Budowa tuneli B21 i B22 oraz stacji A21 Stare Bielany i A22 Wawrzyszew

STACJA A21 – Stare Bielany
Budowana metodą stropową w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych, lokalnie ze stalowymi rozporami, trzynawowa ze słupami, długość stacji – 182,5 m.

Więcej wizualizacji stacji:
Peron stacji Stare Bielany (279KB) Kliknij tutaj
Stacja Stare Bielany lokalizacja wejść/wyjść (183KB) Kliknij tutaj

STACJA A22 – Wawrzyszew
Budowana będzie w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych jako trzy i czteronawowa, metodą odkrywkową w rozporach stalowych w dwóch poziomach – długość stacji 149,0 m.

Więcej wizualizacji stacji:
Stacja Wawrzyszew (181KB) Kliknij tutaj 
Stacja Wawrzyszew (81KB) Kliknij tutaj  

TUNEL B21 – Tunel dwutorowy, monolityczny żelbetowy, dwunawowy ze słupami po środku, wykonany w wykopie umocnionym ścianką berlińską rozpartą lub kotwioną o długości – 773,3 m i szerokości 9,80 m.

TUNEL B22 – Cały tunel dwutorowy, wykonany metodą stropu odwróconego w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych o grubości 0,60 m, poza wentylatornią i kolizjami gdzie zastosowano wykop rozparty. Wymiary wewnętrzne tunelu 4,80m x 8,85 m, długość tunelu – 655 m.

WIADOMOŚCI

25 października 2008
Stacje zostały otwarte!

__
31 maja 2006
W siedzibie Metra Warszawskiego została podpisana umowa z generalnym wykonawcą drugiego odcinka inwestycji budowy metra na Bielanach, obejmującego stacje A21 Stare Bielany i A22 Wawrzyszew oraz prowadzące do nich tunele szlakowe B21 i B22.

Zwycięzcą przetargu na budowę tego odcinka była firma Warbud, lecz 18 maja odstąpiła ona od podpisania umowy. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych do podpisania umowy zostało wezwane konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. – Acciona Infraestructuras, którego oferta oceniona została w przetargu jako druga.

Budowa potrwa 15,5 miesiąca, licząc od dnia podpisania umowy do zakończenia prac budowlanych. Odbiory końcowe przedmiotu zamówienia zakończyć się mają po 30 dniach – 15 października 2007 r. Stacja powinna zostać włączona do ruchu pasażerskiego około 30 dni później. Koszt budowy tego odcinka wynosi: 217 697 410 zł brutto.

___

21 kwietnia 2006
Sąd okręgowy umorzył postępowanie dotyczące skargi Hydrobudowy – 6 na wyrok arbitrów UZP w sprawie wyboru wykonawcy na budowę tuneli szlakowych do stacji Stare Bielany i Wawrzyszew oraz samych stacji.