Budowa tunelu B23 i stacji A23 Młociny wraz z węzłem komunikacyjnym

STACJA A23 – Młociny z torami odstawczymi
Budowana jako konstrukcja monolityczna z zastosowaniem ścian szczelinowych. Ściany rozparte rozporami stalowymi poza odcinkiem przy ulicy Pstrowskiego wykonywanym metodą stropową. Stacja jedno i trzynawowa o długości 142,0 m, tory odstawcze – tunel trzynawowy o długości 295,67 m.

Więcej wizualizacji stacji:
Węzeł Komunikacyjny Młociny (560KB) Kliknij tutaj
Węzeł Komunikacyjny Młociny (539KB) Kliknij tutaj
Węzeł Komunikacyjny Młociny (533KB) Kliknij tutaj

TUNEL B23 – Tunel dwutorowy, dwunawowy w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych ze ścianą środkową – dylatowany co 30 m, wykonany metodą stropową o całkowitej długości 669,0 m.


WIADOMOŚCI

25 października 2008
Stacja została otwarta!

___

14 czerwca 2006
Dzisiaj, w obecności Prezydenta RP, Ministrów Transportu i Budownictwa oraz Rozwoju Regionalnego oraz władz Warszawy, została podpisana umowa na budowę ostatniego odcinka linii metra w Warszawie. Generalnym wykonawcą tej inwestycji, obejmującej tunel szlakowy B23, stację Młociny i węzeł komunikacyjny Młociny; jest konsorcjum firm PeBeKa SA i PRG Metro.

Przewidywalny okres realizacji kontraktu to około 20 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Koszt ostatniego odcinka metra to 296 947 986 zł. Budowa tych obiektów, a co za tym idzie, uruchomienie całej pierwszej linii metra powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2008 roku.

___

10 maja 2006
Sąd okręgowy wydał postanowienie o uznaniu za niezasadną skargi Warbudu na wyrok arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w przetargu na budowę tunelu prowadzącego do stacji Młociny, samej stacji metra i węzła komunikacyjnego Młociny. Wyrok UZP uznawał za właściwy wybór wykonawcy dokonany przez komisję przetargową Metra Warszawskiego, jednocześnie nakazując uznanie oferty firmy Hydrobudowa-6, złożoną w tym samym przetargu, za nieważną.

___

16 marca 2006
Sąd okręgowy oddalił skargę firmy Hydrobudowa – 6 dotyczącą warunków przetargu na budowę obiektów trzeciego etapu bielańskiego odcinka metra.