banner UE

Projekt "II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

ODCINEK CENTRALNY II LINII METRA

Jego długość to około 6 km, na których zbudowanych jest 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat-Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Dworzec Wileński.

Warunki hydro - geologiczne

 

Warunki hydro
Kliknij na mapkę aby powiekszyć

Odcinek centralny metra
Kliknij na mapkę aby powiekszyć w nowym oknie


Projekt przebiegu II linii na tym odcinku zakładał następującą lokalizację stacji:

Stacja "Rondo Daszyńskiego" znajduje się w ciągu ulicy Prostej, koło skrzyżowania z ulicą Towarową. Jej bryła znajduje się od strony zachodniej skrzyżowania. Tunel metra poprowadzony jest w kierunku centrum wzdłuż ulicy Prostej po jej północnej stronie.

metro Rondo Daszyńskiego
Kliknij na mapkę aby powiększyć

 

Stacja "Rondo ONZ", zlokalizowana jest pod rondem ONZ.

metro Rondo ONZ
Kliknij na mapkę aby powiększyć

 

Dalej tunel poprowadzony jest pod ulią Świętokrzyską do stacji "Świętokrzyska". Nowa stacja przesiadkowa jest wybudowana na styku z istniejącą stacją I linii metra.

metro Świętokrzyska
Kliknij na mapkę aby powiększyć

 

Kolejny odcinek podziemnej kolejki wydrążony jest dalej wzdłuż ul. Świętokrzyskiej w kierunku Nowego Światu. Na skrzyżowaniu tych ulic zlokalizowana jest stacja "Nowy Świat-Uniwersytet".

metro Nowy Świat-Uniwersytet
Kliknij na mapkę aby powiększyć

 

Następnie trasa poprowadzona jest na wprost w kierunku Wisły. Stacja "Centrum Nauki Kopernik" wybudowana jest w ciągu ulicy Tamka niedaleko skrzyżowania z Wybrzeżem Kościuszkowskim.

metro Centrum Nauki Kopernik
Kliknij na mapkę aby powiększyć

 

Po raz pierwszy metro było drążone na praską stronę Warszawy. Tunel kolejki przebiega pod dnem Wisły na południe od Mostu Świętokrzyskiego. Jako pierwsza w tej dzielnicy powstała stacja "Stadion Narodowy", która obsługuje rejon Stadionu Narodowego. Zlokalizowana jest w okolicy skrzyżowania ul. Sokolej i ul.Jagiellońskiej; na zachód od ul. Zamojskiego.

metro Stadion Narodowy
Kliknij na mapkę aby powiększyć

 

Następnie metro zakręca w lewo na północ wzdłuż ul. Targowej aż do skrzyżowania z Al. Solidarności. Tam zlokalizowana jest stacja "Dworzec Wileński".

Dworzec Wileński
Kliknij na mapkę aby powiększyć

 

DZIENNIK BUDOWY CENTRALNEGO ODCINKA II LINII METRA

 

PAŹDZIERNIK 2014

Stan na dzień 27 września 2014r.

We wszystkich obiektach centralnego odcinka II linii metra trwają odbiory. Prowadzone są również jazdy testowe pociągów metra.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

Stacja C09 Stacja C09 1 Stacja C09 2 Stacja C09 3 Stacja C09 4 Stacja C09 5 Stacja C09 6 Stacja C09 7

&alt=Stacja C09

Stacja C10 Rondo ONZ:

Stacja C10 Stacja C10 1 Stacja C10 2 Stacja C10 3 Stacja C10 4 Stacja C10 5 Stacja C10 6 Stacja C10 7 Stacja C10 8

Stacja C11 Świętokrzyska:

Stacja C11 Stacja C11 1 Stacja C11 2 Stacja C11 3 Stacja C11 4 Stacja C11 5 Stacja C11 6 Stacja C11 72

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:

Stacja C12 Stacja C12 1 Stacja C12 2 Stacja C12 3 Stacja C12 4

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

2Stacja C13 1 Stacja C13 2 Stacja C13 3 Stacja C13 4 Stacja C13

Stacja C14 Stadion Narodowy:

Stacja C14 Stacja C14 8 Stacja C14 9 Stacja C14 7 Stacja C14 5 Stacja C14 6 Stacja C14 4 Stacja C14 3 Stacja C14 2 Stacja C14 1

Stacja C15 Dworzec Wileński:

Stacja C15 Stacja C15 1 Stacja C15 2 Stacja C15 3 Stacja C15 5 Stacja C15 4 Stacja C15 6 Stacja C15 7 Stacja C15 8

WRZESIEŃ 2014

METROPOLIA - odcinek trzeci i czwarty nowej serii. Ściągnij.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Kontynuowane są prace montażowe w zakresie instalacji elektrycznych, oświetlenia, siły oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych oraz okładziny szklane ścian w przejściach podziemnych. Trwają prace porządkowe.
- Trwa montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
- Zakończono montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
- Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Rondo Daszyńskiego Wrzesień 2014 Rondo Daszyńskiego Wrzesień 2014 1 Rondo Daszyńskiego Wrzesień 2014 2 Rondo Daszyńskiego Wrzesień 2014 3 Rondo Daszyńskiego Wrzesień 2014 4 Rondo Daszyńskiego Wrzesień 2014 5 Rondo Daszyńskiego Wrzesień 2014 6 Rondo Daszyńskiego Wrzesień 2014 7

Wentylatornia szlakowa V10:
- Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.
- Prowadzone są prace wykończeniowe.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Dobiegają końca prace wykończeniowe przy okładzinach kamiennych oraz elementach szklanych ścian w przejściach podziemnych. Trwają prace porządkowe.
- Zakończono prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
- Zakończono montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
- Trwa końcowy montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są końcowe prace przy  instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
- Zamontowano oznakowania systemu informacji wizualnej.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury tramwajowej i drogowej na powierzchni terenu.
- Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.
Rondo ONZ Wrzesień 2014 Rondo ONZ Wrzesień 2014 1 Rondo ONZ Wrzesień 2014 2 Rondo ONZ Wrzesień 2014 3 Rondo ONZ Wrzesień 2014 4 Rondo ONZ Wrzesień 2014 5 Rondo ONZ Wrzesień 2014 6 Rondo ONZ Wrzesień 2014 7

Wentylatornia szlakowa V11:
- Dobiegają końca prace montażowe instalacji elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Zakończono montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
- Dobiegają końca prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
- Trwają prace wykończeniowe przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
- Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.
Świętokrzyska Wrzesień 2014 Świętokrzyska Wrzesień 2014 1 Świętokrzyska Wrzesień 2014 2 Świętokrzyska Wrzesień 2014 3 Świętokrzyska Wrzesień 2014 4 Świętokrzyska Wrzesień 2014 5 Świętokrzyska Wrzesień 2014 6

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Wykonano uszczelnienie izolacji przeciwwodnej oraz czyszczenie powierzchni ścian i stropu łącznika.
- Dokonano odbiorów częściowych.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
 
Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Dobiegają końca prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
- Zakończono montaż kablowych konstrukcji wsporczych
- Trwają prace w zakresie montażu instalacji: wod-kan., p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej, elektrycznej, oświetleniowej oraz gaszenia gazem.
- Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
- Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.
Nowy Świat-Uniwersytet Wrzesień 2014 Nowy Świat-Uniwersytet Wrzesień 2014 1 Nowy Świat-Uniwersytet Wrzesień 2014 2 Nowy Świat-Uniwersytet Wrzesień 2014 3 Nowy Świat-Uniwersytet Wrzesień 2014 4 Nowy Świat-Uniwersytet Wrzesień 2014 5

Wentylatornia szlakowa V13:
- Zakończono montaż wentylatorów.
- Trwa układanie okładzin kamiennych na ścianach czerpnio-wyrzutni na powierzchni terenu.
- Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.
 
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Trwa układanie okładziny kamiennej na posadzkach, ścianach i schodach w części zachodniej stacji.
- We wschodniej i zachodniej części stacji montowane są schody ruchome.
- Trwa wykonywanie tynku akustycznego nad peronem pasażerskim.
- Zakończono montaż konstrukcji wsporczych dla tras kablowych na torze północnym i południowym.
- Dobiegają końca prace murarskie, tynkarskie. Układane są okładziny posadzek w pomieszczeniach technicznych.
- Na poziomie terenu w części zachodniej stacji  trwają  roboty żelbetowe przy wykonaniu szybu windowego oraz pozostałej części stropu górnego.
- Zakończono roboty torowe. Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.
Centrum Nauki Kopernik Wrzesień 2014 Centrum Nauki Kopernik Wrzesień 2014 1 Centrum Nauki Kopernik Wrzesień 2014 2 Centrum Nauki Kopernik Wrzesień 2014 3 Centrum Nauki Kopernik Wrzesień 2014 4

Wentylatornia szlakowa V14:
- Zakończono realizację łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów.
- Trwa montaż wyposażanie w pomieszczeniach technicznych.
- Trwa układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz montaż systemów SAP i DSO.
- Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Stadion Narodowy Wrzesień 2014 Stadion Narodowy Wrzesień 2014 1 Stadion Narodowy Wrzesień 2014 2 Stadion Narodowy Wrzesień 2014 3 Stadion Narodowy Wrzesień 2014 4 Stadion Narodowy Wrzesień 2014 5


Wentylatornia szlakowa V15:
- Zakończono realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Zakończono montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
- Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Dobiegają końca roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
- Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
- Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Dobiegają końca prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
- Trwają odbiory wykonanych robót.

Dworzec Wileński Wrzesień 2014 Dworzec Wileński Wrzesień 2014 1 Dworzec Wileński Wrzesień 2014 2 Dworzec Wileński Wrzesień 2014 3

Tunele:
- Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.

SIERPIEŃ 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne w części stacji.
- Zakończono układanie okładzin kamiennych na posadzkach.
- Trwa montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
- Zakończono malowanie słupów w poziomie peronów pasażerskich.
- Zakończono montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej, tramwajowej oraz zieleni na powierzchni terenu.
- Trwa montaż instalacji oświetlenia i siły.
- Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technologicznych.
- Zakończono montaż instalacji gaszenia gazem.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Rondo Daszyńskiego Sierpień 2014 Rondo Daszyńskiego Sierpień 2014 1 Rondo Daszyńskiego Sierpień 2014 2 Rondo Daszyńskiego Sierpień 2014 3 Rondo Daszyńskiego Sierpień 2014 4 Rondo Daszyńskiego Sierpień 2014 5 Rondo Daszyńskiego Sierpień 2014 6 Rondo Daszyńskiego Sierpień 2014 7 
 
 
Wentylatornia szlakowa V10:
- Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.
- Trwają prace wykończeniowe.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
 
 
Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych oraz elementów szklanych na ścianach. 
- Kontynuowane są prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej, tramwajowej oraz zieleni na powierzchni terenu.
- Trwa montaż konstrukcji zadaszeń wyjść ze stacji oraz wyjść windowych.
- Trwa montaż wyposażenia instalacji wod.-kan oraz wentylacyjnych. 
- Trwa montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Rondo ONZ Sierpień 2014 Rondo ONZ Sierpień 2014 1 Rondo ONZ Sierpień 2014 2 Rondo ONZ Sierpień 2014 3 Rondo ONZ Sierpień 2014 4 Rondo ONZ Sierpień 2014 5 Rondo ONZ Sierpień 2014 6 Rondo ONZ Sierpień 2014 7 
 
 
Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowane są prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz koryt pod kable telekomunikacyjne.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
 
 
Stacja C11 Świętokrzyska:
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i siły.
- Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej. 
- Trwa montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
- Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
- Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Świętokrzyska Sierpień 2014 Świętokrzyska Sierpień 2014 1 Świętokrzyska Sierpień 2014 2 Świętokrzyska Sierpień 2014 3 Świętokrzyska Sierpień 2014 4 Świętokrzyska Sierpień 2014 5 Świętokrzyska Sierpień 2014 6 Świętokrzyska Sierpień 2014 8 
 
 
Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Trwa wykonywanie uszczelnienia izolacji przeciwwodnej.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
 
 
Wentylatornia szlakowa V12:
- Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych.
- Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
 
 
Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów 
w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
- Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych.
- Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan., p.poż , wentylacji oraz gaszenia gazem.
- Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Nowy Świat-Uniwersytet Sierpień 2014 Nowy Świat-Uniwersytet Sierpień 2014 1 Nowy Świat-Uniwersytet Sierpień 2014 2 Nowy Świat-Uniwersytet Sierpień 2014 3 Nowy Świat-Uniwersytet Sierpień 2014 4 Nowy Świat-Uniwersytet Sierpień 2014 5 Nowy Świat-Uniwersytet Sierpień 2014 6 Nowy Świat-Uniwersytet Sierpień 2014 7 
 
 
Wentylatornia szlakowa V13:
- Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
 
 
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Zakończono wykonywanie schodów stałych oraz pochylni schodów ruchomych na stacji.
- Trwa układanie okładziny kamiennej na posadzce, ścianach i schodach w przejściu podziemnym.
- Trwa montaż schodów ruchomych.
- Wykonano konstrukcję peronu pasażerskiego.
- Wykonano tynk akustyczny nad peronem. Trwa montaż wieszaków sufitu podwieszanego nad peronem pasażerskim.
- Trwają prace murarskie, tynkarskie oraz malarskie.
- Trwają prace konstrukcyjne związane z zamknięciem pozostałego otworu technologicznego w stropie górnym zachodniej części stacji.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych pod trasy kablowe.
Centrum Nauki Kopernik Sierpień 2014 Centrum Nauki Kopernik Sierpień 2014 1 Centrum Nauki Kopernik Sierpień 2014 2 Centrum Nauki Kopernik Sierpień 2014 3 Centrum Nauki Kopernik Sierpień 2014 4 Centrum Nauki Kopernik Sierpień 2014 5 Centrum Nauki Kopernik Sierpień 2014 6 Centrum Nauki Kopernik Sierpień 2014 7 
 
 
Wentylatornia szlakowa V14:
- Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
 
 
Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej oraz zieleni na powierzchni terenu.
- Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów.
- Trwa montaż wyposażanie w pomieszczeniach technicznych. 
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz montaż systemów SAP i DSO.
- Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
- Zakończono montaż ścian typu JANSEN w strefie dostępnej dla pasażerów.
- Trwają prace malarskie.
- Zakończono montaż sufitu podwieszanego nad peronem pasażerskim II linii. Trwa montaż oświetlenia nad peronem.
Stadion Narodowy Sierpień 2014 Stadion Narodowy Sierpień 2014 1 Stadion Narodowy Sierpień 2014 2 Stadion Narodowy Sierpień 2014 3 Stadion Narodowy Sierpień 2014 4 Stadion Narodowy Sierpień 2014 5 Stadion Narodowy Sierpień 2014 6 Stadion Narodowy Sierpień 2014 7 
 
 
Wentylatornia szlakowa V15:
- Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Trwa montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.
 
 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Zakończono montaż konstrukcji zadaszeń oraz montaż pokrycia szklanego.
- Dobiegają końca roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury. 
- Wykonywane są balustrady na schodach.
- Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
- Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej, tramwajowej oraz zieleni na powierzchni terenu.
- Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
na stacjach.
- Trwa montaż trzeciej szyny w torach stacji oraz tuneli szlakowych.
- Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Dworzec Wileński Sierpień 2014 Dworzec Wileński Sierpień 2014 1 Dworzec Wileński Sierpień 2014 2 Dworzec Wileński Sierpień 2014 3 Dworzec Wileński Sierpień 2014 4 Dworzec Wileński Sierpień 2014 5 Dworzec Wileński Sierpień 2014 6 Dworzec Wileński Sierpień 2014 7 
 
 
Tunele:
- Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.
 
 

LIPIEC 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych i stacji.
- Zakończono układanie okładzin kamiennych na peronie pasażerskim.
- Trwa układanie okładzin kamiennych na posadzkach w strefie dostępnej dla pasażerów.
- Rozpoczęto montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
- Rozpoczęto malowanie słupów w poziomie peronów pasażerskich.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
- Zakończono montaż sufitów podwieszanych na poziomie peronów pasażerskich.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
- Trwa montaż instalacji oświetlenia i siły.
- Trwa montaż instalacji gaszenia gazem.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Rondo Daszyńskiego Lipiec 2014 Rondo Daszyńskiego Lipiec 2014 1 Rondo Daszyńskiego Lipiec 2014 2 Rondo Daszyńskiego Lipiec 2014 3 Rondo Daszyńskiego Lipiec 2014 4 Rondo Daszyńskiego Lipiec 2014 5 Rondo Daszyńskiego Lipiec 2014 6 Rondo Daszyńskiego Lipiec 2014 7
 
Wentylatornia szlakowa V10:
- Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.
 
Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych oraz elementów szklanych na ścianach. 
- Kontynuowane są prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
- W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy  instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych. 
- Zakończono malowanie słupów w poziomie peronów.
- Zakończono montaż sufitów podwieszanych na poziomie peronów.
- Rozpoczęto montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Rondo ONZ Lipiec 2014 Rondo ONZ Lipiec 2014 1 Rondo ONZ Lipiec 2014 2 Rondo ONZ Lipiec 2014 3 Rondo ONZ Lipiec 2014 4 Rondo ONZ Lipiec 2014 5 Rondo ONZ Lipiec 2014 6 Rondo ONZ Lipiec 2014 7
 
Wentylatornia szlakowa V11:
- Połączono wentylatornię z tunelem szlakowym północnym.
- Kontynuowane są prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz koryt pod kable telekomunikacyjne.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
 
Stacja C11 Świętokrzyska:
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i siły.
- Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej. 
- Trwa montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
- Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
- Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Świętokrzyska Lipiec 2014 Świętokrzyska Lipiec 2014 1 Świętokrzyska Lipiec 2014 2 Świętokrzyska Lipiec 2014 3 Świętokrzyska Lipiec 2014 4 Świętokrzyska Lipiec 2014 5 Świętokrzyska Lipiec 2014 6 Świętokrzyska Lipiec 2014 7
 
Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Trwają końcowe prace przy montażu instalacji kablowych.
- Trwa wykonywanie uszczelnienia izolacji przeciwwodnej.
 
Wentylatornia szlakowa V12:
- Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych
- Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.
 
Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
- Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych
- Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.
Nowy Świat-Uniwersytet Lipiec 2014 Nowy Świat-Uniwersytet Lipiec 2014 1 Nowy Świat-Uniwersytet Lipiec 2014 2 Nowy Świat-Uniwersytet Lipiec 2014 3 Nowy Świat-Uniwersytet Lipiec 2014 4 Nowy Świat-Uniwersytet Lipiec 2014 5 Nowy Świat-Uniwersytet Lipiec 2014 6 Nowy Świat-Uniwersytet Lipiec 2014 7
 
Wentylatornia szlakowa V13:
- Trwa montaż wentylatorów.
- Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.
 
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Zakończono realizację przyłącza wodociągowego do stacji. 
- Zakończono mrożenie gruntu solanką.
- Zakończono wykonywanie wyjść W1 i W2.
- Zakończono realizację słupów kielichowych na poziomie -3.
- Zakończono realizację łącznika pod tunelem Wisłostrady.
- Trwają prace końcowe przy konstrukcji  klatek schodowych, pochylni schodów ruchomych w zachodniej części stacji.
- Rozpoczęto układanie okładziny kamiennej na posadzce, ścianach i schodach w części zachodniej stacji.
- Trwa realizacja czerpnio - wyrzutni, w zachodniej części stacji.
- Trwa realizacja konstrukcji pod schody ruchome we wschodniej części stacji.
- Rozpoczęto realizację konstrukcji peronu pasażerskiego.
- Trwają prace murarskie i tynkarskie.
Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2014 Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2014 1 Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2014 2 Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2014 3 Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2014 4 Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2014 5 Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2014 6 Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2014 7
 
Wentylatornia szlakowa V14:
- Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 
Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
- Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
- Trwa montaż wyposażanie w pomieszczeniach technicznych. 
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz montaż systemów SAP i DSO.
- Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji 
wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach 
i pomieszczeniach handlowych.
- Trwa wykonywanie ścian typu JANSEN w strefie ogólnomiejskiej na poz -1.
- Trwają prace malarskie.
- Rozpoczęto montaż sufitu podwieszanego nad peronem pasażerskim II linii.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Stadion Narodowy Lipiec 2014 Stadion Narodowy Lipiec 2014 1 Stadion Narodowy Lipiec 2014 2 Stadion Narodowy Lipiec 2014 3 Stadion Narodowy Lipiec 2014 4 Stadion Narodowy Lipiec 2014 5 Stadion Narodowy Lipiec 2014 6 Stadion Narodowy Lipiec 2014 7
 
Wentylatornia szlakowa V15:
- Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Trwa montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.
 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń oraz montaż pokrycia szklanego.
- Dobiegają końca roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury. 
- Wykonywane są balustrady na schodach.
- Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
- Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
- Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
- Trwają próby w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej. 
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
na stacjach.
- Trwa montaż trzeciej szyny w torach stacji oraz tuneli szlakowych.
- Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
- Trwają próby rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz 
w rejonie torów odstawczych.
- Trwają odbiory wykonanych robót.
Dworzec Wileński Lipiec 2014 Dworzec Wileński Lipiec 2014 1 Dworzec Wileński Lipiec 2014 2 Dworzec Wileński Lipiec 2014 3 Dworzec Wileński Lipiec 2014 4 Dworzec Wileński Lipiec 2014 5 Dworzec Wileński Lipiec 2014 6 Dworzec Wileński Lipiec 2014 7
 
Tunele:
- Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.
 
 

CZERWIEC 2014

METROPOLIA - odcinek pierwszy i drugi nowej serii. Ściągnij.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- W wyjściu ze stacji W5 do zakończenia prac pozostało wykonanie części izolacji.
- Zakończono wykonanie izolacji na płycie stropowej górnej oraz zasypek. W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
- Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Zakończono montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Zakończono prace przy montażu konstrukcji wsporczych na stacji i w torach odstawczych.
- Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych i stacji.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
- Trwa układanie okładzin kamiennych na podłogach i ścianach.
- Trwa montaż sufitów podwieszanych i ścian zatorowych w hali peronowej.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
- Trwają odbiory wykonanych robót.

Rondo Daszyńskiego Czerwiec 2014 Rondo Daszyńskiego Czerwiec 2014 1 Rondo Daszyńskiego Czerwiec 2014 2 Rondo Daszyńskiego Czerwiec 2014 3 Rondo Daszyńskiego Czerwiec 2014 4 Rondo Daszyńskiego Czerwiec 2014 5 Rondo Daszyńskiego Czerwiec 2014 6 Rondo Daszyńskiego Czerwiec 2014 7

Wentylatornia szlakowa V10:
- Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.
- Zamontowano wentylatory i tłumiki oraz wykonuje się instalacje kanalizacyjne.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych oraz elementów szklanych na ścianach.
- Kontynuowane są prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy  instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
- Wykonano podkonstrukcje, sona spray pod sufity podwieszane na poziomie -2, dobiega końca wykonanie sufitów kubełkowych.
- Zakończono układanie torów i trzeciej szyny.
- W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
- Trwają odbiory wykonanych robót.

Rondo ONZ Czerwiec 2014 Rondo ONZ Czerwiec 2014 1 Rondo ONZ Czerwiec 2014 2 Rondo ONZ Czerwiec 2014 3 Rondo ONZ Czerwiec 2014 4 Rondo ONZ Czerwiec 2014 5 Rondo ONZ Czerwiec 2014 6 Rondo ONZ Czerwiec 2014 7

Wentylatornia szlakowa V11:
- Dobiega końca realizacja połączenia wentylatorni z tunelem szlakowymi.
- Kontynuowane są prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz koryt pod kable telekomunikacyjne.
- Trwają odbiory wykonanych robót.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Trwa układanie posadzek kamiennych na schodach wyjść.
- Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
- Trwa wykonywanie tynku akustycznego stropu w hali peronowej.
- Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
- Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej.
- Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.

Świętokrzyska Czerwiec 2014 Świętokrzyska Czerwiec 2014 1 Świętokrzyska Czerwiec 2014 2 Świętokrzyska Czerwiec 2014 3 Świętokrzyska Czerwiec 2014 4 Świętokrzyska Czerwiec 2014 5 Świętokrzyska Czerwiec 2014 6 Świętokrzyska Czerwiec 2014 7

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Trwają końcowe prace przy montażu instalacji kablowych.
- Trwa wykonywanie uszczelnienia izolacji przeciwwodnej.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.
- Zakończono prace konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Zakończono realizację konstrukcji peronu oraz klatek schodowych i ścian konstrukcyjnych a także betonu podtorza na poziomie płyty dennej.
- Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
- Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.

Nowy Świat-Uniwersytet Czerwiec 2014 Nowy Świat-Uniwersytet Czerwiec 2014 1 Nowy Świat-Uniwersytet Czerwiec 2014 2 Nowy Świat-Uniwersytet Czerwiec 2014 3 Nowy Świat-Uniwersytet Czerwiec 2014 4 Nowy Świat-Uniwersytet Czerwiec 2014 5 Nowy Świat-Uniwersytet Czerwiec 2014 6 Nowy Świat-Uniwersytet Czerwiec 2014 7

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano łączniki wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Trwa montaż wentylatorów.
- Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Trwa realizacja przyłącza wodociągowego do stacji.
- Trwają roboty wykończeniowe w przejściu podziemnym pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.
- Kontynuowano podtrzymanie efektu mrożenia gruntu solanką.
- Trwa realizacja docelowych elementów konstrukcji łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
- Trwają prace końcowe przy konstrukcji  klatek schodowych, pochylni schodów ruchomych, słupów kielichowych poziomu -3 w zachodniej części stacji.
- Trwa realizacja czerpnio - wyrzutni, w zachodniej części stacji.
- Trwa realizacja konstrukcji pod schody ruchome we wschodniej części stacji.
- Trwają prace murarskie i tynkarskie.
- Trwają zasypki górnej płyty stropowej górnej.

Centrum Nauki Kopernik Czerwiec 2014 Centrum Nauki Kopernik Czerwiec 2014 1 Centrum Nauki Kopernik Czerwiec 2014 2 Centrum Nauki Kopernik Czerwiec 2014 3 Centrum Nauki Kopernik Czerwiec 2014 4 Centrum Nauki Kopernik Czerwiec 2014 5 Centrum Nauki Kopernik Czerwiec 2014 6 Centrum Nauki Kopernik Czerwiec 2014 7

Wentylatornia szlakowa V14:
- Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Zakończono roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Trwają prace przy wykonywaniu zasypek stacji.
- Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
- Zakończono wykonywanie  płyty torowej w torach odstawczych oraz torach głównych stacji.
- Trwa wyposażanie pomieszczeń technicznych.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz systemów SAP i DSO.
- Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
- Trwa wykonywanie ścian typu JANSEN w strefie ogólnomiejskiej na poz -1.

Stadion Narodowy Czerwiec 2014 Stadion Narodowy Czerwiec 2014 1 Stadion Narodowy Czerwiec 2014 2 Stadion Narodowy Czerwiec 2014 3 Stadion Narodowy Czerwiec 2014 4 Stadion Narodowy Czerwiec 2014 5 Stadion Narodowy Czerwiec 2014 6 Stadion Narodowy Czerwiec 2014 7

Wentylatornia szlakowa V15
- Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Trwa montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń oraz montaż pokrycia szklanego.
- Dobiegają końca roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
- Wykonywane są balustrady na schodach.
- Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
- Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
- Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
- Trwają próby w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
- Trwa montaż trzeciej szyny w torach stacji oraz tuneli szlakowych.
- Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
- Trwają próby rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.

Dworzec Wileński Czerwiec 2014 Dworzec Wileński Czerwiec 2014 1 Dworzec Wileński Czerwiec 2014 2 Dworzec Wileński Czerwiec 2014 3 Dworzec Wileński Czerwiec 2014 4 Dworzec Wileński Czerwiec 2014 5 Dworzec Wileński Czerwiec 2014 6 Dworzec Wileński Czerwiec 2014 7

Tunele:
- Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.

MAJ 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- W wyjściach ze stacji W5 i W7 do zakończenia prac pozostało wykonanie części izolacji i rozbiórka obudowy wykopu.
- Trwa wykonanie izolacji na płycie stropowej górnej oraz zasypek. W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
- Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Kontynuowane są prace przy montażu konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
- Trwa przebudowa gazociągów, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych
- Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych i stacji.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.

Rondo Daszyńskiego Maj 2014 Rondo Daszyńskiego Maj 2014 1 Rondo Daszyńskiego Maj 2014 2 Rondo Daszyńskiego Maj 2014 3 Rondo Daszyńskiego Maj 2014 4 Rondo Daszyńskiego Maj 2014 5 Rondo Daszyńskiego Maj 2014 6 Rondo Daszyńskiego Maj 2014 7 

Wentylatornia szlakowa V10:
- Dobiega końca montaż stolarki i ślusarki. Zakończono układanie okładziny kamiennej czerpni nad powierzchnią terenu.
- Zakończono montaż wodociągu dn 100 w tunelu.
- Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym oraz montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Zakończono roboty murowe i roboty tynkarskie.
- Trwa montaż okładzin kamiennych oraz elementów szklanych na ścianach.
- Kontynuowane są prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
- Trwa przebudowa docelowej sieci ciepłowniczej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy  instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
- Zamontowano schody ruchome i windy.

Rondo ONZ Maj 2014 Rondo ONZ Maj 2014 1 Rondo ONZ Maj 2014 2 Rondo ONZ Maj 2014 3 Rondo ONZ Maj 2014 4 Rondo ONZ Maj 2014 5 Rondo ONZ Maj 2014 6 Rondo ONZ Maj 2014 7


Wentylatornia szlakowa V11:
- Trwa realizacja połączenia wentylatorni z tunelem północnym.
- Trwają prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz koryt pod kable telekomunikacyjne.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Trwają prace przy układaniu posadzek kamiennych na poziomie -1 i na schodach wyjść.
- Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach poziomu -1.
- Wykonywanie tynku akustycznego stropu nad peronem.
- Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
- Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej.
- Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.

Świętokrzyska Maj 2014 Świętokrzyska Maj 2014 1 Świętokrzyska Maj 2014 2 Świętokrzyska Maj 2014 3 Świętokrzyska Maj 2014 4 Świętokrzyska Maj 2014 6 Świętokrzyska Maj 2014 5 Świętokrzyska Maj 2014 7

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Trwają prace montażowe kablowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
- Trwa wykonywanie uszczelnienia izolacji przeciwwodnej.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Trwają prace wykończeniowe.
- Trwają prace konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Trwają prace przy realizacji: konstrukcji peronu oraz klatek schodowych i ścian konstrukcyjnych a także betonu podtorza na poziomie płyty dennej.
- Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
- Trwa wykonanie podejść kanalizacji pod docelowe wpusty uliczne.
- Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.

Nowy Świat-Uniwersytet Maj 2014 Nowy Świat-Uniwersytet Maj 2014 1 Nowy Świat-Uniwersytet Maj 2014 2 Nowy Świat-Uniwersytet Maj 2014 3 Nowy Świat-Uniwersytet Maj 2014 4 Nowy Świat-Uniwersytet Maj 2014 5 Nowy Świat-Uniwersytet Maj 2014 6 Nowy Świat-Uniwersytet Maj 2014 7

Wentylatornia szlakowa V13:
- Zakończono prace murarskie.
- Trwa wykonywanie łączników tunelowych.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Trwa realizacja przyłącza wodociągowego do stacji.
- Po stronie zachodniej stacji trwa wykonywanie przejścia pod ul.Wybrzeże Kościuszkowskie, rusztu żelbetowego na poziomie -2, słupów na poziomie -2,-1, przepompowni w płycie dennej oraz portalu południowego tunelu TBM.
- Kontynuowano podtrzymanie efektu mrożenia gruntu solanką.
- Trwa realizacja łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
- w części północnej wykonano 100% obudowy docelowej łącznika;
- w części południowej wykonano 100% obudowy docelowej łącznika;
- trwa realizacja obudowy tymczasowej łącznika w części centralnej.
- Zamknięto ośmiokątne otwory technologiczne w stropach.

Centrum Nauki Kopernik Maj 2014 Centrum Nauki Kopernik Maj 2014 1 Centrum Nauki Kopernik Maj 2014 2 Centrum Nauki Kopernik Maj 2014 3 Centrum Nauki Kopernik Maj 2014 4 Centrum Nauki Kopernik Maj 2014 5 Centrum Nauki Kopernik Maj 2014 6 Centrum Nauki Kopernik Maj 2014 7

Wentylatornia szlakowa V14:
- Wykonano prace przy wzmocnieniu gruntu wokół wentylatorni.
- Wykonano roboty murarskie oraz izolacja pionową ścian fundamentowych.
- Trwają prace związane z łącznikami tunelowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Trwają prace przy wykonywaniu zasypek stacji.
- Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
- Zakończono układanie gresów w pomieszczeniach technicznych.
- Trwa wykonywanie  płyty torowej w torach odstawczych, wykonano betonowanie narastająco płyty w siedmiu rozjazdach, zakończono betonowanie chodników technologicznych w torach głównych stacji.
- Trwa wyposażanie pomieszczeń technicznych.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz systemów SAP i DSO.
- Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
- Wykonano próbę ciśnieniową rurociągów tłocznych.
- Rozpoczęto montaż zewnętrznej sieci hydrantowej.

Stadion Narodowy Maj 2014 Stadion Narodowy Maj 2014 1 Stadion Narodowy Maj 2014 2 Stadion Narodowy Maj 2014 3 Stadion Narodowy Maj 2014 4 Stadion Narodowy Maj 2014 5 Stadion Narodowy Maj 2014 6 Stadion Narodowy Maj 2014 7


Wentylatornia szlakowa V15
- Kontynuowano realizację łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Trwamontaż instalacji wodociągowej i hydrantów w tunelach.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają prace  przy betonowaniu otworów technologicznych przy wlotach do tuneli.
- Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń oraz montaż pokrycia szklanego.
- Prowadzone są roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
- Wykonywane są balustrady na schodach.
- Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
- Montowana jest konstrukcja stalowa witryn w części pomieszczeń handlowych.
- Trwa wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne tramwajowe na powierzchni terenu w części północnej budowy stacji C-15.
- Wykonano płytę torową w części torów odstawczych.
- Trwa montaż wyposażenia i urządzeń w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
- Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
- Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.

Dworzec Wileński Maj 2014 Dworzec Wileński Maj 2014 1 Dworzec Wileński Maj 2014 2 Dworzec Wileński Maj 2014 3 Dworzec Wileński Maj 2014 4 Dworzec Wileński Maj 2014 5 Dworzec Wileński Maj 2014 6 Dworzec Wileński Maj 2014 7


Tunele: Stan na dzień 21 maja 2014 roku
- Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.

KWIECIEŃ 2014

Stan na dzień 14 kwietnia 2014 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- W wyjściu ze stacji W5 wykonano słupy, ściany i płytę stropową. W wyjściu W7 wykonano ściany, słupy, deskowanie płyty stropowej. Zlikwidowano otwory technologiczne na całym obiekcie.
- Trwa wykonanie izolacji na płycie stropowej górnej oraz zasypek. W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść.
- Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Trwają prace przy montażu konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
- Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej, trwa przebudowa gazociągów, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych.
- Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni stacyjnej.
- Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne na torach odstawczych i stacji.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
Rondo Daszyńskiego Kwiecień 2014 Rondo Daszyńskiego Kwiecień 2014 1 Rondo Daszyńskiego Kwiecień 2014 2 Rondo Daszyńskiego Kwiecień 2014 3 Rondo Daszyńskiego Kwiecień 2014 4 Rondo Daszyńskiego Kwiecień 2014 5 Rondo Daszyńskiego Kwiecień 2014 6 Rondo Daszyńskiego Kwiecień 2014 7   
Wentylatornia szlakowa V10:
- Trwa montaż stolarki i ślusarki. Kończona jest okładzina kamienna czerpni nad powierzchnią terenu.
- Przebudowano sieć energetyczną SN i nn. Trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Trwa montaż wodociągu dn100 w tunelu.
- Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym oraz montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
  
Stacja C10 Rondo ONZ:
- Na ukończeniu są roboty murowe i roboty tynkarskie.
- Docelowo przełożono jezdnię i tory tramwajowe w Alei Jana Pawła II.
- Wykonano konstrukcję i sona spray nad sufitami podwieszanymi na poziomie -2.
- Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn.
- Trwają prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
- Trwa przebudowa docelowej sieci ciepłowniczej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
- Zakończono roboty żelbetowe w komorze rozjazdów, trwają przygotowania do odbioru technicznego ścian szczelinowych oraz wykonywane są prace instalacyjne i torowe.
- Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
Rondo ONZ Kwiecień 2014 Rondo ONZ Kwiecień 2014 2 Rondo ONZ Kwiecień 2014 1 Rondo ONZ Kwiecień 2014 3 Rondo ONZ Kwiecień 2014 4 Rondo ONZ Kwiecień 2014 5 Rondo ONZ Kwiecień 2014 6 Rondo ONZ Kwiecień 2014 7
  
Wentylatornia szlakowa V11:
- Rozpoczęto wykonywanie połączenia wentylatorni z tunelem północnym.
- Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn.
- Kontynuowane SA prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym oraz montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
- Docelowo zostały przebudowane wszystkie kable związane z budową wentylatorni oraz wynikające z kolizji wtórnych.
  
Stacja C11 Świętokrzyska:
- Trwają prace przy układaniu posadzek kamiennych na poziomie -1 i na schodach wyjść.
- Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach poziomu -1.
- Wykonywanie tynku akustycznego stropu nad peronem.
- Montaż schodów ruchomych i wind.
- Wykonano przebudowę sieci energetycznej WN, trwają prace przy przebudowie sieci energetycznej SN i nn.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
- Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej.
- Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.
Świętokrzyska Kwiecień 2014 Świętokrzyska Kwiecień 2014 1 Świętokrzyska Kwiecień 2014 2 Świętokrzyska Kwiecień 2014 3 Świętokrzyska Kwiecień 2014 4 Świętokrzyska Kwiecień 2014 5 Świętokrzyska Kwiecień 2014 6 Świętokrzyska Kwiecień 2014 7
  
Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Trwają prace montażowe kablowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
- Kontynuowany jest montaż wodociągu dn 100.
  
Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano stan surowy łącznika wentylatorni.
- Wykonano zasypkę wentylatorni - pozostawiono dodatkowy otwór technologiczny nad częścią głęboką.
- Rozpoczęto prace wykończeniowe.
- Trwają prace konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.
- Wykonano docelową sieć wodociągu oraz sieć kanalizacji sanitarnej.
  
Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną, stropy pośrednie oraz konstrukcje czerpnio-wyrzutni w osiach 16A-17A i wszystkich wyjść), a także konstrukcję kanału sieci ciepłowniczej nad stropem stacji C12.
- Trwają prace przy realizacji: konstrukcji peronu oraz klatek schodowych i ścian konstrukcyjnych a także betonu podtorza na poziomie płyty dennej.
- Wykonano izolację akustyczną w pomieszczeniach wentylatorni stacyjnych.
- Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
- Zakończono montaż połączeń wyrównawczych i konstrukcji wsporczych oraz kabli oświetleniowych w peszlach.
- Rozpoczęto wykonanie podejść kanalizacji pod docelowe wpusty uliczne.
- Przeprowadzono próbę ciśnieniową wykonanych odcinków docelowej sieci wodociągowej z udziałem gestora sieci MPWiK.
- Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.
Nowy Świat-Uniwersytet Kwiecień 2014 Nowy Świat-Uniwersytet Kwiecień 2014 1 Nowy Świat-Uniwersytet Kwiecień 2014 2 Nowy Świat-Uniwersytet Kwiecień 2014 3 Nowy Świat-Uniwersytet Kwiecień 2014 4 Nowy Świat-Uniwersytet Kwiecień 2014 5 Nowy Świat-Uniwersytet Kwiecień 2014 6 Nowy Świat-Uniwersytet Kwiecień 2014 7
  
Wentylatornia szlakowa V13:
- Trwają prace murarskie oraz wykonywanie łączników tunelowych.
- Wykonano roboty zabezpieczające.
  
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Wykonano odcinek wodociągu w ul.Tamka.
- Wykonano przełączenie gazociągu do sieci miejskiej,
- Trwa realizacja przyłącza wodociągowego do stacji.
- Trwa wykonywanie przejścia pod ul.Wybrzeże Kościuszkowskie, rusztu żelbetowego na poziomie -2, słupów na poziomie -2,-1, przepompowni w płycie dennej oraz portalu południowego tunelu TBM.
- Kontynuowano podtrzymanie efektu mrożenia gruntu solanką.
- Trwa realizacja łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
   - w części północnej wykonano 100% obudowy docelowej łącznika;
   - w części południowej trwa betonowanie, wykonano 50% obudowy docelowej łącznika;
   - trwa realizacja łącznika w części centralnej, wykonano 30% obudowy tymczasowej.
- Wykonywane jest zamknięcie  technologicznego otworu ośmiokątnego w stropie pośrednim na poziomie -2
Centrum Nauki Kopernik Kwiecień 2014 1 Centrum Nauki Kopernik Kwiecień 2014 2 Centrum Nauki Kopernik Kwiecień 2014 3 Centrum Nauki Kopernik Kwiecień 2014 4 Centrum Nauki Kopernik Kwiecień 2014 5 Centrum Nauki Kopernik Kwiecień 2014 6 Centrum Nauki Kopernik Kwiecień 2014 7 Centrum Nauki Kopernik Kwiecień 2014
  
Wentylatornia szlakowa V14:
- Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
- Kontynuowane są prace przy wzmocnieniu gruntu wokół wentylatorni.
- Wykonywane są roboty murarskie oraz izolacja pionową ścian fundamentowych.
- Zakończono wykonywania zasypki konstrukcji poprzez układanie gabionów i materaców z geosiatek.
- Rozpoczęto prace związane z łącznikami tunelowymi.
- Zakończono betonowanie chodników technologicznych w tunelu za wyjątkiem rejonu wentylatorni.
  
Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim.
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Trwają prace przy wykonywaniu zasypek stacji.
- Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
- Zakończono układanie gresów w pomieszczeniach technicznych.
- Trwa wykonywanie  płyty torowej w torach odstawczych, wykonano betonowanie narastająco płyty w siedmiu rozjazdach, zakończono betonowanie chodników technologicznych w torach głównych stacji.
- Trwa wyposażanie pomieszczeń technicznych.  wyposażane są na bieżąco.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz systemów SAP i DSO.
- Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan,wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
- Zakończono montaż tłumików dla czterech wentylatorów pionowych wentylacji podstawowej.
- Zakończono montaż urządzeń i kanałów wentylacji we wszystkich wentylatorniach podstawowych i lokalnych.
- Zamontowano 15 z 18 kompletów schodów ruchomych oraz 4 z 7 wind w części dostępnej dla pasażerów.
- Rozpoczęto montaż zewnętrznej sieci hydrantowej.
Stadion Narodowy Kiwecień 2014 Stadion Narodowy Kiwecień 2014 1 Stadion Narodowy Kiwecień 2014 2 Stadion Narodowy Kiwecień 2014 3 Stadion Narodowy Kiwecień 2014 4 Stadion Narodowy Kiwecień 2014 5 Stadion Narodowy Kiwecień 2014 6 Stadion Narodowy Kiwecień 2014 7
  
Wentylatornia szlakowa V15
- Wykonano iniekcje i wzmocnienia ścian.
- Przebudowano sieci nn i SN.
- Rozpoczęto wycinanie ścian szczelinowych w celu wykonania łączników z tunelami szlakowymi.
- Trwają roboty torowe w tunelach.
  
Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Zabetonowano część otworów technologicznych przy wlotach do tuneli.
- Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń, rozpoczęto montaż pokrycia szklanego.
- Prowadzone są roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
- Wykonywane są balustrady na schodach.
- Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
- Montowana jest konstrukcja stalowa witryn w części pomieszczeń handlowych.
- Wykonano roboty konstrukcyjne w wyjściu W12.
- Rozpoczęto wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne tramwajowe na powierzchni terenu w części północnej budowy stacji C-15.
- Wykonano płytę torową w części torów odstawczych.
- Zakończono betonowanie płyty rozjazdowej na sześciu rozjazdach.
- Na bieżąco dokonuje się wyposażenia i montażu urządzeń w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
- Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
- Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
- Zakończono montaż wentylacji podstawowej na torach odstawczych.
- Rozpoczęto ostatni etap przebudowy kolizji - sieć wody w ul. Targowej.
Dworzec Wileński Kiwecień 2014 Dworzec Wileński Kiwecień 2014 1 Dworzec Wileński Kiwecień 2014 2 Dworzec Wileński Kiwecień 2014 3 Dworzec Wileński Kiwecień 2014 4 Dworzec Wileński Kiwecień 2014 5 Dworzec Wileński Kiwecień 2014 6 Dworzec Wileński Kiwecień 2014 7
  
Tunele:
Stan na dzień 14 kwietnia 2014 roku
- Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.
   


MARZEC 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Zakończono budowę peronu.
- Trwają prace przy przebudowie sieci energetycznej SN i nn.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych, instalacji wod-kan. i kanałów wentylacyjnych w części stacji i torów odstawczych.
- Trwa przebudowa gazociągów oraz sieci wod-kan.
- Trwa realizacja konstrukcji wyjść ze stacji W5 i W7.
- Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni stacyjnej.
- Wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściu W1,W2, W3, W4, W5 i W7.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych na stacji.
- Trwają prace przy murowaniu i tynkowaniu ścian.
- Rozpoczęto wykonywanie tynku akustycznego na poziomie peronów na torze południowym.
Rondo Daszyńskiego Marzec 2014 Rondo Daszyńskiego Marzec 2014 1 Rondo Daszyńskiego Marzec 2014 2 Rondo Daszyńskiego Marzec 2014 3 Rondo Daszyńskiego Marzec 2014 4 Rondo Daszyńskiego Marzec 2014 5 Rondo Daszyńskiego Marzec 2014 7 Rondo Daszyńskiego Marzec 2014 6
 

Wentylatornia szlakowa V10:
- Wykonano izolację akustyczną, kończone są prace instalacyjne sanitarne. 
- Zamontowano wentylatory i tłumiki, trwa wykonywanie instalacji kanalizacyjnych.
- Trwa montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym.
 

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kończą się prace tynkarskie i murowe.
- Zakończono budowę schodów kamiennych na poziomie -2.
- Zamontowano windy i schody ruchome.
- Wykonywane są prace torowe.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych, instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
- Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych. Trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz montaż instalacji oświetlenia w sufitach z betonu architektonicznego.
- Kończy się przebudowa docelowej sieci ciepłowniczej, gazowej i wod-kan.
- Trwa wykonywanie instalacji wod.- kan. i kanałów wentylacyjnych oraz montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej.
- Zakończono budowę konstrukcji żelbetowej wejść wraz z izolacją. Trwa montaż konstrukcji metalowej daszków.
- Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
- Trwa układanie okładzin kamiennych w strefach dostępnych dla pasażerów.
Rondo ONZ Marzec 2014 Rondo ONZ Marzec 2014 1 Rondo ONZ Marzec 2014 2 Rondo ONZ Marzec 2014 3 Rondo ONZ Marzec 2014 4 Rondo ONZ Marzec 2014 5 Rondo ONZ Marzec 2014 6 Rondo ONZ Marzec 2014 7
 

Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowana jest realizacja żelbetowych elementów konstrukcyjnych drugorzędowych. 
- Dobiega końca  murowanie ścian.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym.
- Trwa montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
- Dobiega końca przebudowa sieci kanalizacyjnej.
 

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Dobiegają końca prace przy stropie górnym, stropach pośrednich stacji oraz wyjściach ze stacji.
- Kończone są prace przy murowaniu i tynkowaniu ścian na poziomie -1 i -2.
- Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i nn.
- Zakończono prace przy przebudowie sieci energetycznej WN.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych na stacji.
- Trwa realizacja przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linią metra.
- Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Trwa zasypka łącznika szybu demontażowego. 
- Trwa montaż kablowych  konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
Świętokrzyska Marzec 2014 Świętokrzyska Marzec 2014 1 Świętokrzyska Marzec 2014 2 Świętokrzyska Marzec 2014 3 Świętokrzyska Marzec 2014 4 Świętokrzyska Marzec 2014 5 Świętokrzyska Marzec 2014 6 Świętokrzyska Marzec 2014 7
 

Wentylatornia szlakowa V12:
- Kontynuowane są prace wykończeniowe.
- Trwają roboty konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.
 

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Trwa montaż instalacji wod-kan i p.poż.
- Kontynuowane są prace przy murowaniu, tynkowaniu oraz malowaniu ścian.
- Trwa układanie warstw posadzkowych wraz z izolacją.
- Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych na stacji, rozpoczęto montaż kabli oświetleniowych.
- Trwa układanie posadzek kamiennych w strefach dostępnych dla pasażerów.
Nowy Świat-Uniwersytet Marzec 2014 Nowy Świat-Uniwersytet Marzec 2014 1 Nowy Świat-Uniwersytet Marzec 2014 2 Nowy Świat-Uniwersytet Marzec 2014 3 Nowy Świat-Uniwersytet Marzec 2014 4 Nowy Świat-Uniwersytet Marzec 2014 5 Nowy Świat-Uniwersytet Marzec 2014 6 Nowy Świat-Uniwersytet Marzec 2014 7
 

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano fundamenty pod wentylatory na poziomie -1. 
- Rozpoczęto wykonywanie łączników tunelowych.
 

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Trwa realizacja łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
- w części północno zachodniej wykonano obudowę docelową łącznika;
- w części północno wschodniej wykonano obudowę tymczasową łącznika, trwa betonowanie spągu obudowy docelowej;
- w części południowo zachodniej wykonano obudowę tymczasową łącznika, trwa   betonowanie spągu obudowy docelowej;
- w części południowo wschodniej rozpoczęto wyburzanie ściany szczelinowej.
- Trwa podtrzymanie efektu mrożenia gruntu azotem.
- Trwają prace przy budowie wyjścia W1.
- Trwa zamykanie ośmiokątnego otworu technologicznego w stropie pośrednim na poziomie -3.
Centrum Nauki Kopernik Marzec 2014 Centrum Nauki Kopernik Marzec 2014 1 Centrum Nauki Kopernik Marzec 2014 2 Centrum Nauki Kopernik Marzec 2014 3 Centrum Nauki Kopernik Marzec 2014 4 Centrum Nauki Kopernik Marzec 2014 5 Centrum Nauki Kopernik Marzec 2014 6 Centrum Nauki Kopernik Marzec 2014 7
 

Wentylatornia szlakowa V14:
- Trwa wykonywanie wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
- Trwają prace murarskie oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych.
- Trwają prace związane z połączeniem wentylatorni szlakowej z tunelami szlakowymi.
 

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Trwają roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Trwa zasypka kolejnych części stropu górnego.
- Trwają prace przy układaniu kamienia w strefach dostępnych dla pasażerów. 
- Trwa montaż wyposażania pomieszczeń technicznych.
- Kontynuowane są prace przy montażu instalacji ppoż., instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach handlowych.
- Wykonano instalacje sanitarne w pomieszczeniach Policji.
- Zakończono montaż 3 wind i 9 schodów ruchomych.
- Zakończono układanie gresów w pomieszczeniach technicznych.
- Trwa montaż zadaszeń wyjść W1, W4, W5 i W6.
- Kontynuowane są roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
Stadion Narodowy Marzec 2014 Stadion Narodowy Marzec 2014 1 Stadion Narodowy Marzec 2014 2 Stadion Narodowy Marzec 2014 3 Stadion Narodowy Marzec 2014 4 Stadion Narodowy Marzec 2014 5 Stadion Narodowy Marzec 2014 6 Stadion Narodowy Marzec 2014 7
 

Wentylatornia szlakowa V15
- Trwają prace przy odwiertach do iniekcji zabezpieczających grunt nad łącznikami wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Trwa wykonywanie chodników technologicznych w tunelu.
 

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają prace porządkowe przy wlotach do tuneli szlakowych D-15.
- Trwają prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod– kan. oraz kanałów wentylacji lokalnej na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
- Wykonano instalacje sanitarne w ogólnodostępnych toaletach.
- Trwają roboty murarskie w części stacji i torów odstawczych oraz układanie tynków 
i układanie glazury.
- Trwa montaż konstrukcji pod okładziny kamienne ścian w pomieszczeniach handlowych.
- Trwa montaż okładzin kamiennych na posadzkach w części dostępnej dla pasażerów.
- Trwa montaż urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
- Zakończono betonowanie płyty żelbetowej w obszarze sześciu rozjazdów.
- Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
- Trwa montaż instalacji tryskaczowej – ppoż.
- Trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych nad peronem pasażerskim.
Dworzec Wileński Marzec 2014 Dworzec Wileński Marzec 2014 1 Dworzec Wileński Marzec 2014 2 Dworzec Wileński Marzec 2014 3 Dworzec Wileński Marzec 2014 4 Dworzec Wileński Marzec 2014 5 Dworzec Wileński Marzec 2014 6 Dworzec Wileński Marzec 2014 7
 

Tunele: Stan na dzień 06.03.2014 roku
- Trwają odbiory obudowy tuneli.
 

LUTY 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

- Wykonano docelowe słupy konstrukcyjne szybu startowego na poziomie -2
- Trwa uszczelnianie portali tunelowych
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa wykonywanie konstrukcji peronu pasażerskiego
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych
- Zakończono przebudowę sieci energetycznej 110 kV
- Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej
- Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej
- Trwa przebudowa gazociągów oraz sieci wod-kan.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych
- Trwa realizacja konstrukcji wyjść ze stacji W5 i W7.
Rondo Daszyńskiego Luty 2014 Rondo Daszyńskiego Luty 2014 1 Rondo Daszyńskiego Luty 2014 2 Rondo Daszyńskiego Luty 2014 3 Rondo Daszyńskiego Luty 2014 4 Rondo Daszyńskiego Luty 2014 5 Rondo Daszyńskiego Luty 2014 6 Rondo Daszyńskiego Luty 2014 7 
 
Wentylatornia szlakowa V10:
- Wykonano izolację akustyczną, kończone są prace instalacyjne sanitarne 
- Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn
- Trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  
Stacja C10 Rondo ONZ:
- Trwa wykonywanie konstrukcji pod sufity podwieszane oraz tynków akustycznych na poziomie -2
- Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych oraz montaż instalacji oświetlenia w sufitach architektonicznych.
- Trwa wykonywanie instalacji wod.- kan. i kanałów wentylacyjnych oraz montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej.
- Trwa układanie okładzin kamiennych w strefach dostępnych dla pasażerów.
- Trwa montaż podłóg podniesionych w strefach technologicznych.
Rondo ONZ Luty 2014 Rondo ONZ Luty 2014 1 Rondo ONZ Luty 2014 2 Rondo ONZ Luty 2014 3 Rondo ONZ Luty 2014 4 Rondo ONZ Luty 2014 5 Rondo ONZ Luty 2014 6 Rondo ONZ Luty 2014 7  

Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowana jest realizacja żelbetowych elementów konstrukcyjnych drugorzędowych. 
- Dobiega końca  murowanie ścian
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym
- Trwa montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
- Dobiega końca przebudowa sieci kanalizacyjnej
  
Stacja C11 Świętokrzyska:
- Dobiegają końca prace przy stropie górnym i stropach pośrednich stacji.
- Dobiegają końca prace przy murowaniu i tynkowaniu ścian na poziomie -1 i -2.
- Kontynuowane są prace przy realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 
- Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych na stacji.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwają prace przy budowie wyjść ze stacji.
Świetokrzyska Luty 2014 Świetokrzyska Luty 2014 1 Świetokrzyska Luty 2014 2 Świetokrzyska Luty 2014 3 Świetokrzyska Luty 2014 4 Świetokrzyska Luty 2014 5 Świetokrzyska Luty 2014 6 Świetokrzyska Luty 2014 7  

- Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Trwa zasypka łącznika szybu demontażowego. 
- Trwa montaż kablowych  konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych
  
Wentylatornia szlakowa V12:
- Kontynuowane są prace wykończeniowe.
- Trwają roboty konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi
  
Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan i p.poż
- Zakończono montaż wodociągu przy ul. Kubusia Puchatka.
- Trwają prace przy przebudowie docelowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy do stacji przebiegających nad korpusem stacji od strony zachodniej.
- Kontynuowane są prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
- Trwa układanie warstw posadzkowych wraz z izolacją.
Nowy Świat-Uniwersytet Luty 2014 Nowy Świat-Uniwersytet Luty 2014 1 Nowy Świat-Uniwersytet Luty 2014 2 Nowy Świat-Uniwersytet Luty 2014 4 Nowy Świat-Uniwersytet Luty 2014 5 Nowy Świat-Uniwersytet Luty 2014 6 Nowy Świat-Uniwersytet Luty 2014 7  

Wentylatornia szlakowa V13:
- Zakończono wykonywanie parasoli ochronnych (wzmocnienia gruntu) nad łącznikiem tuneli szlakowych z wentylatornią.
  
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Trwają roboty konstrukcyjne w łączniku płn. zach. pod tunelem Wisłostrady
- Realizowane jest drążenie łącznika płd-zach pod tunelem Wisłostrady
- Trwa podtrzymanie efektu mrożenia gruntu azotem.
- Trwa uszczelnianie połączeń tuneli szlakowych wykonanych tarczami TBM ze stacją C13.
Centrum Nauki Kopernik Luty 2014 Centrum Nauki Kopernik Luty 2014 1 Centrum Nauki Kopernik Luty 2014 2 Centrum Nauki Kopernik Luty 2014 3 Centrum Nauki Kopernik Luty 2014 4 Centrum Nauki Kopernik Luty 2014 5 Centrum Nauki Kopernik Luty 2014 6 Centrum Nauki Kopernik Luty 2014 7  

Wentylatornia szlakowa V14:
- Trwa wykonywanie wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
- Trwa wykonywanie prac murarskich i izolacji pionowej ścian fundamentowych.
- Trwa betonowanie chodników technologicznych.
- Rozpoczęto prace związane z połączeniem wentylatorni szlakowej z tunelami szlakowymi.
  
Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim
- Trwają roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Trwają prace przy układaniu kamienia w strefach dostępnych dla pasażerów.
- Zakończono montaż 9 sztuk schodów ruchomych.
- Kontynuowane są prace przy układaniu konstrukcji wsporczych dla  instalacji elektrycznych 
i teletechnicznych.
- Zakończono prace przy remoncie przepustozastawki na Kanale Goławskim.
- Trwa montaż wyposażania pomieszczeń technicznych.
- Kontynuowane są prace przy montażu instalacji ppoż., instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach handlowych.
- Kontynuowane są roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
- Wykonano betonowanie kolejnej części płyty torowej w obszarze rozjazdów.
Stadion Narodowy Luty 2014 Stadion Narodowy Luty 2014 1 Stadion Narodowy Luty 2014 2 Stadion Narodowy Luty 2014 3 Stadion Narodowy Luty 2014 4 Stadion Narodowy Luty 2014 5 Stadion Narodowy Luty 2014 6 Stadion Narodowy Luty 2014 7  

Wentylatornia szlakowa V15
- Zakończono przebudowę sieci nn i SN.
- Trwa wykonywanie chodników technologicznych w tunelu.
- Wznowiono prace przy odwiertach do iniekcji zabezpieczających grunt nad łącznikami wentylatorni z tunelami szlakowymi.
- Zamontowano pierścienie wzmacniające w tunelach szlakowych w miejscu połączenia 
z wentylatornią.
  
Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają prace porządkowe przy wlotach do tuneli szlakowych D-15.
- Wykonano zadaszenia przy trzech wyjściach ze stacji.
- Trwają roboty murarskie w części stacji i torów odstawczych oraz układanie tynków 
i układanie glazury.
- Dostarczono na budowę okładziny kamienne.
- Rozpoczęto montaż konstrukcji pod okładziny kamienne w pomieszczeniach handlowych.
- Trwa montaż urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
- Trwają prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod– kan. oraz kanałów wentylacji lokalnej na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
- Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
- Trwa montaż instalacji tryskaczowej – ppoż.
Dworzec Wileński Luty 2014 Dworzec Wileński Luty 2014 1 Dworzec Wileński Luty 2014 2 Dworzec Wileński Luty 2014 3 Dworzec Wileński Luty 2014 4 Dworzec Wileński Luty 2014 5 Dworzec Wileński Luty 2014 7 Dworzec Wileński Luty 2014 6
  
Tunele: Stan na dzień 14.02.2014 roku
- Twa przygotowywanie tuneli do odbiorów technicznych
 
 

STYCZEŃ 2014

 

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Zlikwidowano otwór technologiczny w stropie pośrednim po stronie północnej stacji
- Trwa wykonywanie konstrukcji peronu pasażerskiego.
- Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Wykonywane są prace montażowe konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
- Wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych.
- Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni.
- Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach stacyjnych.
Rondo Daszyńskiego Styczeń 2014 Rondo Daszyńskiego Styczeń 2014 1 Rondo Daszyńskiego Styczeń 2014 2 Rondo Daszyńskiego Styczeń 2014 3 Rondo Daszyńskiego Styczeń 2014 4 Rondo Daszyńskiego Styczeń 2014 5 Rondo Daszyńskiego Styczeń 2014 6 Rondo Daszyńskiego Styczeń 2014 7 Rondo Daszyńskiego Styczeń 2014 8
 
Wentylatornia szlakowa V10:
- Wykonano podkłady  pod posadzki, trwają prace instalacyjno-sanitarne.
- Zamontowano wentylatory i tłumiki oraz wykonuje się instalacje kanalizacyjne.
 
Stacja C10 Rondo ONZ:
- Zamontowano windy i schody ruchome, kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji
- Na ukończeniu są roboty murarskie i tynkarskie w obszarze stacji.
- Dobiegają końca prace przy instalacjach podposadzkowych na stacji w poziomie -1
- Na ukończeniu są prace montażowe stolarki drzwiowej oraz wytłumień akustycznych.
- Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych oraz montaż instalacji oświetlenia w sufitach architektonicznych.
- Wykonuje się instalacje wod.- kan. i kanały wentylacyjne oraz montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej.
Rondo ONZ Styczeń 2014 Rondo ONZ Styczeń 2014 1 Rondo ONZ Styczeń 2014 2 Rondo ONZ Styczeń 2014 3 Rondo ONZ Styczeń 2014 4 Rondo ONZ Styczeń 2014 5 Rondo ONZ Styczeń 2014 6 Rondo ONZ Styczeń 2014 7 Rondo ONZ Styczeń 2014 8
 
Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowana jest realizacja żelbetowych elementów konstrukcyjnych drugorzędowych. 
- Dobiega końca  murowanie ścian
- Zakończono przebudowę sieci energetycznej
 
Stacja C11 Świętokrzyska:
- Na ukończeniu są prace przy budowie wyjść ze stacji. 
- Trwają prace końcowe przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji. Pozostał jeden otwór technologiczny do zabetonowania.
- Kontynuowane są prace wykończeniowe - murowanie i tynkowanie ścian na poziomie -1 i -2.
- Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.
- Rozpoczęto realizację przyłączy wodociągowych do stacji.
Świętokrzyska Styczeń 2014 Świętokrzyska Styczeń 2014 1 Świętokrzyska Styczeń 2014 2 Świętokrzyska Styczeń 2014 3 Świętokrzyska Styczeń 2014 4 Świętokrzyska Styczeń 2014 5 Świętokrzyska Styczeń 2014 6 Świętokrzyska Styczeń 2014 7 Świętokrzyska Styczeń 2014 8
 
Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Na ukończeniu są prace związane z izolacją łącznika.
- Trwa montaż kablowych  konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia  i połączeń wyrównawczych.
 
Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano łącznik wentylatorni oraz część głęboką – stan surowy
- Rozpoczęto roboty konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.
- Zakończono roboty montażowe docelowej sieci wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej docelowej.
- Kontynuowane są prace wykończeniowe.
- Wykonano zasypkę stropu górnego pozostawiając otwór technologiczny.
 
Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Kontynuowane są prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
- Trwają prace przy przebudowie docelowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy do stacji przebiegających nad korpusem stacji od strony zachodniej.
- Trwa układanie warstw posadzkowych wraz z izolacją.
- Wykonano izolację akustyczną w pomieszczeniach wentylatorni stacyjnych.
- Trwa wykonywanie powłok malarskich w pomieszczeniach technicznych.
- Trwają prace końcowe przy budowie konstrukcji wyjść ze stacji.
- Trwa realizacja konstrukcji czerpnio-wyrzutni.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych pod kable energetyczne
Nowy Świat-Uniwersytet Styczeń 2014 Nowy Świat-Uniwersytet Styczeń 2014 1 Nowy Świat-Uniwersytet Styczeń 2014 2 Nowy Świat-Uniwersytet Styczeń 2014 3 Nowy Świat-Uniwersytet Styczeń 2014 4 Nowy Świat-Uniwersytet Styczeń 2014 5 Nowy Świat-Uniwersytet Styczeń 2014 6 Nowy Świat-Uniwersytet Styczeń 2014 7 Nowy Świat-Uniwersytet Styczeń 2014 8
 
Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano odwierty kontrolne z poziomu płyty dennej na potrzeby wykonania łączników między wentylatornią a tunelem północnym.
- Wykonano zasypkę stropu górnego.
 
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Po zachodniej części stacji zakończono wyjmowanie pozostałych części północnej tarczy TBM. Na poziomie -2 rozpoczęto mrożenie gruntu. Wykonano płytę denną i część ściany środkowej w części przejścia podziemnego pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.
- Po wschodniej stronie stacji na poziomach -2 i -3 trwa wykonywanie instalacji mrożenia gruntu.
- Wykonano odcinek rurociągu sieci wodociągu w ul. Tamka
Centrum Nauki Kopernik Styczeń 2014 Centrum Nauki Kopernik Styczeń 2014 1 Centrum Nauki Kopernik Styczeń 2014 2 Centrum Nauki Kopernik Styczeń 2014 3 Centrum Nauki Kopernik Styczeń 2014 4 Centrum Nauki Kopernik Styczeń 2014 5 Centrum Nauki Kopernik Styczeń 2014 6 Centrum Nauki Kopernik Styczeń 2014 7 Centrum Nauki Kopernik Styczeń 2014 8
 
Wentylatornia szlakowa V14:
- Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
- Wykonywano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
 
Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Zakończono betonowanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych. 
- Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji podstawowej, lokalnej i klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
- Trwają roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Kontynuowane są roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
- Zakończono układanie posadzek w pomieszczeniach technicznych.
- Trwają prace przy układaniu kamienia na ścianach w strefie dostępnej dla pasażerów na poziomie -1.
- Zakończono montaż trzech wind.
- Trwa montaż wyposażania pomieszczeń technicznych.
- Kontynuowane są prace przy układaniu konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Wykonano betonowanie płyty torowej w obszarze rozjazdów.
- Rozpoczęto betonowanie chodników technologicznych w torach głównych stacji.
Stadion Narodowy Styczeń 2014 Stadion Narodowy Styczeń 2014 1 Stadion Narodowy Styczeń 2014 2 Stadion Narodowy Styczeń 2014 3 Stadion Narodowy Styczeń 2014 4 Stadion Narodowy Styczeń 2014 5 Stadion Narodowy Styczeń 2014 6 Stadion Narodowy Styczeń 2014 7 Stadion Narodowy Styczeń 2014 8
 
Wentylatornia szlakowa V15
- Rozpoczęto wykonywanie chodników technologicznych w tunelu.
 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwa usuwanie pierścieni po TBM na wlotach do tuneli szlakowych D-15.
- Montowane są zadaszenia przy wejściach/wyjściach ze stacji.
- Trwają roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
- Wykonano płytę denną w przepompowni stacji.
- Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
- Kontynuowane są prace przy peronach pasażerskich – zabetonowano kolejna część peronu.
- Rozpoczęto montaż konstrukcji pod kamień na ścianach w części handlowej stacji.
- Wykonywany jest montaż urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Wykonano chodniki technologiczne w części torów odstawczych, trwają roboty przygotowawcze pod betonowanie płyt torowych.
Dowrzec Wileński Styczeń 2014 Dowrzec Wileński Styczeń 2014 1 Dowrzec Wileński Styczeń 2014 2 Dowrzec Wileński Styczeń 2014 3 Dowrzec Wileński Styczeń 2014 4 Dowrzec Wileński Styczeń 2014 5 Dowrzec Wileński Styczeń 2014 6 Dowrzec Wileński Styczeń 2014 7 Dowrzec Wileński Styczeń 2014 8
 
Tunele: Stan na dzień 14.01.2014 roku
- Maszyny TBM zostały zdemontowane i wywiezione z terenu placów budowy.
- Zdemontowano wyposażenie tymczasowe tuneli.
- Tunele są przygotowywane do odbiorów technicznych.
- Trwa demontaż zaplecza szybów startowych na stacjach C-09 i C-13.
 

GRUDZIEŃ 2013

METROpolia - odcinek czternasty i piętnasty. Ściągnij.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Wykonano docelowe słupy konstrukcyjne na poziomie -2 szybu startowego.
- Rozpoczęto realizację ścian peronów.
- Trwają prace murarskie po stronie północnej stacji na poziomie -1.
- Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
- Wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych.
- Zlikwidowano otwór technologiczny w stropie pośrednim po południowej stronie stacji..
- Trwa układanie gresów, montowane są drzwi wewnętrzne w części torów odstawczych.
- Zakończono montaż ścian typu Promat w pomieszczeniach wentylatorni.
- Trwa rozbiórka kanału tymczasowego dn1400 w ul. Karolkowej.
- Rozpoczęto prace przy montażu schodów ruchomych.

Rondo Daszyńskiego Grudzień 2013 Rondo Daszyńskiego Grudzień 2013 1 Rondo Daszyńskiego Grudzień 2013 2 Rondo Daszyńskiego Grudzień 2013 3 Rondo Daszyńskiego Grudzień 2013 4 Rondo Daszyńskiego Grudzień 2013 5 Rondo Daszyńskiego Grudzień 2013 6 Rondo Daszyńskiego Grudzień 2013 7

Wentylatornia szlakowa V10:
- Trwa wykonanie izolacji akustycznej oraz prace instalacyjne.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Dobiegają końca roboty murarskie i tynkarskie w obszarze stacji.
- Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
- Trwa montaż stolarki drzwiowej oraz wytłumień akustycznych.
- Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji. Trwa montaż wind oraz chodów ruchomych.
- Trwa wykonanie okładzin kamiennych posadzek na poziomie -1.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Odtworzono jezdnię oraz infrastrukturę tramwajową na docelowej trasie w Al. Jana Pawła II.

Grudzień 2013 Rondo ONZ Grudzień 2013 Rondo ONZ 1 Grudzień 2013 Rondo ONZ 2 Grudzień 2013 Rondo ONZ 7 Grudzień 2013 Rondo ONZ 6 Grudzień 2013 Rondo ONZ 5 Grudzień 2013 Rondo ONZ 4 Grudzień 2013 Rondo ONZ 3

Wentylatornia szlakowa V11:
- Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe.
- Trwa murowanie ścian.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji.
- Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
- Trwa murowanie i tynkowanie ścian na poziomie -1 i -2.
- Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji I linii metra A14 i stacji II linii metra C11.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.

Grudzień 2013 Świetokrzyska Grudzień 2013 Świętokrzyska 1 Grudzień 2013 Świętokrzyska 2 Grudzień 2013 Świętokrzyska 3 Grudzień 2013 Świętokrzyska 4 Grudzień 2013 Świętokrzyska 5 Grudzień 2013 Świętokrzyska 6 Grudzień 2013 Świętokrzyska 7


Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Wykonano żelbetowy łącznik w szybie A13.
- Trwa wykonanie izolacji łącznika.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Rozpoczęto roboty wykończeniowe.

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie) oraz kanał cieci ciepłowniczej.
- Trwają prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
- Kontynuowane są roboty przy instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Trwa układanie posadzek oraz montaż wciągników na poziomie technologicznym.
- Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.
- Trwa realizacja konstrukcji czerpnio-wyrzutni.

Grudzień 2013 Nowy Świat-Uniwerystet Grudzień 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 1 Grudzień 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 2 Grudzień 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 3 Grudzień 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 4 Grudzień 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 5 Grudzień 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 6 Grudzień 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 7

Wentylatornia szlakowa V13:
- Zakończono układanie izolacji na stropie górnym.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Po zachodniej części stacji wyjęto tarczę południową. Trwa demontaż północnej tarczy. Na poziomie -2 zakończono wykonywanie otworów na potrzeby mrożenia. Na poziomie -3 trwa wykonywanie otworów na potrzeby mrożenia.
- Trwa realizacja wykopu i zabezpieczenia wykopu (ścianka berlińska) pod przejście podziemne na Wybrzeżu Kościuszkowskim.
- Po wschodniej stronie stacji zakończono demontaż tarczy tunelu południowego. Na poziomach -2 i -3 wykonywane są otwory w ścianach szczelinowych na potrzeby mrożenia.

Grudzień 2013 Centrum Nauki Kopernik Grudzień 2013 Centrum Nauki Kopernik 1 Grudzień 2013 Centrum Nauki Kopernik 2 Grudzień 2013 Centrum Nauki Kopernik 3 Grudzień 2013 Centrum Nauki Kopernik 4 Grudzień 2013 Centrum Nauki Kopernik 5 Grudzień 2013 Centrum Nauki Kopernik 6 Grudzień 2013 Centrum Nauki Kopernik 7

Wentylatornia szlakowa V14:
- Wykonano wstępny montaż wentylacji podstawowej.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
- Trwa montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach technicznych.
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
- Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Trwają roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
- Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim. Na poziomie -2 pozostały do wykonania 3 słupy.
- Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów oraz w pomieszczeniach handlowych.
- Trwa układanie posadzek w pomieszczeniach technicznych.
- Pomieszczenia techniczne wyposażane są na bieżąco. Dostarczono na stacje rozdzielnice RSP, SKP, SOU, RSN, RGnn oraz baterie kondensatorów i transformatory. Koryta kablowe dla instalacji elektrycznych są wykonywane na bieżąco zarówno w strefie technologicznej, strefie handlowej oraz pozostałych pomieszczeniach.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla  instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
- Trwa montaż rozjazdów.
- Rozpoczęto zbrojenie chodników technologicznych w tunelu.

Grudzień 2013 Stadion Narodowy Grudzień 2013 Stadion Narodowy 1 Grudzień 2013 Stadion Narodowy 2 Grudzień 2013 Stadion Narodowy 3 Grudzień 2013 Stadion Narodowy 4 Grudzień 2013 Stadion Narodowy 5 Grudzień 2013 Stadion Narodowy 6 Grudzień 2013 Stadion Narodowy 7

Wentylatornia szlakowa V15
- Zakończono roboty konstrukcyjne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają roboty wykończeniowe przy wyjściach ze stacji.
- Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
- Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
- Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
- Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
- Trwają prace przy przepompowni.
- Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
- Trwa montaż kanałów wentylacji oraz rurociągów instalacji gaszenia gazem.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Kontynuowane są prace przy peronach pasażerskich.
- Trwają prace przygotowawcze szachtów do montażu wind.
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
- Trwa układanie gresów i glazury w pomieszczeniach technicznych.
- Trwają prace nad wygłuszeniem wentylatorni torów odstawczych.
- Trwa wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
- Trwa wykonanie szlicht w pomieszczeniach.
- Trwają prace demontażowe urządzeń TBM.
- Rozpoczęto wykonywanie zbrojenia chodników technologicznych w tunelu D-15.

Grudzień 2013 Dworzec Wileński Grudzień 2013 Dworzec Wileński 1 Grudzień 2013 Dworzec Wileński 2 Grudzień 2013 Dworzec Wileński 3 Grudzień 2013 Dworzec Wileński 4 Grudzień 2013 Dworzec Wileński 5 Grudzień 2013 Dworzec Wileński 6 Grudzień 2013 Dworzec Wileński 7

Tunele: Stan na dzień 11 grudnia 2013 roku
Zakończono prace przy drążeniu tuneli:
- W dniu 28 listopada 2013 roku TBM „Maria” S-644 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu, trwa jej demontaż..
- Tarcza TBM „Anna” S-645 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.
- Tarcza TBM „Krystyna” S-646 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.
- Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.

LISTOPAD 2013

METROpolia - odcinek trzynasty. Ściągnij.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Wykonano docelowe słupy konstrukcyjne na poziomie -1 szybu startowego.
- Trwają prace murarskie po stronie północnej stacji na poziomie -1.
- Zakończono tynkowanie ścian po północnej i południowej stronie stacji na poziomie -1.
- Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
- Wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściach W1,W2,W3 i W4.
- Wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne na torach odstawczych.
- Trwa rozbiórka kanału tymczasowego dn1400 w ul. Karolkowej.
- Trwa wykonywanie okładziny z blachy perforowanej w wentylatorni 650. Zakończono montaż ścian typu PROMAT (konstrukcja stalowa) w części torów odstawczych.
- Wykonano brakującą nadziemną część szybu wentylacyjnego w części torów odstawczych..

Listopad 2013 Rondo Daszyńskiego Listopad 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Listopad 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Listopad 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Listopad 2013 Rondo Daszyńskiego 4 Listopad 2013 Rondo Daszyńskiego 5 Listopad 2013 Rondo Daszyńskiego 6 Listopad 2013 Rondo Daszyńskiego 7

Wentylatornia szlakowa V10:
- Wylano podkłady pod posadzki.
- Trwa wykonanie izolacji akustycznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Dobiegają końca roboty murarskie i tynkarskie w części stacji.
- Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
- Trwa montaż stolarki drzwiowej oraz wytłumień akustycznych.
- Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji. Trwa montaż wind oraz chodów ruchomych.
- Trwa wykonanie wykładzin kamiennych posadzek na poziomie -1.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa odtwarzanie infrastruktury tramwajowej.

Listopad 2013 Rondo ONZ Listopad 2013 Rondo ONZ 1 Listopad 2013 Rondo ONZ 2 Listopad 2013 Rondo ONZ 3 Listopad 2013 Rondo ONZ 4 Listopad 2013 Rondo ONZ 5 Listopad 2013 Rondo ONZ 6 Listopad 2013 Rondo ONZ 7

Wentylatornia szlakowa V11:
- Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe.
- Trwa murowanie ścian.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji.
- Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
- Trwa murowanie ścian na poziomie -1 i -2.
- Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.

Listopad 2013 Świętokrzyska Listopad 2013 Świętokrzyska 1 Listopad 2013 Świętokrzyska 2 Listopad 2013 Świętokrzyska 3 Listopad 2013 Świętokrzyska 4 Listopad 2013 Świętokrzyska 5 Listopad 2013 Świętokrzyska 6 Listopad 2013 Świętokrzyska 7

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Dobiega końca wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano konstrukcję i zasypkę wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.
- Rozpoczęto roboty wykończeniowe.
- Trwa montaż izolacji akustycznej.

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Trwają prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
- Kontynuowane są roboty przy instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Trwają prace malarskie na poziomie technologicznym.
- Trwa układanie posadzek oraz montaże wciągników na poziomie technologicznym.
- Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.

Listopad 2013 Nowy Świat-Uniwerystet Listopad 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 1 Listopad 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 2 Listopad 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 3 Listopad 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 4 Listopad 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 5 Listopad 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 6 Listopad 2013 Nowy Świat-Uniwerystet 7

Wentylatornia szlakowa V13:
- Trwa układanie izolacji na stropie górnym.
- Wykonano odwierty kontrolne z poziomu płyty dennej na potrzeby wykonania łączników między wentylatornią, a tunelem południowym.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Po zachodniej części stacji usunięto stopend ze ściany szczelinowej w osi 1 i zakończono wykonywanie „ślepego tunelu”. W dniu 22.10.2013 weszła na stację tarcza południowa. Trwają przygotowania do wyjęcia tarczy. Na poziomach -2 i -3 wykonywane są otwory w ścianach szczelinowych na potrzeby mrożenia.
- Po wschodniej części stacji trwa demontaż tarczy tunelu południowego. Na poziomie -2 wykonywane są otwory w ścianach szczelinowych na potrzeby mroeżnia.

Listopad 2013 Centrum Nauki Kopernik Listopad 2013 Centrum Nauki Kopernik 1 Listopad 2013 Centrum Nauki Kopernik 2 Listopad 2013 Centrum Nauki Kopernik 3 Listopad 2013 Centrum Nauki Kopernik 4 Listopad 2013 Centrum Nauki Kopernik 5 Listopad 2013 Centrum Nauki Kopernik 6 Listopad 2013 Centrum Nauki Kopernik 7

Wentylatornia szlakowa V14:
- Wykonano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni poprzez układanie gabionów i materaców z geosiatek.
- Wykonano roboty murarskie wewnątrz wentylatorni.
- Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
- Trwa montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach technicznych.
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
- Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Trwają roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
- Zakończono wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
- Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim. Na poziomie -2 pozostało do wykonania 10 słupów.
- Rozpoczęto układanie glazury w pomieszczeniach technicznych.
- Rozpoczęto układanie kamienia w strefie ogólno-miejskiej oraz w pomieszczeniach handlowych.
- Trwa układanie posadzek w pomieszczeniach technicznych.
- Zakończono montaż trzech wind.
- Trwa wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach.
- Pomieszczenia techniczne wyposażane są na bieżąco. Dostarczono na stacje rozdzielnice RSP, SKP, SOU, RSN, RGnn oraz baterie kondensatorów i transformatory. Koryta kablowe dla instalacji elektrycznych są wykonywane na bieżąco zarówno w strefie technologicznej, strefie handlowej oraz innych pomieszczeniach.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla  instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Rozpoczęto montaż czterech wentylatorów głównych na stropie stacji.
- Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
- Rozpoczęto montaż rozjazdów.

Listopad 2013 Stadion Narodowy Listopad 2013 Stadion Narodowy 1 Listopad 2013 Stadion Narodowy 2 Listopad 2013 Stadion Narodowy 3 Listopad 2013 Stadion Narodowy 4 Listopad 2013 Stadion Narodowy 5 Listopad 2013 Stadion Narodowy 6 Listopad 2013 Stadion Narodowy 7

Wentylatornia szlakowa V15
- Zakończono roboty konstrukcyjne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwa realizacja wyjść ze stacji.
- Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
- Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
- Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
- Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
- Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
- Rozpoczęto montaż kanałów wentylacji oraz rurociągów instalacji gaszenia gazem.
- Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- Przygotowano pomieszczenia techniczne w celu umożliwienia montażu urządzeń oraz koryt i tras kablowych. Dostarczono na stacje urządzenia Rozdzielnice SKP, RP RSN i transformatory.
- Rozpoczęto prace przy peronach.
- Trwają prace przygotowawcze szachtów do montażu wind.
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
- Rozpoczęto układanie gresów i glazury w pomieszczeniach technicznych.
- Trwa prace nad wygłuszeniem wentylatorni torów odstawczych.
- Trwa wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
- Trwa wykonanie szlicht w pomieszczeniach.
- Trwają prace demontażowe urządzeń TBM.

Listopad 2013 Dworzec Wileński Listopad 2013 Dworzec Wileński 1 Listopad 2013 Dworzec Wileński 2 Listopad 2013 Dworzec Wileński 3 Listopad 2013 Dworzec Wileński 4 Listopad 2013 Dworzec Wileński 5 Listopad 2013 Dworzec Wileński 6 Listopad 2013 Dworzec Wileński 7

Tunele: Stan na dzień 12 listopada 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
- Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się 576m za stacją C12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Drąży tunel w kierunku stacji C-13. Pozostało do wydrążenia 373m tunelu.
- Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się w stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik”, trwa jej demontaż.
- Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik” i została zdemontowana. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu.
- Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się na stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik”. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu, trwa jej demontaż.

PAŹDZIERNIK 2013

METROpolia - odcinek dwunasty. Ściągnij.

Stan na dzień 10 października 2013 roku
   

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Trwa wykonywanie docelowych słupów konstrukcyjnych na poziomie -1 szybu startowego.
- Zakończono prace murarskie po stronie południowej stacji. Trwa murowanie ścian po stronie północnej na poziomie -1.
- Trwa tynkowanie ścian po północnej i południowej stronie stacji.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
- Na poziomie -1 w części torów odstawczych zakończono prace murarskie i tynkarskie. Wykonano wylewki betonowe. Sufity i ściany zostały jednokrotnie pomalowane farbą.
- W pomieszczeniu wentylatorni T650 zakończono pierwszy etap wykonywania okładziny z blachy perforowanej. Rozpoczęto montaż ścian typu PROMAT (konstrukcja stalowa) w części torów odstawczych.
- Trwa wykonywanie okładziny z blachy perforowanej w wentylatorni 650 i T663A. Trwa montaż ścian typu PROMAT (konstrukcja stalowa) w części torów odstawczych.
- Trwa montaż drzwi docelowych w części torów odstawczych.
- Zamontowane zostały konstrukcje stalowe szybów windowych na wejściu W1 i W3.

Październik 2013 Rondo Daszyńskiego   Październik 2013 Rondo Daszyńskiego 1  Październik 2013 Rondo Daszyńskiego 2  Październik 2013 Rondo Daszyńskiego 3  Październik 2013 Rondo Daszyńskiego 4  Październik 2013 Rondo Daszyńskiego 5  Październik 2013 Rondo Daszyńskiego 6  Październik 2013 Rondo Daszyńskiego 7 

 

Wentylatornia szlakowa V10:
- Zakończono roboty konstrukcyjne wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.


Stacja C10 Rondo ONZ:

- Kontynuowane są roboty: murowe, tynkarskie.
- Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
- Wykonuje się instalacje wodociągowe.
- Trwa montaż stolarki drzwiowej, oraz wytłumień akustycznych.
- Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji oraz elementów naziemnych wind.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
- Przełożono wschodni pas jezdni Al. Jana Pawła II i tory tramwajowe – układ docelowy.
Październik 2013 Rondo ONZ   Październik 2013 Rondo ONZ 1  Październik 2013 Rondo ONZ 2  Październik 2013 Rondo ONZ 3  Październik 2013 Rondo ONZ 4  Październik 2013 Rondo ONZ 5  Październik 2013 Rondo ONZ 6  Październik 2013 Rondo ONZ 7 

 

Wentylatornia szlakowa V11:
- Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe. 
- Trwa murowanie ścian.

 

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji. 
- Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
- Trwa murowanie ścian na poziomie -1 i -2.
- Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11 oraz konstrukcji hali odpraw usytuowanej nad tunelami I linii metra.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.
Październik 2013 Świętokrzyska   Październik 2013 Świętokrzyska 1  Październik 2013 Świętokrzyska 2  Październik 2013 Świętokrzyska 3  Październik 2013 Świętokrzyska 4  Październik 2013 Świętokrzyska 5  Październik 2013 Świętokrzyska 6  Październik 2013 Świętokrzyska 7  

 

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
- Rozpoczęto wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13. Aktualnie wykonano  płytę denną łącznika, chodniki technologiczne oraz jedną działkę roboczą ściany tunelu łącznika wraz ze stropem.
- Trwa montaż konstrukcji wsporczych.

 

Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano konstrukcję i zasypkę wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.
- Rozpoczęto roboty wykończeniowe.


Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Trwają prace przy murowaniu ścian, tynkowaniu oraz posadzkach wewnątrz stacji.
- Kontynuowane są roboty przy instalacji wewnętrznej wod-kan.
- Trwają prace malarskie na poziomie technologicznym.
- Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej przebiegającej nad korpusem stacji.
- Rozpoczęto układanie gresu, malowanie oraz montaże wciągników na poziomie technologicznym.
- Trwają prace przy konstrukcji wyjść ze stacji.
Październik 2013 Nowy Świat-Uniwersytet   Październik 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 1  Październik 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 2  Październik 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 3  Październik 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 4  Październik 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 5  Październik 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 6  Październik 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 7  

 

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano klatkę schodową, zamknięto otwór tymczasowy w stropie górnym.


Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Trwają roboty na instalacji wewnętrznej wod – kan. po wschodniej stronie stacji.
- Trwa mrożenie gruntu od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na potrzeby wyjęcia stopendu i usunięcia fragmentu ściany szczelinowej w zachodniej części stacji.
Październik 2013 Centrum Nauki Kopernik   Październik 2013 Centrum Nauki Kopernik 1  Październik 2013 Centrum Nauki Kopernik 2  Październik 2013 Centrum Nauki Kopernik 3  Październik 2013 Centrum Nauki Kopernik 4  Październik 2013 Centrum Nauki Kopernik 5  Październik 2013 Centrum Nauki Kopernik 6  Październik 2013 Centrum Nauki Kopernik 7  

 

Wentylatornia szlakowa V14:
- Trwa wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni poprzez układanie gabionów i materaców z geosiatek.
- Trwają roboty murarskie wewnątrz wentylatorni.


Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
- Rozpoczęto przygotowanie pomieszczeń technicznych dla układania instalacji wewnętrznych i koryt kablowych.
- Trwa montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem.
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
- Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Zakończono wykonywanie instalacji kanalizacji przy docelowych wyjściach W-2,W-3 oraz W5 i W6 ze stacji metra.
- Wykonano sieć kanalizacji w rejonie zachodniej części stacji.
- Trwają roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
- Zakończono przebudowę tzw.  kolektora Stadionowego w rejonie stacji C-14.
Październik 2013 Stadion Narodowy   Październik 2013 Stadion Narodowy 1  Październik 2013 Stadion Narodowy 2  Październik 2013 Stadion Narodowy 3  Październik 2013 Stadion Narodowy 4  Październik 2013 Stadion Narodowy 5  Październik 2013 Stadion Narodowy 6  Październik 2013 Stadion Narodowy 7  

 

Wentylatornia szlakowa V15
- Zakończono roboty konstrukcyjne.

 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwa realizacja wyjść ze stacji.
- Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
- Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
- Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
- Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
- Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
- Trwa układanie kabli i usuwanie newralgicznych kolizji kablowych. Rozpoczęto przygotowania pomieszczeń technicznych do montażu kolejnych urządzeń oraz koryt i tras kablowych.
- Rozpoczęto montaż kanałów wentylacji oraz rurociągów instalacji gaszenia gazem.
- Rozpoczęto roboty torowe w części torów odstawczych.
- Trwa układanie konstrukcji wspornych dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej.
Październik 2013 Dworzec Wileński   Październik 2013 Dworzec Wileński 1  Październik 2013 Dworzec Wileński 2  Październik 2013 Dworzec Wileński 3  Październik 2013 Dworzec Wileński 4  Październik 2013 Dworzec Wileński 5  Październik 2013 Dworzec Wileński 6  Październik 2013 Dworzec Wileński 7  

 

Tunele: Stan na dzień 10 października 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
- Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się 35 m za stacją C12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Drąży tunel w kierunku stacji C-13. Wystartowała ze stacji C12 w dniu 7.10.2013.
- Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się 727 m za stacją C12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Do stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik” pozostało 226 m.
- Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik”. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.
- Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się w bloku betonowym stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik”. Trwa etap wejścia tarczy TBM do stacji C-13. Wjazd do stacji C-13 przewidywany jest w dniach 11-12.10.2013 r.

 

WRZESIEŃ 2013

METROpolia - odcinek jedenasty. Ściągnij.

Stan na dzień 9 września 2013 roku
 
Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Trwa montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Trwa przebudowa sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.
- Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni.
- Wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściach ze stacji.
- Wykonuje się instalacje wodociągowe w rejonie torów odstawczych.
- Kontynuowane są prace wykończeniowe w pomieszczeniach technologicznych w zakresie tynków, posadzek oraz instalacji wewnętrznych – rejon torów odstawczych.
- Trwa montaż docelowej stolarki drzwiowej – rejon torów odstawczych.
  Wrzesień 2013 Rondo Daszyńskiego Wrzesień 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Wrzesień 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Wrzesień 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Wrzesień 2013 Rondo Daszyńskiego 4 Wrzesień 2013 Rondo Daszyńskiego 5 Wrzesień 2013 Rondo Daszyńskiego 6 Wrzesień 2013 Rondo Daszyńskiego 7

 
 
Wentylatornia szlakowa V10:
- Zakończono roboty konstrukcyjne wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.
- Przebudowano kanalizację i kable światłowodowe.
- Wykonano przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
 
Stacja C10 Rondo ONZ:
- Zakończono zasypywanie korpusu stacji. Na komorze rozjazdowej trwa izolowanie i zasypywanie górnego stropu (pozostawiając otwór technologiczny).
- Kontynuowane są roboty: murowe, tynkarskie.
- Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
- Wykonuje się instalacje wodociągowe i wentylacyjne.
- Trwa montaż stolarki drzwiowej, oraz wytłumień akustycznych.
- Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji oraz elementów naziemnych wind.
- Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
- Zakończono wylewanie chodników technologicznych w rejonie stacji oraz komory rozjazdów.
- Trwa przekładanie jezdni Al. Jana Pawła II i torów tramwajowych na docelową trasę w rejonie Ronda ONZ.
Wrzesień 2013 Rondo ONZ Wrzesień 2013 Rondo ONZ 1 Wrzesień 2013 Rondo ONZ 2 Wrzesień 2013 Rondo ONZ 3 Wrzesień 2013 Rondo ONZ 4 Wrzesień 2013 Rondo ONZ 5 Wrzesień 2013 Rondo ONZ 6 Wrzesień 2013 Rondo ONZ 7 
 
 
Wentylatornia szlakowa V11:
- Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe. 
 
 
Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji. 
- Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
- Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11 oraz konstrukcji hali odpraw usytuowanej nad tunelami I linii metra.
Wrzesień 2013 Świętokrzyska Wrzesień 2013 Świętokrzyska 1 Wrzesień 2013 Świętokrzyska 2 Wrzesień 2013 Świętokrzyska 3 Wrzesień 2013 Świętokrzyska 4 Wrzesień 2013 Świętokrzyska 5 Wrzesień 2013 Świętokrzyska 6 Wrzesień 2013 Świętokrzyska 7 
 
 
Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Realizowany jest żelbetowy łącznik w szybie A13. Aktualnie wykonano płytę denną łącznika oraz chodniki technologiczne.
- Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych. 
 
 
Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano izolację i zasypkę płyty stropowej górnej pozostawiając otwór technologiczny.
 
 
Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Dobiegają końca prace przy konstrukcji wyjść ze stacji.  
- Trwają prace przy murowaniu ścian, tynkowaniu oraz posadzkach wewnątrz stacji.
- Kontynuowane są roboty przy instalacji wewnętrznej wod-kan.
- Rozpoczęto prace malarskie na poziomie technologicznym.
- Rozpoczęto przebudowę sieci kanalizacyjnej przebiegającej nad korpusem stacji.
Wrzesień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet Wrzesień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 1 Wrzesień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 2 Wrzesień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 3 Wrzesień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 4 Wrzesień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 5 Wrzesień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 6 Wrzesień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 7 
 
 
Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano płytę denną. Rozpoczęto wykonywanie ścian klatki schodowej.
- Wykonane zostały roboty zabezpieczające.
 
 
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Po stronie zachodniej wykonano konstrukcje „ślepego tunelu” na wejście TBM-ów od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Obecnie trwa betonowanie „ślepego tunelu”.
- Wykonano płytę denną po wschodniej stronie stacji.
- Roboty sieciowe wodociąg – wykonano odcinek  rurociągu w ul. Tamka.
- Trwają roboty na instalacji wewnętrznej wod – kan. po wschodniej stronie stacji.
Wrzesień 2013 Centrum Nauki Kopernik   Wrzesień 2013 Centrum Nauki Kopernik 1  Wrzesień 2013 Centrum Nauki Kopernik 2  Wrzesień 2013 Centrum Nauki Kopernik 3  Wrzesień 2013 Centrum Nauki Kopernik 4  Wrzesień 2013 Centrum Nauki Kopernik 5  Wrzesień 2013 Centrum Nauki Kopernik 6  Wrzesień 2013 Centrum Nauki Kopernik 7  
 
 
 
Wentylatornia szlakowa V14:
- Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
- Wykonywano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
- Wykonywano roboty murarskie.
- Wykonywano  izolację pionową ścian fundamentowych.
 
 
Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Zakończono wykonanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie płyty fundamentowej oraz elementów konstrukcyjnych wewnętrznych.
- Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
- Rozpoczęto przygotowanie pomieszczeń technicznych dla układania instalacji wewnętrznych i koryt kablowych. Dostarczono na stacje transformatory oraz rozdzielnice.
- Rozpoczęto montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem.
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
- Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Trwa oczyszczanie ścian szczelinowych wewnątrz stacji.
- Trwa układanie kanalizacji przy wyjściach ze stacji.
Wrzesień 2013 Stadion Narodowy Wrzesień 2013 Stadion Narodowy 1 Wrzesień 2013 Stadion Narodowy 2 Wrzesień 2013 Stadion Narodowy 3 Wrzesień 2013 Stadion Narodowy 4 Wrzesień 2013 Stadion Narodowy 5 Wrzesień 2013 Stadion Narodowy 6 Wrzesień 2013 Stadion Narodowy 7 
 
 
Wentylatornia szlakowa V15
- Zakończono roboty konstrukcyjne.
 
 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwa realizacja wyjść ze stacji.
- Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
- Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
- Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
- Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
- Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
- Trwa układanie kabli i usuwanie newralgicznych kolizji kablowych. Rozpoczęto przygotowania pomieszczeń technicznych do montażu kolejnych urządzeń oraz koryt i tras kablowych.
Wrzesień 2013 Dworzec Wileński Wrzesień 2013 Dworzec Wileński 1 Wrzesień 2013 Dworzec Wileński 2 Wrzesień 2013 Dworzec Wileński 3 Wrzesień 2013 Dworzec Wileński 4 Wrzesień 2013 Dworzec Wileński 5 Wrzesień 2013 Dworzec Wileński 6 Wrzesień 2013 Dworzec Wileński 7 
 
Tunele: Stan na dzień 9 września 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
- Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się na stacji C-12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Trwa przegląd maszyny przed dalszym drążeniem tunelu w kierunku stacji C-13.
- Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się 74 m za stacją C-12 „Nowy Świat – Uniwersytet” w kierunku stacji C-13.
- Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik”. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu.
- Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się 781 m za stacją C-14 „Stadion Narodowy”. Do stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik” pozostało 155 m.     SIERPIEŃ 2013

METROpolia - odcinek dziesiąty. Ściągnij.

Stan na dzień 8 sierpnia 2013 roku


Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Trwają prace wykończeniowe wewnątrz stacji w zakresie instalacji wewnętrznych.
- W pomieszczeniach wykonywane są tynki i posadzki.
- Rozpoczęto montaż docelowej stolarki drzwiowej.
- Trwa wykonywanie chodników technologicznych na torach odstawczych.
- Wykonano konstrukcje wyjść, wykonano izolacje i zasypano konstrukcje wyjść.
- Zabetonowano otwór technologiczny w osi 10.
Sierpień 2013 Rondo Daszyńskiego Sierpień 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Sierpień 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Sierpień 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Sierpień 2013 Rondo Daszyńskiego 4 Sierpień 2013 Rondo Daszyńskiego 5 Sierpień 2013 Rondo Daszyńskiego 6 Sierpień 2013 Rondo Daszyńskiego 7

Wentylatornia szlakowa V10:
- Wylano korpus wentylatorni (- otwory technologiczne w stropach i przykrycie szachtu wentylacyjnego).
- Trwa wylewanie chodników technologicznych.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Zakończono izolowanie stropu górnego. Trwa zasypywanie korpusu komory rozjazdowej.
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji peronu pasażerskiego.
- Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji oraz elementów naziemnych wind.
- Kontynuowane są prace z zakresu wykonywania ścian murowanych.
- Prowadzone są roboty tynkarskie i posadzkowe.
- Rozpoczęto montaż docelowej stolarki drzwiowej.
- Dobiegają końca prace iniekcyjne i przygotowawcze w rejonie płyty dennej do wykonania podtorza i chodników technologicznych.
- Przełożono wschodnią jezdnię w ciągu al. Jana Pawła  II na Rondzie ONZ.
- Trwa docelowe przekładanie torów tramwajowych.
- Wykonywane są instalacje podposadzkowe na stacji w poziomie -1.
Sierpień 2013 Rondo ONZ Sierpień 2013 Rondo ONZ 1 Sierpień 2013 Rondo ONZ 2 Sierpień 2013 Rondo ONZ 3 Sierpień 2013 Rondo ONZ 4 Sierpień 2013 Rondo ONZ 5 Sierpień 2013 Rondo ONZ 6 Sierpień 2013 Rondo ONZ 7

Wentylatornia szlakowa V11:
- Realizowane są żelbetowe monolityczne elementy konstrukcyjne drugorzędowe.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji.
- Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
- Prowadzone są prace przy przebudowie sieci energetycznych.
- Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11 oraz konstrukcji hali odpraw usytuowanej nad tunelami I linii metra.
Sierpień 2013 Świętokrzyska Sierpień 2013 Świętokrzyska 1 Sierpień 2013 Świętokrzyska 2 Sierpień 2013 Świętokrzyska 3 Sierpień 2013 Świętokrzyska 4 Sierpień 2013 Świętokrzyska 5 Sierpień 2013 Świętokrzyska 6 Sierpień 2013 Świętokrzyska 7

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Trwa wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13. Aktualnie wykonano płytę denną łącznika oraz chodniki technologiczne.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano łącznik wentylatorni (stan surowy).
- Wykonano część głęboką (stan surowy).
- Aktualnie wykonuje się izolację płyty stropowej części głębokiej.

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Dobiegają końca prace przy wykonywaniu konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2.
- Trwają prace przy murowaniu ścian wewnątrz stacji.
- Kontynuowane są roboty tynkarskie.
- Trwają roboty przy wykonywaniu instalacji wewnętrznej wod-kan.
- Rozpoczęto wykonanie posadzek.
Sierpień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet Sierpień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 1 Sierpień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 2 Sierpień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 3 Sierpień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 4 Sierpień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 5 Sierpień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 6 Sierpień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 7

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano wykop do płyty dennej i wylano chudy beton.
- Trwają prace przy sieci wodociągowej zewnętrznej.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Trwa wykonywanie konstrukcji żelbetowej dla wejścia TBM-ów.
- Wykonywana jest izolacja płyty dennej po wschodniej stronie stacji.
- W zachodniej części stacji rozpoczęto montaż słupów stalowych.
Sierpień 2013 Centrum Nauki Kopernik Sierpień 2013 Centrum Nauki Kopernik 1 Sierpień 2013 Centrum Nauki Kopernik 2 Sierpień 2013 Centrum Nauki Kopernik 3 Sierpień 2013 Centrum Nauki Kopernik 4 Sierpień 2013 Centrum Nauki Kopernik 5 Sierpień 2013 Centrum Nauki Kopernik 6 Sierpień 2013 Centrum Nauki Kopernik 7

Wentylatornia szlakowa V14:
- Przełożono istniejącą sieć nn.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Zakończono wykonanie części słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie płyty fundamentowej oraz elementów konstrukcyjnych wewnętrznych.
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
- Zakończono wyburzanie baret tymczasowych.
- Rozpoczęto układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Trwa oczyszczanie ścian szczelinowych wewnątrz stacji.
- Trwa wykonanie części peronu wschodniego.
- Trwa realizacja wyjść ze stacji.
Sierpień 2013 Stadion Narodowy Sierpień 2013 Stadion Narodowy 1 Sierpień 2013 Stadion Narodowy 2 Sierpień 2013 Stadion Narodowy 3 Sierpień 2013 Stadion Narodowy 4 Sierpień 2013 Stadion Narodowy 5 Sierpień 2013 Stadion Narodowy 6 Sierpień 2013 Stadion Narodowy 7

Wentylatornia szlakowa V15:
- Zakończono roboty konstrukcyjne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwa wykonanie wyjść ze stacji.
- Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych.
- Trwają prace przy wykonywaniu tynków.
- Trwa wykonanie chodników technologicznych.
- Wykonuje się naprawy i uszczelnienia ścian szczelinowy na torach odstawczych.
- Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
Sierpień 2013 Dworzec Wileński 1 Sierpień 2013 Dworzec Wileński 2 Sierpień 2013 Dworzec Wileński 3 Sierpień 2013 Dworzec Wileński 4 Sierpień 2013 Dworzec Wileński 5 Sierpień 2013 Dworzec Wileński 6 Sierpień 2013 Dworzec Wileński 7 Sierpień 2013 Dworzec Wileński

Tunele: Stan na dzień 12 sierpnia 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
- Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się 62m za stacją C11 w kierunku stacji C12.
- Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się na stacji C12.
- Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C13. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu.
- Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się 228m za stacją C14.

 

LIPIEC 2013

METROpolia - odcinek dziewiąty. Ściągnij.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

- Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz stacji w zakresie instalacji wewnętrznych.
- Wykonano  100% ścianek peronu. W pomieszczeniach wykonywane są tynki, izolacje i posadzki oraz została podniesiona podłoga. 
- Trwa wykonywanie bankietów na torach odstawczych.
- Wykonano konstrukcje wyjść, w trakcie wykonywania są izolacje.
Lipiec 2013 Rondo Daszyńskiego Lipiec 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Lipiec 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Lipiec 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Lipiec 2013 Rondo Daszyńskiego 4
 

Wentylatornia szlakowa V10:
- Wylano korpus wentylatorni (- otwory technologiczne w stropach i przykrycie szachtu wentylacyjnego), płytę pośrednią, elementy zbiorników i platformę peronu.
- Wylano 70% ścian wewnętrznych konstrukcyjnych. 
 

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Dobiega końca izolowanie stropu głównego. Trwa zasypywanie korpusu stacji i komory rozjazdowej.
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji peronu pasażerskiego.
- W komorze rozjazdowej dobiegają końca prace przy ścianach żelbetowych monolitycznych.
- Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji.
- Kontynuowane są prace z zakresu wykonywania ścian murowanych. 
- Prowadzone są roboty tynkarskie.
- Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót posadzkowych.
- Trwają prace iniekcyjne i przygotowawcze w rejonie płyty dennej do wykonania podtorza i bufetów.
- Zdemontowano ślepy tunel i zlikwidowano łożysko do TBM, trwają przygotowania do wylania podtorzy (skuwanie, iniekcje, zbrojenie i betonowanie).
Lipiec 2013 Rondo ONZ Lipiec 2013 Rondo ONZ 1 Lipiec 2013 Rondo ONZ 2 Lipiec 2013 Rondo ONZ 3 Lipiec 2013 Rondo ONZ 4
 

Wentylatornia szlakowa V11:
- Wykonano przebudowę sieci energetycznej.  
- Realizowane są żelbetowe monolityczne elementy konstrukcyjne drugorzędowe. 
 

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji. 
- Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
- Wykonano płytę denną.
- Prowadzone są prace przy przebudowie sieci energetycznych.
- Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11.
Lipiec 2013 Świętokrzyska Lipiec 2013 Świętokrzyska 1 Lipiec 2013 Świętokrzyska 2 Lipiec 2013 Świętokrzyska 3 Lipiec 2013 Świętokrzyska 4 Lipiec 2013 Świętokrzyska 5 
 
Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Rozpoczęto wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13. Aktualnie wykonano część płyty dennej łącznika.
 

Wentylatornia szlakowa V12:
- Aktualnie wykonuje się monolityczne żelbetowe elementy drugorzędne (np. schody).
- Wykonano łącznik wentylatorni (stan surowy).
- Wykonano ściany szybu wentylacyjnego wraz z rozparciami.
- Wykonano płytę denną oraz wszystkie płyty stropowe pośrednie.
 

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Dobiegają końca prace przy wykonywaniu konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2. 
- Dobiegają końca prace przy wykonywaniu ścian murowanych wewnątrz stacji.
- Rozpoczęto roboty tynkarskie.
- Trwają roboty przy wykonywaniu instalacji wewnętrznej wod-kan.
Lipiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet Lipiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 1 Lipiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 2  Lipiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 3
 

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano strop pośredni, ściany czerpnio-wyrzutni. 
- Wykonywana jest klatka schodowa oraz wykop do poziomu płyty dennej.
- Trwa wykop do płyty dennej i montaż rozpór tymczasowych.
 

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji na wejście TBM-ów od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. 
- Wybrano grunt z poziomu -3 zachodniej strony stacji. Pozostał jeszcze do wybrania grunt w rejonie miejsca awarii.
- Dokończono wykop do poziomu płyty dennej wschodniej strony stacji.. Wykonywana jest izolacja płyty dennej.
Lipiec 2013 Centrum Nauki Kopernik Lipiec 2013 Centrum Nauki Kopernik 1 Lipiec 2013 Centrum Nauki Kopernik 2
 

Wentylatornia szlakowa V14:
- Wykonano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
- Wykonano roboty murarskie.
- Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych.
 

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Zakończono wykonywanie wykopu pod płytę denną w rejonie torów odstawczych.
- Zakończono wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych. 
- Kontynuowane jest wykonanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentowym oraz elementów wewnętrznych konstrukcyjnych.
- Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
- Zakończono wyburzanie baret tymczasowych.
- Rozpoczęto układanie izolacji poziomej stropu górnego.
Lipiec 2013 Stadion Narodowy Lipiec 2013 Stadion Narodowy 1 Lipiec 2013 Stadion Narodowy 2 Lipiec 2013 Stadion Narodowy 3 Lipiec 2013 Stadion Narodowy 4
 

Wentylatornia szlakowa V15
- Zakończono roboty konstrukcyjne.
 

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwa wykonanie wyjść ze stacji. 
- Wykonuje się wykop poziom -2.
- Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych.
- Trwają prace przy wykonywaniu tynków.
- Przystąpiono do wykonywania bankietów.
Lipiec 2013 Dworzec Wileński Lipiec 2013 Dworzec Wileński 1 Lipiec 2013 Dworzec Wileński 2 Lipiec 2013 Dworzec Wileński 3 Lipiec 2013 Dworzec Wileński 4
 

Tunele: Stan na dzień 5 lipca 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
- Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 oraz Tarcza TBM „Anna” S-645 znajdują się   w stacji C11 – trwają prace konserwacyjne.
- Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na szlaku D14 (tunel lewy) i wykonała 315 m  tunelu oraz wbudowała 210 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Tarcza TBM „Elżbieta” S-760 znajduje się w stacji C14 Stadion – trwają prace konserwacyjne.
 
 

CZERWIEC 2013

METROpolia - odcinek ósmy. Ściągnij.

Stan na dzień 10 czerwca 2013 roku


Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz stacji w zakresie instalacji wewnętrznych.
- Trwa wykonanie wyjść ze stacji. Dla wyjść zlokalizowanych w południowo-zachodniej części stacji wykonano płytę fundamentową,  ściany i 50% stropu. Dla wyjść w północno-zachodniej części stacji wykonano płytę fundamentową i 100% ścian.

Czerwiec 2013 Rondo Daszyńskiego Czerwiec 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Czerwiec 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Czerwiec 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Czerwiec 2013 Rondo Daszyńskiego 4 Czerwiec 2013 Rondo Daszyńskiego 5 Czerwiec 2013 Rondo Daszyńskiego 6 Czerwiec 2013 Rondo Daszyńskiego 7


Wentylatornia szlakowa V10:
- Wylano płytę denną, płytę pośrednią, elementy zbiorników i platformy peronu.
- Wykonano przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.
- Zakończono przebudowę sieci energetycznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Dobiega końca izolowanie stropu głównego. Trwa zasypywanie korpusu stacji i komory rozjazdowej.
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji peronu pasażerskiego.
- W komorze rozjazdowej dobiegają końca prace przy ścianach żelbetowych monolitycznych.
- Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji.
- Kontynuowane są prace z zakresu wykonywania ścian murowanych.
- Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót tynkarskich.

Czerwiec 2013 Rondo ONZ Czerwiec 2013 Rondo ONZ 1 Czerwiec 2013 Rondo ONZ 2 Czerwiec 2013 Rondo ONZ 3 Czerwiec 2013 Rondo ONZ 4 Czerwiec 2013 Rondo ONZ 5 Czerwiec 2013 Rondo ONZ 6 Czerwiec 2013 Rondo ONZ 7

Wentylatornia szlakowa V11:
- Wykonano przebudowę kanalizacji oraz drugorzędowych konstrukcji żelbetowych monolitycznych.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji.

Czerwiec 2013 Świętokrzyska Czerwiec 2013 Świętokrzyska 2 Czerwiec 2013 Świętokrzyska 1 Czerwiec 2013 Świętokrzyska 3 Czerwiec 2013 Świętokrzyska 4 Czerwiec 2013 Świętokrzyska 5 Czerwiec 2013 Świętokrzyska 6 Czerwiec 2013 Świętokrzyska 7
 

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Wykonano konstrukcję szybu A13 wraz z rozparciami i płytą denną.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano ściany szybu wentylacyjnego wraz z rozparciami (część głęboka).
- Wykonano płytę denną oraz płyty stropowe.
- Aktualnie wykonuję się monolityczne żelbetowe elementy drugorzędne (np. schody).

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie poziomu -1 i poziomu -3).
- Kontynuowane są prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2.
- Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian murowanych wewnątrz stacji.
- Rozpoczęto roboty tynkarskie.

 

Czerwiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 1 Czerwiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 2 Czerwiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 3 Czerwiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 4 Czerwiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 5 Czerwiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 6 Czerwiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 7 Czerwiec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet


Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano słupy docelowe. Wykonywane są ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz schody.
- Trwa wykop do płyty dennej i montaż rozpór tymczasowych.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Centrum Nauki Kopernik zostały wstrzymane.

 

Czerwiec 2013 Centrum Nauki Kopernik Czerwiec 2013 Centrum Nauki Kopernik 1 Czerwiec 2013 Centrum Nauki Kopernik 2 Czerwiec 2013 Centrum Nauki Kopernik 3


Wentylatornia szlakowa V14:
- Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
- Realizowane są roboty murarskie.
- Wykonano wewnętrzne instalacje wodociągowo-kanalizacyjne.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Kontynuowane są prace wykop pod płytę denną oraz wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
- Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentów.
- Wykonano słupy z betonu architektonicznego.
- Trwają  prace murarskie i tynkarskie.
- Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
- Realizowane są ściany żelbetowe monolityczne peronu pasażerskiego.

Czerwiec 2013 Stadion Narodowy Czerwiec 2013 Stadion Narodowy 1 Czerwiec 2013 Stadion Narodowy 2 Czerwiec 2013 Stadion Narodowy 3 Czerwiec 2013 Stadion Narodowy 4 Czerwiec 2013 Stadion Narodowy 5 Czerwiec 2013 Stadion Narodowy 6 Czerwiec 2013 Stadion Narodowy 7

 

Wentylatornia szlakowa V15
- Zakończono roboty konstrukcyjne. Trwa oczekiwanie na przejście drugiej tarczy, by wykonać łączniki.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają prace nad procesem drążenia tarczami TBM.
- Trwają prace przy wykonaniu warstw izolacyjnych pod płytę denną.
- Kontynuowane jest betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej.
- Zakończono prace przy wzmocnieniu budynku Carrefour.
- Trwa wykonanie wyjść ze stacji.
- Prowadzone są roboty murowe na korpusie stacji i torach odstawczych.
- Rozpoczęto roboty tynkarskie.
- Przystąpiono do wykonywania peronu na torach odstawczych.

Czerwiec 2013 Dworzec Wileński Czerwiec 2013 Dworzec Wileński 1 Czerwiec 2013 Dworzec Wileński 2 Czerwiec 2013 Dworzec Wileński 3 Czerwiec 2013 Dworzec Wileński 4 Czerwiec 2013 Dworzec Wileński 5 Czerwiec 2013 Dworzec Wileński 6 Czerwiec 2013 Dworzec Wileński 7


Tunele: Stan na dzień  10 czerwca 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
- Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 oraz Tarcza TBM „Anna” S-645 znajdują się na terenie stacji C11 Świętokrzyska.
- Tarcza TBM „Krystyna” S-646 obecnie znajduje się na terenie stacji C14 Stadion Narodowy.
- Tarcza TBM „Elżbieta” S-760 obecnie znajduje się 631m od stacji C15 Dworzec Wileński oraz zamontowała 414 pierścieni obudowy.

 

MAJ 2013

METROpolia - odcinek siódmy. Ściągnij.

Postępy drążenia tarczy Marii pod tunelami I linii metra

Stan na dzień 9 maja 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Wykop podstropowy kondygnacji  -2, płyta denna torów odstawczych wykonano  100%. Wykonano też  95% słupów docelowych torów odstawczych, na bieżąco wycinane są słupy tymczasowe. Wykonano także około 90% ścianek peronu. Wykonano ściany pomieszczeń 200, T650, T853.
- Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim.
- Trwa realizacja wyjść ze stacji, wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściu W3 i W4 oraz W1 i W2.

Maj 2013 Rondo Daszyńskiego Maj 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Maj 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Maj 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Maj 2013 Rondo Daszyńskiego 4 Maj 2013 Rondo Daszyńskiego 5 Maj 2013 Rondo Daszyńskiego 6 Maj 2013 Rondo Daszyńskiego 7

Wentylatornia szlakowa V10:
- Wylano płytę denną, elementy zbiorników i platformę peronu technicznego.
- Trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Trwa izolowanie stropu głównego wraz z zasypaniem.
- Rozpoczęto wykonanie konstrukcji peronu pasażerskiego.
- W komorze rozjazdowej dobiegają końca prace przy ścianach żelbetowych konstrukcyjnych.
- Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji.

Maj 2013 Rondo ONZ Maj 2013 Rondo ONZ 1 Maj 2013 Rondo ONZ 2 Maj 2013 Rondo ONZ 3 Maj 2013 Rondo ONZ 4 Maj 2013 Rondo ONZ 5 Maj 2013 Rondo ONZ 6 Maj 2013 Rondo ONZ 7

Wentylatornia szlakowa V11:
- Trwa przebudowa kanalizacji oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu w rejonie wentylatorni.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
- Trwają prace przy wykonywaniu płyty dennej.
- Trwa realizacja wyjść ze stacji.

Maj 2013 Świętokrzyska Maj 2013 Świętokrzyska 1 Maj 2013 Świętokrzyska 2 Maj 2013 Świętokrzyska 3 Maj 2013 Świętokrzyska 4 Maj 2013 Świętokrzyska 5 Maj 2013 Świętokrzyska 6 Maj 2013 Świętokrzyska 7

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Trwa przygotowanie konstrukcji szybu A13 do wykonania łącznika.
- Trwają prace przy elementach żelbetowych konstrukcji.
- Trwa przebudowa instalacji teletechnicznej.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Trwają prace przy ścianach w szachcie oraz przy budowie klatki schodowej.
- Wykonano łącznik wentylatorni (stan surowy).
- Wykonano ściany szybu wentylacyjnego wraz z rozparciami (część głęboka).

Stacja C12 Nowy Świat - Uniwersytet:
- Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie poziomu -1 i poziomu -3).
- Kontynuowane są prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2.
- Rozpoczęto wykonywanie ścian murowanych wewnątrz stacji.

Maj 2013 Nowy Świat-Uniwersytet Maj 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 1 Maj 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 2 Maj 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 3 Maj 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 4 Maj 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 5 Maj 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 6 Maj 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 7

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano strop pośredni.
- Trwa wykonywanie słupów docelowych.
- Wykonano roboty zabezpieczające.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Centrum Nauki Kopernik zostały wstrzymane.
- Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady.

Maj 2013 Centrum Nauki Kopernik Maj 2013 Centrum Nauki Kopernik 2 Maj 2013 Centrum Nauki Kopernik 1

Wentylatornia szlakowa V14:
- Wykonywano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
- Wykonywano roboty murarskie wewnątrz wentylatorni.
- Wykonywano izolację pionową ścian fundamentowych.
- Rozpoczęto wykonywanie wewnętrznej  instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Kontynuowano wykop pod płytę denną oraz wylewanie betonu w rejonie torów odstawczych.
- Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentów.
- Wykonano i sprawdzono przed betonowaniem słupów z betonu architektonicznego, montaż peszli i wypustów teletechnicznych.
- Kontynuowano roboty murarskie i tynkarskie.
- Rozpoczęto układanie izolacji poziomej stropu górnego.

Maj 2013 Stadion Narodowy Maj 2013 Stadion Narodowy 1 Maj 2013 Stadion Narodowy 3 Maj 2013 Stadion Narodowy 2 Maj 2013 Stadion Narodowy 4 Maj 2013 Stadion Narodowy 5 Maj 2013 Stadion Narodowy 6 Maj 2013 Stadion Narodowy 8

Wentylatornia szlakowa V15
- Wykonano rozpory ścian na czas przejścia TBM.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają prace przy obsłudze tarcz TBM.
- Trwają prace przy wykonaniu warstw izolacyjnych pod płytę denną.
- Kontynuowane jest betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej.
- Trwają prace przy wzmocnieniu budynku Carrefour.
- Trwa wykonanie wyjść ze stacji.
- Kontynuowane są prace przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej.
- Rozpoczęto roboty murowe na korpusie stacji i torach odstawczych.

Maj 2013 Dworzec Wileński Maj 2013 Dworzec Wileński 1 Maj 2013 Dworzec Wileński 2 Maj 2013 Dworzec Wileński 3 Maj 2013 Dworzec Wileński 4 Maj 2013 Dworzec Wileński 5 Maj 2013 Dworzec Wileński 6 Maj 2013 Dworzec Wileński 7

Tunele: Stan na dzień 9 maja 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: Zadaniem tarczy TBM „Anna S-645” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik.
- Tarcza TBM „Anna” S-645 zakończyła drążenie łącznika Z1. Po wykonaniu łącznika tunelowego Z-1 pomiędzy I i II linia metra, w dniu 25 marca 2013 roku została opuszczona do wentylatorni V11, w celu wykonania tunelu do stacji C-13 Centrum Nauki Kopernik.
- Tarcza TBM „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 1708 m od stacji Rondo Daszyńskiego tuż przed stacją Świętokrzyska. Trwają prace przygotowawcze przed wejściem TBM S-644 do stacji Świętokrzyska. Wbudowano 1138 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Tarcza TBM „Krystyna” S-646 wydrążyła 810 m oraz zamontowała 540 pierścieni obudowy docelowej. Tarcza S-646 znajduje się tuż przed stacją Stadion Narodowy. Trwają prace przygotowawcze przed wejściem TBM S-646 do stacji Stadion Narodowy.
- Tarcza TBM „Elżbieta” S-760 – rozruch tarczy TBM nastąpił w dniu 19 marca 2013 roku. Do chwili obecnej wydrążyła 22 m oraz zamontowała 14 pierścieni obudowy.

 

 

KWIECIEŃ 2013

METROpolia - odcinek szósty. Ściągnij.

Stan na dzień 8 kwietnia 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Kontynuowane są prace końcowe przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Zabetonowano 38 działek roboczych płyty dennej tj. około 93% całości. Wykonano też 90% słupów docelowych torów odstawczych. Na bieżąco wycinane są slupy tymczasowe. Wykonano także około 90% ścianek peronu.
- Trwa przebudowa sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz sieci gazociągów i sieci ciepłowniczej. 
- Trwa realizacja wyjść ze stacji. 
Kwiecień 2013 Rondo Daszyńskiego Kwiecień 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Kwiecień 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Kwiecień 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Kwiecień 2013 Rondo Daszyńskiego 4 Kwiecień 2013 Rondo Daszyńskiego 5 Kwiecień 2013 Rondo Daszyńskiego 6 Kwiecień 2013 Rondo Daszyńskiego 7
 
Wentylatornia szlakowa V10:
- Wykonano wykop i strop na poziomie -1. 
- Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i nn, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Wykonano ściany szczelinowe, barety, słupy tymczasowe, strop górny, strop -1 oraz płytę denną. 
- Trwa przebudowa sieci energetycznej SN, sieci energetycznej nn, sieci ciepłowniczej docelowej, sieci gazowej, sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej. 
- Wykonywanie są instalacje podposadzkowe na stacji na poziomie -1.
- W komorze rozjazdowej wykonano ściany szczelinowe, barety, płytę denną, ruszt belek na poziomie -1 oraz strop górny. Trwa wykonanie słupów docelowych oraz prace przy rozszalowaniu stropu górnego i usuwaniu rozpór wykopu.
- Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji. 
Kwiecień 2013 Rondo ONZ Kwiecień 2013 Rondo ONZ 1 Kwiecień 2013 Rondo ONZ 2 Kwiecień 2013 Rondo ONZ 3 Kwiecień 2013 Rondo ONZ 4 Kwiecień 2013 Rondo ONZ 5 Kwiecień 2013 Rondo ONZ 6 Kwiecień 2013 Rondo ONZ 7
 
Wentylatornia szlakowa V11:
- W dniu 25 marca 2013 roku maszyna TBM S-645 została opuszczona do wentylatorni V11.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
- Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej.
- Trwają prace przy budowie wyjść ze stacji. 
- Kontynuowane są prace przy przebudowie sieci energetycznej nn, SN oraz WN. 
Kwiecień 2013 Świętokrzyska Kwiecień 2013 Świętokrzyska 1 Kwiecień 2013 Świętokrzyska 2 Kwiecień 2013 Świętokrzyska 3 Kwiecień 2013 Świętokrzyska 4 Kwiecień 2013 Świętokrzyska 5 Kwiecień 2013 Świętokrzyska 6 Kwiecień 2013 Świętokrzyska 7
 
Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- W dniu 22 marca 2013 roku z szybu A13 wydobyto tarczę TBM. 

Wentylatornia szlakowa V12:
- Trwają prace przy naprawie ścian w szachcie oraz budowie klatki schodowej. 

Stacja C12 Nowy Świat-Uniwersytet:
- Kontynuowane są prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu na poziomie -2.
- Trwają prace przy budowie kanału sieci ciepłowniczej. 
Kwiecień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet Kwiecień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 1 Kwiecień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 2 Kwiecień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 3 Kwiecień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 4 Kwiecień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 5 Kwiecień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 6 Kwiecień 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 7
 
Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano strop górny oraz wykop do poziomu stropu pośredniego.
- Wykonano roboty zabezpieczające infrastrukturę podziemną.
 
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
- W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Centrum Nauki Kopernik zostały wstrzymane.
- Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady. 
Kwiecień 2013 Centrum Nauki Kopernik 1 Kwiecień 2013 Centrum Nauki Kopernik Kwiecień 2013 Centrum Nauki Kopernik 2
 
Wentylatornia szlakowa V14:
- Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
- Kontynuowane jest wzmocnienia gruntu wokół wentylatorni.
- Kontynuowano wykonywanie izolacji poziomych.
- Przełożono istniejącą sieć nn. Dokonywany jest na bieżąco odbiór siatki połączeń wyrównawczych i uziemienia w zależności od zaawansowania prac przy wentylatorni. 
 
Stacja C14 Stadion Narodowy:
- Kontynuowano wykop pod płytę denną oraz wylewanie betonu w rejonie torów odstawczych. 
- Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentowym oraz roboty murarskie.
- Rozpoczęto wyburzanie baret tymczasowych.
- Wykonano i sprawdzono przed betonowaniem słupów z betonu architektonicznego, montaż peszli i wypustów teletechnicznych.
- Zakończono instalacje kanalizacji w stropie pośrednim (antresoli) na całej stacji razem z torami odstawczymi oraz w płycie dennej (na stacji). Do wykonania pozostaje odcinek instalacji kanalizacji w płycie dennej torów odstawczych. 
Kwiecień 2013 Stadion Narodowy Kwiecień 2013 Stadion Narodowy 1 Kwiecień 2013 Stadion Narodowy 3 Kwiecień 2013 Stadion Narodowy 2 Kwiecień 2013 Stadion Narodowy 5 Kwiecień 2013 Stadion Narodowy 4 Kwiecień 2013 Stadion Narodowy 7 Kwiecień 2013 Stadion Narodowy 6
 
Wentylatornia szlakowa V15
- Wykonano rozpory pośrednie, zabetonowano płytę w przegłębieniu, wykonano elementy pionowe na poziomie -1.
- Na bieżąco trwają odbiory część uziemienia płyty dennej.
- Trwają prace przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji kanalizacji w stropach. Zakończono instalacje w stropie antresoli (poziom -1).
 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają prace przy tarczy TBM- technologiczne fundamenty, wzmocnienia, suwnice itp.
- Kontynuowane jest betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej oraz trwają prace związane z wykonaniem warstw izolacyjnych pod płytę denną. 
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu ścianek szczelnych wzdłuż Al. Solidarności oraz przy wyjściach ze stacji. 
- Wykonywane są biegi schodowe przy kolejnych wyjściach. 
- Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej. 
- Zakończono układanie kabli i usunięto newralgiczne kolizje kablowe.
- Trwa przebudowa zewnętrznych sieci gazu i wody w rejonie placu budowy. 
Kwiecień 2013 Dworzec Wileński Kwiecień 2013 Dworzec Wileński 1 Kwiecień 2013 Dworzec Wileński 2 Kwiecień 2013 Dworzec Wileński 3 Kwiecień 2013 Dworzec Wileński 4 Kwiecień 2013 Dworzec Wileński 5 Kwiecień 2013 Dworzec Wileński 6 Kwiecień 2013 Dworzec Wileński 7

Tunele: Stan na dzień 8 kwietnia 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik.
- Tarcza „Anna” S-645 zakończyła drążenie łącznika Z1. Po wykonaniu łącznika tunelowego Z-1 pomiędzy I i II linia metra, w dniu 25 marca 2013 roku została opuszczona do wentylatorni V11, w celu wykonania tunelu do stacji C-13 Centrum Nauki Kopernik.
- Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Tarcza „Krystyna” S-646 wywierciła 232 m oraz zamontowała 154 pierścieni obudowy docelowej. 
- Tarcza „Elżbieta” S-760 – rozruch tarczy TBM nastąpił w dniu 19 marca 2013 roku. Do chwili obecnej wwierciła się na ok. 22 m oraz zamontowała 14 pierścieni obudowy.
 
 

MARZEC 2013

Imiona dla praskich TBM-ów

Uchwała w sprawie nazw stacji centralnego odcinka II linii metra
Radni Miasta Stołecznego Warszawy przyjęli uchwałę dotyczącą nazw stacji centralnego odcinka II linii metra. Ostateczne nazwy stacji, przyjęte w uchwale Nr LI/1516/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca bieżącego roku to: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat-Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Dworzec Wileński.

METROpolia - odcinek czwarty i piąty. Ściągnij.


Stan na dzień 8 marca 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Trwają prace końcowe przy wykopie podstropowym kondygnacji -2.
- Wykonano 80% słupów docelowych w części torów odstawczych. Na bieżąco wycinane są słupy tymczasowe.
- Wykonano ok. 80% ścianek peronu.
- Kontynuowano przebudowę sieci energetycznej 110 kV – 95% i SN i nn – 70%. Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej w 95%. Trwa przebudowa gazociągów sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych. Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim.
- Trwa realizacja wyjść ze stacji.
Marzec 2013 Rondo Daszyńskiego Marzec 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Marzec 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Marzec 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Marzec 2013 Rondo Daszyńskiego 4 Marzec 2013 Rondo Daszyńskiego 5 Marzec 2013 Rondo Daszyńskiego 6 Marzec 2013 Rondo Daszyńskiego 7

Wentylatornia szlakowa V10:
- Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i nn, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Wykonano ściany szczelinowe, barety, słupy tymczasowe, strop górny, strop -1 w części stacji.
- Trwają prace przy wykonaniu izolacji stropu głównego wraz z zasypaniem.
- Kontynuowane są prace przy wykopie kondygnacji -2.
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu przejść podziemnych oraz płyty dennej stacji.
- Trwają prace przy budowie wyjść ze stacji.
- Przebudowano wszystkie kable kolidujące z wejściami i ścianami szczelinowymi.
Marzec 2013 Rondo ONZ Marzec 2013 Rondo ONZ 1 Marzec 2013 Rondo ONZ 2 Marzec 2013 Rondo ONZ 3 Marzec 2013 Rondo ONZ 4 Marzec 2013 Rondo ONZ 5 Marzec 2013 Rondo ONZ 6 Marzec 2013 Rondo ONZ 7

Wentylatornia szlakowa V11:
- Zakończono prace związane z wykonaniem łoża pod tarczę TBM oraz płyty dennej.
- Wszystkie kable związane z budową wentylatorni oraz wynikające z kolizji wtórnych zostały przebudowane.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Trwają pracę przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego stacji i stropu pośredniego stacji.
- Wykonywane są prace przy budowie łącznika pomiędzy I i II linią metra oraz wyjść ze stacji.
- Zakończono wykonywanie wzmocnienia gruntu dla przejścia tarczy TBM pod tunelami I linii metra w rejonie stacji.
Marzec 2013 Świętokrzyska Marzec 2013 Świętokrzyska 1 Marzec 2013 Świętokrzyska 2 Marzec 2013 Świętokrzyska 3 Marzec 2013 Świętokrzyska 4 Marzec 2013 Świętokrzyska 5 Marzec 2013 Świętokrzyska 6 Marzec 2013 Świętokrzyska 7

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Wykonano konstrukcję szybu A13 z rozparciami.
- Wykonano uszczelniające iniekcje strumieniowe (jet grouting).
- Wykonano wykop do poziomu płyty dennej. Aktualnie wykonywane jest zbrojenie płyty dennej.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano łącznik wentylatorni - stan surowy.
- Wykonano ściany szachtu wentylacyjnego wraz z rozparciami (część głęboka) łącznie z płytą denną.
- Zakończono wykonanie tymczasowej sieci wodociągu i kanalizacji. Częściowo zakończono budowę sieci gazu, pozostałe prace kontynuowane będą po wybudowaniu konstrukcji stropu wentylatorni.
- Zakończono roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej docelowej oraz wykonano docelowo sieć wodociągu.

Stacja C12 Nowy Świat:
- Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym - ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie -1 i -3.
- Trwają prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, sąsiadujących sieci podziemnej infrastruktury technicznej.
Marzec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet Marzec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 1 Marzec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 2 Marzec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 3 Marzec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 4 Marzec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 5 Marzec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 6 Marzec 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 7

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano oczep ścian szczelinowych oraz rozpoczęto wykonywanie stropu górnego.
- Wykonano sieci ciepłownicze docelowe, sieć gazu docelową oraz sieć wodociągową tymczasową.

Stacja C13 Powiśle:
- W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Powiśle zostały wstrzymane.
- Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady.
Marzec 2013 Centrum Nauki Kopernik Marzec 2013 Centrum Nauki Kopernik 2 Marzec 2013 Centrum Nauki Kopernik 3

Wentylatornia szlakowa V14:
- Trwają prace przy wykonywaniu wzmocnienia gruntu wokół wentylatorni.
- Przełożono istniejącą sieć nn. Zakończono odbiór siatki połączeń wyrównawczych i uziemienia.

Stacja C14 Stadion:
- Kontynuowano wykonywanie wykopu pod płytę denną oraz wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
- Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentowym.
- Rozpoczęto roboty murarskie.
- Zakończono montaż instalacje kanalizacji w stropie pośrednim w płycie dennej (na stacji) oraz w części torów odstawczych.
Marzec 2013 Stadion Narodowy Marzec 2013 Stadion Narodowy 1 Marzec 2013 Stadion Narodowy 2 Marzec 2013 Stadion Narodowy 3 Marzec 2013 Stadion Narodowy 4 Marzec 2013 Stadion Narodowy 5 Marzec 2013 Stadion Narodowy 6 Marzec 2013 Stadion Narodowy 7

Wentylatornia szlakowa V15
- Wykonano drugą część płyty dennej.
- Odebrano część uziemienia płyty.
- Rozpoczęto wykonywanie wewnętrznych instalacji kanalizacji w stropach.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Kontynuowane są prace przy TBM - technologiczne fundamenty, wzmocnienia, suwnice itp.
- Trwa betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej w rejonie wyjścia ze stacji.
- Zabetonowano płytę denną oraz strop górny w części stacji oraz torów odstawczych.
- Wykonuje się ścianki szczelne wzdłuż Al. Solidarności.
- Trwają roboty przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej.
- Kontynuowana jest przebudowy sieci gazu, wody i kanalizacji ogólnospławnej.
- Zakończono przebudowę kolizji teletechnicznych i energetycznych kolidujących ze stacją.
Marzec 2013 Dworzec Wileński Marzec 2013 Dworzec Wileński 1 Marzec 2013 Dworzec Wileński 2 Marzec 2013 Dworzec Wileński 3 Marzec 2013 Dworzec Wileński 4 Marzec 2013 Dworzec Wileński 5 Marzec 2013 Dworzec Wileński 6 Marzec 2013 Dworzec Wileński 7

Tunele: Stan na dzień 8 marca 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
- Tunel południowy – Tarcza „Anna” S-645 znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
- W dniu 9 stycznia 2013 roku opuszczono do szybu startowego na stacji Dworzec Wileński dwie kolejne tarcze TBM S-646 „Wisła I” oraz TBM S-760 „Wisła II.
- Tarcza TBM S-646 „Wisła I” dnia 12 lutego 2013 rozpoczęła testy rozruchowe, a w dniu 15 lutego 2013 rozpoczęto drążenie tunelu D15 – od stacji Dworzec Wileński do stacji Stadion. Dotychczas tarcza wydrążyła 121 metrów oraz wbudowała 75 pierścieni stałej obudowy żelbetowej.
- Tarcza TBM S-760 „Wisła II” - trwa montaż maszyny w szybie startowym oraz roboty przygotowawcze do prowadzenia robót tunelowych. Zamontowano konstrukcję oporową dla maszyny, wykonano II etap kołyski startowej. Planowany termin rozruchu – marzec 2013r.

 

LUTY 2013

Informacja na temat wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na budynki położone przy ul. Targowej


Stan na dzień 8 lutego 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Dobiegają końca prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Trwa betonowanie płyty dennej, wykonano 65% całości w części torów odstawczych.
- Wykonano kolejną część szkieletów zbrojeń słupów, zabetonowano 55% słupów docelowych w części torów odstawczych.
- Wykonano ściany i płytę denną kolejnego wyjścia ze stacji.

  Luty 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Luty 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Luty 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Luty 2013 Rondo Daszyńskiego 4 Luty 2013 Rondo Daszyńskiego 5 Luty 2013 Rondo Daszyńskiego 6 Luty 2013 Rondo Daszyńskiego 7 Luty 2013 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:
- Przebudowano sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji kolejnej części stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
- Trwa wykonanie wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.
- Trwają wylewanie stropu na poziomie -1.
- Kontynuowane są prace przy wykonywaniu stropu górnego i rusztu belkowego na -1 komory rozjazdowej.

Luty 2013 Rondo ONZ 1 Luty 2013 Rondo ONZ 2 Luty 2013 Rondo ONZ 3 Luty 2013 Rondo ONZ 4 Luty 2013 Rondo ONZ 5 Luty 2013 Rondo ONZ 6 Luty 2013 Rondo ONZ 7 Luty 2013 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowane są prace związanie z wykonaniem łoża pod tarczę TBM.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Trwa wykonanie łącznika pomiędzy I i II linią metra.
- Dobiega końca wykonanie stropu górnego stacji i stropu pośredniego stacji.
- Kontynuowane jest wykonanie wyjść ze stacji.

Luty 2013 Świętokrzyska 1 Luty 2013 Świętokrzyska 2 Luty 2013 Świętokrzyska 3 Luty 2013 Świętokrzyska 4 Luty 2013 Świętokrzyska 6 Luty 2013 Świętokrzyska 5 Luty 2013 Świętokrzyska 7 Luty 2013 Świętokrzyska

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Wykonano rozparcie szybu w dwóch poziomach.
- Wykonano wzmocnienie gruntu pod płytę denną.
- Wykonano wykop do poziomu górnej powierzchni płyty dennej.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano płytę denną łącznika wentylatorni.
- Wykonano płytę stropową łącznika wentylatorni.
- Wykonano rozparcie ścian szczelinowych w trzech poziomach.
- Wykonano płytę denną w części głębokiej wentylatorni.

Stacja C12 Nowy Świat:
- Wykonano 90% konstrukcji wyjść ze stacji.
- Trwa wykonanie wykopu poniżej stropu -3 w części stacji.
- Wykonywana jest płyta denna.
- Wykonano płytę stropową korpusu stacji, strop pośredni -1 w poziomie oraz strop pośredni -3 w poziomie.

Luty 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 1 Luty 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 2 Luty 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 3 Luty 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 4 Luty 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 5 Luty 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 6 Luty 2013 Nowy Świat-Uniwersytet 7 Luty 2013 Nowy Świat-Uniwersytet

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano wzmocnienia gruntu na potrzeby TBM między płytą denną a tarczą TBM.

Stacja C13 Powiśle:
- W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Powiśle zostały wstrzymane.
- Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady.

Luty 2013 Centrum Nauki Kopernik 1 Luty 2013 Centrum Nauki Kopernik 2 Luty 2013 Centrum Nauki Kopernik

Wentylatornia szlakowa V14:
- Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
- Wykonano naprawy ścian szczelinowych.

Stacja C14 Stadion:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu płyty stropu górnego w rejonie torów odstawczych.
- Kontynuowano wykonywanie docelowych słupów żelbetowych na stropie pośrednim.
- Trwa wykonanie płyty stropu pośredniego w kolejnej części stacji.
- Kontynuowane są prace przy wylewaniu kolejnych sekcji płyty dennej.
- Rozpoczęto wykop poziomu -2 pod rusztem w części torów odstawczych.

Luty 2013 Stadion Narodowy 1 Luty 2013 Stadion Narodowy 2 Luty 2013 Stadion Narodowy 3 Luty 2013 Stadion Narodowy 4 Luty 2013 Stadion Narodowy 5 Luty 2013 Stadion Narodowy 6 Luty 2013 Stadion Narodowy 7 Luty 2013 Stadion Narodowy

Wentylatornia szlakowa V15
- Zabetonowano część płyty dennej.
- Zamontowano rozpory.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Wykonano strop górny w południowej części stacji.
- Trwają prace przy TBM- technologiczne fundamenty, wzmocnienia , suwnice itp.
- Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.
- Prowadzone są roboty przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej.
- Trwają prace przy wykonaniu wyjść ze stacji.

Luty 2013 Dworzec Wileński 1 Luty 2013 Dworzec Wileński 2 Luty 2013 Dworzec Wileński 3 Luty 2013 Dworzec Wileński 4 Luty 2013 Dworzec Wileński 5 Luty 2013 Dworzec Wileński 6 Luty 2013 Dworzec Wileński 7 Luty 2013 Dworzec Wileński

Tunele: Stan na dzień 8 lutego 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
- Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
- W dniu 9 stycznia 2013 roku opuszczono do szybu startowego na stacji Dworzec Wileński dwie kolejne tarcze TBM S-646 „Wisła I” oraz TBM S-760 „Wisła II. Trwa montaż maszyn w szybie startowym.

 

 

STYCZEŃ 2013

Informacja Metra Warszawskiego dotycząca budynków położonych przy budowie II linii

Informacja na temat wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na otoczenie 

Informacja na temat wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na budynki położone wzdłuż trasy budowy 

 

METROpolia - odcinek trzeci. Ściągnij.

 

W dniu dzisiejszym (09.01) Tarcze TBM Wisła I i Wisła II opuszczone zostały do szybu startowego w rejonie dworca Wileńskiego.

Ponieżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia:

Styczeń 2013 Fotorelacja 1 Styczeń 2013 Fotorelacja 2 Styczeń 2013 Fotorelacja 3 Styczeń 2013 Fotorelacja 4 Styczeń 2013 Fotorelacja 5 Styczeń 2013 Fotorelacja 6 Styczeń 2013 Fotorelacja 7 Styczeń 2013 Fotorelacja 8 Styczeń 2013 Fotorelacja 9 Styczeń 2013 Fotorelacja 0 Styczeń 2013 Fotorelacja 10 Styczeń 2013 Fotorelacja 11 Styczeń 2013 Fotorelacja 12 Styczeń 2013 Fotorelacja 13 Styczeń 2013 FotorelacjaStan na dzień 11 stycznia 2013 roku
Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Trwa betonowanie płyty dennej.
- Wykonano część szkieletów zbrojeń słupów, zabetonowano 25% słupów docelowych w części torów odstawczych.
- Wykonano  ściany i płytę denną jednego z wyjść ze stacji.
Styczeń 2013 Rondo Daszyńskiego 1 Styczeń 2013 Rondo Daszyńskiego 2 Styczeń 2013 Rondo Daszyńskiego 3 Styczeń 2013 Rondo Daszyńskiego 4 Styczeń 2013 Rondo Daszyńskiego 5 Styczeń 2013 Rondo Daszyńskiego 6
Styczeń 2013 Rondo Daszyńskiego 7  Styczeń 2013 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:
- Przebudowano sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Trwają prace przy wykonaniu konstrukcji kolejnej części stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.
- Trwają przygotowania do wylania stropu na -1.
Styczeń 2013 Rondo ONZ 1 Styczeń 2013 Rondo ONZ 2 Styczeń 2013 Rondo ONZ 3 Styczeń 2013 Rondo ONZ 4 Styczeń 2013 Rondo ONZ 5 Styczeń 2013 Rondo ONZ 6
Styczeń 2013 Rondo ONZ 7  Styczeń 2013 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowane są prace związanie z wykonaniem łoża pod tarczę TBM.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Trwa wzmocnienie gruntu metodą iniekcji ciśnieniowych w obszarze łącznika pomiędzy I i II linią metra.
- Kontynuowane są prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
- Kontynuowane jest wykonanie wyjść ze stacji.- Trwa przebudowa oraz naprawa sieci podziemnej infrastruktury technicznej.
Styczeń 2013 Świętokrzyska 1 Styczeń 2013 Świętokrzyska 2 Styczeń 2013 Świętokrzyska 3 Styczeń 2013 Świętokrzyska 4 Styczeń 2013 Świętokrzyska 5 Styczeń 2013 Świętokrzyska 6
Styczeń 2013 Świętokrzyska 7  Styczeń 2013 Świętokrzyska

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Wykonano rozbudowę oczepu ścian szczelinowych szybu A13.
- Wykonano rozparcie szybu w dwóch poziomach.
- Trwa wzmacnianie gruntu pod płytę denną.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano płytę stropową wentylatorni w części niskiej.
- Trwa wykonanie ścian konstrukcyjnych łącznika wentylatorni.
- Trwają prace przy wykopie do poziomu płyty dennej.

Stacja C12 Nowy Świat:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji wyjść ze stacji.
- Trwa wykonanie wykopu poniżej stropu -3 w części stacji.
- Trwa wykonanie wykopu do poziomu płyty dennej.
- Wykonano płytę stropową korpusu stacji, strop pośredni -1 w poziomie oraz strop pośredni -3 w poziomie.
Styczeń 2013 Nowy Świat 1 Styczeń 2013 Nowy Świat 2 Styczeń 2013 Nowy Świat 3 Styczeń 2013 Nowy Świat 4 Styczeń 2013 Nowy Świat 5 Styczeń 2013 Nowy Świat 6
Styczeń 2013 Nowy Świat 8  Styczeń 2013 Nowy Świat

Wentylatornia szlakowa V13:
- Rozpoczęto prace wzmocnienia gruntu na potrzeby TBM między płytą denną a tarczą TBM.
- Wykonano roboty zabezpieczające.

Stacja C13 Powiśle:
- W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Powiśle zostały wstrzymane.
- Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady. 
Styczeń 2013 Powiśle 1 Styczeń 2013 Powiśle 2  Styczeń 2013 Powiśle 3 

Wentylatornia szlakowa V14:
- Zabetonowano płytę górną.
- Wykonano ściany konstrukcyjne.
- Wykonano ściany szybu wentylacyjnego.
- Wykonano płytę fundamentową wraz z izolacją.

Stacja C14 Stadion:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu płyty stropu górnego w rejonie torów odstawczych.
- Trwa wykonanie płyty stropu pośredniego w kolejnej części stacji.
- Trwa wylewanie kolejnych sekcji płyty dennej.
- Zakończono prace zabezpieczające nasyp kolejowy.
- Rozpoczęto wykop poziomu -2 w części torów odstawczych.
Styczeń 2013 Stadion Narodowy 1 Styczeń 2013 Stadion Narodowy 2 Styczeń 2013 Stadion Narodowy 3 Styczeń 2013 Stadion Narodowy 4 Styczeń 2013 Stadion Narodowy 5 Styczeń 2013 Stadion Narodowy 6
Styczeń 2013 Stadion Narodowy 7  Styczeń 2013 Stadion Narodowy

Wentylatornia szlakowa V15:
- Zabetonowano część płyty dennej.
- Zamontowano część rozpór.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Wykonano strop górny w południowej części stacji. 
- Wykonano elementy konstrukcyjne pod TBM tzw. Kołyska.
- Trwają prace ziemne pod stropem do poziomu płyty fundamentowej w obszarze torów odstawczych stacji. 
- Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.
Styczeń 2013 Dworzec Wileński 1 Styczeń 2013 Dworzec Wileński 2 Styczeń 2013 Dworzec Wileński 3 Styczeń 2013 Dworzec Wileński 4 Styczeń 2013 Dworzec Wileński 5 Styczeń 2013 Dworzec Wileński 6
Styczeń 2013 Dworzec Wileński 7  Styczeń 2013 Dworzec Wileński


Tunele: Stan na dzień 11 stycznia 2013 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra.
Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
- Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej. 
- Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
- W dniu 9 stycznia 2013 roku opuszczono do szybu startowego na stacji Dworzec Wileński dwie kolejne tarcze TBM S-646 „Wisła I” oraz TBM S-760 „Wisła II. 

 

GRUDZIEŃ 2012

METROpolia - odcinek drugi. Ściągnij.


Stan do dnia 30 listopada 2012 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Wykonano około 95%. Trwa betonowanie płyty dennej.
- Rozpoczęto wykonywanie szkieletów zbrojeń słupów.
- Wykonano wykop dla jednego z wyjść ze stacji.
- Dobiega końca przebudowa sieci infrastruktury podziemnych w rejonie torów odstawczych.

Grudzień 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Grudzień 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Grudzień 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Grudzień 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Grudzień 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Grudzień 2012 Rondo Daszyńskiego 6 Grudzień 2012 Rondo Daszyńskiego 7 Grudzień 2012 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:
- Trwa przebudowa sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Zakończono realizację ścian szczelinowych części stacji oraz torów odstawczych.
- Trwają prace przy wykonaniu konstrukcji kolejnej części stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.

Grudzień 2012 Rondo ONZ 1 Grudzień 2012 Rondo ONZ 2 Grudzień 2012 Rondo ONZ 3 Grudzień 2012 Rondo ONZ 4 Grudzień 2012 Rondo ONZ 5 Grudzień 2012 Rondo ONZ 6 Grudzień 2012 Rondo ONZ 7 Grudzień 2012 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowane są prace związanie z wykonaniem łoża pod tarczę TBM.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
- Kontynuowane jest wykonanie wyjść ze stacji.
- Zabezpieczono grunt pod I linią metra dla przejścia tarczy TBM.
- Trwa przebudowa sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Grudzień 2012 Świętokrzyska Grudzień 2012 Świętokrzyska 1 Grudzień 2012 Świętokrzyska 2 Grudzień 2012 Świętokrzyska 3 Grudzień 2012 Świętokrzyska 4 Grudzień 2012 Świętokrzyska 5 Grudzień 2012 Świętokrzyska 6 Grudzień 2012 Świętokrzyska 7

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Zakończono głębienie w szybie A13 do poziomu rozparcia pośredniego.
- Wykonano jet grouting.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Wykonano płytę stropową i płytę denną wentylatorni w części niskiej.
- Wykonano rozparcie ścian szczelinowych.
- Wykonano wykop do poziomu  -2 w części głębokiej wentylatorni.
- Trwa wykonanie ścian konstrukcyjnych łącznika wentylatorni.

Stacja C12 Nowy Świat:
- Wykonano płytę stropową korpusu stacji i strop pośredni poziomu -1.
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji wyjść ze stacji.
- Trwa wykonanie wykopu poniżej stropu -3 w części stacji.
- Kontynuowana jest budowa magistrali ciepłowniczej.

Grudzień 2012 Nowy Świat 1 Grudzień 2012 Nowy Świat 2 Grudzień 2012 Nowy Świat 3 Grudzień 2012 Nowy Świat 4 Grudzień 2012 Nowy Świat 5 Grudzień 2012 Nowy Świat 6 Grudzień 2012 Nowy Świat Grudzień 2012 Nowy Świat 7

Wentylatornia szlakowa V13:
- Zakończono wykonanie ścian szczelinowych.

Stacja C13 Powiśle:
- W związku z awarią, wszelkie prace zostały wstrzymane. Po wschodniej stronie stacji rozpoczęto prace związane z czyszczeniem i wyrównywaniem ścian szczelinowych na poziomie -1.

Grudzień 2012 Powiśle 1 Grudzień 2012 Powiśle 2 Grudzień 2012 Powiśle

Wentylatornia szlakowa V14:
- Wykonano ściany konstrukcyjne.
- Wykonano ściany szybu wentylacyjnego.
- Wykonano płytę fundamentową wraz z izolacją.

Stacja C14 Stadion:
- Zakończono wykonywanie płyty górnej nad korpusem stacji, kontynuowane są prace przy wykonaniu płyty stropu górnego  w rejonie torów odstawczych.
- Zakończono wykonanie płyty stropu pośredniego w części stacji.
- Przystąpiono do wylewania kolejnych sekcji płyty dennej.
- Trwają prace przy ściance szczelnej zabezpieczającej nasyp kolejowy.

Grudzień 2012 Stadion Narodowy 1 Grudzień 2012 Stadion Narodowy 2 Grudzień 2012 Stadion Narodowy 3 Grudzień 2012 Stadion Narodowy 4 Grudzień 2012 Stadion Narodowy 5 Grudzień 2012 Stadion Narodowy 6 Grudzień 2012 Stadion Narodowy 7 Grudzień 2012 Stadion Narodowy

Wentylatornia szlakowa V15
- Zabetonowano strop górny.
- Wykonano prefabrykacje rozpór.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Wykonywany jest kolejny segment stropu górnego w południowej części stacji.
- Trwają prace ziemne pod stropem do poziomu płyty fundamentowej w obszarze torów odstawczych stacji.
- Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.

Grudzień 2012 Dworzec Wileński 1 Grudzień 2012 Dworzec Wileński 2 Grudzień 2012 Dworzec Wileński 3 Grudzień 2012 Dworzec Wileński 4 Grudzień 2012 Dworzec Wileński 5 Grudzień 2012 Dworzec Wileński 6 Grudzień 2012 Dworzec Wileński 7 Grudzień 2012 Dworzec Wileński

Tunele: Stan na dzień 6.12.2012 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
- Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.

LISTOPAD 2012

METROpolia - odcinek pierwszy. Ściągnij.


Stan do dnia 6 listopada 2012 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

- Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2 w części torów odstawczych.
- Kontynuowana jest przebudowa sieci infrastruktury podziemnych w rejonie torów odstawczych.

Listopad 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Listopad 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Listopad 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Listopad 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Listopad 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Listopad 2012 Rondo Daszyńskiego 6 Listopad 2012 Rondo Daszyńskiego 7 Listopad 2012 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu: płyty stropowej górnej, wykopu międzystropowego wraz z zabezpieczeniem ścian, wykopu do poziomu płyty dennej, wykopu do poziomu pośredniego, izolacji płyty fundamentowej, ścian konstrukcyjnych wewnętrznych, izolacji stropów.
- Kontynuowane są prace przy wylewaniu klatki schodowej wejściowej i izolacjach stropu.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Wykonano ściany szczelinowe, słupy oraz  barety w części stacji oraz torów odstawczych.
- Trwają prace przy wykonaniu konstrukcji stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
- Kontynuowane są prace nad wykonaniem wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.

Listopad 2012 Rondo ONZ 1 Listopad 2012 Rondo ONZ 2 Listopad 2012 Rondo ONZ 3 Listopad 2012 Rondo ONZ 4 Listopad 2012 Rondo ONZ 5 Listopad 2012 Rondo ONZ 6 Listopad 2012 Rondo ONZ 7 Listopad 2012 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Wykonano płytę denną.
- Wykonano łoże pod tarczę TBM.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Wykonywane jest zabezpieczenie gruntu pod I linią metra dla przejścia tarczy TBM.
- Trwają prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
- Trwa wykonanie wyjść ze stacji.

Listopad 2012 Świętokrzyska 1 Listopad 2012 Świętokrzyska 2 Listopad 2012 Świętokrzyska 3 Listopad 2012 Świętokrzyska 4 Listopad 2012 Świętokrzyska 5 Listopad 2012 Świętokrzyska 6 Listopad 2012 Świętokrzyska 7 Listopad 2012 Świętokrzyska

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Wykonano rozbudowę oczepu ścian szczelinowych szybu A13.
- Trwa głębienie w szybie A13 do poziomu rozparcia pośredniego.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Kontynuowana jest  realizacja ścian konstrukcyjnych wentylatorni.
- Wykonano płytę denną wentylatorni w części niskiej.

Stacja C12 Nowy Świat:
- Wykonano płytę stropową korpusu stacji i strop pośredni poziomu -1.
- Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.
- Wykonano wykop poniżej stropu -1
- Kontynuowana jest budowa tymczasowej magistrali ciepłowniczej.

Listopad 2012 Nowy Świat 1 Listopad 2012 Nowy Świat 2 Listopad 2012 Nowy Świat 3 Listopad 2012 Nowy Świat 4 Listopad 2012 Nowy Świat 5 Listopad 2012 Nowy Świat 6 Listopad 2012 Nowy Świat 7 Listopad 2012 Nowy Świat

Wentylatornia szlakowa V13:
- Trwa wykonanie ścian szczelinowych.

Stacja C13 Powiśle:
- W związku z awarią, wszelkie prace zostały wstrzymane.
- Zakończono prace związane z wypełnieniem powstałej pustki pod tunelem Wisłostrady.

Listopad 2012 Powiśle 1 Listopad 2012 Powiśle 2 Listopad 2012 Powiśle 3

Wentylatornia szlakowa V14:
- Zabetonowano płytę górną.
- Wykonano wykop podstropowy.
- Wykonano płytę fundamentową.
- Wykonano izolację płyty fundamentowej

Stacja C14 Stadion:
- Ukończono wykonywanie ścian szczelinowych przy wyjściu ze stacji w rejonie torów kolejowych.
- Zakończono wykonywanie płyty górnej nad korpusem stacji, kontynuowane są prace mające na celu wykonanie płyty stropu górnego  w rejonie torów odstawczych.
- Trwają prace nad wykonaniem płyty stropu pośredniego.
- Wykonawca przystąpił do wylewania kolejnych sekcji płyty dennej.
- Trwa realizacja instalacji kanalizacji w stropie pośrednim antresoli.

Listopad 2012 Stadion 1 Listopad 2012 Stadion 2 Listopad 2012 Stadion 3 Listopad 2012 Stadion 4 Listopad 2012 Stadion 5 Listopad 2012 Stadion 6 Listopad 2012 Stadion 7 Listopad 2012 Stadion

Wentylatornia szlakowa V15
- Wykonano oczep i wykop wstępny do poziomu stropu.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Wykonywany jest kolejny segment stropu górnego w południowej części stacji.
- Trwają prace ziemne pod stropem do poziomu płyty fundamentowej w obszarze torów odstawczych stacji.
- Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.
- Zakończono przebudowę sieci cieplnej.
- Kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji ogólnospławnej.
- Rozpoczęto budowę komory kanalizacji w ul. Targowej

Listopad 2012 Dworzec Wileński 1 Listopad 2012 Dworzec Wileński 2 Listopad 2012 Dworzec Wileński 3 Listopad 2012 Dworzec Wileński 4 Listopad 2012 Dworzec Wileński 5 Listopad 2012 Dworzec Wileński 6 Listopad 2012 Dworzec Wileński 7 Listopad 2012 Dworzec Wileński

Tunele: Stan na 6.11.2012 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
- Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 123 m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 81 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326 m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.

PAŹDZIERNIK 2012

Stan do dnia 9 października 2012 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2 w części torów odstawczych.
- Trwa przebudowa sieci infrastruktury podziemnych w rejonie torów odstawczych.
- Zakończono rozbiórkę przejścia podziemnego w rejonie torów odstawczych.

 Październik 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Październik 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Październik 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Październik 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Październik 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Październik 2012 Rondo Daszyńskiego 6 Październik 2012 Rondo Daszyńskiego 7 Październik 2012 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu: płyty stropowej górnej, wykopu międzystropowego wraz z zabezpieczeniem ścian, wykopu do poziomu płyty dennej, wykopu do poziomu pośredniego, izolacji płyty fundamentowej, ścian konstrukcyjnych wewnętrznych, izolacji stropów.
- Kontynuowane są prace przy wylewaniu klatki schodowej wejściowej i izolacjach stropu.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu: murków prowadzących dla ścian szczelinowych, słupów oraz  baret w części stacji.
- Trwa budowa wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.
- Trwają prace przy wykonywaniu komór kanalizacyjnych, wodociągowych oraz ciepłowniczych.

 Październik 2012 Rondo ONZ 1 Październik 2012 Rondo ONZ 2 Październik 2012 Rondo ONZ 3 Październik 2012 Rondo ONZ 4 Październik 2012 Rondo ONZ 5 Październik 2012 Rondo ONZ 6 Październik 2012 Rondo ONZ 7 Październik 2012 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Wykonano przebudowę kolizji teletechnicznych.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Wykonywane jest zabezpieczenie gruntu pod I linią metra dla przejścia tarczy TBM.
- Trwają prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
- Trwa wykonanie wyjść ze stacji.
- Kontynuowane są roboty montażowe kanalizacji sanitarnej w ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej
- Kontynuowane są prace na stropie stacji przy wykonywaniu sieci wodociągowej i gazowej.
- Zakończono przebudowę i uruchomiono sieć CO.
- Trwa przebudowa sieci energetycznych.
- W dniu 10 września 2012 roku udrożniono ulicę Marszałkowską udostępniając po 2 pasy ruchu.

 Październik 2012 Świętokrzyska 1 Październik 2012 Świętokrzyska 2 Październik 2012 Świętokrzyska 3 Październik 2012 Świętokrzyska 4 Październik 2012 Świętokrzyska 5 Październik 2012 Świętokrzyska 6 Październik 2012 Świętokrzyska 7 Październik 2012 Świętokrzyska

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Wykonano rozbudowę oczepu ścian szczelinowych.
- Rozpoczęto prace przy głębieniu szybu A13.
- Zakończono realizację kolizji teletechnicznych.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Trwa realizacja ścian konstrukcyjnych.
- Wykonano płytę denną wentylatorni na Placu Powstańców.
- Wykonano wykop do poziomu oczepu górnego w części głębokiej wentylatorni.
- Zakończono przebudowę tymczasowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych.  

Stacja C12 Nowy Świat:
- Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.
- Wykonano wykop do poziomy stropu -1.
- Trwa budowa tymczasowej magistrali ciepłowniczej.

 Październik 2012 Nowy Świat 1 Październik 2012 Nowy Świat 2 Październik 2012 Nowy Świat 3 Październik 2012 Nowy Świat 4 Październik 2012 Nowy Świat 5 Październik 2012 Nowy Świat 6 Październik 2012 Nowy Świat 7 Październik 2012 Nowy Świat 8

Wentylatornia szlakowa V13:
- Trwają prace przygotowawcze do wykonania ścian szczelinowych.

Stacja C13 Powiśle:
- W związku z awarią, wszelkie prace zostały wstrzymane.
- W dniu 1 września 2012 roku wprowadzono czasową organizację ruchu. Kierunek północny po bulwarze wiślanym. Kierunek południowy ulicą Wybrzeże Kościuszkowskie.
- Po pozytywnym zaopiniowaniu przez grono ekspertów oraz po zatwierdzeniu projektu zabezpieczenia odcinka tunelu Wisłostrady, trwają roboty związane z wypełnieniem powstałej pustki pod tunelem Wisłostrady. 

 Październik 2012 Powiśle 1 Październik 2012 Powiśle 2 Październik 2012 Powiśle

Wentylatornia szlakowa V14:
- Zabetonowano płytę górną. Wykonano wykop podstropowy.
- Wykonano płytę fundamentową.
- Wykonano izolację płyty fundamentowej
- Realizowane są tymczasowe sieci energetyczne.

Stacja C14 Stadion:
- Ukończono wykonywanie ścian szczelinowych przy wyjściu ze stacji w rejonie torów kolejowych
- Trwa realizacja płyty stropu górnego w rejonie torów odstawczych.
- Trwa realizacja kolejnych etapów robót ziemnych pod stropem stacji.
- Wykonawca przystąpił do wylewania kolejnych sekcji płyty dennej.
- Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji w stropie pośrednim antresoli.

 Październik 2012 Stadion 1 Październik 2012 Stadion 2 Październik 2012 Stadion 3 Październik 2012 Stadion 4 Październik 2012 Stadion 5 Październik 2012 Stadion 6 Październik 2012 Stadion 7 Październik 2012 Stadion 8

Wentylatornia szlakowa V15
- Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Wykonywany jest kolejny segment stropu górnego w południowej części stacji.
- Trwają prace ziemne pod stropem do poziomu płyty fundamentowej w obszarze torów odstawczych stacji.
- Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.
- Kontynuowana jest przebudowa sieci cieplnej.

 Październik 2012 Dworzec Wileński 1 Październik 2012 Dworzec Wileński 2 Październik 2012 Dworzec Wileński 3 Październik 2012 Dworzec Wileński 4 Październik 2012 Dworzec Wileński 5 Październik 2012 Dworzec Wileński 6 Październik 2012 Dworzec Wileński 7 Październik 2012 Dworzec Wileński

Tunele: Stan na 10.10.2012 roku
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
- Obie Tarcze TBM po przerwie technologicznej rozpoczęły drążenie tuneli od stacji Rondo ONZ. Podczas przerwy tarcze TBM zostały przesunięte przez komorę rozjazdów stacji Rondo ONZ, wymieniono zużyte narzędzia skrawające oraz przeprowadzono niezbędne czynności konserwacyjne.
- Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 108m od stacji Rondo ONZ tj. w komorze rozjazdowej wentylatorni V11 i przygotowywana jest do wykonania łącznika Z1. Wbudowano 72 pierścienie obudowy żelbetowej.
- Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 38m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 19 pierścieni obudowy żelbetowej.

 

WRZESIEŃ 2012

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Wykonano strop pośredni na torach odstawczych.
 • Wykonano izolacje płyty stropowej górnej.
 • Kontynuowane są roboty polegające na zasypaniu płyty stropowej górnej.
 • Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2.
 • Przełączono wszystkie kable związane z budową szybu startowego.
 • Trwa przebudowa sieci podziemnych w rejonie torów odstawczych

 

Wrzesień 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Wrzesień 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Wrzesień 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Wrzesień 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Wrzesień 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Wrzesień 2012 Rondo Daszyńskiego 6 Wrzesień 2012 Rondo Daszyńskiego 7 Wrzesień 2012 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Wykonano: ściany szczelinowe, jet grouting, wykop wstępny
 • Kontynuowane są prace przy wykonaniu: płyty stropowej górnej, wykopu międzystropowego wraz zabezpieczeniem ścian, wykopu do poziomu płyty fundamentowej, płyty dennej, wykopu do poziomu pośredniego, izolacji płyty fundamentowej, ścian konstrukcyjnych wewnętrznych, izolacji stropów oraz zasypywanie wykopu.
 • Kontynuowane są prace przy wylewaniu klatki schodowej wejściowej i izolacjach stropu.
 • Przebudowana została kanalizacja i kable światłowodowe.

 

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Kontynuowane są prace przy wykonaniu: murków prowadzących dla ścian szczelinowych, słupów oraz  baret.
 • Przebudowane zostały wszystkie kable kolidujące z wejściami i ścianami szczelinowymi.
 • Wykonano płytę fundamentową w komorze rozjazdów.
 • Trwają prace przy wykonywaniu komór kanalizacyjnych, komór wodociągowych oraz ciepłowniczych.


Wrzesień 2012 Rondo ONZ 1 Wrzesień 2012 Rondo ONZ 2 Wrzesień 2012 Rondo ONZ 3 Wrzesień 2012 Rondo ONZ 4 Wrzesień 2012 Rondo ONZ 5 Wrzesień 2012 Rondo ONZ 6 Wrzesień 2012 Rondo ONZ 7 Wrzesień 2012 Rondo ONZ

 

Wentylatornia szlakowa V11: 

 •   Trwa wykop pod płytę denną
 •   Wszystkie kable związane z budową wentylatorni oraz wynikające z kolizji wtórnych zostały przebudowane 

 

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Ukończono wykonanie ścian szczelinowych szybu łączącego stacje Świętokrzyska na I i II linii metra.
 • Kontynuowane są prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
 • Trwają roboty montażowe kanalizacji sanitarnej w ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej
 • Kontynuowane są prace na stropie stacji przy wykonywaniu sieci wodociągowej i gazowej.


Wrzesień 2012 Świętokrzyska 1 Wrzesień 2012 Świętokrzyska 2 Wrzesień 2012 Świętokrzyska 3 Wrzesień 2012 Świętokrzyska 4 Wrzesień 2012 Świętokrzyska 5 Wrzesień 2012 Świętokrzyska 6 Wrzesień 2012 Świętokrzyska 7 Wrzesień 2012 Świętokrzyska

 

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Kontynuowane są prace przy zabezpieczeniu wykopu pod konstrukcję wentylatorni. Wykonano wykop do głębokości 3m. Aktualnie wykonywany jest oczep oraz rozparcie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych wentylatorni szlakowej.

 

Stacja C12 Nowy Świat:

 • Wykonano ściany szczelinowe korpusu stacji.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty stropowej górnej
 • Wykonano płytę stropową korpusu stacji
 • Kontynuowane są prace przy instalacji puszek i peszli  oraz instalacji uziemieniowej w stropie górnym


Wrzesień 2012 Nowy Świat 1 Wrzesień 2012 Nowy Świat 2 Wrzesień 2012 Nowy Świat 3 Wrzesień 2012 Nowy Świat 4 Wrzesień 2012 Nowy Świat 5 Wrzesień 2012 Nowy Świat 6 Wrzesień 2012 Nowy Świat 7 Wrzesień 2012 Nowy Świat

 

Stacja C13 Powiśle - strona wschodnia:

W trakcie wykonywania przejścia pod tunelem Wisłostrady na łączniku północnym po stronie zachodniej stacji nastąpił niekontrolowany wypływ nawodnionego gruntu. W  związku z powyższą awarią wszystkie prace zostały wstrzymane. Obecnie odtwarzana jest droga na bulwarze przechodząca przez wschodni korpus stacji. Wprowadzono nową organizację ruchu obejmującą objazd tunelu Wisłostrady.

Wrzesień 2012 Powiśle Wschód 1 Wrzesień 2012 Powiśle Wschód 2 Wrzesień 2012 Powiśle Wschód 3 Wrzesień 2012 Powiśle Wschód 4  Wrzesień 2012 Powiśle Wschód

 

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Ukończono wykonywanie pierwszego poziomu rozpór stalowych ścian szczelinowych
 • Przełożono istniejącą siec nn

 

Stacja C14 Stadion:

 • Wykonawca finalizuje wykonywanie ścian szczelinowych i baret w obrębie korpusu stacji. Zakończono ściany szczelinowe i barety w obszarze torów odstawczych.
 • Ukończono fragment płyty stropu górnego korpusu stacji. 
 • Ukończono wykonywanie wykopu pod płytę denną.
 • Przystąpiono do wylewania chudego betonu pod płytę denną.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji w stropie pośrednim (antresoli).


Wrzesień 2012 Stadion 1 Wrzesień 2012 Stadion 2 Wrzesień 2012 Stadion 3 Wrzesień 2012 Stadion 4 Wrzesień 2012 Stadion 5 Wrzesień 2012 Stadion 6  Wrzesień 2012 Stadion 7 Wrzesień 2012 Stadion  

 

Wentylatornia szlakowa V15

 • Prowadzone się prace przy wykonaniu ścianach szczelinowych.
 • Wykonano wszystkie przeciski kablowe oraz usunięto kable energetyczne i słupy oświetleniowe kolidujące z wentylatornią szlakową.
 • Wykonano tymczasowe oświetlenie zewnętrzne.

 

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • wykonano roboty przy ścianach szczelinowych i baretach na zamkniętym odcinku Al. Solidarności.
 • Wykonywane są stropy górne (stacja oraz tory odstawcze), strop pośredni na fragmencie stacji oraz trwają prace nad wykopem do poziomu płyty fundamentowej (cześć stacji).
 • Kontynuowana jest przebudowa sieci kanalizacji, wody, gazu i sieci cieplnej. Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu całkowicie wykonano wszystkie roboty na w/w sieciach sanitarnych na całym skrzyżowaniu ul.Targowej i Al.Solidarności.
 • Zakończono układanie kabli i usunięto newralgiczne kolizje kablowe w rejonie Poczty Polskiej oraz kable kolidujące z Al. Solidarności.

Wrzesień 2012 Dworzec Wileński 1 Wrzesień 2012 Dworzec Wileński 2 Wrzesień 2012 Dworzec Wileński 3 Wrzesień 2012 Dworzec Wileński 4 Wrzesień 2012 Dworzec Wileński 5 Wrzesień 2012 Dworzec Wileński 6 Wrzesień 2012 Dworzec Wileński 7 Wrzesień 2012 Dworzec Wileński  

Tunele: Stan na 31.08.2012

 • Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: Tarcza TBM „Anna” drąży południowy tunel między stacją Rondo Daszyńskiego, a stacją Powiśle oraz tunel Z1 łączący I i II linię metra, Tarcza TBM – „Maria” drąży tunel północny, na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
 • Tunel południowy – Tarcza Anna S-645 znajduje się w odległości 1106 m od szybu startowego. Wbudowano 733 pierścieni obudowy żelbetowej
 • Tunel północny – Tarcza Maria S-644 do chwili obecnej wywierciła 1030 m tunelu i wbudowała 682 pierścieni.

 

 

SIERPIEŃ 2012

Anna przebiła się przez ścianę stacji C10 (Rondo ONZ)

W dniu dzisiejszym (31.08.2012) nastąpiło przebicie się tarczy TBM (Anna) przez ścianę korpusu stacji C10 (Rondo ONZ). To pierwsze tego typu wydarzenie na budowie centralnego odcinka II linii metra.

Poniżej zamieszczamy fotorelację:

Sierpień 2012 Fotorelacja 1 Sierpień 2012 Fotorelacja 2 Sierpień 2012 Fotorelacja 3 Sierpień 2012 Fotorelacja 4 Sierpień 2012 Fotorelacja 5 Sierpień 2012 Fotorelacja 6 Sierpień 2012 Fotorelacja 7 Sierpień 2012 Fotorelacja 8 Sierpień 2012 Fotorelacja 9 Sierpień 2012 Fotorelacja 10 Sierpień 2012 Fotorelacja 11 Sierpień 2012 Fotorelacja 12 Sierpień 2012 Fotorelacja 14 Sierpień 2012 Fotorelacja 13 Sierpień 2012 Fotorelacja

 

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Kontynuowane są roboty polegające na zaizolowaniu górnego stropu torów odstawczych oraz jego zasypaniu.
- Trwa wykonywanie stropu pośredniego na torach odstawczych.
- Trwa wykonywanie wykopu podstropowego kondygnacji -2.
- Trwa przebudowa sieci podziemnych.

Sierpień 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Sierpień 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Sierpień 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Sierpień 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Sierpień 2012 Rondo Daszyńskiego 5

Wentylatornia szlakowa V10:
- Kontynuowana jest realizacja ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w wentylatorni.
- Kontynuowane jest wykonanie wykopu do poziomu płyty fundamentowej oraz izolowanie płyty fundamentowej.
- Wykonano dwie komory kanalizacyjne w rejonie wentylatorni.
- Trwa betonowanie klatki schodowej wejściowej oraz izolacja stropu.
- Kontynuowane są prace przy wykonywaniu wykopu międzystropowego wraz z zabezpieczeniem ścian.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu słupów tymczasowych oraz kolejnych części stropu stacji.
- Kontynuowana jest realizacja wykopu pod strop stacji
- Wylano górny strop na stacji oraz wylano przejścia podziemne.
- Zrealizowano 7 na 9 komór kanalizacyjnych, obecnie trwa wykonanie pozostałych.
- Wykonano 6 na 8 komór wodociągowych.
- Wykonano ruszt żelbetowy na poziomie -1, trwają wykopy pod płytę denną.

Sierpień 2012 Rondo ONZ 1 Sierpień 2012 Rondo ONZ 2 Sierpień 2012 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowane są prace przy wykonywaniu stropu pośredniego wentylatorni.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace przy  betonowaniu stropu stacji.
- Kontynuowane są prace w szybie łącznika dla pieszych między stacjami I i II linii metra.
- Wykonano murki prowadzące, ściany szczelinowe oraz barety na stacji.
- Rozpoczęto wykonywanie wyjść ze stacji metra.

Sierpień 2012 Świętokrzyska 1 Sierpień 2012 Świętokrzyska 2 Sierpień 2012 Świętokrzyska

Wentylatornia szlakowa V12:
- Trwają prace zabezpieczające wykop pod konstrukcję wentylatorni.
- Rozpoczęto wykonanie ścian szczelinowych wentylatorni szlakowej.

Stacja C12 Nowy Świat:
- Zakończono wykonanie baret oraz słupów stalowych na stacji.
- Kontynuowane są prace związane z  wykonaniem kolejnych sekcji ścian szczelinowych stacji.
- Rozpoczęto głębienie wykopu do poziomu płyty stropowej górnej.

Sierpień 2012 Nowy Świat 1 Sierpień 2012 Nowy Świat 2 Sierpień 2012 Nowy Świat

Stacja C13 Powiśle:
- Zakończono wykonywanie płyty dennej w zachodniej części stacji.
- Trwają prace mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji w płycie dennej stacji.
- Wykonano instalację uziemieniową w płycie fundamentowej.
- Rozpoczęto wykonywanie przejścia pod tunelem Wisłostrady na tunelu północnym.
- Wykonano mikropale pod ścianami szczelinowymi tunelu Wisłostrady.
- Trwa wykonanie wykopu do poziomu płyty dennej we wschodniej części stacji.

Sierpień 2012 Powiśle 1 Sierpień 2012 Powiśle 2 Sierpień 2012 Powiśle

Wentylatornia szlakowa V14:
- Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych.

Stacja C14 Stadion:
- Trwa wykonanie kolejnych części płyty stropu górnego korpusu stacji.  
- Wykonano kolejne barety oraz ściany szczelinowe stacji.
- Rozpoczęto prace mające na celu wykonanie wykopu pod płytę denną stacji.
- Trwa zasypywanie kolektora stadionowego wzdłuż nasypu kolejowego PKP.

Sierpień 2012 Stadion 1 Sierpień 2012 Stadion 2 Sierpień 2012 Stadion 3 Sierpień 2012 Stadion 4

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu ścian szczelinowych i baret na stacji.
- Rozpoczęto wykonywanie płyty pośredniej
- Wykonano kolejny fragment stropu górnego.
- Trwa wykonywanie zbrojenia kolejnego fragmentu stropu górnego oraz stropu pośredniego stacji.
- Trwa wykonywanie wykopu podstropowego.
- Kontynuowana jest przebudowa infrastruktury podziemnej sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.

Sierpień 2012 Dworzec Wileński 1 Sierpień 2012 Dworzec Wileński 2 Sierpień 2012 Dworzec Wileński

Tunele: Stan na dzień 06.08.2012:
- Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: Tarcza TBM „Anna” drąży południowy tunel między stacją Rondo Daszyńskiego, a stacją Powiśle oraz tunel Z1 łączący I i II linię metra, Tarcza TBM – „Maria” drąży tunel północny, na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
- Tunel południowy – Tarcza „Anna” S645 znajduje się w odległości 877 m od szybu startowego, wbudowano 579 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Tunel północny – Tarcza „Maria” S644 wywierciła już 492 m tunelu. Zamontowano 323 pierścienie obudowy żelbetowej.

LIPEC 2012

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Dwie Tarcze TBM drążą tunele metra. Obok Tarczy „Anny”, która wydrąży południowy tunel między stacją Rondo Daszyńskiego, a stacją Powiśle oraz tunel Z1 łączący I i II linię metra, pracuje druga maszyna TBM – „Maria”. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu północnego, na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
- Rozpoczęto izolowanie górnego stropu torów odstawczych.
- Wykonano 70% wykopu podstropowego poziomu -1 na torach odstawczych.
- Trwa betonowanie kolejnych odcinków stropu pośredniego na torach odstawczych.

Lipiec 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Lipiec 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Lipiec 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Lipiec 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Lipiec 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Lipiec 2012 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:
- Trwa wykonywanie wykopu międzystropowego wraz z zabezpieczeniem ścian.
- Trwa wykonywanie wykopu do poziomu płyty fundamentowej oraz izolowanie płyty fundamentowej.
- Kontynuowana jest realizacja ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w wentylatorni.
- Rozpoczęto izolowanie stropów wentylatorni.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kontynuowane jest wykonywanie ścian szczelinowych, słupów tymczasowych oraz kolejnych części stropu stacji.
- Zakończono prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą „jet grouting”.
- Rozpoczęły się prace montażowe belek żelbetowych oraz rozpór w komorze rozjazdowej.
- Kontynuowane są  prace przy wykonywaniu komór wodociągowych.

Lipiec 2012 Rondo ONZ 1 Lipiec 2012 Rondo ONZ 2 Lipiec 2012 Rondo ONZ 3 Lipiec 2012 Rondo ONZ 4 Lipiec 2012 Rondo ONZ 5 Lipiec 2012 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowane są prace przy wykonywaniu stropu wentylatorni.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Trwa betonowanie kolejnej sekcji stropu stacji.
- Rozpoczęto roboty ziemne w szybie łącznika dla pieszych między stacjami I i II linii metra do 3 poziomu rozparć.
- Kontynuowane są prace przy wykonywaniu murków prowadzących, ścian szczelinowych oraz baret na stacji

Lipiec 2012 Świętokrzyska 1 Lipiec 2012 Świętokrzyska 2 Lipiec 2012 Świętokrzyska 3 Lipiec 2012 Świętokrzyska 4 Lipiec 2012 Świętokrzyska 5 Lipiec 2012 Świętokrzyska

Wentylatornia szlakowa V12:
- Rozpoczęto prace zabezpieczające wykop pod konstrukcję wentylatorni.
- Trwa przebudowa infrastruktury podziemnej.

Stacja C12 Nowy Świat:
- Kontynuowane są prace związane z wykonaniem baret oraz słupów stalowych na stacji.
- Trwa wykonanie czołowych ścian szczelinowych stacji oraz murków prowadzących.  
- Zakończono roboty przy przebudowie instalacji zewnętrznych kolidujących z korpusem stacji.
- Zakończono przebudowę sieci gazowej w ul. Kubusia Puchatka przy ul. Świętokrzyskiej wraz z przyłączami do budynków przy ul Wareckiej 4/6 i 8.

Lipiec 2012 Nowy Świat 1 Lipiec 2012 Nowy Świat 2 Lipiec 2012 Nowy Świat 3 Lipiec 2012 Nowy Świat 4 Lipiec 2012 Nowy Świat

Stacja C13 Powiśle:
- Zakończono wykop do poziomu płyty dennej w zachodniej części stacji.
- Wykonywane są izolacje płyty dennej w zachodniej części stacji.
- Trwa uszczelnianie ścian szczelinowych na wysokości płyty dennej w zachodniej części stacji.
- Zabetonowano kolejną część stropu we wschodniej części stacji
- Trwa wykonanie wykopu do poziomu płyty dennej we wschodniej części stacji.
- Zakończono izolację kolejnego fragmentu płyty górnej i zasypano gruntem piaszczystym.
- Prowadzone są roboty mające na celu wykonanie mikropali pod ścianami szczelinowymi tunelu Wisłostrady

Lipiec 2012 Powiśle 1 Lipiec 2012 Powiśle 2 Lipiec 2012 Powiśle 3 Lipiec 2012 Powiśle 4 Lipiec 2012 Powiśle 5 Lipiec 2012 Powiśle 6

Wentylatornia szlakowa V14:
- Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych.

Stacja C14 Stadion:
- Wykonano kolejne barety oraz ściany szczelinowe stacji.
- Wykonano następną część płyty stropowej stacji.
- Ułożono i podłączono kolektor sanitarny tzw. "kolektor kamionkowski".
- Przełączono tzw. „kolektor stadionowy” na nową, docelową trasę.

Lipiec 2012 Stadion 1 Lipiec 2012 Stadion 2 Lipiec 2012 Stadion 3 Lipiec 2012 Stadion 4 Lipiec 2012 Stadion 5 Lipiec 2012 Stadion

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Kontynuowane są prace przy wykonaniu ścian szczelinowych i baret na stacji.
- Wykonano kolejny fragment stropu górnego.
- Trwa wykonanie zbrojenia kolejnego fragmentu stropu górnego stacji.
- Prowadzone są roboty ziemne na stacji.
- Kontynuowana jest przebudowa infrastruktury podziemnej sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.

Lipiec 2012 Dworzec Wileński 1 Lipiec 2012 Dworzec Wileński 2 Lipiec 2012 Dworzec Wileński 3 Lipiec 2012 Dworzec Wileński 4 Lipiec 2012 Dworzec Wileński 5 Lipiec 2012 Dworzec Wileński

Tunele: Stan na dzień 06.07.2012 r.
- Tunel południowy – Tarcza „Anna” znajduje się w odległości 166 m od szybu startowego, wbudowano 106 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Tunel północny – Tarcza „Maria” wywierciła już 96 m tunelu. Zamontowano 59 pierścieni obudowy żelbetowej.
- Trwa przygotowanie zaplecza budowy do ciągłego prowadzenia robót tunelowych – montaż taśmociągu, suwnicy, magazynów, warsztatów, wykonywanie dróg technologicznych i placów składowych obudowy żelbetowej tunelu.

CZERWIEC 2012

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Uruchomiona została pierwsza z czterech tarcz TBM drążących centralny odcinek II linii metra. Zadaniem tarczy „Anny” jest wydrążenie południowego tunelu między stacją C09 (Rondo Daszyńskiego) a stacją C13 (Powiśle) oraz budowa tunelu Z1 łączącego I i II linię metra.
- Wykonano wykopy wraz z szalowaniem ścian, zamontowano dziewięć studni kanalizacyjnych na kanale o przekroju jajowym o wym.0,58x1,16 w ul. Prostej.     
- Wykonano montaż kanału o przekroju jajowym o wym.1,0x1,5m w ul. Przyokopowej na stropie metra  na długości 30,0m.
- Zakończono budowę kanalizacji teletechnicznej na stropie stacji.

Czerwiec 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Czerwiec 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Czerwiec 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Czerwiec 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Czerwiec 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Czerwiec 2012 Rondo Daszyńskiego  

Wentylatornia szlakowa V10:
- Rozpoczęto wykonanie wykopu międzystropowego wraz zabezpieczeniem ścian.
- Rozpoczęto realizację ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w obiekcie wentylatorni.
- Trwają roboty związane z wykopem do poziomu płyty fundamentowej oraz izolowanie płyty fundamentowej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Wykonano wszystkie ściany szczelinowe na komorze rozjazdów.
- Kontynuowane są prace w zakresie wykonywania komór kanalizacyjnych - wykonano 7 z 10 komór kanalizacyjnych.
- Kontynuowane są  prace w zakresie wykonywania komór wodociągowych, wykonano 5  z 9 komór wodociągowych.
- Dobiega końca wykonywanie baret w komorze rozjazdowej.
- Trwają przygotowania do wylewania stropu nad stacją w osiach 10-13. Kontynuowane są prace dotyczące wykonania ścian szczelinowych oraz słupów tymczasowych stacji.
- Dobiegają końca prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.

Czerwiec 2012 Rondo ONZ 1 Czerwiec 2012 Rondo ONZ 2 Czerwiec 2012 Rondo ONZ 3 Czerwiec 2012 Rondo ONZ 4 Czerwiec 2012 Rondo ONZ 5 Czerwiec 2012 Rondo ONZ 6

Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuowane są prace przy wykopie i jego zabezpieczeniu w technologii palościanki berlińskiej.
- Rozpoczęto wykonanie stropu górnego wentylatorni.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Rozpoczęto wykonanie stropu stacji w osiach 9-16.
- Wykonawca wykonał kolejny etap przebudowy sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej.
- Kontynuowane są prace związane z wykonaniem murków prowadzących, ścian szczelinowych oraz baret stacji.
- Dobiegają końca prace dotyczące wykonania komór kanalizacyjnych.

Czerwiec 2012 Świętokrzyska 1 Czerwiec 2012 Świętokrzyska 2 Czerwiec 2012 Świętokrzyska 3 Czerwiec 2012 Świętokrzyska 4 Czerwiec 2012 Świętokrzyska  

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Wykonawca wykonał żelbetowy oczep ścian szczelinowych.
- Kontynuowane są przygotowania do realizacji wykopu głębokiego.
- Wykonano prace związane z przebudową kanalizacji kablowej teletechnicznej.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Rozpoczęto prace zabezpieczające wykop pod konstrukcję wentylatorni.
- Wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych.
- Kontynuowane są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej.

Stacja C12 Nowy Świat:
- Kontynuowane są prace związane z wykonaniem baret wraz ze słupami stalowymi konstrukcji stacji.
- Trwają prace mające na celu wykonanie czołowych ścian szczelinowych stacji.
- Kontynuowane jest wykonanie murków prowadzących.  
- Rozpoczęto roboty odtworzeniowe nawierzchni w ul. Kubusia Puchatka.

Czerwiec 2012 Nowy Świat 1 Czerwiec 2012 Nowy Świat 2 Czerwiec 2012 Nowy Świat 3 Czerwiec 2012 Nowy Świat 4 Czerwiec 2012 Nowy Świat  

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano zabezpieczenie wykopu wstępnego.
- Wykonano docelowe sieci ciepłownicze i gazowe, wodociągowe i wodno-kanalizacyjne.
- Wykonano prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej.

Stacja C13 Powiśle:
- Wykonany został strop do poziomu -2 w zachodniej części stacji.
- Wykonano wykop do poziomu -3 w zachodniej części stacji.
- Wykonano wykop do poziomu płyty dennej.
- Trwają prace dotyczące wzmocnienia gruntu metodą jet grouting na ścianie wschodniej potrzebnego do rozpoczęcia  prac przy tunelu pod Wisłostradą.
- Zakończono wykop do poziomu -2 we wschodniej części stacji.
- Trwa zbrojenie stropu poziomu -2 we wschodniej części stacji.

Czerwiec 2012 Powiśle 1 Czerwiec 2012 Powiśle 2 Czerwiec 2012 Powiśle 3 Czerwiec 2012 Powiśle 4 Czerwiec 2012 Powiśle 5 Czerwiec 2012 Powiśle

Wentylatornia szlakowa V14:
- Wykonano prace w zakresie przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
- Wykonano przebudowę istniejącej sieci energetycznej NN.

Stacja C14 Stadion:
- Zabetonowano kolejny fragment płyty stropu górnego stacji tj. wykonano sekcje  nr 5,6,7,8 fragmentu płyty stropu górnego w osiach 47 – 51.
- Zakończono izolację płyty stropowej w osiach 21 -22 torów odstawczych.
- Rozpoczęto kolejny etap przebudowy kolektora stadionowego (komora KS1).

Czerwiec 2012 Stadion 1 Czerwiec 2012 Stadion 2 Czerwiec 2012 Stadion 3 Czerwiec 2012 Stadion 4 Czerwiec 2012 Stadion 5 Czerwiec 2012 Stadion

Wentylatornia szlakowa V15:
- Wykonano murki prowadzące.
- Wykonano wszystkie przeciski kablowe oraz usunięto kable energetyczne i słupy  oświetleniowe kolidujące z wentylatornią szlakową.
- Wykonano tymczasowe oświetlenie zewnętrzne, przełożono szafe OS.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Kontynuowane są prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret na stacji.
- Wykonano kolejny fragment stropu górnego.
- Trwa wykonanie zbrojenia kolejnego fragmentu stropu górnego stacji.
- Kontynuowane są  prace dotyczące przebudowy infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.

Czerwiec 2012 Dworzec Wileński 1 Czerwiec 2012 Dworzec Wileński 2 Czerwiec 2012 Dworzec Wileński 3 Czerwiec 2012 Dworzec Wileński 4 Czerwiec 2012 Dworzec Wileński 5 Czerwiec 2012 Dworzec Wileński

Roboty całoliniowe:
- Wykonawca ułożył konstrukcje wsporcze od szlaku B1 do stacji B14.
- Wykonano montaż systemu SOP-3 i sieci WLAN.
- Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.

Tunele:
- Rozpoczęto roboty tunelowe na szlaku południowym D10. Przewiercono ścianę szczelinową; przewiercono korek z jet-groutingu; wykonano tzw. ślepy tunel z pierścieni tymczasowych, zamontowano 1 stały pierścień obudowy.
- Rozpoczęto dostawy elementów żelbetowej obudowy tuneli. 

MAJ 2012

W dniu dzisiejszym (16.05) o godzinie 12:27 uruchomiona została pierwsza z czterech tarcz drążących centralny odcinek II linii metra. Uroczystego uruchomienia dokonała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Zadaniem tarczy „Anny” jest wydrążenie południowego tunelu między stacją C09 (Rondo Daszyńskiego) a stacją C13 (Powiśle) oraz budowa tunelu łączącego I i II linię metra. Druga tarcza wyruszy z Ronda Daszyńskiego około miesiąc później. Poniżej zamieszczamy relację z uruchomienia tarczy.

Maj 2012 Fotorelacja Maj 2012 Fotorelacja 1 Maj 2012 Fotorelacja 2 Maj 2012 Fotorelacja 3 Maj 2012 Fotorelacja 4 Maj 2012 Fotorelacja 5 Maj 2012 Fotorelacja 6 Maj 2012 Fotorelacja 7 Maj 2012 Fotorelacja 8 Maj 2012 Fotorelacja 9 Maj 2012 Fotorelacja 10

 

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Wykonano wykopy wraz z szalowaniem ścian oraz montaż kanału jajowego o wym.0,58x1,16 w ul. Prostej na długości 204,5 m  
- Wykonano montaż kanału jajowego o wym.1,0x1,5m w ul. Przyokopowej na stropie metra na długości 20,0m 
- Zakończone zostały prace przy ścianach szczelinowych, palach, korku uszczelniającym torów odstawczych. Wykonana została płyta denna szybu startowego.
- Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia pracy tarcz TBM drążących tunele metra, przygotowywane są place składowe, suwnica. 
Maj 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Maj 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Maj 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Maj 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Maj 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Maj 2012 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:
- Kontynuowane są prace nad realizacją górnego stropu.
- Kontynuowane są prace nad wykopem do poziomu rozparcia pośredniego.
- Trwają roboty związane z wykopem do poziomu płyty fundamentowej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kontynuowane są prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych oraz murków prowadzących stacji.
- Rozpoczęto wykonywanie baret w osiach 7-13, co umożliwi późniejsze wylanie stropu na stacji oraz przełożenie ruchu w trakcie realizacji kolejnego etapu robót.
- Rozpoczęto prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.- Kontynuowane są roboty w zakresie wykonywania komór wodociągowych i kanalizacyjnych.
Maj 2012 Rondo ONZ 1 Maj 2012 Rondo ONZ 2 Maj 2012 Rondo ONZ 3 Maj 2012 Rondo ONZ 4 Maj 2012 Rondo ONZ 5 Maj 2012 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Wykonane zostały ściany szczelinowe oraz barety.
- Trwa realizacja wykonania przesłony filtracyjnej na wejściu i wyjściu z wentylatorki V11, w związku z przyszłymi pracami tarcz TBM. 
- Wykonano prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych.
- Trwają prace przy wykopie i jego zabezpieczeniu w technologii palościanki berlińskiej.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuowane są prace związane z wykonanie murków prowadzących, ścian szczelinowych oraz baret stacji. Zrealizowano ściany szczelinowe łącznika pomiędzy stacjami Świętokrzyska dla I i dla II linii metra.
- Trwa wykonanie komór kanalizacyjnych. 
- Wykonawca realizuje kolejny etap przebudowy sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej.
- Rozpoczęto wykonanie wykopu pod strop stacji wraz z jego zabezpieczeniem.
Maj 2012 Świętokrzyska 1 Maj 2012 Świętokrzyska 2 Maj 2012 Świętokrzyska 3 Maj 2012 Świętokrzyska 4 Maj 2012 Świętokrzyska 5 Maj 2012 Świętokrzyska

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Dobiegają końca prace związane z przebudową kanalizacji kablowej teletechnicznej. Wykonano zasilanie dla placu budowy.
- Kontynuowane są przygotowania do realizacji wykopu głębokiego.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Kontynuowane są prace nad realizacją komór kanalizacyjnych. 
- Kontynuowane są prace polegające na przebudowie sieci niskiego i średniego napięcia, sieci telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i wodociągowych.
- Rozpoczęto wykonanie murków prowadzących.  

Stacja C12 Nowy Świat:
- Kontynuowane są prace związane z realizacją murków prowadzących i ścian szczelinowych stacji.
- Rozpoczęto wykonywanie baret wraz ze słupami stalowymi konstrukcji stacji.
- Wykonano prace mające na celu przebudowę kanału kanalizacyjnego w sąsiedztwie ul. Wareckiej oraz ul. Kubusia Puchatka.
Maj 2012 Nowy Świat 1 Maj 2012 Nowy Świat 2 Maj 2012 Nowy Świat 3 Maj 2012 Nowy Świat 5

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano zabezpieczenie wykopu wstępnego.
- Wykonano docelowe sieci ciepłownicze i gazowe, wodociągowe i wodno-kanalizacyjne.
- Dobiegają końca prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej.

Stacja C13 Powiśle:
- Wykonany został wykop do poziomu -2 w zachodniej części stacji.
- Rozpoczęto prace nad wykopem do poziomu -3 w zachodniej części stacji.
- W zachodniej części stacji zakończono wykonywanie kotew tymczasowych.
- Wylano chudy beton, ułożono sklejkę, trawa montaż zbrojenia pozostałej części stropu -2
- Kontynuowane jest wykonywanie wzmocnienia góry tunelu pod Wisłostradą metodą jet grouting, umożliwi to wykonanie w dalszej części stropu -2 po wschodniej stronie stacji.
Maj 2012 Powiśle 1 Maj 2012 Powiśle 2 Maj 2012 Powiśle 3 Maj 2012 Powiśle 4 Maj 2012 Powiśle 5 Maj 2012 Powiśle 6

Wentylatornia szlakowa V14:
- Wykonano prace w zakresie przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
- Wykonano przebudowę istniejącej sieci energetycznej NN.

Stacja C14 Stadion:
- Kontynuowane są prace przy przebudowie kolektora stadionowego przy stacji.
- Wykonano ścianę oporową portu praskiego o długości 28,0 mb łącznie z izolacją typu ciężkiego i zasypano kruszywem.
- Kontynuowane są prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych i baret.
- Zabetonowano kolejny fragment płyty stropu górnego stacji.
- Kontynuowane są roboty wzmacniające nasyp kolejowy polegające na wzmocnieniu gruntu metodą jet - grounding i wykonaniu rozpór ścianki szczelnej z grodzi stalowych o ściany szczelinowe.
Maj 2012 Stadion 1 Maj 2012 Stadion 2 Maj 2012 Stadion 3 Maj 2012 Stadion 4 Maj 2012 Stadion 5 Maj 2012 Stadion

Wentylatornia szlakowa V15:
- Trwają prace mające na celu wykonanie murków prowadzących.
- Wykonano wszystkie przeciski kablowe oraz usunięto kable energetyczne i słupy oświetleniowe kolidujące z wentylatornią szlakową.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Kontynuowane są prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret na stacji.
- Wykonano kolejny fragment stropu górnego, wykonano chudy beton.
- Kontynuowane są prace dotyczące przebudowy infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.
Maj 2012 Dworzec Wileński 1 Maj 2012 Dworzec Wileński 2 Maj 2012 Dworzec Wileński 3 Maj 2012 Dworzec Wileński 4 Maj 2012 Dworzec Wileński 5 Maj 2012 Dworzec Wileński

Roboty całoliniowe
- Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych. Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.
- Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN.

Tunele:
- Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu na szlaku metra, szczególnie nad tunelami D15.
- Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia dwóch tarcz TBM na stacji C09 Rondo Daszyńskiego.

 

KWIECIEŃ 2012

Pierwsza tarcza opuszczona do szybu startowego

W dniu 4 kwietnia 2012 r. w obecności Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza i wiceprezydenta Michała Olszewskiego, do szybu startowego przy rondzie Daszyńskiego opuszczona została pierwsza tarcza TBM, która drążyć będzie tunel dla centralnego odcinka II linii metra.

Pierwsza tarcza o imieniu Anna, podniesiona została przez potężny dźwig nad wykop budowy stacji C09 (Rondo Daszyńskiego) a następnie powoli i precyzyjnie opuszczona do przygotowanego szybu startowego. Wydarzenie to obserwowali licznie zgromadzeni goście i dziennikarze. Swoim gospodarskim okiem opuszczanie tarczy obserwowali także Jerzy Lejk Prezes Metra Warszawskiego i Francesco Scaglione Kierownik Kontraktu AGP Metro Polska – wykonawcy budowy.

Tarcza o imieniu Anna wydrąży południowy tunel centralnego odcinka II linii metra od Ronda Daszyńskiego do Powiśla. Zanim jednak rozpocznie drążenie, nastąpić musi montaż wszystkich instalacji, uruchomienie automatyki tarczy oraz test wszystkich systemów. Za kilka dni, do przygotowanego szybu startowego trafi kolejna tarcza – Maria.

Kwiecień 2012 Fotorelacja 1 Kwiecień 2012 Fotorelacja 2 Kwiecień 2012 Fotorelacja 3 Kwiecień 2012 Fotorelacja 4 Kwiecień 2012 Fotorelacja 5 Kwiecień 2012 Fotorelacja 6 Kwiecień 2012 Fotorelacja 7 Kwiecień 2012 Fotorelacja 8 Kwiecień 2012 Fotorelacja 9 Kwiecień 2012 Fotorelacja 0 Kwiecień 2012 Fotorelacja 10 Kwiecień 2012 Fotorelacja 11 Kwiecień 2012 Fotorelacja 12 Kwiecień 2012 Fotorelacja 13 Kwiecień 2012 Fotorelacja 14 Kwiecień 2012 Fotorelacja 15 Kwiecień 2012 Fotorelacja 16 Kwiecień 2012 Fotorelacja 17 Kwiecień 2012 Fotorelacja 18 Kwiecień 2012 Fotorelacja 19 Kwiecień 2012 Fotorelacja 20 Kwiecień 2012 Fotorelacja 21 Kwiecień 2012 Fotorelacja 22 Kwiecień 2012 Fotorelacja 23 Kwiecień 2012 Fotorelacja 24 Kwiecień 2012 Fotorelacja 25 Kwiecień 2012 Fotorelacja 26 Kwiecień 2012 Fotorelacja 27 Kwiecień 2012 Fotorelacja 28 Kwiecień 2012 Fotorelacja 29 Kwiecień 2012 Fotorelacja 30 Kwiecień 2012 Fotorelacja 31 Kwiecień 2012 Fotorelacja 32 Kwiecień 2012 Fotorelacja 33 Kwiecień 2012 Fotorelacja 34 Kwiecień 2012 Fotorelacja 35 Kwiecień 2012 Fotorelacja 36 Kwiecień 2012 Fotorelacja 37 Kwiecień 2012 Fotorelacja 38 Kwiecień 2012 Fotorelacja 39 Kwiecień 2012 Fotorelacja 40 Kwiecień 2012 Fotorelacja 41 Kwiecień 2012 Fotorelacja 42 Kwiecień 2012 Fotorelacja

 

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

- Wykonawca finalizuje prace przy ścianach szczelinowych i palach na torach odstawczych stacji.
- Wykonawca kończy prace nad realizacją stropu górnego. Wykonano strop pośredni stacji – kontynuowane są prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej stacji.
- Trwają prace mające na celu wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego do TBM dla szybu startowego.
- Kontynuowane są prace przy torach odstawczych - wykonanie korka betonowego.


Kwiecień 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Kwiecień 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Kwiecień 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Kwiecień 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Kwiecień 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Kwiecień 2012 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:
- Zakończono prace przy ścianach szczelinowych.
- Wykonane zostały prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.
- Trwają prace nad realizacją górnego stropu.
- Kontynuowane są prace nad wykopem do poziomu rozparcia pośredniego.

Stacja C10 Rondo ONZ:

- Trwa wykonanie ścian szczelinowych oraz murków prowadzących stacji.
- Kontynuowane są prace nad wykonaniem wykopów z zabezpieczeniem ścian północno – zachodnich przejść podziemnych.
- Kontynuowane są roboty w zakresie wykonywania komór wodociągowych i kanalizacyjnych.
- Zakończono prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i teletechnicznych.


Kwiecień 2012 Rondo ONZ 1 Kwiecień 2012 Rondo ONZ 2 Kwiecień 2012 Rondo ONZ 3 Kwiecień 2012 Rondo ONZ 4 Kwiecień 2012 Rondo ONZ 5 Kwiecień 2012 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Wykonawca finalizuje prace przy ścianach szczelinowych. Trwa wykonanie baret.
- Dobiegają końca prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych.

Stacja C11 Świętokrzyska:

- Trwają prace związane z wykonanie murków prowadzących oraz ścian szczelinowych stacji.
- Kontynuowane są prace dotyczące wykonania komór kanalizacyjnych.
- Dobiega końca przebudowa sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej.

Kwiecień 2012 Świętokrzyska 1 Kwiecień 2012 Świętokrzyska 2 Kwiecień 2012 Świętokrzyska 3 Kwiecień 2012 Świętokrzyska 4 Kwiecień 2012 Świętokrzyska 5 Kwiecień 2012 Świętokrzyska


Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Zakończono prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.
- Wykonano 90% kanalizacji kablowej teletechnicznej.
- Trwa przygotowanie terenu do realizacji wykopu głębokiego.

Wentylatornia szlakowa V12:
-  Wykonano zasilanie placu budowy.
-  Trwają prace nad realizacją komór kanalizacyjnych.
- Kontynuowane są prace polegające na przebudowie sieci niskiego i średniego
    napięcia, sieci telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i wodociągowych. 

Stacja C12 Nowy Świat:
- Kontynuowane są prace związane z realizacją murków prowadzących i ścian szczelinowych stacji.
- Zakończono prace związane z zabezpieczeniem wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie budynków metodą mikropali, wykonano żelbetowy oczep.
- Trwają prace związane z wykonaniem komór kanalizacyjnych.

Kwiecień 2012 Nowy Świat 1 Kwiecień 2012 Nowy Świat 2 Kwiecień 2012 Nowy Świat 3 Kwiecień 2012 Nowy Świat 4 Kwiecień 2012 Nowy Świat 5 Kwiecień 2012 Nowy Świat 6

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano zabezpieczenie wykopu wstępnego.
- Wykonano docelowe sieci ciepłownicze i gazowe.
- Kontynuowane są prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej.

Stacja C13 Powiśle:

- Trwa wykonywanie kotew tymczasowych, po ich wykonaniu zostanie dokończony wykop do poziomu -2.
- Rozpoczęto wykonywanie stropu w poziomie -2.
- Wykonano dodatkowe odwierty badawcze i pobrano próbki gruntu na tunelu północnym i południowym łącznika pod tunelem Wisłostrady i po ich analizie zmieniono sposób wykonania wzmocnienia górnej części  przejścia pod tunelem na metodę „jet grouting”- aktualnie są wykonywane odwierty przez ściany szczelinowe dla jet
  groutingu.
- Zakończono prace związane z wykonaniem ścian wejścia nr 3 na stację.
- Zakończono realizację przyłączy elektrycznych do TBM.

Kwiecień 2012 Powiśle 1 Kwiecień 2012 Powiśle 2 Kwiecień 2012 Powiśle 3 Kwiecień 2012 Powiśle 4 Kwiecień 2012 Powiśle 5 Kwiecień 2012 Powiśle

Wentylatornia szlakowa V14:
- Wykonano prace w zakresie przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
- Wykonano przebudowę istniejącej sieci energetycznej NN.

Stacja C14 Stadion:

- Prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci energetycznej SN i NN.
- Kontynuowane są prace przy przebudowie kolektora stadionowego przy stacji. Wykonano pierwszy odcinek od wlotu do komory K3)
- Kontynuowane są prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych i baret.
- Kontynuowane są prace nad modernizacją części portu praskiego.
- Zabetonowano fragment płyty stropu górnego stacji.

Kwiecień 2012 Stadion 1 Kwiecień 2012 Stadion 2 Kwiecień 2012 Stadion 3 Kwiecień 2012 Stadion 4 Kwiecień 2012 Stadion 5 Kwiecień 2012 Stadion

Wentylatornia szlakowa V15:

- Wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla placu budowy.
- Wykonano przeciski kablowe oraz usunięto kable energetyczne i trakcyjne kolidujące z obiektem.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

- Kontynuowane są  prace dotyczące przebudowy infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.
- Trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret.
- Wykonano kolejny fragment stropu górnego
- Wykonano docelowe zasilanie placu budowy oraz przełożono sieci SN i nn.

Kwiecień 2012 Dworzec Wileński 1 Kwiecień 2012 Dworzec Wileński 2 Kwiecień 2012 Dworzec Wileński 3 Kwiecień 2012 Dworzec Wileński 4 Kwiecień 2012 Dworzec Wileński 5 Kwiecień 2012 Dworzec Wileński

Roboty całoliniowe

- Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych. Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.  
- Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN.

Tunele:

- Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu na szlaku metra, szczególnie nad tunelami D15.
- Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia tarcz TBM na stacji C09 Rondo Daszyńskiego.

MARZEC 2012

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Trwają prace nad wykonaniem stropu górnego  i stropu pośredniego stacji – rozpoczęto izolowanie płyty górnej.
- Trwają prace nad wykopem poziomu -1 oraz poziomu -2.
- Kontynuowane są prace przy torach odstawczych - wykonanie korka betonowego I poziomu oraz wykonanie betonowego korka poziomu II.
- Trwają prace mające na celu wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego do TBM dla szybu startowego.
- Zakończyły się prace przy torach odstawczych – przebudowa sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej stacji.

Marzec 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Marzec 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Marzec 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Marzec 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Marzec 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Marzec 2012 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10:
- Wykonano wstępny wykop wraz z jego zabezpieczeniem w technologii palościanki berlińskiej.
- Kontynuowane są prace nad górnym stropem.
- Zakończone zostały prace dotyczące przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i teletechnicznych.
- Rozpoczęły się prace polegające na przebudowie infrastruktury tramwajowej.
- Rozpoczęto prace nad wykopem do poziomu rozparcia pośredniego.

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Dobiegają końca prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.
- Trwają prace nad zabezpieczeniem wykopu do poziomu płyty stropowej.
- Trwa wykonanie murków prowadzących i ścian szczelinowych.
- Trwają roboty w zakresie wykonywania komór wodociągowych i kanalizacyjnych.

Marzec 2012 Rondo ONZ 1 Marzec 2012 Rondo ONZ 2 Marzec 2012 Rondo ONZ 3 Marzec 2012 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Dobiegają końca prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych.
- Kontynuowane są prace przy ścianach szczelinowych.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Dobiega końca przebudowa sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej.
- Trwają prace dotyczące wykonania komór kanalizacyjnych.
- Kontynuowana jest realizacja murków prowadzących dla ścian szczelinowych i baret.

Marzec 2012 Świętokrzyska 1 Marzec 2012 Świętokrzyska 2 Marzec 2012 Świętokrzyska

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Kontynuowane są prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.
- Wykonano 90% kanalizacji kablowej teletechnicznej.
- Kontynuowane są prace dotyczące realizacji zasilania placu budowy.

Wentylatornia szlakowa V12:
- Dobiega końca przebudowa sieci kabli SN i NN.
- Kontynuowane są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej.

Stacja C12 Nowy Świat:
- Kontynuacja wykonania murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
- Rozpoczęto realizację ścian szczelinowych.
- Kontynuowane są prace związane z zabezpieczeniem wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie budynków metodą mikropali.
- Trwa wykonanie tymczasowego przyłącza kanalizacyjnego do budynków Ministerstwa Finansów.
- Prowadzone są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych. Kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej SN i NN.

Marzec 2012 Nowy Świat 1 Marzec 2012 Nowy Świat 2 Marzec 2012 Nowy Świat

Wentylatornia szlakowa V13:
- Wykonano i zabezpieczono wykop wstępny.
- Wykonano docelowe ściany ciepłownicze i gazowe.
- Wykonano tymczasowe sieci wodociągowe i przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Stacja C13 Powiśle:
- Trwają prace nad docelową siecią kanalizacyjną szybu startowego.
- Kontynuowane są roboty polegające na wykonaniu ścian wejścia nr 3 na stację.
- Zabetonowano strop poziomu -1 z zachodniej części stacji.
- Realizowane są wykopy do poziomu -2 w zachodniej i wschodniej części stacji.

Marzec 2012 Powiśle 1 Marzec 2012 Powiśle 2 Marzec 2012 Powiśle 3 Marzec 2012 Powiśle 4 Marzec 2012 Powiśle 5 Marzec 2012 Powiśle

Wentylatornia szlakowa V14:
- Realizowane są prace w zakresie wykonania przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
- Wykonano przebudowę istniejącej sieci energetycznej NN.

Stacja C14 Stadion:
- Prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci energetycznej SN i NN.
- Kontynuowane są prace przy przebudowie kolektora stadionowego przy stacji. Wykonano pierwszy odcinek od wlotu do komory K3)
- Trwają prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych i baret.
- Kontynuowane są prace nad modernizacją części portu praskiego. Trwa wykonanie ściany oporowej.
- Wykonany wykop, wylano chudy beton pod płytę stropu górnego w 1 z 8 fragmentów stropu stacji.

Marzec 2012 Stadion 1 Marzec 2012 Stadion 2 Marzec 2012 Stadion 3 Marzec 2012 Stadion 4

Wentylatornia szlakowa V15:
- Trwają prace nad wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla placu budowy.
- Rozpoczęto roboty przygotowawcze w celu realizacji obiektu.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Kontynuowane są  prace dotyczące przebudowy infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.
- Trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret.
- Wykonano kolejny fragment stropu górnego.

Marzec 2012 Dworzec Wileński 1 Marzec 2012 Dworzec Wileński 2 Marzec 2012 Dworzec Wileński

Roboty całoliniowe:
- Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych. Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.  
- Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN.

Tunele:
- Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu na szlaku metra, szczególnie nad tunelami D15.
- Trwają prace przygotowawcze do przejścia tarczy TBM przez stację C09 Rondo Daszyńskiego.

LUTY 2012

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
- Rozpoczęto wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do TBM dla szybu startowego.
- Kontynuowana jest przebudowa sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej stacji.
- Prowadzone są wykopy i roboty konstrukcyjne korpusu stacji.
- Kontynuowane są roboty polegające na wykonaniu płyty górnej stropu i stropu pośredniego.
- Trwa wykonanie ścian szczelinowych wraz z murkami prowadzącymi torów odstawczych stacji C09.
- Trwają prace przy torach odstawczych – wykonanie korka betonowego I poziomu oraz wykonanie betonowego korka poziomu II.  

Luty 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Luty 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Luty 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Luty 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Luty 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Luty 2012 Rondo Daszyńskiego

Wentylatornia szlakowa V10: 
- Trwają prace dotyczące przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.
- Kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej SN i NN.
- Kontynuowana jest przebudowa sieci ciepłowniczej, wodociągowej.
- Trwają prace dotyczące komory kanalizacyjnej.
- Rozpoczęto prace nad górnym stropem. 

Stacja C10 Rondo ONZ:
- Kontynuowane są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych. Przebudowywana jest również sieć gazowa.
- Rozpoczęto prace nad zabezpieczeniem wykopu do poziomu płyty stropowej.
- Trwa wykonanie ścian szczelinowych we wschodniej części stacji.
- Trwają roboty w zakresie wykonywania komór kanalizacyjnych.
- Dobiegają końca prace dotyczące przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.

Luty 2012 Rondo ONZ 1 Luty 2012 Rondo ONZ 2 Luty 2012 Rondo ONZ 3 Luty 2012 Rondo ONZ 4 Luty 2012 Rondo ONZ

Wentylatornia szlakowa V11:
- Kontynuacja prac przy ścianach szczelinowych.
- Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i NN.
- Trwa rozbudowa sieci gazowej.
- Wykonawca kończy przebudowę sieci kanalizacyjnej.

Stacja C11 Świętokrzyska:
- Kontynuacja przebudowy sieci energetycznej WN, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej oraz komór kanalizacyjnych.
- Rozpoczęto realizację murków prowadzących dla ścian szczelinowych i baret. 
- Trwają prace mające na celu wykonanie przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.

Luty 2012 Świętokrzyska 1 Luty 2012 Świętokrzyska 2 Luty 2012 Świętokrzyska 3 Luty 2012 Świętokrzyska 4 Luty 2012 Świętokrzyska

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
- Trwa wykonanie przyłącza elektrycznego dla placu budowy. 
- Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową. 

Wentylatornia szlakowa V12:
- Kontynuowana jest przebudowa kabli SN i NN.
- Kontynuowane są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej. 

Stacja C12 Nowy Świat:
- Kontynuacja wykonania murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
- Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem wykopu przy budynkach przy ul. Wareckiej 4/6 i 8 metodą mikropali.
- Trwają prace dotyczące przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.
- Wykonano czasową organizację ruchu.
- Prowadzone są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych. Kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej SN i NN.

Luty 2012 Nowy Świat 1 Luty 2012 Nowy Świat 2 Luty 2012 Nowy Świat 3 Luty 2012 Nowy Świat

Wentylatornia szlakowa V13:
- Kontynuowane są roboty polegające na wykonaniu murków prowadzących do ścian szczelinowych.
- Prowadzone są prace polegające na wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla budowy.
- Kontynuowane są prace dotyczące przebudowy przyłącza wodociągowego DN50 przy ul. Zajęczej 13. 

Stacja C13 Powiśle:
- Rozpoczęto prace nad docelową siecią kanalizacyjną szybu startowego.
- Prowadzone są prace nad zaizolowaniem górnej płyty stropowej.
- Kontynuowane są roboty polegające na wykonaniu ścian wejścia nr 3 na stację.
- Trwają prace nad realizacją stropu poziomu -1 pośredniego (zbrojenie).
- Rozpoczęto wykonanie stropu poziomu -1 w części wschodniej stacji.
- Realizowane są prace dotyczące wykopu poziomu -2 na wschodniej części stacji. 

Luty 2012 Powiśle 1 Luty 2012 Powiśle 2 Luty 2012 Powiśle 3 Luty 2012 Powiśle 4 Luty 2012 Powiśle 5 Luty 2012 Powiśle

Wentylatornia szlakowa V14:
- Realizowane są prace w zakresie wykonania przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
- Trwa przebudowa sieci energetycznej NN.
- Wykonywany jest wykop wstępny do poziomu murków prowadzących. 

Stacja C14 Stadion:
- Prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci energetycznej SN i NN.
- Rozpoczęto prace przy przebudowie kolektora stadionowego przy stacji.
- Kontynuowane są prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych.
- Prowadzone są prace nad modernizacją części portu praskiego. Trwa wykonanie ściany oporowej. 

Luty 2012 Stadion 1 Luty 2012 Stadion 2 Luty 2012 Stadion 3 Luty 2012 Stadion 4 Luty 2012 Stadion 5 Luty 2012 Stadion 6

Wentylatornia szlakowa V15:
- Wprowadzono czasową organizację ruchu. 

Stacja C15 Dworzec Wileński:
- Trwają prace dotyczące wykonania przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.
- Prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci energetycznej SN i NN.
- Trwają prace polegające na przebudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej.
- Kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowej i sieci gazowej.
- Kontynuowana jest przebudowa kanalizacji teletechnicznych.
- Trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret. 

Luty 2012 Dworzec Wileński 1 Luty 2012 Dworzec Wileński 2 Luty 2012 Dworzec Wileński 3 Luty 2012 Dworzec Wileński 4 Luty 2012 Dworzec Wileński 5 Luty 2012 Dworzec Wileński

Roboty całoliniowe:
- Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych. Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.  
- Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN.

Tunele:
- Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu na szlaku metra, szczególnie nad tunelami D15.
- Trwają prace przygotowawcze do przejścia tarczy TBM przez stację C09 Rondo Daszyńskiego.

STYCZEŃ 2012

Najnowsze zdjęcia z placów budowy stacji- pierwsze zdjęcia z poziomu -1 oraz z rejonu basenu Portu Praskiego

 • Stacja C09 Rondo Daszyńskiego: Zdjęcia z poziomu -1

Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego 1 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego 2 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego 3 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego 4 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego 5 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego

 • Stacja C13 Powiśle - Zdjęcia z poziomu -1 po wschodniej stronie stacji

Styczeń 2012 Powiśle 1 Styczeń 2012 Powiśle 2 Styczeń 2012 Powiśle 3 Styczeń 2012 Powiśle 4 Styczeń 2012 Powiśle 5 Styczeń 2012 Powiśle

 • Stacja C14 Stadion - Zdjęcia ścianki oporowej w basenie Portu Praskiego

Styczeń 2012 Stadion 1 Styczeń 2012 Stadion 2 Styczeń 2012 Stadion 3 Styczeń 2012 Stadion 4  Styczeń 2012 Stadion 5 Styczeń 2012 Stadion

 

 • Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
  - Dotychczas wykonano: 147 sekcji ścian szczelinowych i 2460 korki uszczelniające w obrębie korpusu stacji
  - Prowadzone są roboty polegające na wykonaniu płyty górnej stropu. 
  - Wykonano  wykop podstropowy do poziomu  -1 w szybie startowym ok. 9400 m3.
  - Wylano chudy beton na poziomie 1
  - Wykonano wodociąg tymczasowy  Dn 200 w ul. Przyokopowej
  - Kontynuowane są prace związane z przebudową sieci energetycznej 110 kV (zaawansowanie 95%) oraz sieci energetycznej SN i NN (zaawansowanie 70%).

  Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego C09 1 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego C09 2 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego C09 3 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego C09 4 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego C09 5 Styczeń 2012 Rondo Daszyńskiego C09
   
 • Wentylatornia szlakowa V10: 
  - Realizowany jest końcowy etap przebudowy kanalizacji i kabli światłowodowych
  - Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i NN
  – zaawansowanie 95%
  - Wykonano wykop wstępny w 95%
  - Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego
  - Wykonanie korka betonowego
  - Wykonano w 100% jet grouting- Kontynuacja robót w zakresie ścian szczelinowych i murków prowadzących
  - Trwają prace przygotowawcze i wzmocnienie gruntu
   
 • Stacja C10 Rondo ONZ:
  - Kontynuowane są roboty w zakresie ścian szczelinowych i murków prowadzących – wykonano 95 % murków prowadzących i 66% ścian szczelinowych komory rozjazdów, która stanowi integralną część stacji C10
  - Prowadzone są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych:
  - Trwają roboty w zakresie wykonania komór kanalizacyjnych
  - Wykonano magistralę wodociągową dn. 800 na długości 60 m
  - Wykonano wodociąg dn 250 na długości 15 m oraz wcinkę do istniejących sieci
  - Wykonano docelowy wodociąg dn 300 na długości 24 m
  - wykonano kanał 0,58x1,16 na długości 29,5 m
  - Trwają roboty w zakresie wykonywania komór wodociągowych
  - Kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej SN i NN
  - Trwają roboty demontażowe infrastruktury tramwajowej i sieci oświetlenia ulicznego
  - Wykonano czasową organizację ruchu

  Styczeń 2012 Rondo ONZ 1 Styczeń 2012 Rondo ONZ 2 Styczeń 2012 Rondo ONZ 3 Styczeń 2012 Rondo ONZ 4
   
 • Wentylatornia szlakowa V11:
  - Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych
  - Kontynuowana jest budowa komór kanalizacyjnych niezbędnych do wykonania bypassu sieci kanalizacyjnej biegnącej po stronie południowej wentylatorni
  - Trwają prace demontażowe sieci oświetlenia ulicznego
  - Posadowiono 2 szt. studni
  - Trwa rozbudowa kanalizacji o 12 otw., 48 otw., 4 otw., 2 otw.
  - Zakończono budowę studni SKR1(1 szt.), SKR2(24 szt.), SKMP8(14 szt.), SKO2g(3 szt.), SKO6g (13 szt.)
  - Trwa  przebudowa kabli miedzianych i światłowodowych
  - Wykonano czasową organizacje ruchu

 • Stacja C11 Świętokrzyska:
  - Kontynuowane są roboty polegające na przełożeniu sieci infrastruktury podziemnej w ul. Zielnej i na terenie Parku Świętokrzyskiego oraz prowadzone są roboty przy przebudowie kanalizacji sanitarnej metodą tunelową w ul. Świętokrzyskiej:
  - Kontynuacja prac przy komorze kanalizacyjnej K9
  - Trwa przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z korpusem stacji
  - Trwają roboty w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej docelowej po stronie wschodniej
  - Trwają roboty w zakresie wykonania sieci gazowej na odcinkach w części zachodniej i wschodniej
  - Zakończono odcinek wodociągu docelowego (strona wschodnia) i I etap ciepłociągu docelowego
  - Kontynuacja przebudowy sieci energetycznej SN i NN oraz robót w zakresie sieci gazowej i wodociągowej
  - Trwają prace demontażowe sieci oświetlenia ulicznego
  - Wykonano czasową organizację ruchu

  Styczeń 2012 Świętokrzyska 1 Styczeń 2012 Świętokrzyska 2 Styczeń 2012 Świętokrzyska
   
 • Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
  - Wykonano 100% ścian szczelinowych
  - Trwa kompletowanie sprzętu do jet groutingu
   
 • Wentylatornia szlakowa V12:
  - Prowadzone są  prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej 
  - Kontynuowane są  roboty na sieciach: kanalizacji sanitarnej – tymczasowej, wodociągowej – tymczasowej i gazociągowej – docelowej
  - Wykonano komory kanalizacyjne K-2, K-3, K-4
  - Trwa przebudowa kabli SN i NN
   
 • Stacja C12 Nowy Świat:
  - Wykonano 100 mb murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych
  - Kontynuacja przebudowy kolidujących z korpusem stacji instalacji podziemnych umożliwiających realizację ścian szczelinowych
  - Trwa przebudowa instalacji podziemnych w rejonie ul. Kubusia Puchatka – wykonano komory kanalizacyjne K-6, K-7 oraz komorę wodociągową
  - Wykonano przebudowę tymczasową kabli STOEN SN i NN- Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą
  - Trwa przebudowa sieci gazowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej
  - Kontynuowane są prace przy kanalizacji kablowej – zaawansowanie 90%
  - Końcowy etap wykonania przyłącz wody do 4 budynków- Trwa układanie kabli miedzianych i światłowodowych

  Styczeń 2012 Nowy Świat 1 Styczeń 2012 Nowy Świat 2 Styczeń 2012 Nowy Świat  
 • Wentylatornia szlakowa V13:
  - Zakończono roboty na sieciach docelowych – ciepłociąg, gazociąg, I etap wodociągu
  - Wykonano przebudowy kabli SN i NN
  - Rozpoczęto roboty polegające na wykonaniu murków prowadzących do ścian szczelinowych
   
 • Stacja C13 Powiśle:
  - Wykonano strop górny stacji
  - Wykonano wykop podstropowy do poziomu -3,5 po stronie wschodniej stacji
  - Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem belek stropu w poziomie -3,5 po stronie wschodniej stacji
  - Kontynuacja robót przy umocnieniu kolektora sanitarnego
  - Wykonano przebudowy tymczasowe infrastruktury

  Styczeń 2012 Powiśle C13 1 Styczeń 2012 Powiśle C13 2 Styczeń 2012 Powiśle C13 3 Styczeń 2012 Powiśle C13 4 Styczeń 2012 Powiśle C13
 • Wentylatornia szlakowa V14:
  - Realizacja prac w zakresie wykonania murków prowadzących dla ścian szczelinowych
   
 • Stacja C14 Stadion:
  - Wykonano 440 mb ścian szczelinowych, co stanowi ok. 41 % całości
  - Wykonano 450 mb ściany typu Larsen zabezpieczającej nasyp kolejowy
  - Rozpoczęto układania chudego betonu w Porcie Praskim
  - Wykonano przekładkę kabla 15kV- Ułożono kable kolejowe

  Styczeń 2012 Stadion C14 1 Styczeń 2012 Stadion C14 2 Styczeń 2012 Stadion C14 3 Styczeń 2012 Stadion C14
 • Wentylatornia szlakowa V15:
  - trwa demontaż infrastruktury tramwajowej
   
 • Stacja C15 Dworzec Wileński:
  - Kontynuowane są roboty polegające na przebudowie sieci infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z budową stacji
  - Trwa przebudowa sieci ogólnospławnej przy ul. Targowej
  - Trwa przebudowa sieci wodociągowej i sieci gazowej
  - Trwa przebudowa kanalizacji teletechnicznych
  - Wykonano ok. 600 mb murków prowadzących
  - Wykonano 50 sekcji ścian szczelinowych
  - Kontynuacja demontażu oświetlenia ulicznego
  - Wykonano tymczasową sygnalizację uliczną

  Styczeń 2012 Dworzec Wileński 1 Styczeń 2012 Dworzec Wileński 2 Styczeń 2012 Dworzec Wileński 3 Styczeń 2012 Dworzec Wileński
 • Roboty całoliniowe
  - Realizowany jest montaż konstrukcji wsporczych pod kable pomiędzy STP Kabaty a stacją A14
  - Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych
  - Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN
  - monitoring gospodarki masami ziemnymi i odpadami oraz oddziaływania budowy na otoczenie
 • Tunele
  - Rozpoczęto wzmacnianie gruntu na szlaku D15 (pod budynkami ul. Zamojskiego/Targowa)
  - Trwa przygotowywanie zaplecza dla robót tunelowych na stacji C9
  - Wznowiono produkcję elementów obudowy tunelu w wytwórni

 

GRUDZIEŃ 2011

 • Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

Dotychczas wykonano:
- 139 sekcji ścian szczelinowych
- 326 mb murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego -  140 mb po stronie północnej, 140 mb po południowej, 21 mb po zachodniej oraz 25 mb po stronie wschodniej.
- 280,9 mb murków prowadzących dla ścian szczelinowych torów odstawczych
- 2161 korki uszczelniające w obrębie korpusu stacji
- 74 szt. pali żelbetowych
- Prowadzone są roboty polegające na wykonaniu płyty górnej stropu. Wykonano ok. 1100 m2 stropu
- Rozpoczęto wykop podstropowy w celu wykonania stropu kondygnacji -1
- Wykonano magistralę wodociągową dn 600
- Rozpoczęto montaż wodociągu tymczasowego Dn 200 w ul. Przyokopowej
- Rozpoczęto roboty przygotowawcze do wykonania kolektora tymczasowego DN 1400 w ul. Karolkowej
- Trwają prace rozbiórkowe torów tramwajowych
- Kontynuowane są prace związane z przebudową sieci energetycznej 110 kV oraz sieci energetycznej SN i nn.
- Trwają prace demontażowe sieci oświetlenia ulicznego

 • Wentylatornia szlakowa V10:

- Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych
- Wykonano w 80% jet grounting.
- Wykonano przekładki instalacji będących w kolizji z konstrukcją wentylatorni
- Wykonano komory kanalizacyjne
-Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i n/n  oraz przebudowa kanalizacji i kabli światłowodowych.

 • Stacja C10 Rondo ONZ:

- Prowadzone są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych
- Wykonano 40% ścian szczelinowych komory rozjazdów, która stanowi integralną część stacji C10

 • Wentylatornia szlakowa V11:

- Prowadzone są roboty polegające na wykonaniu bypassu kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Świętokrzyskiej
- Zakończono wykonywanie murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
- Zakończono prace przy przekładaniu sieci energetycznych i teletechnicznych.

 • Stacja C11 Świętokrzyska:

- Trwają roboty polegające na przełożeniu sieci infrastruktury podziemnej w ul. Zielnej i na terenie Parku Świętokrzyskiego
- Rozpoczęto prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej po stronie wschodniej.
- Kontynuacja przebudowy sieci energetycznej SN i nn
- Trwają prace demontażowe sieci oświetlenia ulicznego

 • Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):

- Wykonano ok. 50% ścian szczelinowych.
- Wykonano murki prowadzące
- Wybudowano kanalizację 48 otworową o długości ok. 30 m
- Zakończono budowę 3 sztuk studni wykonanych z bloczków

 • Wentylatornia szlakowa V12

- Prowadzone są  prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej w rejonie Placu Powstańców Warszawy.
- Trwają roboty na sieciach: kanalizacji sanitarnej – tymczasowej, wodociągowej – tymczasowej i gazociągowej – docelowej.
- Kontynuowane są prace przy kanalizacji kablowej.
- Rozpoczęto realizację komór kanalizacyjnych K-3 i K-4.

 • Stacja C12 Nowy Świat:

- Wykonano przebudowę ciepłociągu w ul. Świętokrzyskiej kolidującego z budową stacji.
- Zakończono wykop wstępny do poziomu murków prowadzących.
- Wykonano 80 mb murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
- Rozpoczęto roboty polegające na wykonaniu płyty żelbetowej pod stację bentonitową.
- Trwają prace demontażowe oświetlenia ulicznego oraz przygotowawcze do przebudowy tymczasowej kabli SN i NN.
- Kontynuowane są prace przy kanalizacji kablowej.

 • Stacja C13 Powiśle:

- Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych po stronie zachodniej stacji.
- Wykonano chudy beton pod górny strop po stronie zachodniej stacji.
- Zakończono wykonywanie stropu górnego po stronie wschodniej stacji.
- Wykonano ściany wejścia i strop wejścia po stronie wschodniej stacji.
- Wykonano ściany klatki schodowej po stronie wschodniej stacji.
- Wykonano ściany szachtu windowego po stronie wschodniej stacji. Rozpoczęto wykonywanie wykopu podstropowego do poziomu -3,5 po stronie wschodniej stacji.
- Kontynuowane są roboty przy umacnianiu kolektora sanitarnego.

 • Wentylatornia szlakowa V14:

- Wykonano 57 mb murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych co stanowi ok. 48% całości.

 • Stacja C14 Stadion:

- Wykonano 410 mb ścian szczelinowych, co stanowi ok. 38 % całości.
- Wykonano 60 szt. pali.
- Wykonano 297 mb ściany typu Larsen zabezpieczającej nasyp kolejowy.
- Wykonano ścianę oporową w basenie Portu Praskiego - I etap.
- Trwają prace przygotowawcze do realizacji pierwszego fragmentu stropu głównego w rejonie Portu Praskiego i przełożenia kolektora łączącego Jeziorko Kamionkowskie z Portem Praskim.
- Zakończono I etap prac kolizyjnych dla wykonania prac ziemnych i robót fundamentowych.
- Zdemontowano część oświetlenia ulicznego.

 • Stacja C15 Dworzec Wileński:

- Prowadzone są roboty polegające na przebudowie sieci infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z budową stacji.
- Przeprowadzono rozbiórkę przejścia podziemnego w ul. Targowej.
- Wykonano ok. 430 mb murków prowadzących.
- Wykonano 5 sekcji ścian szczelinowych.
- Rozpoczęto roboty kolizyjne sieci nn i SN (przekładki kabli), trwa przebudowa kanalizacji teletechnicznych oraz sieci wodociągowych, realizowana jest sieć gazowa.
- Zdemontowano infrastrukturę tramwajową.
- Trwa demontaż oświetlenia ulicznego.
- Wykonano tymczasową sygnalizację uliczną.

 • Tunele:

- Trwają prace montażowe przy tarczach TBM (Maria, Anna, Wisła)
- Trwają prace przygotowawcze zaplecza dla urządzeń w rejonie szybu startowego C09
- Zrealizowano zaplecze do wykonania wzmocnienia gruntu dla przejścia maszyny TBM na szlaku D15.

 

LISTOPAD 2011

Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny wzięło udział w IX Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011, które odbyły się w dniach 15-17 listopada 2011 w Warszawie. W bieżącej edycji targów wzięło udział ok. 120 firm z Polski i zagranicy.
Na naszym stoisku informowaliśmy wszystkich zainteresowanych m.in. o aktualnych pracach prowadzonych przy budowie odcinka centralnego II linii metra oraz o dofinansowaniu tej inwestycji przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Listopad_2011_Metro_Warszawskie_1_Listopad_2011_Metro_Warszawskie_2_Listopad_2011_Metro_Warszawskie_3_Listopad_2011_Metro_Warszawskie_4_Listopad_2011_Metro_Warszawskie_5_Listopad_2011_Metro_Warszawskie_

 • Demontaż_pomnika_„Czterech_śpiących”

Na_Placu_Wileńskim_trwa_demontaż_pomnika_Polsko-Radzieckiego_Braterstwa_Broni, _popularnie_nazywanego_przez_warszawiaków_pomnikiem_„Czterech_śpiących”,_który_koliduje_z_budową_stacji_C15_Dworzec_Wileński. _W_początkowym_etapie_prac,_z_cokołu_zdjęte_zostały_pierwsze_figury_żołnierzy_znajdujące_się_na_niższym_poziomie_monumentu._W_czwartek,_10_listopada_br._zdjęta_została_ważąca_kilka_ton,_jednolita_figura_trzech_żołnierzy_stojąca_na_szczycie_pomnika._W_następnej_kolejności_rozebrany_zostanie_sam_cokół._Prace_potrwają _miesiąc._W_tym_czasie_monument_przejdzie _renowację,_a_po_zakończeniu_wszystkich_prac,_przeniesiony_zostanie_w_nowe_miejsce.

Listopad_2011_Demontaż_pomnika_1_Listopad_2011_Demontaż_pomnika_2_Listopad_2011_Demontaż_pomnika_3_Listopad_2011_Demontaż_pomnika_4_Listopad_2011_Demontaż_pomnika_5_Listopad_2011_Demontaż_pomnika_6
(zdjęcia:_W._Urbanowicz)

 

 

 • Metro_Warszawskie_Sp._z_o.o._po_raz_kolejny_wspiera_projekt_edukacyjny_poświęcony_budowie_metra._

Spółka_Metro_Warszawskie_po_raz_kolejny_zaangażowała_się_w_projekt_edukacyjny_skierowany_do_małych_studentów_warszawskiego_ośrodka_Uniwersytetu_Dzieci,_który_poświęcony_będzie_budowie_metra.

Warsztaty,_które_przybliżą_zagadnienia_związane_z_rozpoczętą_budową_odcinka_centralnego_II_linii_metra,_w_tym_nowoczesnych_metod_i_technologii,_które_zostaną_zastosowane_podczas_budowy_odbędą_się _5_i_19_listopada_bieżącego_roku_oraz_w_lutym_2012_roku_na_Wydziale_Inżynierii_Lądowej_Politechniki_Warszawskiej._
_W_warsztatach_uczestniczyć_będzie_około_320_dzieci_w_wieku_ośmiu_i_dziewięciu_lat,_które_podczas_prowadzonych_przez_grupę_studentów_Wydziału_Inżynierii_Lądowej_pod_kierunkiem_Pani_profesor_Anny_Lewandowskiej,_wcielą_się_w_rolę_prawdziwych_budowniczych,_zaprojektują_stacje_metra_oraz_własnoręcznie_wydrążą_tunel.

Warsztaty_pt._„Jak zbudować metro”, ze względu na duże zainteresowanie organizowane są już po raz drugi. W pierwszej edycji warsztatów, które odbyły się wiosną tego roku, uczestniczyło około 180 małych budowniczych z Uniwersytetu Dzieci.

 • Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
  - trwają prace konstrukcyjne stacji - wykonano 75% ścian szczelinowych oraz 60 % płyty górnej stropu stacji. Trwa również realizacja jet groutingu.
 • Wentylatornia szlakowa V10:
  - wykonano 85 % ścian szczelinowych.
 • Stacja C10 Rondo ONZ:
  - rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych
  - realizowane są murki prowadzące
 • Stacja C11 Świętokrzyska:
  - zakończono I etap robót polegających na przełożeniu sieci kanalizacyjnych w ul. Marszałkowskiej.
  - rozpoczęto roboty polegające na przełożeniu sieci infrastruktury podziemnej w ul. Zielnej i na terenie Parku Świętokrzyskiego.
 • Wentylatornia szlakowa V11:
  - zakończono przebudowę kabli energetycznych
  - trwają prace przygotowawcze do realizacji ścian szczelinowych
 • Stacja C12 Nowy Świat:
  - rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
  - trwa przebudowa kolizji w ul. Kubusia Puchatka
 • Wentylatornia szlakowa V12:
  - rozpoczęto  prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej w rejonie Placu Powstańców Warszawy.
 • Stacja C13 Powiśle:
  - wykonano I etap płyty górnej stropu stacji po stronie wschodniej Tunelu Wisłostrady.
  - trwa wykonywanie ścian szczelinowych po stronie zachodniej  Tunelu Wisłostrady – zaawansowanie 90%.
  - rozpoczęto montaż maszyny TBM
  - trwa demontaż kolizji z głazami narzutowymi przy realizacji ścian szczelinowych
 • Wentylatornia szlakowa V13:
  - zakończono przebudowę kolizji, trwają prace przygotowawcze do realizacji ścian szczelinowych
 • Stacja C14 Stadion:
  - wykonano 235 mb ścian szczelinowych, co stanowi ok. 22 % całości.
  - wykonano 60 szt. pali.
  - wykonano 285 mb ściany typu Larsen zabezpieczającej nasyp kolejowy.
 • Stacja C15 Dworzec Wileński:
  - wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
  - ogrodzono plac budowy i ustawiono kontenery socjalne.
  - rozpoczęto prace polegające na przebudowie sieci infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z budową stacji.
  - rozpoczęto demontaż torowiska, wysepek tramwajowych w okolicy Pomnika Braterstwa Broni
  - prowadzone są prace rozbiórkowe przy przejściu podziemnym pod ul. Targową
  - W dniu 25 października br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 162/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na rozbiórkę Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni, zlokalizowanego w centralnej części Placu Wileńskiego.

 

PAŹDZIERNIK 2011

 • Na stacji C9 Rondo Daszyńskiego:

- kontynuowane są prace konstrukcyjne stacji – wykonywane są ściany szczelinowe  (łącznie wykonano dotychczas 110 paneli ścian szczelinowych), murki prowadzące dla ścian szczelinowych (od początku budowy wykonano 600 mb murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego i torów odstawczych), murki prowadzące dla pali żelbetowych, iniekcja strumieniowa (dotychczas wykonano łącznie 1824 korki uszczelniające)  oraz pale żelbetowe (łącznie wykonano dotychczas 66 pali żelbetowych)
- wykonano drugi odcinek płyty stropowej górnej oraz beton podkładowy pod trzeci odcinek płyty stropowej
- trwa przebudowa sieci energetycznej 110 kV i sieci energetycznej średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn)
- zakończono budowę kanalizacji 32 otworowej teletechnicznej na stropie
- zakończono zaciągnięcie wszystkich odcinków kabli światłowodowych do przyłączenia różnych gestorów sieci, trwa  przyłączanie kabli światłowodowych do gestorów sieci
- trwa budowa magistrali wodociągowej dn 600
- wprowadzono czasowa zmianę organizacji ruchu związaną z budową ścianki berlińskiej i korka uszczelniającego.

Październik 2011 Rondo Daszyńskiego 1 Październik 2011 Rondo Daszyńskiego 2 Październik 2011 Rondo Daszyńskiego 3 Październik 2011 Rondo Daszyńskiego 4 Październik 2011 Rondo Daszyńskiego 5 Październik 2011 Rondo Daszyńskiego 6 Październik 2011 Rondo Daszyńskiego

 • Na stacji C10 Rondo ONZ :

- rozpoczęto montaż stacji bentonitowej potrzebnej do wykonania ścian szczelinowych
- trwają prace przy przebudowie sieci instalacyjnych
- trwa rozbudowa kanalizacji i budowa studni SKO
- wykonano wodociąg tymczasowy, kolektor tymczasowy oraz gazociągi średniego i niskiego ciśnienia

Październik 2011 Rondo ONZ 1 Październik 2011 Rondo ONZ

 • Na terenie budowy wentylatorni szlakowej V10 wykonano 40% ścian szczelinowych wentylatorni. Trwa również przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) oraz przebudowa kanalizacji i kabli światłowodowych.
 • Na terenie budowy wentylatorni szlakowej V11 kontynuowane są prace przy budowie komór w kolektorze sanitarnym.

- trwa przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn)
- wybudowano i przełączono kable miedziane TP S.A. oraz trwa realizacja przyłączeń kabli światłowodowych.

 • Na stacji C11 Świętokrzyska:

- kontynuowane są prace przy przekładaniu sieci będących w kolizji z korpusem stacji
- trwają prace przy budowie nowej kanalizacji sanitarnej w ul. Marszałkowskiej
- zakończono fazę I (przewidzianą do realizacji w roku 2011) przebudowy sieci ciepłowniczej w ul. Świętokrzyskiej.
- trwają prace przy komorze kanalizacyjnej K2 i komorze ciepłowniczej W-84

Październik 2011 Świętokrzyska 1 Październik 2011 Świętokrzyska

 • Na stacji C12 Nowy Świat:

- zakończono tymczasową przebudowę sieci ciepłowniczej oraz dokonano przełączenia
- trwa demontaż wyłączonego odcinka sieci cieplnej  w celu umożliwienia wykonania ścian szczelinowych stacji na tym odcinku
- kontynuacja przebudowy sieci teletechnicznej
- kontynuacja przebudowy kanalizacji i kabli światłowodowych.

Październik 2011 Nowy Świat

 • Na stacji C13 Powiśle:

- wykonano szalunek i rozpoczęto montaż zbrojenia stropu górnego po stronie wschodniej korpusu stacji
- trwa wykonywanie ścian szczelinowych po stronie zachodniej korpusu stacji - zaawansowanie 70%.
- wykonano sieć docelową 110 kV i sieć prowizoryczną średniego napięcia (SN) Trasy Świętokrzyskiej, trwa przebudowa sieci prowizorycznej niskiego napięcia (nn)

Październik 2011 Powiśle 1 Październik 2011 Powiśle 2 Październik 2011 Powiśle 3 Październik 2011 Powiśle

 • Wentylatornia szlakowa V13:

- przekazano Wykonawcy teren pod budowę wentylatorni przy ulicy Zajęczej i Tamka;
- rozpoczęto prace związane z przebudową kolizji.
 

 • Na stacji C14 Stadion:

- kontynuowano budowę ścian szczelinowych korpusu stacji
- rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących w części tory odstawcze
- wykonano ściankę szczelną typu Larsen na długości  96 metrów
- zakończono wbijanie pali żelbetowych pierwszego etapu w basenie portu praskiego.
- trwa przebudowa sieci energetycznej
- dokonano przekładki kabla 15 kV

Październik 2011 Stadion 1 Październik 2011 Stadion 2 Październik 2011 Stadion

 • Na stacji C15 Dworzec Wileński:

- przekazano Wykonawcy teren pod budowę stacji oraz wentylatorni V15
- przystąpiono do robót związanych z przebudową instalacji teletechnicznych, kanalizacyjnych i wodociągowych pod tymczasową organizację ruchu w rejonie Cerkwi.

Październik 2011 Dworzec Wileński 1 Październik 2011 Dworzec Wileński
 

 • W zakładzie prefabrykacji tubingów przy ul. Marywilskiej 44 trwa próbna produkcja obudowy tubingowej w celu ustawienia ciągu technologicznego.

 

WRZESIEŃ 2011

Weekend z tarczą

W dniach 24 i 25 września, na placu budowy stacji C09 Rondo Daszyńskiego  zorganizowany został Weekend z tarczą. Wszyscy zainteresowani budową metra mieli okazję do obejrzenia z bliska tarczy TBM, która wydrąży tunel metra na Pragę. Tarcza ta, której  nadano imię Maria podczas uroczystości w dniu 21 września br., jest jedną z trzech maszyn TBM, które drążyć będą tunele II linii metra pod ulicami Warszawy. Na Weekend z tarczą zaprosiła warszawiaków Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wszyscy warszawiacy i miłośnicy metra, którzy w miniony weekend odwiedzili plac budowy stacji Rondo Daszyńskiego mogli nie tylko przyjrzeć się z bliska tarczy, zrobić sobie z nią zdjęcia oraz posłuchać o działaniu tej maszyny, ale mogli również obejrzeć aktualny stan robót budowlanych na stacji Rondo Daszyńskiego oraz uzyskać wiele interesujących informacji na temat  budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. 

Wrzesień 2011 Weekend z tarczą 1 Wrzesień 2011 Weekend z tarczą 2 Wrzesień 2011 Weekend z tarczą 3 Wrzesień 2011 Weekend z tarczą 4 Wrzesień 2011 Weekend z tarczą 5
Wrzesień 2011 Weekend z tarczą 6 Wrzesień 2011 Weekend z tarczą 7 Wrzesień 2011 Weekend z tarczą 8 Wrzesień 2011 Weekend z tarczą

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie odcinka centralnego II linii metra wraz z zakupem taboru

W dniu 22 września 2011 roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko IILiniametrawWarszawiePraceprzygotowawcze,projektibudowaodcinkacentralnegowrazzzakupemtaboru.

W Sali Kinowej Ministerstwa rozwoju Regionalnego w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 odbyła się konferencja pod nazwą „NowywymiartransportuwProgramieInfrastrukturaiŚrodowiskowyzwanianaprzyszłość. Podczas konferencji została uroczyście podpisana umowa o dofinansowanie projektu „II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru.”

Ze strony Miasta Stołecznego Warszawy Umowę podpisała Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Ze strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych Umowę podpisała Pani Dyrektor Anna Siejda.

bannerpoiis

Wrzesień 2011 Umowa metro 1 Wrzesień 2011 Umowa metro


Nadanie imion dla tarcz drążących

21 września 2011 r. Wykonawca budowy centralnego odcinka II linii metra poinformował o wybranych imionach dla trzech tarcz, które będą drążyć tunele pod ulicami Warszawy. Tarcze będą nosić imiona: TBM I - Maria, TBM II - Anna, TBM III - Wisła.
Na uroczystość zaproszona została Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Zamieszczamy pełny tekst przemówienia kierownika kontraktu wykonawcy, Sz. P. Francesco Scaglione, który był gospodarzem i organizatorem uroczystości:

„Witam Państwa na jednym z naszych placów budowy – C09 Rondzie Daszyńskiego. Dziękuję wszystkim za przybycie na jakże prostą, ale jakże ważną uroczystość.  Dziękuję zwłaszcza Pani Prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz- Waltz oraz Ambasadorowi  Włoch. Znajdujemy się na C09 pierwszej stacji metra, skąd wyruszy TBM1, która wydrąży tunel  do Dworca Wileńskiego. Do budowy metra w Warszawie użyjemy trzech tarcz TBM o średnicy 6,25 m. Jest taka tradycja, że maszyny TBM otrzymują imiona żeńskie. Dlaczego tak jest? Bo wewnątrz TBM pracować będzie 15 osobowa załoga składająca się z samych mężczyzn. Ci mężczyźni spędzą w TBM-ie nawet kilka lat, pracując wewnątrz  tej specjalistycznej maszyny. Dla nich TBM będzie kobietą, kochanką, żoną. Będzie to jednak kobieta kapryśna, nie łatwa w prowadzeniu i kontrolowaniu. TBM może spełniać oczekiwania pracowników ale może także toczyć z nimi walkę. Dlatego też TBM otrzymuje imię po pięknej, ale kapryśnej kobiecie. Zwyczajem jest, że kierownik projektu nadaje imię TBM, dlatego też to ja musiałem o imionach zdecydować. Same maszyny pochodzą z Niemiec, ale ich rodzice są międzynarodowi: z Polski, Włoch, Turcji, ale będą mieszkały w Polsce i mamy nadzieję,  że tutaj otrzymają nowe obywatelstwo. Stąd polskie imiona - proste, bo niektóre są niezwykle trudne. 

Padła wcześniej także inna propozycja, aby wybrać z AGP Metro Polska S.c. trzy najpiękniejsze kobiety i nazwać TBMy ich imionami. Ale zadanie to jest niewykonalne dla mnie, gdyż w naszej firmie pracuje zbyt wiele pięknych kobiet. Musiałem znaleźć inne rozwiązanie. Powiem więc, skąd imiona.

Kilka miesięcy temu na lotnisku w Warszawie zobaczyłem plakat przedstawiający kobietę – Marię Skłodowską Curie. Upamiętniał on rocznicę otrzymania przez nią nagrody Nobla. TBM 644 otrzyma zatem najlepsze imię – Maria, imię dobrze znane w Polsce i we Włoszech. Ten TBM, który widzicie Państwo  na zewnątrz będzie od dziś nosił imię Maria.

Z drugim TBM-em było inaczej. Zawsze staram się poznać historię kraju, w którym pracuję, pozwala to lepiej poznać mentalność ludzi danego kraju, w tym przypadku polskich pracowników.  Studiując historię Polski odkryłem postać XIV wiecznej królowej włoskiej z Krakowa. Nie miało to jednak pożytku.  Ale w tym samym czasie istniała w Polsce kobieta niezwykle istotna dla historii kraju. Choć być może jej rodzina była ważniejsza. Chodzi o Annę Mazowiecką  - która była siostrą ostatniego króla mazowieckiego, Janusza. Rok 1526. Właśnie ona przez kolejne 10 lat sprzeciwiała się przyłączeniu Księstwa Mazowieckiego do Niemiec.  Założyła także pierwszy szpital w Warszawie. Anna to także imię brzmiące podobnie w języku polskim i włoskim, dlatego ta maszyna , której część znajduje się na C09 a część na pl. Defilad, będzie nosiła imię - Anna.

TBM3 aktualnie sprowadzany z Niemiec, zacznie drążyć tunele z Powiśla. Ktoś powiedział , że Wisła zwana jest królową rzek. Łączy przecież 3 najpiękniejsze miasta Polski : Kraków, Warszawę i Gdańsk. Dlatego też trzeciej maszynie zdecydowałem się nadać  imię Wisła.”

Pan mgr inż. Francesco Paolo Scaglione – absolwent Państwowego Uniwersytetu w Palermo Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunek infrastruktura transportowa. Od 1974 roku pracuje w branży budowlanej, specjalizując się w szczególności w budownictwie drogowym, portów lotniczych i kolejowym. Od ponad 10 lat zajmuje w Spółce Astaldi stanowisko Dyrektora ds. Europy Wschodniej i Środkowej.


Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 1 Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 2 Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 3 Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 4 Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 5
Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 6 Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 7 Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 8 Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 9 Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 10
Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz 11 Wrzesień 2011 nadanie imion dla tarcz

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. ”Metody zmechanizowane a metody konwencjonalne budowy tuneli”

W dniu 9  września 2011 r. w hotelu Sofitel Victoria odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. ”Metody zmechanizowane a metody konwencjonalne budowy tuneli”. Organizatorami konferencji był Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, International Tunnelling And Underground Space Association (ITA-AITES) oraz Spółka Metro Warszawskie. Wśród zaproszonych gości byli Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Pan Jacek Wojciechowicz oraz Zarząd ITA - AITES.

Wykładowcami seminarium byli przedstawiciele International Tunnelling And Underground Space Association.  Wśród omawianych zagadnień znalazły się min.:    
Aspekty techniczne i ekonomiczne metod zmechanizowanych i metod konwencjonalnych - Piergiorgio Grasso (Włochy).
Kryteria wyboru metody / Parametry geotechniczne niezbędne dla dokonania wyboru rodzaju TBM (EPB, Slurry Schield) - Rick Lovat (Kanada).
Monitoring środowiska (budowli) w obszarze wpływu budowy tuneli w warunkach miejskich - Bai Yun (Chiny).
Składowanie urobku i wpływ na jego zagospodarowanie zastosowanych chemicznych dodatków w procesie urabiania - Daniele Peila (Włochy).
Ryzyka związane z projektowaniem i budową tuneli komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych - Soren Eskesen (Dania) /Amanda Elioff (USA) /Martin Knights (Wielka Brytania).

W konferencji udział wzięło ok. 170 przedstawicieli firm oraz instytucji z całego świata.  Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami  mającymi doświadczenie w budowie tuneli metra nie tylko na europejskim kontynencie, ale na całym świecie.

Wrzesień 2011 Konferencja naukowa 1 Wrzesień 2011 Konferencja naukowa 2 Wrzesień 2011 Konferencja naukowa 3  Wrzesień 2011 Konferencja naukowa 4

 

Na stacji C9 Rondo Daszyńskiego:

 • - rozpoczęto prace polegające na wykonaniu zbrojenia drugiego odcinka stropu górnego
  - trwają prace polegające na montażu elementów Maszyny TBM644.
 • Na terenie budowy wentylatorni szlakowej V10 rozpoczęto prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych (wykonanie ok. 30%).
 • Na stacji C11 Świętokrzyska:
  - kontynuowane są prace przy przekładaniu sieci będących w kolizji z korpusem stacji.
  - wdrożono organizację ruchu w ul. Marszałkowskiej umożliwiającą budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Marszałkowskiej oraz wykonano przewierty pod ul. Marszałkowską  pod kable energetyczne i teletechniczne
  - trwa przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Świętokrzyskiej.
 • Na stacji C12 Nowy Świat:
  - rozpoczęto przebudowę sieci teletechnicznych od strony budynku Ministerstwa Finansów.
 • Na stacji C13 Powiśle:
  - pomiędzy tunelem Wisłostrady a Wisłą rozpoczęto prace polegające na wykonywaniu szalunku pod strop górny, którego powierzchnia zostanie wykonana w technologii „betonu architektonicznego”
  - pomiędzy tunelem Wisłostrady a Wybrzeżem Kościuszkowskim wykonano 50% ścian szczelinowych.
 • Na stacji C14 Stadion:
  - wykonano 7 sekcji ścian szczelinowych
  - rozpoczęto roboty polegające na wzmocnieniu nasypu kolejowego celem wykonania w tym nasypie ścian szczelinowych
  - wykonano pierwszy etap ściany z grodzic stalowych w ramach robót w basenie Portu Praskiego.

 

SIERPIEŃ 2011

 • Na stacji C9 Rondo Daszyńskiego:
  - trwają prace związane z przełożeniem sieci 110kV;
  - trwa wykonywanie korka uszczelniającego w obrębie wykonanych ścian szczelinowych
    torów odstawczych. W obrębie stacji prowadzone są prace przygotowawcze pod
    wykonanie stropu, wylewane są „chude” betony pod górną płytę stropową;
  - trwają prace przy przebudowie kabli teletechnicznych, sieci wodno-kanalizacyjnych
    wokół całej stacji;
  - na budowę zostały dostarczone elementy maszyny TBM 644, która służy do drążenia
     mechanicznego tuneli.

  Sierpień 2011 Rondo Daszyńskiego 1 Sierpień 2011 Rondo Daszyńskiego 2 Sierpień 2011 Rondo Daszyńskiego 3 Sierpień 2011 Rondo Daszyńskiego 4 Sierpień 2011 Rondo Daszyńskiego

  - trwa budowa ścian szczelinowych, realizacja korka uszczelniającego (w technologii jet grouting) oraz
    pali wielkośrednicowych (żelbetowych).
  - zakończono budowę konstrukcji kanału dla sieci 110 kV w osiach 50-52 umożliwiającą przełożenie sieci.
 • Na terenie budowy wentylatorni szlakowej V10:
  - wykonano montaż stacji bentonitowej;
  - wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Prostej.
  - trwa budowa murków prowadzących dla ścian szczelinowych.
 • Na stacji C10 Rondo ONZ:
  - rozpoczęto przebudowę sieci gazowej w ul. Świętokrzyskiej;
  - rozpoczęto przebudowę sieci teletechnicznej w ul. Jana Pawła II;
  - rozpoczęto montaż stacji bentonitowej;
  - kontynuacja prac przy murkach prowadzących dla ścian szczelinowych;
  - trwają prace polegające na przebudowie sieci ciepłowniczej w głowicy zachodniej oraz gazowej
    w południowej części głowicy wschodniej;
  - trwają prace związane z realizacją murków prowadzących w części północnej głowicy zachodniej stacji.
 • Na stacji C11 Świętokrzyska:
  - na budowę zostały dostarczone elementy maszyny TBM 645, która służy do drążenia mechanicznego
    tuneli;
  - rozpoczęto wykonywanie komory startowej służącej do wykonywania przecisku pod ul. Marszałkowską
    w celu przełożenia instalacji teletechnicznych i elektrycznych;
  - rozpoczęto przebudowę sieci kanalizacyjnych wzdłuż ul. Marszałkowskiej;
  - rozpoczęto przebudowę sieci ciepłowniczej w ul. Świętokrzyskiej.
 • Na stacji C12 Nowy Świat:
  - trwają prace nad wykonaniem tymczasowej sieci ciepłowniczej oraz przełożono fragment odcinka sieci
    gazowej w ul. Kubusia Puchatka.
 • Na stacji C13 Powiśle:
  - zakończono wykop wstępny po stronie zachodniej korpusu stacji;
  - wykonano „chudy” beton pod górny strop po stronie wschodniej korpusu stacji;
  - trwa budowa ścian szczelinowych po zachodniej stronie korpusu stacji;
  - prowadzone są również przygotowania do budowy górnego stropu po stronie wschodniej korpusu stacji.
 • Na terenie budowy stacji C14 Stadion:
  - rozpoczęto wykonanie ścian szczelinowych;
  - trwa wykonywanie grobli na basenie Portu Praskiego w ramach robót przygotowawczych do realizacji ścianki
    z grodzic stalowych.

LIPIEC 2011

 • W dniu 27 lipca Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 73A/11 zezwolił na przeprowadzenie badań archeologicznych polegających na stałym nadzorze archeologicznym podczas prac ziemnych związanych z budową II linii metra w warszawie od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński.
 • Na teren budowy szybu startowego stacji C9 Rondo Daszyńskiego dojechał kolejny transport elementów tarcz TBM do drążenia tuneli metra. Rozpoczął się montaż pierwszej z trzech tarcz TBM, którymi drążone będą tunele centralnego odcinka II linii metra.

Ponadto:
- kontynuowane są prace konstrukcyjne stacji – trwa budowa ścian szczelinowych oraz płyty stropowej górnej
- trwa przebudowa kolizji elektro-energetycznych
- w rejonie ulicy Karolkowej trwa przebudowa kolektora ściekowego poprzedzająca przebudowę samej ulicy Karolkowej, niezbędnej do rozpoczęcia budowy komory łącznika torów odstawczych.

Lipiec_2011_ulica_Karolkowa_1_Lipiec_2011_ulica_Karolkowa_2_Lipiec_2011_ulica_Karolkowa_3_Lipiec_2011_ulica_Karolkowa_

 

 • Trwają_prace_konstrukcyjne_wentylatorni_szlakowej_V10.
 • Na_stacji_C10_Rondo_ONZ_trwa_zogospodarowywanie_placu_budowy._Rozpoczęto_prace_przygotowawcze_do_budowy_murków_prowadzących_pod_ściany_szczelinowe_na_wschodniej_głowicy_stacji.
 • Na_terenie_budowy_wentylatorni_szlakowej_V11_kontynuowane_są_prace_przy_budowie_komór_na_kolektorze_sanitarnym._Rozpoczęły_się_prace_przygotowawcze_do_realizacji_murków_prowadzących.
 • Na_stacji_C11_Świętokrzyska_trwa_przygotowanie_do_budowy_murków_prowadzących_i_ścian_szczelinowych_na _wschodniej_głowicy_stacji.
 • W_rejonie_ulicy_Marszałkowskiej_(okolice_PKiN)_wygrodzono_teren_i_trwa_organizacja_placu_budowy_dla_szybu_demontażowego_A13.
 • W_rejonie_budowy_stacji_C12_Nowy_Świat:

-_wprowadzono_czasową_organizację_ruchu_po_zamknięciu_dla_ruchu_pojazdów_ulicy_Świętokrzyskiej_na_odcinku_od_ulicy_Czackiego_do_ulicy_Nowy_Świat._
-_wygrodzono_plac_budowy_pod_inwestycję_oraz_przekazano_Wykonawcy_teren_pod_zaplecze_budowy_w_rejonie_ulic_Kopernika/_Świętokrzyska_/_Tamka.

-_rozpoczęto_budowę_prowizorycznej_magistrali_sieci_cieplnej_w_jezdni_ulicy_Świętokrzyskiej.

 • Na_stacji_C13_Powiśle_zakończono_przebudowę_kabli_wysokiego_napięcia._Kontynuowane_są_również_prace_przy_budowie_ścian_szczelinowych _po_zachodniej_głowicy_stacji.
 • Na_stacji_C14_Stadion_:

-_trwa_organizacja_zaplecza_budowy_i_węzła_betoniarskiego
-_kontynuowane_są_prace_przy_budowie_murków_prowadzących_
-_rozpoczęto_odwadnianie_terenu_oraz_skarpy_wykopu
-_realizowane_są_prace_przygotowawcze_do_osuszenia_części_basenu_Portu_Praskiego.

 • W_dniu_22_lipca_na_teren_budowy_szybu_startowego_przy_rondzie_Daszyńskiego_dojechał_transport_z_pierwszymi_elementami_tarcz_TBM_do_drążenia_tuneli_metra._Poniżej_galeria_zdjęć.

  _Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_1_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_2_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_3_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_4_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_5_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_6_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_7_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_8_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_9_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_10_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_11_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_12_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_13_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze_14_Lipiec_2011_Rondo_Daszyńskiego_tarcze__

 • Trwają_prace_przygotowawcze_do_wprowadzenia_zatwierdzonej_przez_Miejskiego_Inżyniera_Ruchu_czasowej_organizacji_ruchu_dla_rejonu_planowanej_stacji_C12_Nowy_Świat. _Przewidywany_termin_zamknięcia_ulicy_Świętokrzyskiej_(na_odcinku_od_ulicy_Czackiego_do_ulicy_Nowy_Świat)_oraz_wprowadzenia_objazdów_dla_ruchu_pojazdów _to_15-16_lipca_br.
 • Na_stacji_C9_Rondo_Daszyńskiego_kontynuowane_są_prace_konstrukcyjne_stacji_–_wykonywane_są_murki_prowadzące,_ściany_szczelinowe,_iniekcja_strumieniowa,_pale_żelbetowe_oraz_płyta_stropowa_górna._Trwają_również_prace_przy_wykopie_wstępnym.
 • W_rejonie_budowy_wentylatorni_szlakowej_V10_kontynuowane_są_prace_przy_przebudowie_sieci_wodno_–_kanalizacyjnych._Przełożono_także_linię_telefoniczną_oraz_zdemontowano_tory_tramwajowe_i_siec_trakcyjną_biegnącą_wzdłuż_ulicy_Prostej.
 • Na_stacji_C10_Rondo_ONZ_wycięto_drzewa_kolidujące_z_pracami_budowlanymi_oraz_zlikwidowano_część_torowiska_tramwajowego.
 • W_rejonie_stacji_C11_Świętokrzyska_kontynuowane_są_prace_związane_z_przełożeniem_kolizji._Trwa_też_organizacja_zaplecza_budowy.
 • W_rejonie_budowy_wentylatorni_V11_rozpoczęły_się_prace_przy_wykonywaniu_komór_na_kolektorze_sanitarnym.
 • Na_stacji_C13_Powiśle_zakończono_budowę_ściany_szczelinowej_na_wschodniej_głowicy_stacji._Na_zachodniej_głowicy_stacji_trwa_wykonywanie_wykopu_wstępnego.
 • Na_stacji_C14_Stadion_zrealizowano_wykop_wstępny_szerokoprzestrzenny_na_długości_około_120_m_i_zabezpieczono_jego_skarpy_za_pomocą_geowłókniny._Trwa_budowa_murków_prowadzących_–_dotychczas_wykonano_około_10_m_murków.

 

CZERWIEC 2011

 • Zakończyła się przebudowa kabla światłowodowego kolidującego ze stacją C9 Rondo Daszyńskiego.
 • Na stacji C09 Rondo Daszyńskiego realizowane są kolejne elementy konstrukcji stacji oraz kontynuowane są prace związane z przebudową pozostałych sieci teletechnicznych (poza wspomnianą przebudową kabla światłowodowego).
 • W rejonie wentylatorni szlakowej V10 (ul. Prosta) rozpoczęto przebudowę kolizji wodno – kanalizacyjnych.
 • Na stacji C10 Rondo ONZ:

- trwa zagospodarowywanie zaplecza budowy;

- wprowadzono czasową organizację ruchu;

- zakończono rozbiórkę nawierzchni asfaltowej ulicy Świętokrzyskiej, na odcinku od Ronda ONZ do ulicy Emilii Plater;

- rozpoczęto inwentaryzację kolizji z infrastrukturą podziemną, a także elementów małej architektury naziemnej, wiat przystankowych, elementów oświetlenia ulicznego, oznakowania pionowego oraz Miejskiego Systemu Informacji (MSI).

 • Na stacji C11 Świętokrzyska rozpoczęło się zagospodarowanie zaplecza budowy dla inwestycji. Ponadto:

- rozebrano nawierzchnię asfaltową na ulicy Świętokrzyskiej pomiędzy ulicami Bagno i Marszałkowską, i po drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej - do ulicy Jasnej;

- przeprowadzana jest inwentaryzacja infrastruktury podziemnej kolidującej z konstrukcją korpusu stacji;

- podobnie jak na stacji C10, trwa inwentaryzacja elementów małej architektury naziemnej, wiat przystankowych, elementów oświetlenia ulicznego, oznakowania pionowego i Miejskiego Systemu Informacji (MSI)

 • W okolicy ulic Emilii Plater i Bagno, w rejonie realizowanej wentylatorni szlakowej V11, wprowadzona została czasowa organizacja ruchu oraz przeprowadzana jest inwentaryzacja infrastruktury podziemnej. Rozpoczęto także wycinkę kolidujących z inwestycją drzew, trwa także zabezpieczanie istniejącego drzewostanu.
 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla rejonu stacji C12 Nowy Świat znajduje się w zatwierdzeniu u Miejskiego Inżyniera Ruchu.  W terminie 2 tygodni od zatwierdzenia  projektu, planowane jest zamknięcie dla ruchu ulicy Świętokrzyskiej, na odcinku od ulicy Czackiego do Nowego Światu oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla tego obszaru.
 • Na stacji C13 Powiśle kontynuowane są prace konstrukcyjne, trwa budowa ścian szczelinowych dla szybu startowego stacji. Ponadto, rozpoczęto wykop wstępny po stronie zachodniej korpusu stacji. Zakończono też przebudowę sieci ciepłowniczej Dn 600.
 • Na stacji C14 Stadion:

- dokonano inwentaryzacji infrastruktury podziemnej;

- wykonano wykop wstępny od strony ulicy Zamoyskiego;

- wytyczono osie murków prowadzących dla ścian szczelinowych.

 • Dla stacji C15 Dworzec Wileński trwają uzgodnienia czasowej organizacji ruchu dla rejonu Placu Wileńskiego. Trwają prace przy przebudowie torowiska lewo skrętu z al. Solidarności w ulicę Jagiellońską. Ponadto, rozpoczęto procedurę związaną z przeniesieniem Pomnika Braterstwa Broni (określanego często przez warszawiaków jako Pomnik czterech śpiących) w rejon ulicy Cyryla i Metodego.

 

 

 • W dniu 15 czerwca Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 192/2011 o pozwoleniu na budowę obiektów na terenach kolejowych dla stacji C14 „Stadion”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • W dniu 11 czerwca na odcinku od Ronda Daszyńskiego do ulicy Jasnej zamknięte zostały dla ruchu ulice Świętokrzyska i Prosta. Na jezdni ulicy Świętokrzyskiej, pomiędzy ul. Bagno i ul. Zielną, wyznaczone zostały dodatkowe miejsca parkingowe – wjazd od strony Placu Grzybowskiego.

Czerwiec 2011 Rondo Daszyńskiego 1 Czerwiec 2011 Rondo Daszyńskiego 2 Czerwiec 2011 Rondo Daszyńskiego 3 Czerwiec 2011 Rondo Daszyńskiego

 • Rozpoczęły się prace przygotowawcze w obszarze planowanych stacji Rondo ONZ i Świętokrzyska oraz wentylatorni szlakowych V10 i V11. Trwa grodzenie placów budowy:

-dla wentylatorni V10: w okolicach dawnych Zakładów Norblina i siedziby firmy Impexmetal;
- w rejonie stacji Rondo ONZ: od ul. Twardej do Ronda ONZ, poprzez centralną część Ronda ONZ i od Ronda ONZ do ul. Emilii Plater;
- w rejonie stacji Świętokrzyska: od ul. Zielnej do ul. Marszałkowskiej, i od ul. Marszałkowskiej do ul. Jasnej;
-dla wentylatorni V11: pomiędzy ul. Emilii Plater i ul. Bagno.

Czerwiec 2011 Rondo ONZ 1 Czerwiec 2011 Rondo ONZ 2 Czerwiec 2011 Rondo ONZ 3 Czerwiec 2011 Rondo ONZ

 • Trwają prace rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej w rejonie stacji Rondo ONZ pomiędzy ulicą Emilii Plater a Rondem ONZ oraz ulicami Jasną i Marszałkowską.

 

 • Poniżej przedstawiamy zdjęcia działającego na Placu Defilad (od strony ulicy Marszałkowskiej) Punktu Informacyjnego budowy centralnego odcinka II linii metra.


Czerwiec 2011 Plac Defilad 1 Czerwiec 2011 Plac Defilad 2 Czerwiec 2011 Plac Defilad 3
Czerwiec 2011 Plac Defilad 4 Czerwiec 2011 Plac Defilad 5 Czerwiec 2011 Plac Defilad

 • W dniu 3 czerwca Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 180/2011 o pozwoleniu na budowę stacji C15 „Dworzec Wileński”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Trwa uzupełnianie urządzeń pomiarowych (szczelinomierzy) w prawym tunelu Wisłostrady. Szczelinomierze są elementem monitoringu na czas budowy odcinka centralnego II linii metra (pisaliśmy o nich w „Dzienniku budowy” w maju)
 • Na całej długości centralnego odcinka II linii metra (na długości ok. 6 km) w 70 % zainstalowane zostały repery, czyli urządzenia służące do pomiarów geodezyjnych. Repery zainstalowane zostały na budynkach, które będą podlegały obserwacji ze względu na ich obecność w strefie oddziaływania budowy stacji lub tuneli centralnego odcinka II linii metra.
 • W najbliższym czasie, na całej długości centralnego odcinka II linii metra, rozpocznie się montaż innych elementów monitoringu tj.: pryzmatów, inklinometrów, klinometrów oraz najważniejszych elementów czyli automatycznych urządzeń pomiarowych tzw. Total Station.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego:

- trwają roboty konstrukcyjne –  wykonano 43 sekcje ścian szczelinowych dla szybu startowego (korpusu stacji). Wykonywane są również ściany szczelinowe dla torów odstawczych (tunelu) – wykonano już 6 sekcji;
- kontynuowane są prace w technologii jet – grouting - w szybie startowym stacji wykonano 293 kolumny;
-wykonawca przystąpił do budowy części górnego stropu. Na wykonany odcinek stropu przełożone zostaną  kolidujące sieci teletechniczne i energetyczne, co pozwoli na rozpoczęcie prac na  pozostałym odcinku szybu startowego;
- realizowana jest przebudowa sieci wodociągowej DN 200 (w rejonie ulicy Okopowej) oraz sieci gazowej DN 450 (w okolicy skrzyżowania ulic Kasprzaka i Karolkowej).

 • Na stacji Powiśle:

- kontynuowane są prace przy budowie ścian szczelinowych – dotychczas wykonano 35 sekcji ścian szczelinowych dla szybu startowego stacji;
- zakończono budowę konstrukcji stalowej osłaniającej Pomnik Syrenki i przystąpiono do ostatniego etapu zabezpieczenia pomnika  tj. montażu zadaszenia cokołu pomnika.

Czerwiec 2011 Pomnik Syrenki 1 Czerwiec 2011 Pomnik Syrenki 2 Czerwiec 2011 Pomnik Syrenki

 • W rejonie stacji Stadion ogrodzono plac budowy. Rozpoczęto prace rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej.
 • Na czas budowy centralnego odcinka II linii metra, w czerwcu bieżącego roku wdrożona zostanie czasowa organizacja ruchu. Od 4 czerwca czasowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie na ulicy Grzybowskiej oraz na ulicy Sokolej, która zostanie zamknięta od Wybrzeża Szczecińskiego do ulicy Zamoyskiego. W kolejny weekend, w dniach 11-12.06 zamknięty zostanie ciąg ulic Prostej i Świętokrzyskiej na odcinku Rondo Daszyńskiego – ulica Marszałkowska.
 • Wiecej informacji znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego oraz w zamieszczonej tam broszurze (2MB).

 

MAJ 2011

 • W dniu 31 maja br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 161/PRN/PRD/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji C14 "Stadion" zlokalizowanej w rejonie ul. Sokolej/Zamoyskiego. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 • Wojewoda Mazowiecki w dniu 26 maja 2011 wydał Decyzję nr 163/2011 o pozwoleniu na budowę stacji C11 "Świętokrzyska". Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Wojewoda Mazowiecki w dniu 24 maja 2011 wydał Decyzję nr 160/2011 o pozwoleniu na budowę Wentylatorni szlakowej V14 zlokalizowanej w rejonie ul. Wybrzeże Szczecińskie. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

 • Na stacji Powiśle:

- trwa budowa ścian szczelinowych – do tej pory wykonano 26 sekcji tj. 65 metrów bieżących ścian szczelinowych dla szybu startowego stacji.
- trwają prace związane z zabezpieczeniem Pomnika Syrenki – przystąpiono do wykonania konstrukcji stalowej osłaniającej pomnik.
- kontynuowane są prace przy przebudowie kabli teletechnicznych, energetycznych oraz sieci ciepłowniczej.

 • Na stacji Rondo Daszyńskiego:

- trwają prace w technologii Jet grouting – dotychczas wykonano 250 kolumn jet-grouting  w szybie startowym (korpusie) stacji,
- wykonano platformę roboczą dla sprzętu do budowy ścian szczelinowych dla torów odstawczych. Platforma ta umieszczona została na obszarze, gdzie wykonane zostały już murki prowadzące. W najbliższych dniach wykonawca przystąpi do budowy ścian szczelinowych,
- trwa budowa murków prowadzących w dalszej części stacji,
- kontynuowane są prace przy przebudowie sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej,
- rozpoczęto przebudowę kolizji sieci wodociągowej i gazowej,
- od początku czerwca br. planowane jest  rozpoczęcie wykonywania stropu górnego nad szybem startowym.

 • 20 maja zakończono budowę Punktu Informacyjnego centralnego odcinka II linii metra i wysłano dokumentację do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

 • Wojewoda Mazowiecki w dniu 17 maja 2011  Decyzją nr 156/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę konstrukcji oporowej łącznicy między I i II linią metra (szybu demontażowego A-13) w rejonie ul. Marszałkowskiej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Wojewoda Mazowiecki w dniu 13 maja 2011 wydał Decyzję nr 150/2011 o pozwoleniu na budowę stacji C10 "Rondo ONZ". Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności,
 • W dniu 10 maja br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 136/PRN/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Wentylatorni V15 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Targowej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego:

- kontynuowana jest budowa ścian szczelinowych - dotychczas wykonano 43  sekcje  ściany szczelinowej dla szybu startowego.
- trwa budowa murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego i  torów odstawczych.  Długość murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego wynosi ok. 208 m, a torów odstawczych ok. 79 m.
- trwają prace przy wykopie wstępnym
- trwają prace związane z wykonaniem jet groutingu - wykonano cztery pojedyncze kolumny testowe i dwa komplety potrójnych (nachodzących na siebie) kolumn testowych. Dotychczas wykonano również  92 tzw. korki uszczelniające oraz strukturalne dla szybu startowego (o technice wykonania „korków” pisaliśmy w „Dzienniku Budowy” w kwietniu)
- kontynuowane są prace przy przebudowie sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej.

 • Na stacji Powiśle:

- kontynuowana jest budowa murków prowadzących oraz ścian szczelinowych. Do chwili obecnej wykonano 12 sekcji  tj. ok. 30 metrów bieżących ścian szczelinowych.
- zakończono budowę ścianki szczelnej przy cokole Pomnika Syrenki
- uzgodniono projekt gospodarki zielenią dla terenu budowy stacji
- przebudowano linie kablowe Trasy Świętokrzyskiej kolidujące z budową stacji
- zabezpieczono kable elektryczne oświetlenia parkowego.

 • Zakończenie budowy Punktu Informacyjnego

-w dniu 30 kwietnia Wykonawca zgłosił zakończenie budowy Punktu Informacyjnego. Służby Nadzoru Inwestorskiego Metra Warszawskiego przystąpiły do oceny zakresu i stanu technicznego wykonanych prac.

 • Dla stacji Nowy Świat uzyskano zgody na wycinki drzew i krzewów kolidujących z budową.
 • Uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie krzewów kolidujących z budową wentylatorni V10, części drzew i krzewów dla wentylatorni V11 oraz rozpoczęto monitoring zieleni dla wentylatorni V11.

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2011

 • Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie w dniu 29 kwietnia Postanowieniem nr War-0514/0234/1/11/1131/JP  nadał decyzji o pozwoleniu na drążenie tuneli nr War-0514/0234/1/11/KI  rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Pozwolenie na budowę tuneli metra

W dniu 27 kwietnia 2011 Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego wydał Decyzję nr War-0514/0234/1/11/KI zatwierdzającą "plan ruchu zakładu górniczego dla prowadzenia robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, wykonywanych w celu budowy szybkiej kolei miejskiej (metra) w Warszawie - tunele szlakowe II linii metra od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" wraz z tunelem łącznika z I linią metra w Warszawie od dnia 27. 04. 2011 r. do dnia 31.12.2013 r."

Decyzja ta jest tożsama z pozwoleniem na drążenie tuneli odcinka centralnego II linii metra.

 • Przygotowania do zabezpieczenia Pomnika Syrenki
  Na Powiślu rozpoczęły się przygotowania do zabezpieczenia Pomnika Syrenki. W pierwszym etapie prac montowana jest ścianka szczelna przy cokole pomnika, od strony Wisły. Do nadzorowania procesu zabezpieczania pomnika, zatrudniony został pracownik z uprawnieniami konserwatorskimi.

  Kwiecień 2011 Pomnik Syrenki Powiśle 1 Kwiecień 2011 Pomnik Syrenki Powiśle 2 Kwiecień 2011 Pomnik Syrenki Powiśle 3 Kwiecień 2011 Pomnik Syrenki Powiśle

 • Na stacji Powiśle:
  - prowadzone są prace przy budowie murków prowadzących, które poprzedzają montaż ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano 4 sekcje tj. ok. 10 metrów bieżących ścian szczelinowych
  - trwa usuwanie kolizji sieci sanitarnych i teletechnicznych
  - wykonano ok. 30-40% wykopu wstępnego
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego wykonywane są:
  - pale i słupy będące podporami stropów, które zostaną oparte na ścianach szczelinowych oraz na tychże słupach
  - wykonywany jest tzw. korek uszczelniający, który składa się z dwóch warstw betonu wykonanych pod płytą fundamentową stacji. Pierwsza warstwa wstrzyknięta zostanie poniżej  płyty na głębokości około 0,5m, druga na głębokości 12 metrów. Prace wykonywane są w technologii jet-grouting, a każda warstwa betonu będzie miała grubość 1,5m.
  - kontynuowana jest budowa ścian szczelinowych
  - rozpoczęto usuwanie kolizji związanych z wykonaniem wykopu wstępnego pod tory odstawcze
  - trwa budowa kabla światłowodowego 48J w relacji ul. Radiowa - ul. Żwirki i Wigury (dotychczas wykonano już około 10 km kabla).
 • W halach produkcyjnych przy ul. Marywilskiej, gdzie przygotowywane są prefabrykaty obudowy tubingowej żelbetowej dla centralnego odcinka II linii metra, trwają prace  przygotowawcze do montażu szyn prowadzących pod suwnice.

Kwiecień 2011 ulica Marywilska 1 Kwiecień 2011 ulica Marywilska

W jednej z hal Wykonawca dokonał zeskładowania 8 kompletów form służących do produkcji obudowy tubingowej. Każdy komplet składa się z 5 elementów podstawowych i jednego tzw. klucza (zdjęcia tych form prezentowaliśmy w Dzienniku Budowy w marcu). Gotowy element obudowy tunelu składa się z mieszanki betonu z włókien polipropylenowych oraz z konstrukcji stalowej wykonanej z prętów żebrowych fi14. Poniżej modele konstrukcji stalowej.

Kwiecień 2011 modele konstrukcji 1 Kwiecień 2011 modele konstrukcji 2 Kwiecień 2011 modele konstrukcji 3 Kwiecień 2011 modele konstrukcji 4 Kwiecień 2011 modele konstrukcji

Do końca maja br. Wykonawca przeprowadzi próby obciążenia ogniowego na przygotowanych próbkach materiałów obudowy tunelu. Testy te mają na celu zbadanie  jaką ilość włókien polipropylenowych należy użyć do wykonania elementów obudowy żelbetowej tak,  aby spełniały obowiązujące normy.

 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 7 kwietnia Postanowieniem Nr 30/N/11 nadał decyzji o pozwoleniu na budowę nr 35/N/2011 rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 4 kwietnia br. Decyzją nr 160/Ś/2011 zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę stacji „Powiśle”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • W związku z wydaniem przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pozwoleń na budowę, w dniu 4 kwietnia br. przekazany został Wykonawcy teren inwestycyjny dla stacji: Rondo Daszyńskiego i Nowy Świat oraz dla wentylatorni: V10, V11 i V12.

 

MARZEC 2011

 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 29 marca:
  - Decyzją nr 153/Ś/2011 zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę stacji "Nowy
    Świat”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności,
  - Postanowieniem Nr 98/Ś/2011 nadał decyzji o pozwoleniu na budowę nr 136/Ś/2011 rygor natychmiastowej 
    wykonalności.
  - Postanowieniem Nr 99/Ś/2011 nadał decyzji o pozwoleniu na budowę nr 133/Ś/2011 rygor natychmiastowej
    wykonalności.
 • W dniu 28 marca br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał dwie decyzje:
  - Decyzją nr 35/N/2011 zatwierdził zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego nr 1 i wydał pozwolenie na realizację robót budowlanych związanych z zamierzeniem budowlanym nr 3 – stacja metra „Rondo Daszyńskiego” w ramach inwestycji – budowa II linii metra;
  - Decyzją nr 44/N/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Wentylatorni V10 zlokalizowanej w rejonie  ulic  Prosta/Żelazna – w okolicy d. Zakładów Norblina w Warszawie.
 • W dniu 22 marca br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 136/Ś/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Wentylatorni V12 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i ul. Mazowieckiej.
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 18 marca 2011 roku Decyzją nr 133/Ś/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Wentylatorni V11 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i ul. Emilii Plater.

 • Na Placu Defilad kontynuowana jest budowa fundamentów (stóp fundamentowych) pod Punkt Informacyjny centralnego odcinka II linii metra oraz (ław fundamentowych) pod obiekty Centralnego Zaplecza Budowy.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego:

- kontynuowana jest budowa ścian szczelinowych
- wykonano dwa komplety potrójnych kolumn „jet-groutingu” oraz około 3 tys m2 wykopu wstępnego
- trwa realizacja zasilenia placu budowy dla potrzeb tarcz TBM
- trwa budowa kabla światłowodowego 48J w relacji ul. Radiowa – ul. Żwirki i Wigury (dotychczas wykonano około 5 km kabla)

- zakończono przebudowę docelowego rurociągu sieci ciepłowniczej oraz wykonano wyposażenie komory ciepłowniczej E14P2
- kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej 110 KV
- w zakresie sieci telekomunikacyjnej dokończono kanalizację dla TP S.A, Netii S.A i Tel -Team Sp. z o.o.

 • Na stacji Powiśle:

- na terenie budowy wykonano zaplecze budowy oraz zakończono budowę dróg tymczasowych i utwardzonych placów składowych
- zmontowano stację bentonitową oraz dostarczono bentonit
- trwa przebudowa sieci energetycznej 110 KV

- wykonano uzupełniające badania geofizyczne dla kościoła pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i budynku przy ul. Tamka 16.

 • Dla stacji Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat oraz Dworzec Wileński trwają końcowe uzgodnienia czasowej organizacji ruchu.
 • Kilka miesięcy temu pisaliśmy o halach, w których produkowane będą pierścienie do obudowy tunelu drążonego przez tarcze TBM. Dziś na tym terenie można zobaczyć już o wiele więcej. Przygotowane do montażu są formy do prefabrykatów, przygotowywane miejsce ich składowania.

W halach produkcyjnych i na placu składowym o powierzchni 15.000 m2 przy ul. Marywilskiej widać intensywne przygotowania do rozpoczęcia produkcji betonowych elementów tunelu. Na miejscu pojawiły się już formy, które są kluczowym elementem systemu karuzelowego (pisaliśmy o nim w grudniu w Dzienniku Budowy). Na razie zmagazynowane są w jednej z hal.

Marzec 2011 betonowe elementy 1 Marzec 2011 betonowe elementy 2 Marzec 2011 betonowe elementy 3 Marzec 2011 betonowe elementy 4 Marzec 2011 betonowe elementy 5 Marzec 2011 betonowe elementy 6 Marzec 2011 betonowe elementy

Od podstaw układana jest posadzka, na której składowane będą prefabrykaty. Fachowcy poświęcają jej dużą uwagę, ponieważ na niej układane będą szyny, którymi transportowane będą segmenty na kolejny z ośmiu przystanków  linii produkcyjnej. Na niej także będą leżakować gotowe już segmenty. Muszą one „dojrzewać” na bardzo równej powierzchni i w poziomie, żeby uchronić je od odkształceń.

 Marzec 2011 metro warszawskie 1 Marzec 2011 metro warszawskie 2 Marzec 2011 metro warszawskie 3 Marzec 2011 metro warszawskie 4 Marzec 2011 metro warszawskie 5

Na tej samej linii produkowane będą również klucze. Ale o szczegółach montażu obudowy w kolejnej relacji.

 Marzec 2011 metro warszawskie

 

 • Na Rondzie Daszyńskiego trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych oraz jet groutingu.
 • Na stacji Powiśle:
  - rozpoczęto prace przy wykopie wstępnym
  - wykonano 48 metrów ścianki szczelnej zabezpieczającej wykop do strony Wisły
  - dostarczono i zamontowano jeden zestaw do głębienia ścian szczelinowych
  - wykonano wykop pod zbiornik na bentonit oraz dostarczono elementy stacji bentonitowej
  - rozpoczęto budowę dróg tymczasowych na terenie budowy
  - zdemontowano schody  Bulwaru Wiślanego.
 • Rozpoczęły się prace przygotowawcze w rejonie stacji Stadion – przejęto tereny pod budowę, wygrodzono zaplecze budowy oraz dokonano wycinki drzew.

 

LUTY 2011

 • W dniu 8 lutego br. na teren budowy Punktu Informacyjnego centralnego odcinka II linii metra znajdującej się przy Placu Defilad (od strony ul. Marszałkowskiej) wprowadzono wykonawcę tej inwestycji. Przewidywany termin zakończenia realizacji Punktu to koniec marca 2011 roku.

 • Na  Placu Defilad wygrodzony został również teren pod centralne zaplecze budowy odcinka centralnego II linii metra.

 • Na stacji Rondo Daszyńskiego wykonano dotychczas 15 sekcji ścian szczelinowych. Rozpoczął się również montaż drugiej pogłębiarki do kopania ścian.

 • Na terenie tej stacji zakończono także realizację próbnych kolumn Jetgrountingu wzmacniającego grunt pod fundament stacji i odcinającego napływ wód gruntowych.

 • W rejonie stacji Rondo Daszyńskiego trwa przebudowa kabli teletechnicznych, światłowodowych, kanałów kablowych oraz kanału sieci cieplnej 2XDn400. Trwa również budowa zasilania energetycznego placu budowy oraz przebudowa sieci energetycznej 110 KV.

 • Na stacji Powiśle trwają prace przygotowawcze do wykonania ścianki szczelnej (nie mylić ze szczelinową) zabezpieczającej szyb startowy od strony Wisły.

STYCZEŃ 2011

 •  
 • 14 stycznia Metro Warszawskie złożyło do Wojewody Mazowieckiego ostatnie wnioski o pozwolenia na budowę dla stacji: ONZ, Świętokrzyska i Dworzec Wileński oraz wentylatorni V-14 (rejon ul. Sokolej). Powyższa dokumentacja zamyka proces składania wniosków o pozwolenia na budowę dla tej inwestycji.
 • W dniu 10 stycznia Miasto St. Warszawa wydało Decyzją Nr 9/Ś/2011 pozwolenie na budowę punktu informacyjnego centralnego odcinka II linii metra na terenie Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej (teren d. KDT).
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego kontynuowana jest budowa ścian szczelinowych. Uruchomiono również drugą stację bentonitową.

  Styczeń 2011 Rondo Daszyńskiego 1 Styczeń 2011 Rondo Daszyńskiego 2 Styczeń 2011 Rondo Daszyńskiego 3 Styczeń 2011 Rondo Daszyńskiego
 • W rejonie stacji Powiśle rozpoczął się montaż ogrodzenia placu budowy.

 • Na stacji Powiśle rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę szybu startowego:
  - pomiary geodezyjne
  - inwentaryzacja zieleni.
 • W rejonie stacji Powiśle – w okolicach skrzyżowania ulic Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie oraz wjazdu na Most Świętokrzyski - wprowadzono czasową  organizację ruchu samochodowego.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego wybudowano specjalistyczną instalację (tzw. stację bentonitową) dla oczyszczania zawiesiny bentonitowej.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego rozpoczęto wykonywanie wykopów pod ściany szczelinowe szybu startowego.
 • W rejonie ronda Daszyńskiego kontynuowane są prace związane z usuwaniem kolizji teletechnicznych, energetycznych i sanitarnych. Trwa budowa nowej komory cieplnej.

GRUDZIEŃ 2010

 • W dniu dzisiejszym, to jest 22 grudnia bieżącego roku, złożone zostały wnioski o pozwolenie na budowę dla stacji: Stadion, Powiśle, Nowy Świat oraz Rondo Daszyńskiego.
  Jednocześnie złożone zostały pozwolenia na budowę 5 wentylatorni z 6 planowanych na linii.  
  Wcześniej uzyskaliśmy pozwolenie na budowę szybu startowego przy Rondzie Daszyńskiego oraz stacji Powiśle.
 • 16 grudnia w Alei Księdza Józefa Stanka odbyło się uroczyste odsłonięcie płyty upamiętniającej nadanie Warszawie Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl. oraz kamienia Pamięci Obrońców Elektrowni Powiśle. Płyta i kamień zostały przeniesione przez Wykonawcę w nowe miejsce w związku z budową na Powiślu szybu startowego dla tarcz drążących tunele odcinka centralnego II linii metra. Po zakończeniu budowy oba te pamiątkowe obiekty powrócą na swoje miejsce.
  Przecięcia wstęg dokonał Pan Andrzej Jakubiak – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. W uroczystości wzięli również udział Prezes Zarządu Metra Warszawskiego Jerzy Lejk, przedstawiciel Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ze strony Wykonawcy obecny był Kierownik Kontraktu ASTALDI Sp. A. Francesco Paolo Scaglione oraz przedstawiciele środowiska kombatantów.
  Załączamy mapkę z nową lokalizacją obu pomników.

  Pomniki-mapapomniki

   

  Grudzień 2010 Pomniki 1 Grudzień 2010 Pomniki 2 Grudzień 2010 Pomniki 3
  Grudzień 2010 Pomniki 4 Grudzień 2010 Pomniki 5 Grudzień 2010 Pomniki 6
  Grudzień 2010 Pomniki 7 Grudzień 2010 Pomniki 8 Grudzień 2010 Pomniki 9
  Grudzień 2010 Pomniki 10 Grudzień 2010 Pomniki

 • Wykonawca budowy centralnego odcinka II linii metra rozpoczął przygotowania do uruchomienia linii produkcyjnej prefabrykatów, które obudują tunele drążone przez tarcze TBM. Znana jest już lokalizacja i termin rozpoczęcia produkcji. Przedstawiamy pierwsze zdjęcia terenu, na którym prowadzone będą prace.

  Produkcja prefabrykowanych elementów odbywać się będzie w dwóch halach produkcyjnych przy ulicy Marywilskiej. Wykonawca wynajął już teren i zamówił wyposażenie. Oprócz odnowienia hal, przygotowany zostanie również plac składowy o powierzchni 15.000m2.

  Proces produkcji prefabrykatów, składa się z 8 etapowego cyklu produkcyjnego, kontroli i badań.

  W produkcji wykorzystany zostanie system karuzelowy z jedną mobilną linią. Linia ta złożona jest z ośmiu przystanków, podczas których następuje m.in. przygotowanie zbrojenia i formy, układanie i zagęszczanie betonu, a także obróbka cieplna przy użyciu pary. W gotowe segmenty wklejane są uszczelki, po czym następuje 2 dniowe składowanie, w celu uniknięcia szoku termicznego.  

  Maksymalne możliwości produkcyjne pozwalają wyprodukować 24 pierścienie dziennie (w przypadku pracy ciągłej na trzy zmiany, 24 godziny na dobę).

  Segmenty poddawane są kontroli i badaniom, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości prefabrykatu i jego zgodności z obowiązującymi normami. Każdy wykonany element jest znakowany, co umożliwia jego późniejszą identyfikację.

  Pierwszy pierścień obudowy ma być gotowy do końca lutego 2011 r.

 • Na stacji Powiśle, w grudniu br. planowane jest wykonanie wstępnego wykopu szybu startowego.
 • W grudniu br., w rejonie stacji Rondo Daszyńskiego Wykonawca przewiduje przeprowadzenie następujących robót budowlanych:
  - wykonanie wzmocnienia i uszczelnienia podłoża gruntowego poniżej stacji w technologii Jet Grouting;
  - wprowadzenie na budowę maszyny do głębienia ścian szczelinowych co oznacza rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych przy korpusie szybu startowego;
  - usunięcie części kolizji.

 

Wykonawca budowy centralnego odcinka II linii metra rozpoczął przygotowania do uruchomienia linii produkcyjnej prefabrykatów, które obudują tunele drążone przez tarcze TBM. Znana jest już lokalizacja i termin rozpoczęcia produkcji. Przedstawiamy pierwsze zdjęcia terenu, na którym prowadzone będą prace.

 

Produkcja prefabrykowanych elementów odbywać się będzie w dwóch halach produkcyjnych przy ulicy Marywilskiej. Wykonawca wynajął już teren i zamówił wyposażenie. Oprócz odnowienia hal, przygotowany zostanie również plac składowy o powierzchni 15.000m2.

 

Proces produkcji prefabrykatów, składa się z 8 etapowego cyklu produkcyjnego, kontroli i badań.

 

W produkcji wykorzystany zostanie system karuzelowy z jedną mobilną linią. Linia ta złożona jest z ośmiu przystanków, podczas których następuje m.in. przygotowanie zbrojenia i formy, układanie i zagęszczanie betonu, a także obróbka cieplna przy użyciu pary. W gotowe segmenty wklejane są uszczelki, po czym następuje 2 dniowe składowanie, w celu uniknięcia szoku termicznego.  

 

Maksymalne możliwości produkcyjne pozwalają wyprodukować 24 pierścienie dziennie (w przypadku pracy ciągłej na trzy zmiany, 24 godziny na dobę).

 

Segmenty poddawane są kontroli i badaniom, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości prefabrykatu i jego zgodności z obowiązującymi normami. Każdy wykonany element jest znakowany, co umożliwia jego późniejszą identyfikację.

 

Pierwszy pierścień obudowy ma być gotowy do końca lutego 2011 r.

 

LISTOPAD 2010

 • Zakres prac wykonanych w listopadzie br. przez Wykonawcę centralnego odcinka II linii metra w rejonie stacji metra Powiśle:
  - wdrożenie czasowej organizacji ruchu;
  - organizacja terenu budowy;
  - przebudowa kolizji elektroenergetycznych;
  - przeniesienie z rejonu  pomnika Syrenki do Parku Kultury im. Edwarda Rydza-Śmigłego kolidującej z 
    budową pamiątkowej płyty Virtuti Militari oraz Kamienia Pamięci Obrońców Elektrowni „Powiśle”;
  - prace przygotowawcze do zabezpieczenia pomnika Syrenki.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego zakres robót wykonywanych w listopadzie br. przez Wykonawcę centralnego odcinka II linii metra obejmował:
  - wykonanie części tzw. murków prowadzących;
  - prowadzenie prac związanych z przebudową kolizji (sieci ciepłowniczej, teletechnicznej i energetycznej);
  - wprowadzenie na budowę sprzętu do wykonania wzmocnienia i uszczelnienia podłoża gruntowego poniżej 
    stacji. Prace realizowane będą  w technologii Jet Grouting;
  - wykonanie próbnych pali fundamentowych.

 • Aktualny stan prac geotechnicznych:

1. Wykonawca, po wykonaniu uzupełniających badań geologicznych i ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia poszczególnych obiektów metra, przystąpił do końcowych specjalistycznych sondowań i testów geotechnicznych w rejonie stacji C13 Powiśle i C14 Stadion – dla optymalizacji technologii drążenia tuneli pod Wisłą oraz zabezpieczenia nasypów torów kolejowych PKP.

2. Trwają przygotowania projektowe i formalno – prawne dla instalacji urządzeń (inklinometrów) monitorujących skarpę wysoczyzny polodowcowej na trasie tuneli D13. Badane będzie zachowanie się skarpy w profilu pionowym (na głębokość do 40 m) w okresie przed drążeniem tuneli, w czasie drążenia i po zakończeniu budowy. Przewiduje się, że inklinometry te będą wykorzystywane w okresie eksploatacji metra, w połączeniu z innymi badaniami stateczności skarpy prowadzonymi przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędy m. st. Warszawy.

3. Wykonawca zakończył dobór firm podwykonawczych w zakresie specjalistycznych (wyjątkowo dużej grubości) ścian szczelinowych obiektów metra (będzie to konsorcjum firm włoskich i hiszpańskich).

 • 3 listopada Metro Warszawskie zgłosiło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy zamiar rozpoczęcia robót budowlanych na stacji Powiśle od dnia 12 listopada br. Wykonawca będzie wprowadzony na budowę w dniu 15 listopada 2010 roku.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego trwają prace przygotowawcze do budowy ścian szczelinowych (wykonanie tzw. murków prowadzących).

 

PAŹDZIERNIK 2010

 • Z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy wydane zostało przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (właściwy dla posadowienia stacji) pozwolenie nr 667/Ś/2010 na budowę szybu startowego stacji Powiśle.

 • Spotkanie z mieszkańcami na Powiślu

pliki_Spotkanie_z_mieszkancami

 • Ruszyły prace związane z przekładaniem kolizji (przebudowa sieci cieplnej)
 • W dniu 14 października br., po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejących przy Rondzie Daszyńskiego fundamentów starej fabryki, Nadzór Archeologiczny wydał zgodę na ich rozbiórkę.
 • Postępy w prowadzonych wykopach przy rondzie Daszyńskiego, odkrywają coraz ciekawsze znaleziska. Oto kilka nowych zdjęć z placu budowy:

Październik_2010_Rodno_Daszyńskiego_1_Październik_2010_Rodno_Daszyńskiego_2_Październik_2010_Rodno_Daszyńskiego_3_Październik_2010_Rodno_Daszyńskiego_4_Październik_2010_Rodno_Daszyńskiego_5

Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_9_Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_8_Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_7_Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_6_Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_10

Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_01_Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_02_Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_03_Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_04_Październik_2010_Rondo_Daszyńskiego_05

 

 • 5 października br., Inspektor Nadzoru dokonał wpisu do Dziennika Budowy, pozwalającego na kontynuowanie budowy szybu startowego przy Rondzie Daszyńskiego. Wcześniej zgodę zamieścił w Dzienniku Budowy archeolog zatrudniony przez Metro Warszawskie. Około godziny 11 Wykonawca wznowił prace na budowie.
 • Zgodnie z wydaną przez Stołecznego Konserwatora Zabytków decyzją nr 127A/10 z dnia 1 października 2010 roku, w okresie od 4 do 30 października br. w rejonie stacji Rondo Daszyńskiego prowadzone będą badania archeologiczne.

 

 

WRZESIEŃ 2010

 • Od 11 września br., zamknięta została dla ruchu samochodowego ul. Prosta na odcinku od ul. Karolkowej do ul. Towarowej.
 • Zakres prac przygotowawczych wykonywanych w okresie 11.09.2010 – 11.10.2010 przez Wykonawcę centralnego odcinka II linii metra na odcinku Rondo Daszyńskiego – ul. Karolkowa, po zamknięciu ul. Prostej:
- Montaż ogrodzenia, organizacja zaplecza budowy;
- Wdrażanie czasowej organizacji ruchu;
- Demontaż torowiska wraz z siecią trakcyjną;
- Demontaż infrastruktury naziemnej (przystanki, chodniki, wygrodzenia);
- Lokalizacja kolizji (przekop kontrolny);
- Demontaż nawierzchni ul. Prostej;
- Przebudowa sieci ciepłowniczej;
- Przebudowa sieci teletechnicznej.
 • W Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy został złożony do zatwierdzenia projekt budowlany i wniosek o wydanie pozwolenia na budowę szybu startowego stacji Powiśle.
 • W rejonie stacji Rondo Daszyńskiego rozpoczęły się roboty ziemne (min. tzw. wykop wstępny) oraz demontaż oświetlenia ulicznego.

 

SIERPIEŃ 2010

Prezentujemy zdjęcia miejsc, w których już niedługo rozpocznie się budowa siedmiu stacji centralnego odcinka metra. Zgodnie z podpisaną w dniu 18 maja 2010 roku umową z firmą SPOTTY Szymon Ostrowski na „Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie”, zdjęcia wykonywane są co najmniej z 15 metrów.

Po rozpoczęciu budowy zdjęcia będą wykonywane co miesiąc, dzięki  czemu na bieżąco będzie można obserwować postępy w budowie.

 • Zakres robót wykonywanych w sierpniu b.r. przez wykonawcę centralnego odcinka II linii metra w rejonie stacji „Rondo Daszyńskiego” będzie obejmował:

zmianę geometrii krawężników;
zmianę lokalizacji masztów sygnalizacji ulicznej oraz słupów
oświetleniowych;
wykonanie tymczasowych przystanków autobusowych;
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
wykonanie tymczasowego przejazdu przez tory tramwajowe na ulicy Kasprzaka.

 • Rozpoczął się proces przekazywania i weryfikacji dokumentacji budowlanej odcinka centralnego II linii metra w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. /FOTO/

 

LIPIEC 2010

 • Dlaczego warto budować metro? (PDF, 1,1MB)
 • Wykonawca złożył do Metra Warszawskiego projekt budowlany Centrum Informacyjnego budowy II linii metra.
 • Z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy wydane zostało przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (właściwy dla posadowienia stacji) pozwolenie nr 237/N/2010 na budowę szybu startowego stacji Rondo Daszyńskiego.

 

CZERWIEC 2010

 • "Metro z lotu ptaka"
  Wizualizacja została przygotowana na podstawie:
  • I linia metra - materiały powykonawcze;
  • odcinek centralny II linii metra - "Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny dla zaprojektowania i budowy odcinka centralnego II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego";
  • pozostała część II linii - na podstawie wstępnych projektów przebiegu II linii metra, odcinki ABD.

  Aby obejrzeć wizualizację należy ściągnąć pliki:

  1. Siec Metra Warszawskiego 3D (5,2MB)
  2. Metro z lotu ptaka (80KB)
  a następnie uruchomić je w powyższej kolejności za pomocą Google Earth w wersji conajmniej 4. Pliki opracowane w programie Microstation v8i firmy Bentley.
  Dla lepszej wizualizacji (z efektem 3D) przebiegu odcinka centralnego II linii metra wskazane jest włączenie w programie Google Earth opcji budynki w panelu warstwy.
  Dokładność odwzorowania poszczególnych elementów jest na poziomie 5-10 metrów.

 • W Urzędzie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy został złożony do zatwierdzenia projekt budowlany i wniosek o wydanie pozwolenia na budowę szybu startowego stacji Rondo Daszyńskiego.

 

MAJ 2010

 • Zakończono prace geologiczne w rejonie Ronda Daszyńskiego. Obecnie prowadzone są odwierty w rejonie Ronda ONZ, a w dniu 31 maja rozpoczęły się badania geologiczne przy stacji Dworzec Wileński.
 • Wykonawca zrealizował projekt budowlany szybu startowego Stacji Rondo Daszyńskiego i złożył do zatwierdzenia do Metra Warszawskiego. Projekt posiada uzgodnienia Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej nr 1836.
 • Projekt budowlany Centrum Informacyjnego jest gotowy. Trwają uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

 

KWIECIEŃ 2010

Rozpoczęły się prace przygotowawcze w obszarze projektowanej stacji Rondo Daszyńskiego (w ul. Prostej), polegające na wykonywaniu dodatkowych odwiertów geologicznych.

 

MARZEC 2010

 • Wykonawca przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu pod Centrum Informacyjne.
 • Wykonawca zrealizował i zatwierdził w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy projekt poszerzonych badań geologicznych.
 • Wykonawca przygotował pełną dokumentację dla szybów startowych drążenia tarczy TBM na stacji Rondo Daszyńskiego do złożenia do Zakładu Uzgodnień Dokumentacji.
 • Wykonawca przygotował projekt monitoringu budynków będących w bezpośrednim sąsiedztwie budowy II linii metra oraz infrastruktury podziemnej, zieleni, pomiaru hałasu i drgań akustycznych.

 

LUTY 2010

 • W celu ujednolicenia stosowanego nazewnictwa w procesie inwestycyjnym, utworzone zostały oznaczenia literowe i cyfrowe oraz robocze nazwy stacji II linii metra, z zastrzeżeniem, ze nazwy własne stacji przyjmuje się doraźnie, do czasu zatwierdzenia ich ostatecznej wersji przez Radę Warszawy.
  Oznaczenia stacji i tuneli szlakowych II linii metra w Warszawie." (PDF; 82KB)
 • Zakładana kolejność drążenia tuneli za pomocą TBM:
  1. TBM1 startuje ze wschodniego końca stacji C9 (Rondo Daszyńskiego) do stacji C13 (Powiśle) jako południowy tunel.
  2. TBM2 startuje ze wschodniego końca stacji C9 (Rondo Daszyńskiego) do stacji C13 (Powiśle) jako północny tunel.
  3. TBM3 startuje ze wschodniego końca stacji C13 (Powiśle) do stacji C15 (Dworzec Wileński) najpierw jako tunel południowy, po czym ten sam TBM jako tunel północny.

    

STYCZEŃ 2010

 • Metro Warszawskie złożyło do Dzielnic: Wola, Śródmieście, Praga Północ i Praga Południe (informacyjnie) wnioski o zgody właścicielskie oraz wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę i przesadzenie drzew i krzewów.
 • Przedstawiciele Metra, Urzędu m. st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Okręgowego Urzędu Górniczego dokonali wizytacji budowy metra w Rzymie (linii C) prowadzonej przez lidera konsorcjum – firmę ASTALDI S.p.A. Delegacja miała na celu wymianę doświadczeń, a w szczególności sprawdzenie pracy tarcz TBM, sposobu organizacji ruchu w okolicach budowy oraz monitoringu budynków leżących w sąsiedztwie inwestycji.

 

GRUDZIEŃ 2009

 • Wykonawca wyznaczył Zastępcę Kierownika Kontraktu. Został nim Pan mgr inż. Mustafa Tuncer – absolwent Politechniki Bliskiego Wschodu w Ankarze, Wydziału Inżynierii Lądowej, specjalizacja: budownictwo na obszarach sejsmicznych. Związany z branżą budowlaną od roku 1989. W 1994 r. rozpoczął pracę w firmie Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S., w której aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Oddziału firmy w Polsce.
 • Spotkanie przedstawicieli: Metra, Wykonawców, służb miejskich, autorów projektu koncepcyjnego II linii metra odcinka centralnego – Biura Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) i architekta Pana Andrzeja M. Chołdzyńskiego z firmy AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. (Członek konsorcjum), Biura Projektowego ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. realizującego projekt budowlany i projekty wykonawcze centralnego odcinka budowy II linii metra oraz gestorów sieci podziemnych – Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, RWE STOEN, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, zaangażowanych w inwestycję.

 

LISTOPAD 2009

 • Początek prac nad projektem – rozpoczął się cykl spotkań przedstawicieli konsorcjum ASTALDI S.p. A., GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z inżynierami z Metra i Służb Technicznych Miasta St. Warszawy.
 • Wykonawca wyznaczył kierownika kontraktu, którym został Pan mgr inż. Francesco Paolo Scaglione – absolwent Państwowego Uniwersytetu w Palermo Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunek infrastruktura transportowa. Od 1974 roku pracuje w branży budowlanej, specjalizując się w szczególności w budownictwie drogowym, portów lotniczych i kolejowym. Od ponad 10 lat zajmuje w Spółce Astaldi stanowisko Dyrektora ds. Europy Wschodniej i Środkowej.
 • Generalny Wykonawca dokonał wyboru biur projektowych:
  - firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. odpowiadać będzie za stacje.
  - firma Rocksoil S.p.A odpowiedzialna będzie za tunele.
 • 27 listopada – zgodnie z kontraktem Wykonawca dostarczył Wstępny Preliminarz Rzeczowo - Finansowy Przedmiotu Zamówienia.

 

PAŹDZIERNIK 2009

 • Podpisanie umowy na budowę centralnego odcinka drugiej linii metra. Metro Warszawskie powołało kierownika kontraktu, którym został Pan mgr inż. Dariusz Kostaniak - absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. Związany z Metrem Warszawskim od 2003 roku. W tym czasie nadzorował budowę stacji Plac Wilsona, Marymont, Młociny oraz Węzła Komunikacyjnego Młociny.