Cennik usług specjalistów Metra

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z NADZOREM PEŁNIONYM PRZEZ PRACOWNIKÓW METRA  NA RZECZ FIRM ZEWNĘTRZNYCH

  1. Za godzinę pracy jednego pracownika pomiędzy 6.00 a godz. 22.00 – 45 zł.
  2. Za godzinę pracy jednego pracownika pomiędzy godz. 22.00 a godz. 6.00 – 55 zł.

Do powyższych cen dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.