Kontakt z Biurem Najmu i Reklamy:
Dyrektor Biura Najmu i Reklamy
Grzegorz Popielarz
Tel. (22) 655-46-80, 
e-mail: g.popielarz@metro.waw.pl

 

 

 

 

METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. PRZYJMUJE OFERTY W RAMACH PISEMNEGO KONKURSU OFERT

NA WYNAJEM NIŻEJ WYMIENIONYCH LOKALI NA I LINII METRA

 

OFERTY SĄ PRZYJMOWANE DO 24.11.2021 r. DO GODZINY 09:00.

 

LOKALE DO WYNAJĘCIA NA I LINII METRA

 1. Lokal nr 113 o wielkości 40,80 m2 na antresoli południowej stacji A3 Imielin – cena minimalna

47,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia

podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już

występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 013 o wielkości 39,27 m2 na antresoli południowej stacji A4 Stokłosy – cena minimalna

266,80 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 113 o wielkości 9,70 m2 na antresoli południowej stacji A4 Stokłosy – cena minimalna

19,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia

podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już

występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 013 o wielkości 38,54 m2 na antresoli południowej stacji A5 Ursynów – cena minimalna

106,74 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 013 o wielkości 17,92 m2 na antresoli południowej stacji A6 Służew – cena minimalna

46,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia

podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już

występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 113 o wielkości 42,96 m2 na antresoli południowej stacji A6 Służew – cena minimalna

68,43 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia

podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już

występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 013 o wielkości 13,90 m2 na antresoli południowej stacji A8 Wierzbno – cena minimalna

48,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia

podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już

występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 113 o wielkości 19,27 m2 na antresoli południowej stacji A11 Politechnika – cena

minimalna 67,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 2001A o wielkości 48,74 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna

130,82 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 2001C o wielkości 43,54 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna

67,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia

podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już

występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 2002B o wielkości 22,82 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna

153,20 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 2002G o wielkości 47,00 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna

48,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia

podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już

występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 2002H o wielkości 38,47 m2 w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena minimalna

67,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem spełnienia

podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która już

występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 1000D o wielkości 36,30 m2 w pasażu handlowym stacji A14 Świętokrzyska – cena

minimalna 68,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 02 o wielkości 10,56 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena minimalna630,94 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje w pasażu stacji.

 1. Lokal nr 003 o wielkości 27,10 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena

minimalna 50,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 008 o wielkości 16,00 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena

minimalna 67,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 014 o wielkości 31,70 m2 w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał – cena

minimalna 67,00 za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 1014 o wielkości 13,40 m2 w pasażu handlowym stacji A17 Dworzec Gdański – cena

minimalna 418,67 za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Lokal nr 1012+010 o wielkości 32,29 m2 na antresoli północnej stacji A20 Słodowiec – cena

minimalna 18,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Lokal będzie dostępny pod warunkiem

spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W lokalu nie może być wprowadzona branża, która

już występuje na antresoli stacji.

 1. Witryna nr 4 o wielkości 9,46 m2 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena

minimalna 35,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod

warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być prowadzona

branża, która już występuje w pasażu stacji.

 1. Witryna nr 6 o wielkości 16,94 m2 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A13 Centrum – cena

minimalna 19,00 zł za 1 m2 w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie dostępna pod

warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być prowadzona

branża, która już występuje w pasażu stacji.

 1. Witryna nr 4 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna

190,00 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie

dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być

eksponowana branża, która już występuje w pasażu handlowym stacji.

 1. Witryna nr 2 znajdująca się w pasażu handlowym stacji A15 Ratusz-Arsenał, – cena minimalna

124,19 zł za całą powierzchnię wystawową witryny w wymiarze miesięcznym netto. Witryna będzie

dostępna pod warunkiem spełnienia podanych poniżej warunków najmu. W witrynie nie może być

eksponowana branża, która już występuje na antresoli stacji.

Na terenie metra, również w lokalach handlowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

W lokalach na stacjach metra nie jest dopuszczona działalność gastronomiczna, fryzjerska i pralni

chemicznych, sprzedaż napojów alkoholowych, materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych. Nie są

dopuszczone kantory, zakłady wzajemne, z wyłączeniem LOTTO. Nie jest również dopuszczona

działalność objęta ograniczeniem dostępu ze względu na wiek. Nie przyjmujemy również ofert, które

przewidują powtórzenie działalności lub sprzedaży asortymentu towarowego już prowadzonego na

danej antresoli lub w danym pasażu.

Szczegóły dotyczące warunków najmu są dostępne we wzorze ogólnej umowy najmu:

Wzór Umowy Najmu Lokalu (pdf; 390 KB)

Lub we wzorze umowy najmu witryny

Wzór Umowy Najmu Witryny (pdf; 216 KB)

Informacje na temat wynajmu powierzchni handlowych można uzyskać również pod nr telefonu (22)
655 46 81 lub (22) 655 46 82.

Oferty należy składać na Formularzu oferty (pdf; 152 KB)  z Formularzem referencji (pdf; 124 KB),podpisać przez osobę upoważnioną, opieczętować pieczątką firmową. Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty rejestracyjne swojej firmy (wypis z KRS lub zaświadczenia o działalności gospodarczej, REGON, nr konta bankowego) i kopię dowodu wpłaty przez oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości 3.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić przelewem z zaznaczeniem „Wadium konkurs ofert” na rachunek Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w PeKaO S.A. nr konta: 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. W przypadku przyjęcia oferty i podpisania umowy należy do niej sporządzić akt notarialny poddania się egzekucji w zakresie wydania lokalu po wygaśnięciu umowy najmu. Koszt aktu około 200 zł + VAT. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie na której należy podać którego lokalu ona dotyczy i dane oferenta a następnie przesłać na adres Metra Warszawskiego:

Biuro Najmu i Reklamy
Ul. Wilczy Dół 5
02-798 Warszawa

lub złożyć osobiście w siedzibie Metra, w kancelarii, która jest w budynku portierni przy bramie wjazdowej do siedziby metra w godzinach od 07:00 do 14:00 w dni robocze od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 23.11.2021 r. W dniu 24.11.2021 r. oferty można składać do godz. 09:00. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wadium może być przeznaczone przez Oferenta wygrywającego konkurs ofert na kaucję zabezpieczającą do umowy lub w przypadku oferentów, którzy nie wygrają konkursu, zostanie zwrócone zgodnie z Regulaminem: Regulamin_pisemnego_konkursu_ofert (PDF; 172 KB)