Usługi inwestora zastępczego

Nadzorujemy budowy dróg i tuneli!

Statutową działalnością spółki Metro Warszawskie, oprócz realizacji przewozów pasażerskich koleją podziemną w Warszawie, jest zastępstwo inwestycyjne oraz nadzór nad rozbudową sieci metra. Nasze wyjątkowe doświadczenie w tym zakresie wykorzystujemy jako inwestor zastępczy w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa podziemnego (tunele, parkingi podziemne, in.) oraz budownictwa drogowego.

Wyróżnikiem Metra Warszawskiego wśród prowadzących nadzór budowlany jest kompleksowość oferty. Proponujemy:

 • pełny nadzór techniczny nad inwestycjami, w tym:
  • budowlany,
  • górniczy,
  • sanitarny,
  • elektryczny,
  • geodezyjny (również mapy numeryczne, technologia MicroStation),
 • inwestycyjny nadzór ekonomiczny,
 • inwestycyjny nadzór prawny,
 • ekspertyzy, orzeczenia i opinie techniczne, jak również analizy ekonomiczne budów prowadzonych przez inne podmioty,
 • oceny stanów zagrożeń technicznych obiektów,
 • opracowania stadium wykonalności inwestycji (feasibility study),
 • opiniowanie projektów technicznych w pełnym zakresie i wykonawstwa obiektów,
 • kosztorysowanie i weryfikacje kosztorysów,
 • realizację procesu inwestycyjnego w systemie project managment,
 • przygotowanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

Czujemy się ekspertami w zakresie obowiązującego w Polsce prawa budowlanego, a w szczególności dysponujemy praktyczną wiedzą na temat pragmatyki prowadzenia prac budowlanych w Warszawie. Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym partnerem. 

Szczegóły oferty współpracy Metra Warszawskiego

Nadzór nad budownictwem podziemnym

Wśród specjalności Metra Warszawskiego w dziedzinie budownictwa podziemnego można wymienić cztery grup zagadnień:

 • Budowlane – budowa stacji metra oraz stacji techniczno-postojowej, budowa tuneli metodą odkrywkową w wyjątkowo trudnym terenie ścisłej zabudowy, w ścianach szczelinowych, metodami odkrywkową oraz stropową,
 • Górnicze – budowa tuneli metodą górniczą w bardzo trudnych warunkach geologicznych i urbanistycznych, blisko ścian zabytkowych budynków (np. w odległości 4,7 m od hotelu Saskiego). Budowa budowli towarzyszących (metodą odkrywkową oraz górniczą), np. wentylatornie, komory rozprężne, łączniki, przejścia pod budynkami (np. tunel wentylatorni pod budynkiem Marszałkowska 77/79), przejście pod tunelem fortecznym na pl. Inwalidów, przejście pod rurociągami wielkośrednicowymi, itp.
 • Sanitarne – przebudowa kolektorów, w tym kolektory o średnicy 2000 z zasyfonowaniem. Nadzorujemy roboty związane z infrastrukturą terenów na obiektami metra, tj. drogi, chodniki, tereny zielone,
 • Elektryczne – przebudowano i położono setki kilometrów kabli i światłowodów. Nadzorowano wykonanie nowoczesnych systemów sterowania i zabezpieczenia pociągów oraz pracy urządzeń sanitarnych.

Nadzór nad budownictwem drogowym

W związku z budową metra nadzorowaliśmy rekonstrukcję głównych ulic Warszawy, dając im nową jakość.

Nadzór geodezyjny nad budowami

Nasze umiejętności w dziedzinie kompleksowego nadzoru geodezyjnego zostały docenione w 1996 r. przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, który przyznał zespołowi geodezji Metra nagrodę państwową za „Technologie geodezyjnej obsługi budowy pierwszego odcinka I linii metra w Warszawie”.

Oferujemy usługi na etapie przedprojektowym:

 • Nadzór nad przygotowaniem wszelkich materiałów mapowych niezbędnych w czasie realizacji inwestycji,
 • Pomoc i nadzór w uzyskaniu, niezbędnego do realizacji inwestycji, tytułu do gruntu,
 • Szacowanie wartości nieruchomości,
 • Prowadzenie mapy numerycznej, jej aktualizacja, w technologii MicroStation, lub w wersji graficznej,
 • Przygotowanie opracowań tematycznych na bazie mapy numerycznej, plotowanie w kolorach na ploterach lub drukarkach,

Na etapie projektu:

 • Przygotowanie podkładów mapowych do projektowania, na bazie mapy numerycznej pozyskanej w etapie przedprojektowym,
 • Przygotowanie i uzyskanie uzgodnień w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu,
 • Analiza projektów pod względem poprawności geometrycznej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm,

Na etapie realizacji:

 • Nadzór nad obsługą geodezyjną wykonawcy budowy,
 • Prowadzenie planu generalnego realizowanej inwestycji wraz z mapą dyżurną,
 • Nadzór i pomiary kontrolne dotyczące geodezyjnego monitorowania budowy i otoczenia inwestycji,
 • Wykonywanie niezbędnych pomiarów specjalistycznych,
 • Wykonywanie niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych i specjalnych uwzględniających potrzeby Inwestora.


Metro Warszawskie to nowoczesny i wiarygodny partner dla inwestorów branży budowlanej! Zapraszamy do współpracy!