Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.07.2022 r. nr 567/SAAB/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”, polegające na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących”. (Znak: WI-I.7840.9.10.2020.PSS(MP)

(pdf; 1,9MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.07.2022 r. nr 535/SAAB/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”, polegająca na budowie stacji C02 (ul. Rayskiego/ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. (Znak: WI-I.7840.9.7.2020.JK)
(pdf; 2,2MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.06.2022 r. nr 470/SAAB/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę, obejmująca „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”, polegająca na budowie stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. (Znak: WI-I.7840.9.11.2020.JK)
(pdf; 4,6MB)

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18.01.2021 r. utrzymująca w mocy Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla III Etapu realizacji odcinka zachodniego wraz z STP Mory WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.56.
(Znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.6.2020.KM)

(pdf; 2,9 MB)

DECYZJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 03.02.2020 R. O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA III ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO WRAZ Z STP MORY (ZNAK: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.56)
(pdf; 4,3 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 45/SPEC/2020 z dnia 19.05.2020 r. ustalająca lokalizację linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą: Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1 (Znak: WI-I.747.2.4.2019.ZK/EA)
(pdf; 57 MB)

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 626/SAAB/2020 z dnia 8.06.2020 r. dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki zawartej w Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 45/SPEC/2020 z dnia 19.05.2020 r. na stronie 1 w części wskazującej Nr decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra z Decyzja Nr 45/SPEC/2020 na Decyzja Nr 46/SPEC/2020 (Znak: WI-I.747.2.4.2019.ZK/EA)
(pdf; 209 KB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 60/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją „C04 Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C2 (Znak: WI-I.747.2.7.2019.AP/MP)
(pdf; 30 MB)

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 1490/SAAB/2020 z dnia 14.12.2020 r. dotyczące sprostowania na wniosek inwestora oczywiste omyłki pisarskie w treści decyzji Nr 60/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r. znak: WI-I.747.2.7.2019.AP/MP (Znak: WI.I.747.2.7.2019.AP/MP)
(pdf; 5,4 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 35/SPEC/2020 z dnia 29.04.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją „C04 Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 (Znak: WI-I.747.2.5.2019.ZK/EA)
(pdf; 88 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 88/SPEC/2020 z dnia 24.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją „C04 Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z połączeniem STP „Mory” z układem kolejowym PKP (Znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP))
(pdf; 11 MB)

Załączniki do Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/SPEC/2020 z dnia 24.08.2020 r.
(pdf; 22 MB)

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 1404/SAAB/2020 z dnia 25.11.2020 r. dotyczące sprostowania na wniosek inwestora oczywistych omyłek pisarskich w treści decyzji Nr 88/SPEC/2020 z dnia 24.08.2020 r. znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP) Znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP)
(pdf; 5,4 MB)

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 1492/SAAB/2020 z dnia 14.12.2020 r. dotyczące sprostowania na wniosek inwestora oczywistych omyłek pisarskich w treści decyzji Nr 88/SPEC/2020 z dnia 24.08.2020 r. znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP) (Znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP))
(pdf; 6,1 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 36/SPEC/2020 z dnia 29.04.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą: Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie wentylatorni V2 (Znak: WI-I.747.2.6.2019.ZK/EA)
(pdf; 27 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 61/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą: : Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie Wentylatorni V3 (Znak: WI-I.747.2.8.2019.AP/MP)
(pdf; 15, 4 MB)

Załącznik Nr 1 do decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r.
(pdf; 753 KB)

Załącznik Nr 2 do decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r.
(pdf; 10 MB)