Konkurs ofert – reklama w pociągach metra

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA NAJEM POWIERZCHNI WAGONÓW METRA W CELU UMIESZCZENIA TABLIC REKLAMOWYCH MAŁOFORMATOWYCH WEWNĄTRZ WAGONÓW, MIEJSC NA MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH W WAGONACH METRA.

Metro Warszawskie Spółka z o.o. z siedzibą 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5, zwane dalej „Wynajmującym” ogłasza przetarg pisemny ofertowy na najem powierzchni wagonów metra w celu umieszczenia tablic reklamowych małoformatowych wewnątrz wagonów oraz powierzchni pod montaż podsystemu informacyjno – reklamowego określanego „ESIR” z wykorzystaniem elektronicznych nośników reklamowych oraz wykorzystania zewnętrznych powierzchni wagonów jako ekspozycji reklamowych.

1. W przetargu mogą wziąć udział firmy prowadzące działalność reklamową z wykorzystaniem technologii reklamowych objętych niniejszym przetargiem.

2. Dokumentację przetargową można pobrać ze strony internetowej Metra Warszawskiego Sp. z o.o., www.metro.waw.pl – zakładka „Kontrahenci”.

3. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr telefonu (22) 655-46-84.

4. Informacja dodatkowa: należy wpłacić wadium w kwocie 250 000,00 zł.

5. Metro Warszawskie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w dowolnym czasie.

6. Termin składania ofert do dnia 03.04.2023 r. do godziny 09: 00.

7. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 03.04.2023 r., o godz. 10.00.

8. Wizja lokalna wagonów odbędzie się w dniu 02.03.2023 r., o godz. 8.30.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje, iż doprecyzowaniu uległy zapisy w dokumentacji przetargowej tj.:

1. Formularz oferty – pkt. 11.

2. Wzór umowy najmu- par.4 pkt. 4, par. 7, pkt. 4, 5 i 6.

3. Szczegółowe Warunki Przetargu – pkt.16, pkt.17.

Aktualna wersja dokumentacji jest do pobrania na stronie www.metro.waw.pl w zakładce: 

https://metro.waw.pl/kontrahenci/konkurs-ofert-reklama-w-pociagach-metra/