Wynajem powierzchni handlowej II linia

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA WYNAJEM
LOKALI HANDLOWYCH
NA STACJACH II LINII METRA”

Metro Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilczy Dół 5
ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wynajem
lokali handlowych na stacjach II Linii metra
od C4 Bemowo do C21 Bródno.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty nie
posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
które na dzień ogłoszenia przetargu mają zarejestrowaną działalność
usługowo-handlową.

Dokumentacja przetargowa zip. 72 MB

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Biurze Najmu
i Reklamy Metra Warszawskiego sp. z o.o. pod numerem telefonu
(22) 655-46-81 oraz (22) 655-46-86.

Informacja dodatkowa:
Do każdej składanej oferty jako zabezpieczenie należy wpłacić wadium
w kwocie 3 000,00 zł.
Metro Warszawskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu

w całości lub w części, w dowolnym czasie.
Termin składania ofert do dnia 10.11.2022 r. do godziny 09:00.