Przebieg

I linia metra

I linia metra Stacja "Młociny"

 • Długość peronów – 120 m
 • Szerokość peronów – 2 x 4,5 m
 • Szerokość stacji wynikająca ze skrajni metra –  od 24,3 m
 • Długość stacji – 142 m
 • Wysokość hali peronowej na -1 poziomie – 3,5 m
 • Wysokość pawilonów naziemnych z halami odpraw na poziomie 0 – 3,3 m
 • Długość torów odstawczych – 295,67m
 • Szerokość grupy torów odstawczych w świetle ścian zewnętrznych – 24,3m
 • Wysokość torów odstawczych nad pozom główki szyn – 4,1m

I linia metra Stacja "Wawrzyszew"

 • Długość peronów – 120 m
 • Szerokość peronów – 2 x 4,5 m
 • Szerokość stacji wynikająca ze skrajni metra –  od 24,3 m do 28 m
 • Długość stacji – 149 m
 • Wysokość hali peronowej na -1 poziomie – 3,5 m
 • Wysokość pawilonów naziemnych z halami odpraw na poziomie 0 – 3,3 m

I linia metra Stacja "Stare Bielany"

 • Długość peronów – 120 m
 • Szerokość peronów – 2 x 4,5 m
 • Szerokość stacji wynikająca ze skrajni metra –  od 22,8 m do 25,2 m
 • Długość stacji – 195,7 m
 • Wysokość hali peronowej na -1 poziomie – 3,5 m
 • Wysokość pawilonów naziemnych z halami odpraw na poziomie 0 – 3,3 m

I linia metra Stacja "Słodowiec"

 • długość peronów – 120 m;
 • szerokość peronów – 2 x 4,5 m; 
 • długość stacji – 155 m
 • wysokość hali peronowej na -1 poziomie – 4 m;
 • wysokość pawilonów naziemnych z halami odpraw na poziomie 0 – 3,3 m
 • długość torów odstawczych – 207 m

I linia metra Stacja "Marymont"

 • długość: 156 metrów
 • szerokość: 21 metrów
 • szerokość peronu: 10 metrów

I linia metra Stacja "Pl. Wilsona"

 • Powierzchnie stacji – 4758,70 m2
 • Kubatura stacji:
  Część podziemna – 44 389,00 m3
  Część nadziemna – 1485,00 m3

I linia metra Stacja "Dw. Gdański"

 • powierzchnia – 6.864 m2
 • kubatura – 43.900 m3
 • hala peronowa dwunawowa, z jednym rzędem słupów 
 • peron wyspowy, szerokości 12 m

 • powierzchnia – 4 627 m2
 • kubatura – 45 860 m3
 • hala peronowa dwunawowa, z jednym rzędem słupów 
 • peron wyspowy, szerokości 12 m

I linia metra Stacja "Świętokrzyska"

 • powierzchnia – 7 280 m2
 • kubatura – 46 500 m3
 • hala peronowa dwunawowa, z jednym rzędem słupów 
 • peron wyspowy, szerokości 12 m

I linia metra Stacja "Centrum"

 • powierzchnia – 25 520 m2
 • kubatura – 145 300 m3
 • hala peronowa czteronawowa, z trzema rzędami słupów
 • perony boczne, szerokości 7 m

I linia metra Stacja "Politechnika"

 • powierzchnia – 14 900 m2
 • kubatura – 91 100 m3
 • hala peronowa jednonawowa, z płaskim stropem, bezsłupowa
 • peron wyspowy, szerokości 11 m

I linia metra Stacja "Pole Mokotowskie"

 • powierzchnia – 14 300 m2
 • kubatura – 58 000 m3
 • hala peronowa łukowa, bezsłupowa
 • peron wyspowy, szerokości 10 m 

I linia metra Stacja "Racławicka"

 • powierzchnia – 9 700 m2
 • kubatura – 45 000 m3
 • hala peronowa łukowa, bezsłupowa
 • peron wyspowy, szerokości 10 m

I linia metra Stacja "Wierzbno"

 • powierzchnia – 10 900 m2
 • kubatura – 49 700 m3
 • hala peronowa łukowa, bezsłupowa
 • peron wyspowy, szerokości 10 m 

I linia metra Stacja "Wilanowska"

 • powierzchnia – 15 500 m2
 • kubatura – 80 200 m3
 • hala peronowa jednonawowa, z galeriami bocznymi
 • strop płaski płytowo-żebrowy
 • peron wyspowy, szerokości 11 m

I linia metra Stacja "Służew"

 • powierzchnia – 11 000 m2
 • kubatura – 50 200 m3
 • hala peronowa dwunawowa, z jednym rzędem słupów
 • peron wyspowy, szerokości 10 m

I linia metra Stacja "Ursynów"

 • powierzchnia – 14 900 m2
 • kubatura – 91 100 m3
 • hala peronowa jednonawowa, z płaskim stropem
 • peron wyspowy, szerokości 11 m

I linia metra Stacja "Stokłosy"

 • powierzchnia – 10 050 m2
 • kubatura – 46 000 m3
 • hala peronowa dwunawowa, z jednym rzędem słupów
 • peron wyspowy, szerokości 10 m

Zdjęcie przedstawiające stację I linii metra IMIELIN

 • powierzchnia – 11 200 m2
 • kubatura – 50 500 m3
 • hala peronowa dwunawowa, z jednym rzędem słupów
 • peron wyspowy, szerokości 10 m

I linia metra Stacja "Natolin"

 • powierzchnia – 10 100 m2
 • kubatura – 45 000 m3
 • hala peronowa dwunawowa, z jednym rzędem słupów
 • peron wyspowy, szerokości 10 m

I linia metra Stacja "Kabaty"

 • powierzchnia – 14 250 m2
 • kubatura – 59 600 m3
 • hala peronowa łukowa, bezsłupowa
 • peron wyspowy, szerokości 10 m