Zasady korespondencji elektronicznej

W związku z dużą ilością otrzymywanej korespondencji elektronicznej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • wszelkie skargi i wnioski przekazane drogą elektroniczną, nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zameldowania lub zamieszkania wnoszącego, traktowane będą jako sygnał, ale mogą pozostać bez odpowiedzi (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i  wniosków, Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ze zm.);
  • odpowiedzi na podpisane w myśl ww. Rozporządzenia skargi i wnioski mogą być udzielane w formie pisemnej (Podstawa prawna: art. 14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071);
  • pytania dotyczące informacji, które są dostępne na stronie internetowej Metra Warszawskiego, np. rozkładu jazdy, połączeń komunikacyjnych, zdjęć itp. mogą pozostać bez odpowiedzi;
  • wiadomości zawierające treści obraźliwe pozostaną bez odpowiedzi;
  • pytania związane z taryfą przejazdową, regulaminem przewozów pasażerów, kontrolą biletów itp. prosimy kierować do Zarządu Transportu Miejskiego, instytucji odpowiedzialnej w Warszawie m.in. za ww. kwestie.
    http://www.ztm.waw.pl

Kontakt dla pasażerów
tel. (22) 655-42-42
e-mail: info@metro.waw.pl 
Telefon czynny w godzinach 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zasady postępowania z rzeczami znalezionymi w metrze znajdują się tutaj (plik PDF, 182 KB)

Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu m.st. Warszawy
ul. Dzielna 15
01-029 Warszawa
tel. (22) 443 29 60
e-mail: rzeczyznalezione@um.warszawa.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 – 18:00
Wtorek – piątek: 8:00 – 16:00