
(plik PDF; 1 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 354/II/2017 Z DNIA 19.09.2017 R. UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ W ZAKRESIE CZERPNIO-WYRZUTNI ORAZ PAWILONÓW WEJŚCIOWYCH POŁOŻONYCH POZA PASEM DROGOWYM UL. GÓRCZEWSKIEJ STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ STACJI C06 (ZNAK: WI-II.7840.9.9.2016.MP).
(plik PDF; 13,5 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 172/II/2017 Z DNIA 26.04.2017 R. UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ W ZAKRESIE STACJI C06 (ZNAK: WI-II.7840.9.4.2016.KZ(MP))
(plik PDF; 36 MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIU 11.04.2017 R. UCHYLAJĄCA W CAŁOŚCI ZASKARŻONĄ DECYZJĘ NR 325/II/2016 Z DNIA 16.09.2016 R. UDZIELAJĄCĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA STACJI C06 (ZNAK: DOA.7110.1028.2016.KKR)
(plik PDF; 4,1 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 331/III/2016 Z DNIA 21.09.2016 R. USTALAJĄCA LOKALIZACJĘ LINII KOLEJOWEJ DLA OBIEKTÓW METRA DLA I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C06 (ZNAK: WI-III.747.2.2.2016.BG1).
(plik PDF; 6,7 MB)

DECYZJA NR 73/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W6 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V18, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 21,3 MB)

DECYZJA NR 50/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W4 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V17, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 22,4 MB)

DECYZJA NR 75/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W2 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V16, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 11,3 MB)

DECYZJA NR 53/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W7 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI METRA C18, BUDOWIE TUNELI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 21,4 MB)

DECYZJA NR 76/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE W5 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI C17, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 11,8 MB)

DECYZJA NR 80/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W3 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI METRA C16 BUDOWIE TUNELI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 11,7 MB)

DECYZJA NR 74/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W1, PRZEBUDOWA STACJI C15 „DWORZEC WILEŃSKI” WRAZ Z BUDOWĄ KONSTRUKCJI OPOROWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ FRAGMENTÓW ŚCIANY SZCZELINOWEJ STACJI METRA, UL. TARGOWA
(plik PDF; 21,5 MB)

DECYZJA NR DOOŚ-OAI.4210.36.2014.MKO.46  GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 3.11.2015 R. (plik PDF; 2,8 MB)

DECYZJA NR 6/WOL/C2/15 USTALENIU WARUNKÓW I SZCZEGÓŁACH ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C9 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C6 „KSIĘCIA JANUSZA” (plik PDF; 5,6MB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DECYZJI NR 6 WOL/C2/15 Z DNIA 06.03.2015 R.
(plik PDF; 24 MB)

DECYZJA NR 10/TAR/PRN/C2/15 O USTALENIU WARUNKÓW I SZCZEGÓŁACH ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 „DWORZEC WILEŃSKI” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18, W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW METRA Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, NA TERENACH NIEOBJĘTYCH MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (plik PDF; 5,7MB)

DECYZJA NR 262/P/2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE ODCINKA LINII METRA W RAMACH ZADANIA „BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO – PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 DWORZEC WILEŃSKI DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18” (plik PDF; 3,4MB)

DECYZJA WOOŚ-II.4210.68.2013.TR O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO PÓŁNOCNEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 „DWORZEC WILEŃSKI” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18 (plik PDF; 3,3MB)

DECYZJA NR WOOŚ-II.4210.67.2013.TR O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C9 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C6 REALIZOWANEGO W WARIANCIE TECHNOLOGICZNYM I (plik PDF; 486 KB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 229/II/2016 Z DNIA 01.07.2016 R. ZNAK: WI-II.7841.9.1.2016.MP UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ DLA INWESTYCJI PN.: „ROZBIÓRKA FRAGMENTU ŚCIANY CZOŁOWEJ STACJI METRA C09”
(plik PDF; 1,3MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 325/II/2016 Z DNIA 16.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.4.2016.KZ (MP) ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C06 Z TORAMI ODSTAWCZYMI.
(plik PDF; 3,3MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 327/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.2.2016.AK ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06 W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D07.
(plik PDF; 23MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 328/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.5.2016.AK ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06 W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C07.
(plik PDF; 24MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 329/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.1.2016.MP ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D08.
(plik PDF; 2,7MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 334/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.3.2016.MP ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D09.
(plik PDF; 4,2MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 335/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.6.2016.MP ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C08.
(plik PDF; 3,1MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 07.06.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.11.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D07 Z WENTYLATORNIĄ V07.
(plik PDF; 1,7MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 07.06.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.12.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C07.
(plik PDF; 2MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 07.06.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.22.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C06 Z TORAMI ODSTAWCZYMI.
(plik PDF; 3,1MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 12.07.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.24.2016.TR.8 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D08 Z WENTYLATORNIĄ V08.
(plik PDF; 3,6MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 22.07.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.25.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D09 Z WENTYLATORNIĄ V09.
(plik PDF; 4,3MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 29.07.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.23.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C08.
(PLIK pdf; 5MB)

DECYZJA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W WARSZAWIE Z DNIA 9.12.2015 R. ZNAK: KOC/3241/AR/15 ORZEKAJĄCA UMORZYĆ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.
(plik PDF; 1,6MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 12/III/2016 Z DNIA 13.01.2016 R. ZNAK: WI-III.746.1.114.2015.JS USTALAJĄCA LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA „BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06”.
(plik PDF; 2,6MB)

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI LICP NR 12/III/2016.
(plik PDF; 9,1 MB)

DECYZJA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 20.10.2014 R. DOOŚ-OAII.4210.10.2014.2 UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.
(plik PDF; 0,9MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 06.02.2015 R. ZNAK: WI-P.746.1.21.2014.KF Z INFORMACJĄ, ŻE DECYZJA NR 262/P/2014 Z DNIA 16.12.2014 R. ZNAK: WI-P.746.1.21.2014.KF STAŁA SIĘ OSTATECZNA W DNIU 22.01.2015 R. I PODLEGA WYKONANIU.
(plik PDF; 510KB)

PISMO BIURA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 14.06.2016 R. ZNAK: AM-WRU.6733.50.2014.AWA O PRZYJĘCIU ZA DATĘ OSTATECZNOŚCI ORZECZENIE ORGANU II INSTANCJI – DECYZJA SKO ZNAK KOC/2281/AR/15 Z DNIA 13 LISTOPADA 2015 R. UTRZYMUJĄCE W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ.
(plik PDF; 182KB)