Reklamą w wagonach, na stacjach i w obiektach Metra Warszawskiego na prawach wyłączności zajmuje się:
Ströer Polska” spółka z o.o.
Plac Europejski 2 , 00-844 Warszawa
Strona internetowa: www.stroeer.pl

Ewentualne zastrzeżenia i skargi dotyczące reklam należy kierować bezpośrednio do właściwego operatora reklamy
lub do Rady Etyki Reklamy na stronie Rady pod adresem www.radareklamy.pl