Decyzje administracyjne

DECYZJE ADMINISTRACYJNE 3+MORY (KAROLIN)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.07.2022 r. nr 567/SAAB/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”, polegające na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących”. (Znak: WI-I.7840.9.10.2020.PSS(MP)

(pdf; 1,9MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.07.2022 r. nr 535/SAAB/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”, polegająca na budowie stacji C02 (ul. Rayskiego/ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. (Znak: WI-I.7840.9.7.2020.JK)
(pdf; 2,2MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.06.2022 r. nr 470/SAAB/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę, obejmująca „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”, polegająca na budowie stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. (Znak: WI-I.7840.9.11.2020.JK)
(pdf; 4,6MB)

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18.01.2021 r. utrzymująca w mocy Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla III Etapu realizacji odcinka zachodniego wraz z STP Mory WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.56.
(Znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.6.2020.KM)

(pdf; 2,9 MB)

DECYZJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 03.02.2020 R. O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA III ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO WRAZ Z STP MORY (ZNAK: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.56)
(pdf; 4,3 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 45/SPEC/2020 z dnia 19.05.2020 r. ustalająca lokalizację linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą: Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1 (Znak: WI-I.747.2.4.2019.ZK/EA)
(pdf; 57 MB)

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 626/SAAB/2020 z dnia 8.06.2020 r. dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki zawartej w Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 45/SPEC/2020 z dnia 19.05.2020 r. na stronie 1 w części wskazującej Nr decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra z Decyzja Nr 45/SPEC/2020 na Decyzja Nr 46/SPEC/2020 (Znak: WI-I.747.2.4.2019.ZK/EA)
(pdf; 209 KB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 60/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją „C04 Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C2 (Znak: WI-I.747.2.7.2019.AP/MP)
(pdf; 30 MB)

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 1490/SAAB/2020 z dnia 14.12.2020 r. dotyczące sprostowania na wniosek inwestora oczywiste omyłki pisarskie w treści decyzji Nr 60/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r. znak: WI-I.747.2.7.2019.AP/MP (Znak: WI.I.747.2.7.2019.AP/MP)
(pdf; 5,4 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 35/SPEC/2020 z dnia 29.04.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją „C04 Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 (Znak: WI-I.747.2.5.2019.ZK/EA)
(pdf; 88 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 88/SPEC/2020 z dnia 24.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją „C04 Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z połączeniem STP „Mory” z układem kolejowym PKP (Znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP))
(pdf; 11 MB)

Załączniki do Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/SPEC/2020 z dnia 24.08.2020 r.
(pdf; 22 MB)

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 1404/SAAB/2020 z dnia 25.11.2020 r. dotyczące sprostowania na wniosek inwestora oczywistych omyłek pisarskich w treści decyzji Nr 88/SPEC/2020 z dnia 24.08.2020 r. znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP) Znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP)
(pdf; 5,4 MB)

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 1492/SAAB/2020 z dnia 14.12.2020 r. dotyczące sprostowania na wniosek inwestora oczywistych omyłek pisarskich w treści decyzji Nr 88/SPEC/2020 z dnia 24.08.2020 r. znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP) (Znak: WI-I.747.2.2.2020.EA(MP))
(pdf; 6,1 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 36/SPEC/2020 z dnia 29.04.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą: Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie wentylatorni V2 (Znak: WI-I.747.2.6.2019.ZK/EA)
(pdf; 27 MB)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 61/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra dla inwestycji pod nazwą: : Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie Wentylatorni V3 (Znak: WI-I.747.2.8.2019.AP/MP)
(pdf; 15, 4 MB)

Załącznik Nr 1 do decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r.
(pdf; 753 KB)

Załącznik Nr 2 do decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61/SPEC/2020 z dnia 24.06.2020 r.
(pdf; 10 MB)

DECYZJE ADMINISTRACYJNE II ETAP ODCINKA ZACHODNIEGO I WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO II LINII METRA (2+3)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 13.05.2019 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C19 ZA WYJĄTKIEM CZĘŚCI DOT. DZIAŁEK NR EW. 3/192 I 75 (ZNAK: DOA.7110.516.2018.ROS)
(pdf; 

POSTANOWIENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU Z DNIA 06.03.2019 R. STWIERDZAJĄCE UCHYBIENIE TERMINU WNIESIENIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI 2/II/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ (ZNAK: DLI-III.6620.4.2018.KM.34)
(pdf; 4,7MB)

POSTANOWIENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU Z DNIA 06.03.2019 R. ODMAWIAJĄCE WSTRZYMANIA NATYCHMIASTOWEGO WYKONANIA DECYZJI 2/II/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ (ZNAK: DLI-III.6620.4.2018.KM.33)
(pdf; 1MB)

DECYZJA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU Z DNIA 06.03.2019 R. KOŃCZĄCA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI 2/II/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ (ZNAK: DLI-III.6620.4.2018.KM.35)
(pdf; 4MB)
Załącznik1
Załącznik2

DECYZJA MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU Z DNIA 17.09.2018 R. KOŃCZĄCA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI 16/II/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ (ZNAK: DLI-III.4620.1.2018.KM.12)
(pdf; 9MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 570/II/2018 Z DNIA 31.10.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ „BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C6 „KSIĘCIA JANUSZA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C4 W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D6′ (ZNAK WI-II.7840.9.14.2018.MP)
(plik PDF; 4,3 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 542/II/2018 Z DNIA 15.10.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C06 „KSIĘCIA JANUSZA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C04 W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C04 Z TORAMI ODSTAWCZYMI (ZNAK: WI-II.7840.9.10.2018.MP).
(plik PDF; 7,1 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 519/II/2018 Z DNIA 25.09.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHONIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C06 „KSIĘCIA JANUSZA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C04 W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D5 (ZNAK: WI-II.7840.9.11.2018.MP).
(plik PDF; 6 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 520/II/2018 Z DNIA 25.09.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHONIEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C06 „KSIĘCIA JANUSZA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C04 W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C05 (ZNAK: WI-II.7840.9.12.2018.MP.
(plik PDF; 5 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 461/II/2018 Z DNIA 20.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W6 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V21 (ZNAK: WI-II.7840.9.1.2018.MS2 (MS1).
(plik PDF; 6.6 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 462/II/2018 Z DNIA 20.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W4 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V20 (ZNAK: WI-II.7840.9.2.2018.MS2 (MS1).
(plik PDF; 6.5 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 452/II/2018 Z DNIA 16.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W2 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V19 (ZNAK: WI-II.7840.9.4.2018.MS2 (MS1).
(plik PDF; 6.8 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 453/II/2018 Z DNIA 16.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W3 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI C19 (ZNAK: WI-II.7840.9.5.2018.MP.
(plik PDF; 9,9 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 454/II/2018 Z DNIA 16.08.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W7 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI C21 (ZNAK: WI-II.7840.9.8.2018.MP.
(plik PDF; 7,6 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 351/II/2018 Z DNIA 20.06.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W5 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI C20 (ZNAK: WI-II.7840.9.6.2018.MP).
(plik PDF; 300 KB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 350/II/2018 Z DNIA 19.06.2018 R. – POZWOLENIE NA BUDOWĘ – BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – II ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C18 „TROCKA” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C21. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W1 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE KOMORY DEMONTAŻOWEJ PRZY STACJI C18 (ZNAK: WI-II.7840.9.3.2018.MS).
(plik PDF; 300 KB)

DECYZJA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 06.02.2017 R. O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA II ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (ZNAK: WOOŚ-II.4210.49.2015.TR.17).
(plik PDF; 17,4 MB)

DECYZJA PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY NR 1387/OŚ/2016 Z DNIA 30.11.2016 R. O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA II ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO (ZNAK: OŚ-IV-UII.6220.16.2015.SYP).
(plik PDF; 9,8 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 16/II/2018 Z DNIA 05.03.2018 R. O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ DLA OBIEKTÓW METRA DLA II ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (ZNAK: WI-II.747.2.1.2017.EA).
(plik PDF; 19,9 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 2/II/2018 Z DNIA 12.01.2018 R. O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ DLA OBIEKTÓW METRA DLA II ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO (ZNAK: WI-III.747.2.2.2017.BG1).
(plik PDF; 15,8 MB)

DECYZJE ADMINISTRACYJNE ODCINEK WSCHODNI-PÓŁNOCNY I ZACHODNI II LINII METRA (3+3)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 05.04.2018 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C08 (ZNAK: WI-II.7840.9.6.2016.MP)
(pdf; 1MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 05.04.2018 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI D08 (ZNAK: WI-II.7840.9.1.2016.MP)
(pdf; 1MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 16.04.2018 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI D09 (ZNAK: WI-II.7840.9.3.2016.MP)
(pdf; 1MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 07.06.2019 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C06, ZA WYJĄTKIEM FRAGMENTÓW NA DZIAŁKACH 66/45, 66/47, 66/46 (ZNAK: DOA.7110.281.2017.KKR)
(pdf; 1MB)

POSTANOWIENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 07.06.2019 R. ODMAWIAJĄCE WSTRZYMANIA NATYCHMIASTOWEGO WYKONANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C06 (ZNAK: DOA.7110.281.2017.KKR)
(pdf; 1MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 12.03.2018 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 329/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA SZLAKU D08 (ZNAK: DOA.7110.1067.2016.KKR).
(plik PDF; 4,5 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 220/II/2016 Z DNIA 24.06.2016 R. UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ 1 OBIEKTU BUDOWLANEGO (GARAŻY SAMOCHODOWYCH) W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NR W3 POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI METRA C16, BUDOWIE TUNELI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH WYNIKAJĄCYCH Z BUDOWY II LINII METRA W WARSZAWIE (ZNAK WI-II.7841.9.2.2016.KZ)
(plik PDF; 2,7 MB)

POSTANOWIENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 15.12.2017 R. ODMAWIAJĄCE WSTRZYMANIA NATYCHMIASTOWEGO WYKONANIA DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 334/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA SZLAKU D09 (ZNAK: DOA.7110.1011.2016.MMS).
(plik PDF; 2,9 MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 15.12.2017 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 334/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA SZLAKU D09 (ZNAK: DOA.7110.1011.2016.MMS.B).
(plik PDF; 20 MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 15.12.2017 R. UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ODWOŁANIA OD DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 334/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA SZLAKU D09 ZŁOŻONEGO PRZEZ PANA WIESŁAWA KLIMEK (ZNAK: DOA.7110.1011.2016.MMS.A).
(plik PDF; 5,2 MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 18.12.2017 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 335/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C08, ZA WYJĄTKIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNEJ ORAZ NA ROBOTY ODTWORZENIOWE NA DZIAŁKACH O NR EW. 67 I 45, OBR. 6-04-01 (ZNAK: DOA.7110.1037.2016.MMS).
(plik PDF; 14 MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA Z DNIA 21.11.2017 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI NR 412/II/2017 Z DNIA 23.10.2017 R. (ZNAK: WI-II.7840.9.1.2016.MP).
(plik PDF; 1 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 412/II/2017 Z DNIA 23.10.2017 R. ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 172/II/2017 Z DNIA 26.04.2017 R. ORAZ ZATWIERDZAJĄCĄ „ZAMIENNY” PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ WEDŁUG „ZAMIENNEGO” PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 88/16 Z OBR. 6-06-06 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 1/20 Z OBR. 6-07-02 (ZNAK: WI-II.7840.9.1.2017.MP).
(plik PDF; 6,7 MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 21.11.2017 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI NR 354/II/2017 Z DNIA 19.09.2017 R. (ZNAK: WI-II.7840.9.9.2016.MP).
(plik PDF; 1 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 354/II/2017 Z DNIA 19.09.2017 R. UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ W ZAKRESIE CZERPNIO-WYRZUTNI ORAZ PAWILONÓW WEJŚCIOWYCH POŁOŻONYCH POZA PASEM DROGOWYM UL. GÓRCZEWSKIEJ STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ STACJI C06 (ZNAK: WI-II.7840.9.9.2016.MP).
(plik PDF; 13,5 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 172/II/2017 Z DNIA 26.04.2017 R. UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ W ZAKRESIE STACJI C06 (ZNAK: WI-II.7840.9.4.2016.KZ(MP))
(plik PDF; 36 MB)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIU 11.04.2017 R. UCHYLAJĄCA W CAŁOŚCI ZASKARŻONĄ DECYZJĘ NR 325/II/2016 Z DNIA 16.09.2016 R. UDZIELAJĄCĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA STACJI C06 (ZNAK: DOA.7110.1028.2016.KKR)
(plik PDF; 4,1 MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 331/III/2016 Z DNIA 21.09.2016 R. USTALAJĄCA LOKALIZACJĘ LINII KOLEJOWEJ DLA OBIEKTÓW METRA DLA I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C06 (ZNAK: WI-III.747.2.2.2016.BG1).
(plik PDF; 6,7 MB)

DECYZJA NR 73/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W6 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V18, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 21,3 MB)

DECYZJA NR 50/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W4 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V17, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 22,4 MB)

DECYZJA NR 75/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W2 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V16, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 11,3 MB)

DECYZJA NR 53/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W7 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI METRA C18, BUDOWIE TUNELI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 21,4 MB)

DECYZJA NR 76/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE W5 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI C17, BUDOWIE TUNELI WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI TUNELOWYMI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 11,8 MB)

DECYZJA NR 80/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W3 POLEGAJĄCE NA BUDOWIE STACJI METRA C16 BUDOWIE TUNELI, BUDOWIE I PRZEBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH
(plik PDF; 11,7 MB)

DECYZJA NR 74/II/2016 NA BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ „DWORZEC WILEŃSKI” DO STACJI „BRÓDNO”. ZAMIERZENIE BUDOWLANE NR W1, PRZEBUDOWA STACJI C15 „DWORZEC WILEŃSKI” WRAZ Z BUDOWĄ KONSTRUKCJI OPOROWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ FRAGMENTÓW ŚCIANY SZCZELINOWEJ STACJI METRA, UL. TARGOWA
(plik PDF; 21,5 MB)

DECYZJA NR DOOŚ-OAI.4210.36.2014.MKO.46  GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 3.11.2015 R. (plik PDF; 2,8 MB)

DECYZJA NR 6/WOL/C2/15 USTALENIU WARUNKÓW I SZCZEGÓŁACH ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C9 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C6 „KSIĘCIA JANUSZA” (plik PDF; 5,6MB)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DECYZJI NR 6 WOL/C2/15 Z DNIA 06.03.2015 R.
(plik PDF; 24 MB)

DECYZJA NR 10/TAR/PRN/C2/15 O USTALENIU WARUNKÓW I SZCZEGÓŁACH ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 „DWORZEC WILEŃSKI” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18, W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW METRA Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, NA TERENACH NIEOBJĘTYCH MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (plik PDF; 5,7MB)

DECYZJA NR 262/P/2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE ODCINKA LINII METRA W RAMACH ZADANIA „BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO – PÓŁNOCNEGO, OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 DWORZEC WILEŃSKI DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18” (plik PDF; 3,4MB)

DECYZJA WOOŚ-II.4210.68.2013.TR O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA WSCHODNIEGO PÓŁNOCNEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C15 „DWORZEC WILEŃSKI” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C18 (plik PDF; 3,3MB)

DECYZJA NR WOOŚ-II.4210.67.2013.TR O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C9 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C6 REALIZOWANEGO W WARIANCIE TECHNOLOGICZNYM I (plik PDF; 486 KB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 229/II/2016 Z DNIA 01.07.2016 R. ZNAK: WI-II.7841.9.1.2016.MP UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ DLA INWESTYCJI PN.: „ROZBIÓRKA FRAGMENTU ŚCIANY CZOŁOWEJ STACJI METRA C09”
(plik PDF; 1,3MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 325/II/2016 Z DNIA 16.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.4.2016.KZ (MP) ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C06 Z TORAMI ODSTAWCZYMI.
(plik PDF; 3,3MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 327/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.2.2016.AK ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06 W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D07.
(plik PDF; 23MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 328/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.5.2016.AK ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO – OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06 W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C07.
(plik PDF; 24MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 329/II/2016 Z DNIA 19.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.1.2016.MP ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D08.
(plik PDF; 2,7MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 334/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.3.2016.MP ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D09.
(plik PDF; 4,2MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 335/II/2016 Z DNIA 20.09.2016 R. ZNAK: WI-II.7840.9.6.2016.MP ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCA POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBEJMUJĄCE: BUDOWĘ II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C08.
(plik PDF; 3,1MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 07.06.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.11.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D07 Z WENTYLATORNIĄ V07.
(plik PDF; 1,7MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 07.06.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.12.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C07.
(plik PDF; 2MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 07.06.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.22.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C06 Z TORAMI ODSTAWCZYMI.
(plik PDF; 3,1MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 12.07.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.24.2016.TR.8 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D08 Z WENTYLATORNIĄ V08.
(plik PDF; 3,6MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 22.07.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.25.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO (OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06) W ZAKRESIE BUDOWY SZLAKU D09 Z WENTYLATORNIĄ V09.
(plik PDF; 4,3MB)

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Z DNIA 29.07.2016 R. ZNAK: WOOŚ-II.4210.23.2016.TR.6 UZGADNIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA I OKREŚLAJĄCE WARUNKI REALIZACJI, WYDANE W ZWIĄZKU Z PONOWNYM POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEPROWADZONYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE W ZAKRESIE I ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06, W ZAKRESIE BUDOWY STACJI C08.
(PLIK pdf; 5MB)

DECYZJA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W WARSZAWIE Z DNIA 9.12.2015 R. ZNAK: KOC/3241/AR/15 ORZEKAJĄCA UMORZYĆ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.
(plik PDF; 1,6MB)

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 12/III/2016 Z DNIA 13.01.2016 R. ZNAK: WI-III.746.1.114.2015.JS USTALAJĄCA LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA „BUDOWIE II LINII METRA W WARSZAWIE – I ETAP REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO OD SZLAKU ZA STACJĄ C09 „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO TORÓW ODSTAWCZYCH ZA STACJĄ C06”.
(plik PDF; 2,6MB)

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI LICP NR 12/III/2016.
(plik PDF; 9,1 MB)

DECYZJA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Z DNIA 20.10.2014 R. DOOŚ-OAII.4210.10.2014.2 UMARZAJĄCA POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.
(plik PDF; 0,9MB)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 06.02.2015 R. ZNAK: WI-P.746.1.21.2014.KF Z INFORMACJĄ, ŻE DECYZJA NR 262/P/2014 Z DNIA 16.12.2014 R. ZNAK: WI-P.746.1.21.2014.KF STAŁA SIĘ OSTATECZNA W DNIU 22.01.2015 R. I PODLEGA WYKONANIU.
(plik PDF; 510KB)

PISMO BIURA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 14.06.2016 R. ZNAK: AM-WRU.6733.50.2014.AWA O PRZYJĘCIU ZA DATĘ OSTATECZNOŚCI ORZECZENIE ORGANU II INSTANCJI – DECYZJA SKO ZNAK KOC/2281/AR/15 Z DNIA 13 LISTOPADA 2015 R. UTRZYMUJĄCE W MOCY ZASKARŻONĄ DECYZJĘ.
(plik PDF; 182KB)

OBIEKT NR 6 NA STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY

DECYZJA ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW NR 42/CP/2013 Z DNIA 07.08.2013 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM USTALAJĄCA WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWIE MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT NR 13A).
(plik PDF; 1,9MB)

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WYDANEJ PRZEZ ZARZĄD DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWIE MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT NR 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE STP KABATY.
(PLIK pdf; 1,2 MB)

DECYZJA NR 329/II/2015 PRZENIESIENIE NA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PL. BANKOWY 3/5, 00-950 WARSZAWA DECYZJĘ NR 86/2014 Z DNIA 25.02.2014 R, ZMIENIONĄ DECYZJĄ NR 248/II/2015 Z DNIA 3.06.2015 DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNETRZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI TECHNICZNO POSTOJOWEJ KABATY
(plik PDF; 360 KB)

DECYZJA NR 248/II/2015 DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNETRZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI TECHNICZNO POSTOJOWEJ KABATY (ZAMIENNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ)
(plik PDF; 908 KB)

DECYZJA NR 86/2014 DLA INWESTYCJI BUDOWA HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWA MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13A) WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU LINIOWEGO W ZAKRESIE UKŁADU TOROWEGO I DRÓG WEWNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY
(plik PDF; 1,6 MB)

DECYZJA PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NR 238/OŚ/2013 Z DNIA 07.03.2013 R. O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH STWIERDZAJĄCA BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE METRA ORAZ PRZEBUDOWIE INSTALACJI DO MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W RAMACH BUDOWY HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWY MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT 13 A).
(plik PDF; 10MB)

DECYZJE ADMINISTRACYJNE ODCINEK CENTRALNY II LINII METRA

DECYZJA NR 166/2011 NA ODBUDOWĘ POMNIKA POLSKO-RADZIECKIEGO BRATERSTWA BRONI W REJONIE PLACU WILEŃSKIEGO
(PDF;  740KB)

DECYZJA NR 328/2011 NA BUDOWĘ SIECI GAZOWEJ W GRANICACH PASA DROGOWEGO UL. PROSTEJ I UL. ŻELAZNEJ
(PDF;  572KB)

DECYZJA NR 73A/11 NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
(PDF; 1,51MB)

DECYZJA NR 192/2011 NA BUDOWĘ OBIEKTÓW KOLEJOWYCH DLA STACJI C14 STADION
(PDF; 5,1MB)

DECYZJA NR 180/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C15 DWORZEC WILEŃSKI
(PDF; 9,6MB)

DECYZJA NR 161/PRN/PRD/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C14 STADION
(PDF; 1,6MB)

DECYZJA NR 162/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C14 STADION
(PDF; 4,2MB)

DECYZJA NR 163/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C11 ŚWIETOKRZYSKA
(PDF; 6,9MB)

DECYZJA NR 160/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V14 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE UL. WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE
(PDF; 3,1MB)

DECYZJA NR 156/2011 NA BUDOWĘ SZYBU DEMONTAŻOWEGO A-13
(PDF; 2,5MB)

DECYZJA NR 150/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C10 RONDO ONZ
(PDF; 3,9MB)

DECYZJA NR 136/PRN/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI V15 ZLOKALIZOWANEJ W PASIE DROGOWYM UL. TARGOWEJ
(PDF, 1MB)

DECYZJA NR 161/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI V15
(PDF; 4MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 161/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR WAR-0514/0234/1/11/1131/JP DO DECYZJI NR WAR-0514/0234/1/11/KI NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 520 KB)

DECYZJA NR WAR-0514/0234/1/11/KI NA BUDOWĘ TUNELI CENTRALNEGO ODCINKA II LINII METRA
(PDF; 81 KB)

DECYZJA NR 220/Ś/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V13
(PDF; 3,6MB)

DECYZJA NR 173/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V13
(PDF; 4,2MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 173/2011 NADAJĄCE JEJ WRYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POZWOLENIE NR 160/Ś/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C13 POWIŚLE
(PDF; 2,9 MB)

DECYZJA NR 175/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C13 POWIŚLE
(PDF; 4,5MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 175/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POZWOLENIE NR 153/Ś/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C12 NOWY ŚWIAT
(PDF; 3,7 MB)

DECYZJA NR 174/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C12 NOWY ŚWIAT
(PDF; 4,2MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI NR 174/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR 30/N/11 DO DECYZJI NR 35/N/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 86,5 KB)

POZWOLENIE NR 35/N/2011 NA BUDOWĘ STACJI METRA C09 RONDO DASZYŃSKIEGO
(PDF; 1,8 MB)

DECYZJA NR 176/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA STACJI C09 RONDO DASZYŃSKIEGO
(PDF; 4,6MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI NR 176/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POZWOLENIE NR 44/N/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI V10 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE ULIC PROSTA/ŻELAZNA
(PDF; 2,1 MB)

DECYZJA NR 169/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V10
(PDF; 4,0MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 169/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR 98/Ś/2011 DO DECYZJI NR 136/Ś/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF, 562 KB)

POZWOLENIE NR 136/Ś/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNI V12 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I MAZOWIECKIEJ
(PDF; 2,7 MB)

DECYZJA NR 178/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V12
(PDF; 4,3MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 178/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

POSTANOWIENIE NR 99/Ś/2011 DO DECYZJI NR 133/Ś/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 587 KB)

POZWOLENIE NR 133/Ś/2011 NA BUDOWĘ WENTYLATORNII V11 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I UL. EMILII PLATER
(PDF; 736 KB)

DECYZJA NR 177/2011 NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SIECI UZBROJENIA TERENU DLA WENTYLATORNI SZLAKOWEJ V11
(PDF; 4,4MB)

POSTANOWIENIE DO DECYZJI 177/2011 NADAJĄCE JEJ RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
(PDF; 1MB)

Decyzja nr 88/WOL/ŚRÓ/PRN/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla II linii metra odcinek od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” w Warszawie
(PDF; 1,66 MB)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
(PDF; 2,4 MB)

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO II LINII METRA W WARSZAWIE NA ODCINKU OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” Streszczenie w języku niespecjalistycznym
(PDF; 2,4 MB)

POZWOLENIE NR 237/N/2010 NA BUDOWĘ SZYBU STARTOWEGO DLA ODCINKA CENTRALNEGO II LINII METRA W REJONIE RONDA DASZYŃSKIEGO
(PDF; 310 KB)

DECYZJA NR 127A/10 STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
(PDF; 167 KB)

POZWOLENIE NR 667/Ś/2010 NA BUDOWĘ SZYBU STARTOWEGO DLA ODCINKA CENTRALNEGO II LINII METRA W REJONIE POWIŚLA
(PDF; 472 KB)

POZWOLENIE NR 9/Ś/2011 NA BUDOWĘ WYSTAWOWEGO PAWILONU Z PUNKTEM INFORMACYJNYM NA TERENIE PLACU DEFILAD OD STRONY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ (TEREN D. KDT)
(PDF; 144 KB)

DECYZJA NR 162/2011 NA ROZBIÓRKĘ POMNIKA POLSKO-RADZIECKIEGO BRATERSTWA BRONI
(PDF; 209 KB)