DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 13.05.2019 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C19 ZA WYJĄTKIEM CZĘŚCI DOT. DZIAŁEK NR EW. 3/192 I 75 (ZNAK: DOA.7110.516.2018.ROS)
(pdf; 

POSTANOWIENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU Z DNIA 06.03.2019 R. STWIERDZAJĄCE UCHYBIENIE TERMINU WNIESIENIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI 2/II/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ (ZNAK: DLI-III.6620.4.2018.KM.34)
(pdf; 4,7MB)

POSTANOWIENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU Z DNIA 06.03.2019 R. ODMAWIAJĄCE WSTRZYMANIA NATYCHMIASTOWEGO WYKONANIA DECYZJI 2/II/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ (ZNAK: DLI-III.6620.4.2018.KM.33)
(pdf; 1MB)

DECYZJA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU Z DNIA 06.03.2019 R. KOŃCZĄCA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI 2/II/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ (ZNAK: DLI-III.6620.4.2018.KM.35)
(pdf; 4MB)
Załącznik1
Załącznik2

DECYZJA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU Z DNIA 17.09.2018 R. KOŃCZĄCA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI 16/II/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ (ZNAK: DLI-III.4620.1.2018.KM.12)
(pdf; 9MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 570/II/2018 Z DNIA 31.10.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ „BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C6 „KSIĘCIA JANUSZA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C4 W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D6′ (ZNAK WI-II.7840.9.14.2018.MP)
(plik PDF; 4,3 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 542/II/2018 Z DNIA 15.10.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C06 „KSIĘCIA JANUSZA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C04 W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C04 Z TORAMI ODSTAWCZYMI (ZNAK: WI-II.7840.9.10.2018.MP).
(plik PDF; 7,1 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 519/II/2018 Z DNIA 25.09.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHONIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C06 „KSIĘCIA JANUSZA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C04 W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D5 (ZNAK: WI-II.7840.9.11.2018.MP).
(plik PDF; 6 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 520/II/2018 Z DNIA 25.09.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHONIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C06 „KSIĘCIA JANUSZA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C04 W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C05 (ZNAK: WI-II.7840.9.12.2018.MP.
(plik PDF; 5 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 461/II/2018 Z DNIA 20.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W6 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V21 (ZNAK: WI-II.7840.9.1.2018.MS2 (MS1).
(plik PDF; 6.6 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 462/II/2018 Z DNIA 20.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W4 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V20 (ZNAK: WI-II.7840.9.2.2018.MS2 (MS1).
(plik PDF; 6.5 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 452/II/2018 Z DNIA 16.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W2 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V19 (ZNAK: WI-II.7840.9.4.2018.MS2 (MS1).
(plik PDF; 6.8 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 453/II/2018 Z DNIA 16.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W3 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI C19 (ZNAK: WI-II.7840.9.5.2018.MP.
(plik PDF; 9,9 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 454/II/2018 Z DNIA 16.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W7 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI C21 (ZNAK: WI-II.7840.9.8.2018.MP.
(plik PDF; 7,6 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 351/II/2018 Z DNIA 20.06.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W5 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI C20 (ZNAK: WI-II.7840.9.6.2018.MP).
(plik PDF; 300 KB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 350/II/2018 Z DNIA 19.06.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W1 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE KOMORY DEMONTAŻOWEJ PRZY STACJI C18 (ZNAK: WI-II.7840.9.3.2018.MS).
(plik PDF; 300 KB)

DECYZJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 06.02.2017 R. O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA II ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (ZNAK: WOOŚ-II.4210.49.2015.TR.17).
(plik PDF; 17,4 MB)

DECYZJA PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY NR 1387/OŚ/2016 Z DNIA 30.11.2016 R. O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA II ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO (ZNAK: OŚ-IV-UII.6220.16.2015.SYP).
(plik PDF; 9,8 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 16/II/2018 Z DNIA 05.03.2018 R. O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ DLA OBIEKTÓW METRA DLA II ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (ZNAK: WI-II.747.2.1.2017.EA).
(plik PDF; 19,9 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 2/II/2018 Z DNIA 12.01.2018 R. O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ DLA OBIEKTÓW METRA DLA II ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO (ZNAK: WI-III.747.2.2.2017.BG1).
(plik PDF; 15,8 MB)