Filmowanie i fotografowanie w metrze

Kontakt z Biurem Najmu i Reklamy:

Dariusz POPŁAWSKI

Telefon: (22) 655-46-84

e-mail: d.poplawski@metro.waw.pl

WYKORZYSTYWANIE OBIEKTÓW I POJAZDÓW METRA JAKO PLANÓW FILMOWYCH I ZDJĘCIOWYCH DO CELÓW KOMERCYJNYCH.

(Nie dotyczy wykorzystywania obiektów przez media w materiałach informacyjnych)

Jako filmowanie i fotografowanie nie komercyjne i w związku z tym zwolnione z opłat są traktowane wyłącznie takie, które odbywają się na podstawie prawa prasowego, są wykonywane w celach informacyjnych i będą wykorzystane w programach i wydawnictwach obejmujących tematykę mającą związek z metrem, a więc dotyczących metra, transportu publicznego, inwestycji miejskich itp. W tym wypadku upoważnieni dziennikarze, fotografowie czy ekipy filmowe mają się kontaktować z Rzecznikiem Prasowym Metra Warszawskiego Sp. z o.o. (Kontakt na stronie głównej, zakładka „O firmie”).

Wszelkie inne fotografowanie i filmowanie jest traktowane jako wykonywane dla celów komercyjnych.

Filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie metra do celów komercyjnych odbywa się wyłącznie na podstawie umów na wynajem przestrzeni metra i sprzętu dla tych celów zawartej pomiędzy Metrem Warszawskim sp. z o.o. i podmiotem który zamierza te zdjęcia realizować. Odpłatność za wynajem jest na podstawie cennika (pobierz cennik).
W celu uzyskania możliwości wynajmu przestrzeni i sprzętu metra dla celów filmowania należy w terminie nie krótszym niż dziesięc dni roboczych przed planowanym terminem sesji:

 • Skierować do Zarządu Metra pisemny wniosek z opisem scen które planuje się zrealizować
 • Podać planowany termin realizacji,
 • Podać ilość osób która będzie brała udział w sesji zdjęciowej,
 • Podać rodzaj sprzętu który będzie używany, szczególnie sprzęt oświetleniowy,
 • Zapotrzebowanie na zasilanie w energię z sieci metra,
 • Inne informacje istotne dla organizacji zdjęć.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do przygotowania umowy (pobierz wzór umowy):

 1. Wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej
 2. NIP
 3. Regon
 4. Dane osób które będą podpisywać umowę
 5. Pełnomocnictwo osób które będą podpisywały umowę, jeżeli są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestracyjnych firmy

Teren metra na którym obowiązują powyższe zasady zaczyna się od pierwszego schodka każdego z wejść do stacji metra, obrysu zewnętrznego wiat nad wejściami lub wejść do wind dla osób niepełnosprawnych. W przypadku Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty teren metra jest wyznaczony ogrodzeniem Stacji.

Przy filmowaniu przed wejściami do stacji należy uzyskać zgodę właściciela terenu, ale możliwość wykonywania zdjęć musi być uzgodniona z metrem.