Wirtualny spacer na budowanej stacji M2 Bemowo
Wykonanie Gulermak. Wrzesień 2021 r.

KWIECIEŃ 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

 

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z montażem żaluzji na części stacyjnej 0 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na części stacyjnej 0 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 80%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podłóg podniesionych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 97%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 94%
 • Trwa malowanie słupów poz. -1  (laserunek, malowanie antypyłowe) – 92%
 • Trwa montaż sufitów podwieszonych w pomieszczeniach łazienek i komercji - 80%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 95%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 98%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem powłoki antypyłowej ścian na torach odstawczych -1 – 23%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 75%
 • Trwają prace związane z wykonaniem powłoki antypyłowej ścian na torach odstawczych -2 – 1%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych z płytek ceramicznych systemu wyjść stacyjnych - 93%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 88%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 88%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu przy stacji
 • Sukcesywnie realizowane są roboty drogowe w okolicy stacji i torów odstawczych
 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Zakończono prace związane z montażem okładzin szklanych lampionu – antresola wschodnia
 • Zakończono prace związane z montażem okładzin szklanych lampionu – antresola zachodnia
 • Zakończono prace związane z montażem okładzin ściennych na torach odstawczych 0
 • Zakończono prace związane z montażem żaluzji na torach odstawczych 0
 • Zakończono prace związane z montażem obróbki blacharskiej na torach odstawczych 0
 • Zakończono prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na wentylatorni V05 poz. 0 –99%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na wentylatorni V05 poz. 0 – 80%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu wentylatorni V05
 • Sukcesywnie realizowane są roboty drogowe w okolicy wentylatorni V05
 • Trwają testowe przejazdy pociągów

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają testowe przejazdy pociągów
 • Sukcesywnie realizowane są prace drogowe i odtworzeniowe na poziomie terenu stacji C05
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu stacji C05

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają testowe przejazdy pociągów

MARZEC 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 78%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podłóg podniesionych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 90%
 • Trwa malowanie słupów poz. -1  (laserunek, malowanie antypyłowe) – 90%
 • Trwa montaż sufitów podwieszonych w pomieszczeniach łazienek i komercji poz.-1 - 70%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 92%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 97%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin szklanych lampionu – antresola wschodnia – 97%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin szklanych lampionu – antresola wschodnia – 99%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych na torach odstawczych 0 – 96%
 • Trwają prace związane z montażem żaluzji na torach odstawczych 0 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na torach odstawczych 0 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 70 %
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych z płytek ceramicznych - 90%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 84%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 81%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu przy stacji
 • Sukcesywnie realizowane są roboty drogowe w okolicy stacji i torów odstawczych
 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Zakończono prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad na torach odstawczych -1
 • Zakończono prace związane z wykonywaniem konstrukcji i regulacją torowiska tramwajowego

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na wentylatorni V05 poz. 0 –79%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na wentylatorni V05 poz. 0 – 80%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu wentylatorni V05
 • Sukcesywnie realizowane są roboty drogowe w okolicy wentylatorni V05
 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Zakończono prace związane z montażem żaluzji na wentylatorni V05 poz. 0
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Sukcesywnie realizowane są prace drogowe i odtworzeniowe na poziomie terenu stacji C05
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu stacji C05
 • Zakończono prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1
 • Zakończono prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Zakończono montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace związane z regulacją nawierzchni torowej

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Rozpoczęto testowe przejazdy pociągów
 • Zakończono prace związane z regulacją nawierzchni torowej w tunelach D06L i D06P
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Zakończono montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

LUTY 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podłóg podniesionych na części stacyjnej -1 – 97%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola zachodnia poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 70%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 90%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 95%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych na torach odstawczych 0 – 96%
 • Trwają prace związane z montażem żaluzji na torach odstawczych 0 – 90%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na torach odstawczych 0 – 50%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 98%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad na torach odstawczych -1 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 70 %
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych z płytek ceramicznych - 69%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 98%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 78%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 76%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 61%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1
 • Zakończono prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1
 • Zakończono montaż paneli ścian zatorowych
 • Zakończono prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z montażem żaluzji na wentylatorni V05 poz. 0 –70%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na wentylatorni V05 poz. 0 –20%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej na wentylatorni V05 poz. 0 –80%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05 – 99%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu wentylatorni V05
 • Zakończono prace związane z wykonaniem schodów stalowych w czerpnio-wyrzutni wentylatorni V05
 • Zakończono prace związane z wykonaniem izolacji akustycznej w wentylatorni V05
 • Zakończono montaż drzwi wewnętrznych w wentylatorni V05
 • Zakończono prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 98%
 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowane są roboty polegające na humusowaniu terenu stacji C05
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2
 • Zakończono montaż podkonstrukcji ściany zatorowej
 • Zakończono montaż paneli ścian zatorowych
 • Zakończono montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z regulacją nawierzchni torowej w tunelach D06L i D06P
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

STYCZEŃ 2022

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej poz. -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola zachodnia poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 80%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 60%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 92%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 93%
 • Trwają prace związane z montażem żaluzji poz. 0 – 30%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych poz. 0 – 95%
 • Trwają prace związane z montażem obróbki blacharskiej zadaszeń poz. 0 – 40%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 92%
 • Trwają prace związane z montażem schodów zabiegowych w czerpnio-wyrzutni – 99%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 70%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 70%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 45%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono montaż podkonstrukcji ściany zatorowej 
 • Zakończono montaż paneli ścian zatorowych
 • Zakończono montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem
 • Zakończono prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. 0
 • Zakończono prace związane z montaż wind

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z montażem żaluzji poz. 0 –50%
 • Trwają prace związane z wykonaniem schodów stalowych w czerpnio-wyrzutni wentylatorni V05– 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem izolacji akustycznej w wentylatorni V05– 99%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05 – 95%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych w wentylatorni V05 – 81%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki - 80%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace tynkarskie w wentylatorni V05
 • Zakończono montaż konstrukcji stalowej wejścia wentylatorni V05
 • Zakończono wykonanie wylewek betonowych w wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –97%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 89%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 89%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  - 99%
 • Trwa montaż paneli ścian zatorowych – 50%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 99%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono montaż drzwi wewnętrznych poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z montażem izolacji akustycznej poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2
 • Zakończono montaż drzwi wewnętrznych poz. -2
 • Zakończono montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem

Wentylatornia na szlaku tunelowym  D06

 • Trwają prace drogowe
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

GRUDZIEŃ 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

 

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 97%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola wschodnia poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola zachodnia poz. -1 – 50%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 40%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 10%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 98%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 85%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  - 99%
 • Trwa montaż paneli ścian zatorowych – 10%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  - 95%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 85%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych 0 – 60%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych poz. 0 – 65%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z montażem schodów zabiegowych w czerpnio-wyrzutni – 95%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad poz. -1 – 80%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -2 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 65 %
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 85%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 70%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 38%
 • Trwają prace związane z montaż wind -27%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 99%
 • Zakończono realizację prac związanych z montażem izolacji akustycznej nad ciągami komunikacyjnymi poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2
 • Zakończono montaż stalowych konstrukcji nadziemnych systemu wyjść stacyjnych

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace związane z wykonaniem schodów stalowych w czerpnio-wyrzutni wentylatorni V05– 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem izolacji akustycznej w wentylatorni V05– 99%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05 – 60%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych w wentylatorni V05 – 50%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki - 70%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace tynkarskie w wentylatorni V05
 • Zakończono montaż konstrukcji stalowej wejścia wentylatorni V05
 • Zakończono wykonanie wylewek betonowych w wentylatorni V05

 

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac drogowych i odtworzeniowych
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 98%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 98%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –94%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej poz. -1  – 969%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 90%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 99%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 53%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 85%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 82%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  - 99%
 • Trwa montaż paneli ścian zatorowych – 50%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  - 99%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 85%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem wylewek poz -1 i -2
 • Zakończono prace związane z montaż wind

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace drogowe
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

LISTOPAD 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 93%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola wschodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem podkonstrukcji okładzin z płytek ceramicznych – antresola zachodnia poz. -1 – 20%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola wschodnia poz. -1 – 35%
 • Trwają prace związane z montażem paneli okładzinowych – antresola zachodnia poz. -1 – 5%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola wschodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem tynku akustycznego – antresola zachodnia poz. -1 – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 85%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  - 95%
 • Trwa montaż paneli ścian zatorowych – 3%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  - 95%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 65%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych 0 – 60%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin ściennych poz. 0 – 32%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej nad ciągami komunikacyjnymi poz. -1 – 92%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z montażem schodów zabiegowych w czerpnio-wyrzutni – 50%
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów i balustrad poz. -1 – 60%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 70 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -2 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 55 %
 • Trwają prace związane z montażem drabin, podestów, schodów i balustrad poz. -2 – 30%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 88%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 30%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin zewnętrznych konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 20%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem zadaszeń konstrukcji naziemnych systemu wyjść stacyjnych  – 15%
 • Trwają prace związane z montaż wind -27%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace murarskie na części stacyjnej poz. -1
 • Zakończono prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1 
 • Zakończono prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono montaż izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1
 • Zakończono montaż drzwi na torach odstawczych -1
 • Zakończono układanie płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2
 • Zakończono układanie układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2
 • Zakończono prace murarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Zakończono prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych drugorzędowych i biegu schodowego wyjścia C4-6
 • Zakończono prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki
 • Zakończono prace związane z montaż schodów ruchomych

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace tynkarskie w wentylatorni V05– 50%
 • Trwają prace związane z wykonaniem izolacji akustycznej w wentylatorni V05– 92%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem malowania antypyłowego w wentylatorni V05 – 57%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem wylewek betonowych w wentylatorni V05 – 88%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki - 40%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace murarskie w wentylatorni V05
 • Zakończono wykonanie ścian żelbetowych na poz 0 wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 82%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 98%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 38%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 93%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -1 - 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -2 - 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –93%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 96%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  - 95%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  - 99%
 • Trwa montaż paneli sufitu podwieszonego nad peronem – 30%
 • Trwają prace związane z montaż wind- 75%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zrealizowano wykop podstropowego wyjścia C5-2
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2
 • Zakończono prace związane z montaż schodów ruchomych
 • Zakończono prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace drogowe
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

PAŹDZIERNIK 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

 

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

 

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 antresola wschodnia – 85%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem tynków akustycznych na części stacyjnej -1 antresola wschodnia – 90%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem tynków akustycznych na części stacyjnej -1 antresola zachodnia – 30%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 85%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  - 80%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  - 95%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych 0 – 60%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na torach odstawczych 0 – 15%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 99,5 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 45 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -2 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 55 %
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 30%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-6
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-7
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-6
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-7
 • Zakończono prace murarskie na części stacyjnej poz. -1
 • Zakończono prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1 
 • Zakończono prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -1
 • Zakończono prace murarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Zakończono prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Wprowadzono kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace murarskie w wentylatorni V05– 43%
 • Trwają prace tynkarskie w wentylatorni V05– 21%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem okładzin akustycznych wentylatorni V05 – 30%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki - 40%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację robót żelbetowych wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem szachtu windowego w osi 27/C – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 97%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem tynków akustycznych poz. -1 antresola wschodnia – 70%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 54%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -1 - 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –91%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej poz. -1– 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 82%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 15%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -2 - 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 50%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  - 42%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  - 34%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki - 75%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych – 57%
 • Trwają prace związane z wykonaniem elementów drugorzędnych wyjścia C5-3 – 95%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zrealizowano wykonywanie płyty fundamentowej wyjścia C5-2
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż nawierzchni torowej
 • Zakończono roboty żelbetowe
 • Zakończono roboty związane z wykonaniem izolacji stropu górnego
 • Zakończono roboty związane z wykonywaniem zasypki obiektu

WRZESIEŃ 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.


Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

 

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 99%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 97%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 85%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 85%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -2 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 90%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  - 50%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  - 70%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 99 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -1 – 94%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 96%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 45 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -2 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 32 %
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 95%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 80%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 87%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 20%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację związanych z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -1
 • Zakończono realizację izolacji powłokowej płyty stropowej wyjścia C4-4
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-4
 • Zakończono realizację izolacji powłokowej płyty stropowej wyjścia C4-3
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-3
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej -1
 • Zakończono realizację prac tynkarskich na części stacyjnej poz. -2
 • Zakończono realizację prac związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-2
 • Zakończono realizację płyty stropowej wyjścia C4-6
 • Zakończono realizację płyty stropowej wyjścia C4-7
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-3

Wentylatornia na szlaku tunelowy D05

 • Trwają prace murarskie w wentylatorni V05– 38%
 • Trwają prace tynkarskie w wentylatorni V05– 21%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz 0 wentylatorni V05 – 80%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki - 40%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-3 wentylatorni V05
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem portali wentylatorni V05 – 80%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem płyty peronowej wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 93%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 77%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 50%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 7%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych -1 – 63%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych -2 – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -1 - 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -2 - 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –90%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 5%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 86%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki - 75%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych - 33%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zrealizowano wykop podstropowego wyjścia C5-2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwa produkcja prefabrykatów do zamknięcia otworów tymczasowych stropu szybu demontażowego S06
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż szyn

SIERPIEŃ 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 99%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 96%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej -1 – 96%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 86%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 – 40%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 83%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej -2 – 87%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -2 – 62%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 90%
 • Trwa montaż konstrukcji stalowej wyjścia C4-2
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 98 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -1 – 89%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -1 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 97%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 94%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 40 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 98%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej wyjścia C4-4 – 98%
 • Trwa realizacja elementów drugorzędowych wyjścia C4-4 – 60%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej wyjścia C4-3 – 88%
 • Trwa realizacja elementów drugorzędowych wyjścia C4-3 – 60%
 • Trwa realizacja ścian wyjścia C4-6 – 5%
 • Trwa realizacja stropu wyjścia C4-7 – 10%
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 36%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 87%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 20%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Wprowadzono kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu
 • Zakończono realizację płyty dennej wyjścia C4-4
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-5

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace murarskie w wentylatorni V05– 19%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-3 wentylatorni V05 – 97%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty peronowej wentylatorni V05 – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki - 20%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-1 wentylatorni V05 – 75%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-2 wentylatorni V05 – 70%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem portali wentylatorni V05 – 80%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja wykopu podstropowego wyjścia C5-2 – 99%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 84%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 94%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 68%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 50%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 7%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych -1 – 56%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych -2 – 54%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -1 - 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -2 - 46%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 – 83%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 5%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki - 75%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych - 33%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwa produkcja prefabrykatów do zamknięcia otworów tymczasowych stropu szybu demontażowego S06
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

LIPIEC 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

 

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 99%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 93%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -1 – 96%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej poz. -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej poz. -1 – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnejpoz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -1 – 5%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 76%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -2 – 87%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 4%
 • Trwa montaż konstrukcji stalowej wraz z żelbetową płytą stropową czerpnio-wyrzutni C4-12
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 95 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 25%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -1 – 89%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 91%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 93%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 30 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 98%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-4 – 50%
 • Trwa realizacja płyty dennej wyjścia C4-4 – 30%
 • Trwa realizacja elementów drugorzędowych wyjścia C4-4 – 50%
 • Trwa realizacja elementów drugorzędowych wyjścia C4-3 – 50%
 • Trwa montaż konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-5
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 36%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1
 • Zakończono wykop podstropowy wyjścia C4-4

 

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-1 wentylatorni V05 – 75%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-2 wentylatorni V05 – 70%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-3 wentylatorni V05 – 95%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem portali wentylatorni V05 – 80%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty peronowej wentylatorni V05 – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P

 

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja wykopu podstropowego wyjścia C5-2 – 75%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 83%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 51%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 50%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowychpoz. -1 – 42%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowychpoz. -2 – 20%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty - 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -67%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem płyty stropowej C5-4
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem płyty stropowej C5-1
 • Zakończono realizację prac związanych  z wykonaniem płyty peronu

 

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

 

CZERWIEC 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto. 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020 

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 92%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -1 – 96%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej poz. -1 – 27%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej poz. -1 – 75%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnejpoz. -1 – 95%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 92%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 72%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -2 – 87%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 95 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 25%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -1 – 50%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 90%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 5 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 90%
 • Trwa wykop podstropowy wyjścia C4-4 - 90%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-4 – 50%
 • Trwa realizacja płyty dennej wyjścia C4-4 – 30%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-3 – 30%
 • Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-5
 • Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej zadaszenia czerpnio-wyrzutni C4-12
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 36%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 70%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego na torach odstawczych – belki i wciągniki -95%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego części stacyjnej – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej wraz z izolacja powłokową wyjścia C4-3
 • Zakończono prace tynkarskie klatki schodowej w osiach 15-16 na torach odstawczych

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-2 wentylatorni V05 – 50%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-3 wentylatorni V05 – 70%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem portali wentylatorni V05 – 65%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty peronowej wentylatorni V05 – 90%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P
 • Zakończono realizację prac robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej łącznika D5.1

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 90%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 69%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 50%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 50%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowychpoz. -1 – 40%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowychpoz. -2 – 12%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty - 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -67%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem ścian podperonia
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem płyty dennej wyjścia W1

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z wykonywaniem bankietów bocznych i spodnich w tunelach D06L i D06P

MAJ 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

 

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 90%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej poz. -1 – 27%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej poz. -1 – 73%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnejpoz. -1 – 91%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 85%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej poz. -2 – 51%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na części stacyjnej poz. -2 – 80%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 93%
 • Trwają prace tynkarskie klatki schodowej w osiach 15-16 na torach odstawczych – 90%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 94 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 5%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -1 – 44%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 86%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 86%
 • Trwa wykop podstropowy wyjścia C4-4 - 80%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-4 – 50%
 • Trwa realizacja płyty dennej wyjścia C4-4 – 30%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej pod płytę denną wyjścia C4-3 – 30%
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 36%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 61%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego na torach odstawczych – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego części stacyjnej – belki i wciągniki -50%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono prace murarskie na części stacyjnej poz. -2 
 • Zakończono wykonywanie zadaszeń żelbetowych klatek schodowych na torach odstawczych
 • Zakończono roboty uszczelniające płytę denną po odłączeniu pomp w osiach 30-54
 • Zakończono realizację prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2
 • Zakończono wykop podstropowy wyjścia C4-3
 • Zakończono wykonywanie betonu wyrównawczego wyjścia C4-3

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem ścian żelbetowych na poz-2 wentylatorni V05 – 50%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej łącznika D5.1 –25%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem płyty dennej wentylatorni V05
 • Zakończono realizację prac robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej łącznika D5.1

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 80%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 53%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 13%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty - 67%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 85%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -67%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację prac związanych wykonaniem słupów docelowych poz. -1

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z wykonywaniem bankietów bocznych i spodnich w tunelach D06L i D06P

KWIECIEŃ 2021

Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej,

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

 

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanego
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -1  – 97%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1  – 87%
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych poz. -1 – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych poz. -1 – 27%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych poz. -1 – 39%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej poz. -1 – 63 %
 • Trwają prace murarskie na części stacyjnej poz. -2  – 80%
 • Trwają prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -2  – 67%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 18%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 97%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 91%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 83 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 74%
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych poz. -1 – 5%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -1 – 33%
 • Trwają roboty uszczelniające płytę denną po odłączeniu pomp w osiach 30-54
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 98 %
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 77%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych poz. -2 – 69%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypek stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 95%
 • Trwa wykop podstropowy wyjścia C4-3 i C4-4
 • Trwają prace murarskie systemu wyjść stacyjnych  – 65%
 • Trwają prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych  – 35%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego na torach odstawczych – belki i wciągniki -33%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego części stacyjnej – belki i wciągniki -28%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -50%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację portali części stacyjnej
 • Zakończono realizację portali na torach odstawczych
 • Zakończono realizację stropów górnych wejścia C4-3 i C4-4
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1
 • Zakończono realizację słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1
 • Zakończono realizację prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty dennej wentylatorni V05 – 80%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej łącznika D5.1 –25%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem balkonów w tunelach D05L i D05P

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych wykonaniem słupów docelowych poz. -1  - 88%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 80%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem portali – 75%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 25%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 13%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty - 67%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 61%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 60%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -35%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem antresoli poz. -1

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z wykonywaniem bankietów w tunelach D06L i D06P
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem portali tunelowych (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji, betonowanie elementów )

MARZEC 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej,

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

 

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

 

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

 

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

 

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 77%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 63%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 85%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych części stacyjnej poz. -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z ułożeniem gresów na części stacyjne poz. -1– 38%
 • Trwa realizacja prac związanych z ułożeniem gresów na torach odstawczych poz.-2 – 77%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na części stacyjnej poz. -1 – 63 %
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń systemu wyjść stacyjnych - 60%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń systemu wyjść stacyjnych - 35%
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Trwa realizacja prace związanych z wykonaniem portali (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji, betonowanie elementów ) – 85%
 • Rozpoczęto wykonanie izolacji zbiornika przepompowni na części stacyjnej
 • Rozpoczęto montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 56%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie izolacji stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 90%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 85%
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty dennej oraz płyty stropowej na części stacyjnej oraz na torach odstawczych
 • Zakończono prace związane wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -2 – 100%
 • Zakończono prace związane wykonaniem słupów docelowych na torach odstawczych poz. -1 - 100%
 • Zakończono prace związane z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 100%
 • Zakończono prace związane z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 100%
 • Zakończono prace związane z murowaniem w części stacyjnej poz. -2 – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty dennej – 30%
 • Realizowana jest izolacja łącznika tunelowego D5.1
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie tuneli
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją bankietów tunelu między C04TO i C04

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych wykonaniem słupów docelowych poz. -1  - 88%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem portali – 50%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 23%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty - 67%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 54%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 60%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty stropowej

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwa realizacja prace związanych z wykonaniem portali tunelowych (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji, betonowanie elementów ) – 75%

LUTY 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej 

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

 

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 69%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 84%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 77%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 38 %
 • Trwa realizacja prac związanych wykonaniem słupów docelowych na torach odstawczych poz. -1  98%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 96%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 62%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych części stacyjnej poz. -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z ułożeniem gresów – 30%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 20 %
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem części stacyjnej poz. -2 – 80%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 95%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych - 90%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń systemu wyjść stacyjnych - 40%
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Rozpoczęto montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 56%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie izolacji stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 90%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 70%
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty dennej oraz płyty stropowej na części stacyjnej oraz na torach odstawczych
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych w obrębie wejścia C04-3 – 100%
 • Zakończono wykonanie izolacji zbiornika przepompowni na torach odstawczych
 • Wykonano portale tunelu D05L torów odstawczych oraz części stacyjnej

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Rozpoczęto realizację wykopu podstropowego poziom -3 wentylatorni V05
 • Trwa demontaż obudowy tunelu pod wentylatornią V05
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie tuneli
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją bankietów tunelu między C04TO i C04

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych wykonaniem słupów docelowych poz. -1  86%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 48%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem portali – 25%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 81%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty - 29%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 32%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 27%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty dennej oraz płyty stropowej

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem portali (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji)

STYCZEŃ 2021

Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

 

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

- stacja C03 Lazurowa - po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

- stacja C02 Chrzanów - pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej,

- stacja C01 Karolin - w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę - szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę - STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę - budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

 

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 43%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 62%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 15%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 6 %
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 47%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem części stacyjnej poz. -2 – 61%
 • Trwa realizacja elementów nadziemnych konstrukcji czerpnio-wyrzutni C4-12 - 8%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 92%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych - 60%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  - 60 %
 • Rozpoczęto montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podtorza na torach odstawczych
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 55%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie izolacji stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 80%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 70%
 • Sukcesywnie realizowane są ściany szczelinowe w obrębie wejścia C04-3 – 50%
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty dennej oraz płyty stropowej na części stacyjnej oraz na torach odstawczych
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych w obrębie wejścia C04-4 – 100%
 • Trwa realizacja przyłącza SN do części stacyjnej – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -2 wentylatorni V05
 • Zakończono realizację płyty stropowej poziomu -2 wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 79%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji płyty antresoli – 98%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty - 29%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 2%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 4%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych - 65%
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych na wejściu W1– 19/27 – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu

GRUDZIEŃ 2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych - 60%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 91%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 26%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 58%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem części stacyjnej poz. -2 – 43%
 • Trwa realizacja elementów nadziemnych konstrukcji czerpnio-wyrzutni C4-12 - 5%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych - 90%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych - 60%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  - 20 %
 • Trwa realizacja przyłącza SN do części stacyjnej – 85%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 40%
 • Zakończono realizację konstrukcji peronów na torach odstawczych - 100%
 • Zakończono realizację konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych - 100%
 • Zakończono realizację płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 100%
 • Zakończono montaż wentylacji lokalnej (pomieszczenie 200) - 100%
 • Wprowadzono kolejną fazę tymczasowej organizacji ruchu

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja wykopu podstropowego poziom -2 wentylatorni V05 – 40%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 75%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 70%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych - 65%
 • Zamontowano wciągnik łańcuchowy w pomieszczeniu 200

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Zakończono drążenie tunelu D06L – 100%
 • Zakończono drążenie tunelu D06P – 100%
 • Trwa demontaż instalacji TMB w tunelach szlakowych

LISTOPAD 2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych - 20%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 99%
 • Trwa realizacja konstrukcji peronów na torach odstawczych - 88%
 • Trwa realizacja konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych - 60%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 84%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 8%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 35%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 17%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 - 85%
 • Trwa realizacja płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 80%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych - 85%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych - 18%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  - 15%
 • Trwa realizacja montażu wentylacji lokalnej (pomieszczenie 200) - 90%
 • Trwa realizacja przyłącza SN do części stacyjnej – 80%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 10%
 • Sukcesywnie realizowane są prace drogowe niezbędne do wprowadzenia kolejnej fazy tymczasowej organizacji ruchu
 • Zakończono realizację konstrukcji antresoli na części stacyjnej - 100%

 

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja montażu łączników w tunelu lewym
 • Zakończono drążenie tunelu D05P – 100%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 42%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 85%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych - 50%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z drążeniem tunelu D06L – 50%
 • Trwają prace związane z rozruchem maszyny drążącej tunel D06P

PAŹDZIERNIK 2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 82%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 81%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych - 13%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 95%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli na części stacyjnej - 65%
 • Trwa realizacja konstrukcji peronów na torach odstawczych - 75%
 • Trwa realizacja konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych - 30%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 13%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 18%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 10%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 - 80%
 • Trwa realizacja płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 30%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych - 50%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  - 10%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 70%
 • Zakończono realizację słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 100%
 • Zakończono realizację szybów windowych, klatek schodowych oraz biegów schodowych na torach odstawczych – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa drążenie tunelu D05P – 58%
 • Zakończono drążenie tunelu D05L – 100%
 • Zakończono realizację płyty pośredniej wentylatorni V5– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 80%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 99%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 - 86%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli - 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 38%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 11%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 70%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych - 40%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z rozruchem maszyny drążącej tunel D06L
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej szybu demontażowego - 5%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem płyty dennej szybu demontażowego - 100%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej płyty dennej szybu demontażowego – 100%

WRZESIEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 73%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 67%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 92%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 90%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 - 80%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli na części stacyjnej - 60%
 • Rozpoczęto prace związane z murowaniem pomieszczeń – 8%
 • Rozpoczęto prace związane z tynkowaniem pomieszczeń – 5%
 • Wznowiono prace związane z wykopami przy wyjściach C04-1 oraz C04-2– 95%
 • Zakończono realizację płyty dennej na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 100%
 • Zakończono realizację głębokich fundamentów systemu wyjść stacyjnych– 100%

Szlak tunelowy D05

 • Trwa drążenie tunelu D05L – 76%
 • Rozpoczęto rozruch maszyny drążącej tunel D05P
 • Zakończono realizację płyty pośredniej wentylatorni V5– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 97%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 - 86%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli - 67%
 • Rozpoczęto prace związane z murowaniem pomieszczeń – 8%
 • Rozpoczęto prace związane z tynkowaniem pomieszczeń – 5%

Szlak tunelowy D06

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej płyty dennej – 98%

SIERPIEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem drążenia tunelu szlakowego D05L i D05P
 • Trwa realizacja płyty dennej na torach odstawczych – 63%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 27%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 25%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 90%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 68%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 40%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 - 75%
 • Wznowiono prace związane z głębokim fundamentowaniem na łączniku przejść podziemnych – 65%
 • Wznowiono prace związane z wykopami przy wyjściach C04-1 oraz C04-2– 65%
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podparcia oraz stropem antresoli części stacyjnej
 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -2 na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację płyty stropowej na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono strop pośredni na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono płytę stropową na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono strop pośredni na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono drążenie tunelu łącznikowego C04L i C04P
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – faza I/II - 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98% zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnej w zakresie udostępnionym przez budowę,
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 95% zakończono przebudowę kolizji sieci wodociągowej w zakresie udostępnionym przez budowę (końcowe odcinki będą przebudowywane w kolejnych etapach)
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji w stropie w zakresach udostępnianych przez branżę budowlaną

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Rozpoczęto prace związane z realizacją konstrukcji płyty pośredniej – 60%
 • Zakończono realizację płyty stropowej– 90% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -1 – 100%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 35%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 92%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 - 16/22 - 72%
 • Trwa wykonywanie izolacji płyty dennej W4 90%
 • Zakończono płytę stropową – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono wykonywanie słupów docelowych – 100%
 • Zakończono wykonywanie szachtów wind – 100%

 

Wentylatornia na szlak tunelowym D06

 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono realizację stropu pośredniego - 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

LIPIEC 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Uruchomiono maszynę drążącą TBM – tunel lewy
 • Trwa realizacja wykopu podstropowego poziom -2 na torach odstawczych – 80%
 • Trwa realizacja płyty dennej na torach odstawczych – 51%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 10%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 7%
 • Trwa realizacja płyty dennej na części stacyjnej – 90%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 32%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej - 7%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 - 50%
 • Wznowiono prace związane z głębokim fundamentowaniem na łączniku przejść podziemnych
 • Zrealizowano płytę stropową na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano strop pośredni na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano płytę stropową na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano strop pośredni na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – faza I/II - 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa wykonywanie instalacji uziemiającej oraz kraty ochronnej od prądów błądzących na stropie górnym T.O. -65%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 95%

Wentylatornia V05

 • Strop górny V05 90% (bez otworów)
 • Trwa wykop pod strop -1 – 70%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja stropu górnego – 95%
 • Zakończono realizację stropu pośredniego na stacji – 100%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej – 100 %
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 50%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 7/22 30%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych - 2 11/22 50%
 • Trwa wykonywanie szachtów wind -2 1/3 33%
 • Trwa wykonywanie płyty górnej wejścia W4 100%
 • Trwa wykonywanie wykopu wejścia W4 100%
 • Trwa wykonywanie izolacji płyty dennej W4 90%

CZERWIEC 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych - 61%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej torów odstawczych - 41%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej części stacyjnej - 25%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 14%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem słupów docelowych na torach odstawczych.
 • Trwa realizacja prac związanych z wprowadzeniem następnego etapu czasowej organizacji ruchu
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowane są prace związane ze scaleniem maszyn TBM
 • Zakończono realizację stropu górnego części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne) 
 • Zakończono realizację stropu górnego torów odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie --1 torów odstawczych
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie -2 części stacyjne
 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej - 88%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem słupków pod antresole na poziomie -1
 • Zakończono realizację stropu górnego– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację stropu pośredniego - 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono prace związane z realizacją wykopu na poziomie -2

Szlak tunelowy D06

 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1
 • Zakończono realizację stropu górnego - 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

 

MAJ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego części stacyjnej - 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych – 88%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych - 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej torów odstawczych - 10%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 14%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 części stacyjne
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie -1 części stacyjne
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Sukcesywnie realizowane są prace związane ze scaleniem maszyn TBM

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych etap II
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej - 25%
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 97%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem płyty pośredniej poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizacje wkopu wstępnego
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem płyty stropowej

KWIECIEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych – 63%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych - 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 10%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 93%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 części stacyjne
 • Zakończono realizację wykopu pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizację wykopu pod płytę stropową torów odstawczych
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony zabezpieczającej na wejściu i wyjściu tarczy TBM do części stacyjnej oraz torów odstawczych

Szlak tunelowy D05

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych etap II – 92%

 

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 97%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem płyty pośredniej poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu umożliwiający kontynuowanie robót związanych z szybem demontażowym S06

 

MARZEC 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony zabezpieczającej na wejściu tarczy TBM do części stacyjnej – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 24%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych szybu startowego  – 18%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 85%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Zakończono realizację baret na torach odstawczych
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych szybu startowego

Szlak tunelowy D05

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu umożliwiający kontynuowanie robót związanych z głębokim fundamentowaniem wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace odtworzeniowe nawierzchni parkingu CH Wola Park
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty pośredniej – 70%
 • Trwają prace ziemne przy wyjściu W4
 • Zrealizowano odmalowanie oznakowania poziomego w okolicach stacji
 • Zakończono prace związane z wykonaniem betonu wyrównawczego na poziomie -1
 • Zakończono prace związane z wykop podstropowy poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Brak prowadzonych robót

C06 Księcia Janusza

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V07

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

C07 Młynów

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

 

Wentylatornia V08

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

C08 Płocka

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V09

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

LUTY 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 88%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –70%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 45%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji – 68%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych szybu startowego  – 54%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizacje tunelu łącznikowego faza 1
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych części stacyjnej
 • Zakończono realizację baret na części stacyjnej

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono wykonywanie izolacji kanału czerpnio-wyrzutni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 95%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwają prace związane z wykonaniem betonu wyrównawczego na poziomie -1 – 41%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop podstropowy
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kabli światłowodowych
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Zakończono prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi

Szlak tunelowy D06

 • Brak prowadzonych robót

C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

C07 Młynów

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.

C08 Płocka

 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

Wentylatornia V09

 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

STYCZEŃ 2020

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 73%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –59%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych części stacyjnej - 98%
 • Trwa realizacja baret na części stacyjnej - 68%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 22%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji – 5%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej średnie ciśnienie 88%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Zakończono prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na torach odstawczych
 • Zakończono prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 , K2
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przełączenie kabli SN i NN
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnej

Szlak tunelowy D05

 • Rozpoczęto wykop podstropowy kanału czerpnio-wyrzutni V05
 • Zrealizowano ściany szczelinowe kanału czerpnio-wyrzutni V05

 

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 63%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kabli światłowodowych
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Zakończono prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

 

C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

Wentylatornia V07

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

C07 Młynów

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

Wentylatornia V08

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

C08 Płocka

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

Wentylatornia V09

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe - wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

 

GRUDZIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 64%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –54%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych części stacyjnej - 84%
 • Trwa realizacja baret na części stacyjnej –7%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 22%
 • Trwają prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej – 25%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 - 95%, K2 – 100%.
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przełączenie kabli SN i NN
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 88%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 80%

 

Szlak tunelowy D05

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wentylatorni V05 - 5%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 16%
 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 80%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 95%,
 • Trwa przebudowa kabli światłowodowych – 80%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 95%
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych oraz przesłony przeciwfiltracyjnej

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Stacja C07 Młynów

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V09

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

LISTOPAD 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 53%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 24%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 24%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 - 80%, K2 – 99%.
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trawa przełączenie kabli SN i NN – 99%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 78%

Szlak tunelowy D05

 • jet grounting inplug na wejściu do C05

Stacja C05 Ulrychów

 • Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, ściany wejść nr 2 i 4,
 • Trwa wykonanie przesłony filtracyjnej jet grounting,
 • Trwa budowa komory kanalizacyjnej K1-K5 80%

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

 

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 100%
 • Prace tynkarskie (Stacja + tory odstawcze) – 75%
 • Wykończenie powierzchni ścian – 88%
 • Sufit podwieszany "trójkątny"- peron montaż podkonstrukcji - 95% montaż paneli - 95%
 • Sufit podwieszany systemowy (pom. komercji, toalety publiczne) - 97%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) - tor prawy - 100%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) - tor lewy  - 100%
 • Montaż lastryko na peronie - 95%
 • Montaż lastryko w strefie ogólnomiejskiej- 86%
 • Słupy na peronie – 100%

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze - 98%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja - 96%
 • Instalacja siły i oświetlenia - tory odstawcze - 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 98%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 96%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T, T650B - 98%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105  - 99%
 • Instalacje ogrzewania i klimatyzacji  - 97%
 • Pompownie ścieków- technologia - 96%

Wentylatornia V07

 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 100%
 • Roboty sanitarne 

- Wentylacja lokalna - 97%

- Wentylacja podstawowa - 98%

- Ogrzewanie i klimatyzacja - 97%

- Instalacje wod-kan - 96%

- Instalacja gaszenia gazem - 97%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 100%
 • Montaż podstawy kurtyn dymowych - 100%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji - 100%
 • Posadowanie schodów ruchomych             - 100%
 • Rozety na słupach z Corianu - 30%
 • Montaż Corianu na słupach - 99%
 • Montaż dzwigów osobowych - 100%
 • Czyszczenie i malowanie pierścieni na osi 29 - 100%
 • Montaż szklenia wejść - 90%
 • Montaż szklenia wind - 30%
 • Malowanie wełny oraz tran kablowanych na antresolach - 95%
 • Montaż płyt na ścianie zatorowej - tor prawy - 100%
 • Montaż płyt na ścianie zatorowej - tor lewy - 80%
 • Montaż neonów - 20%

Instalacje elektryczne          

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -2  - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -3  - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -4  - 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne          

 • Kanalizacja poziom -1 - 97%
 • Kanalizacja poziom -2 - 97%
 • Kanalizacja poziom -3 - 97%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 100%
 • Woda bytowa poziom -1 - 97%
 • Pomieszczenie wodomierza             - 100%
 • Wentylacja podstawowa - 100%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 99%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 99%
 • Wentylacja poziom -2 - 100%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 100%
 • Wentylacja poziom -3 - 99%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 100%
 • Hydrantówka -1 - 97%
 • Hydrantówka -2 - 100%
 • Hydrantówka -3 - 97%
 • Hydrantówka -4 - 97%
 • Instalacja gaszenia gazem - 97%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) - 100%
 • Klimatyzacja -1 - 100%
 • Klimatyzacja -2 - 100%
 • Klimatyzacja -3 - 100%
 • Węzeł cieplny - 95%
 • Ciepło technologiczne - 99%
 • Przepompownie - 100%
 • Przyłącze CO (Volia) - 100%
 • Przyłącze wody – zew - 100%
 • Przyłącze kanalizacyjne - 100%
 • Kanalizacja sieci płytkie - 97%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna - 99%
 • Instalacja wod kan - 99%
 • Instalacja klimatyzacji - 100%
 • Montaż tras kablowych - 100%
 • Gaszenie gazem – 100%
 • Przepompownie – 100%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 100%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 100%

Stacja C08 Płocka

Roboty instalacyjne sanitarne

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) - 94%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji - 89%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            - 96%
 • Instalacje Wodociągowe - 91%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 95%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach i Ziemi - 91%
 • Pompownie Ścieków – Technologia - 60%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) - 94%
 • Pomieszczenia wodomierzy - 75%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem - 85%
 • Instalacja hydrantowa - 89%

Roboty instalacyjne sanitarne     

 • Przyłacze sieci cieplnej- 100%
 • Przyłącze sieci wodociągowej - 100%
 • Przyłacze sieci kanalizacyjnej - 94%

Wentylatornia V09

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 94%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 - 93%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu - 95%
 • Instalacje uziemień i poł.wyrównawczych- 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły  - 60%

Roboty instalacyjne sanitarne     

 • Instalacje Ogrzewania i Klimatyzacji - 93%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 95%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 89%

Sieci zewnętrzne      

 • Sieć wodociągowa w ul. Kasprzaka - 95%
 • Sieć gazowa w ul. Kasprzaka - 100%

PAŹDZIERNIK 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 42%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 16%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej - 16%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 - 60%, K2 – 75%.
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 88%
 • Trawa przełączenie kabli SN i NN – 80%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 94%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 88%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 72%

Szlak tunelowy D05

 • jet grounting inplug na wejściu do C05

Stacja C05 Ulrychów

 • Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, ściany wejść nr 2 i 4,
 • rozpoczęto wykonanie przesłony filtracyjnej jet grounting, usunięto kolizje,

Szlak tunelowy D06

 • jet grounting inplug na wejściu do S06 Szyb wydobywczy S06 Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, przesłonę filtracyjną jet grounting

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 99%
 • Wykończenie powierzchni ścian – 75%
 • Sufit podwieszany "trójkątny"- peron montaż podkonstrukcji - 90% montaż paneli - 84%
 • Sufit podwieszany systemowy (pom. komercji, toalety publiczne) - 88%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) - tor prawy - 84%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) - tor lewy  - 55%
 • Montaż lastryko na peronie - 5%
 • Montaż lastryko w strefie ogólnomiejskiej- 70%

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze - 96%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 96%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja - 89%
 • Instalacja siły i oświetlenia - tory odstawcze - 89%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 97%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 90%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T, T650B - 97%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105  - 99%
 • Instalacje ogrzewania i klimatyzacji  - 92%
 • Pompownie ścieków- technologia - 92%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 100%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 96%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan – 98%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 97%
 • Płytowanie sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami - 97%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 97%
 • Rozety na słupach z Corianu – 30%
 • Montaż Corianu na słupach - 99%
 • Kanalizacja poziom -1 - 100%
 • Kanalizacja poziom -2 - 100%
 • Kanalizacja poziom -3 - 100%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 90%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 95%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 98%
 • Wentylacja poziom -2 - 98%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 98%
 • Wentylacja poziom -3 - 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 90%
 • Hydrantówka -1 - 85%
 • Hydrantówka -2 - 90%
 • Hydrantówka -3 - 80%
 • Hydrantówka -4 - 90%
 • Instalacja gaszenia gazem - 95%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) - 99%
 • Klimatyzacja -1 - 95%
 • Klimatyzacja -2 - 100%
 • Klimatyzacja -3 - 90%
 • Przepompownie - 80%
 • Przyłącze wody – zew - 99%
 • Przyłącze kanalizacyjne - 95%
 • Kanalizacja sieci płytkie - 90%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna - 95%
 • Wentylacja podstawowa - 100%
 • Instalacja wod kan - 90%
 • Instalacja klimatyzacji - 50%
 • Montaż tras kablowych - 93%
 • Gaszenie gazem – 100%
 • Przepompownie – 80%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 95%

Stacja C08 Płocka

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 89%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 78%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 94%
 • Instalacje Wodociągowe 82%
 • Instalacje Kanalizacyjne 91%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 91%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 38%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 86%
 • Pomieszczenia wodomierzy - 30%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem - 77%
 • Instalacja hydrantowa - 85%         
 • Przyłącze sieci cieplnej - 100%
 • Przyłącze sieci wodociagowej - 80%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej - 92%

 

Wentylatornia V09

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 94%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 - 93%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu - 95%
 • Instalacje uziemień i poł-wyrównawczych - 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły - 60%
 • Instalacje Ogrzewania i Klimatyzacji - 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            - 90%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 82%

WRZESIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 26%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 2,4%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów pod komory kanalizacyjne K1 - 60% oraz K2 – 15%.
 • Zakończono organizację docelowego zaplecza budowy, w tym instalacja tymczasowych przyłączy – 100%,
 • Uruchomiono punkt informacyjny budowy zlokalizowany przy ul. Lajosa Kossutha
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 70%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 94%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 77%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 61%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja murków prowadzących ścian szczelinowych – 80%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 75%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wejścia W4 – 75%
 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 40%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej DN600 od studni S4 do S5, od S8 w kierunku S9 – 82%
 • Trwa budowy komory kanalizacyjnej K1-K5 – 65%
 • Trwa realizacja kanalizacji 600x1100 – 30%
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000 – 60%
 • Trwa realizacja sieci gazowej – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 70%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 95%,
 • Trwa przebudowa kabli światłowodowych – 80%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 95%

Wentylatornia V05

 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 80%
 • Komora demontażowa – szyb S06 :

- zakończono wykonywanie ścian szczelinowych – 100%

- zakończono wykonywanie kolumn jet-grouting – 100%

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 99%
 • Prace tynkarskie (stacja + tory odstawcze) - 99%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze- 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 95%
 • Montaż tras kablowych - tory odstawcze - 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – Stacja – 82%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 83%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 87%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 92%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 99%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 34%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 57%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan – 95%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 90%
 • Płytowanie sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami - 82%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 95%
 • Rozety na słupach z Corianu – 10%
 • Montaż Corianu na słupach - 99%
 • Montaż dźwigów osobowych – 100%
 • Kanalizacja poziom -1 - 92%
 • Kanalizacja poziom -2 - 98%
 • Kanalizacja poziom -3 - 94%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 88%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 95%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 98%
 • Wentylacja poziom -2 - 98%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 98%
 • Wentylacja poziom -3 - 70%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 75%
 • Hydrantówka -1 - 75%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 77%
 • Hydrantówka -4 - 75%
 • Instalacja gaszenia gazem - 95%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) - 99%
 • Klimatyzacja -1 - 93%
 • Klimatyzacja -2 - 90%
 • Klimatyzacja -3 - 60%
 • Przepompownie - 70%
 • Przyłącze CO (Volia) - 100%
 • Przyłącze wody – zew - 99%
 • Przyłącze kanalizacyjne - 90%
 • Kanalizacja sieci płytkie - 45%

 

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna - 80%
 • Wentylacja podstawowa - 98%
 • Instalacja wod kan - 60%
 • Instalacja klimatyzacji - 20%
 • Przebudowa sieci C0 - 100%
 • Montaż tras kablowych - 80%
 • Gaszenie gazem – 90%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 95%

Stacja C08 Płocka

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 84%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 66,5%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 90%
 • Instalacje Wodociągowe 76%
 • Instalacje Kanalizacyjne 89%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 89%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 16%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 81%
 • Pomieszczenia wodomierzy - 10%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem - 55%
 • Instalacja hydrantowa - 77,5%      
 • Przyłącze sieci cieplnej - 60%
 • Przyłącze sieci wodociagowej - 80%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej - 70%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych - 90%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 92%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 92%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu 94%
 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły 50%

SIERPIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych - 10%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów pod komory kanalizacyjne K1 oraz K2.
 • Trwa organizacja docelowego zaplecza budowy, w tym instalacja tymczasowych przyłączy – 95%,
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 15%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 25%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 55%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- przebudowa kanalizacji kablowej – 43%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 40%
 • Trwa realizacja murków prowadzących ścian szczelinowych – 50%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 22%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej DN600 od studni S4 do S5, od S8 w kierunku S9 – 70%
 • Trwa budowy komory kanalizacyjnej K1-K5 – 35%
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000 – 60%
 • Trwa realizacja sieci gazowej – 80%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 70%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 30%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

- przebudowa kanalizacji kablowej. – 95%,

- przebudowa kabli miedzianych – 100%,

- przebudowa kabli światłowodowych – 62%.

Wentylatornia V05

 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 40%
 • Komora demontażowa – szyb S06 :

- zakończono wykonywanie ścian szczelinowych – 100%

- trwa mobilizacja do wykonywania kolumn jet-grouting

 

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 99%
 • Prace tynkarskie (stacja + tory odstawcze) - 98%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze- 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 95%
 • Montaż tras kablowych - tory odstawcze - 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – Stacja – 78%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 77%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 85%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 89%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 99%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 31%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 50%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan, energetyka, teletechnika

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 75%
 • Montaż Corianu na słupach - 80%
 • Montaż dzwigów osobowych – 70%
 • Kanalizacja poziom -3 94%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) 95%
 • Woda bytowa poziom -1 88%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 88%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 98%
 • Wentylacja poziom -2 97%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 95%
 • Wentylacja poziom -3 65%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) 60%
 • Hydrantówka -1 75%
 • Hydrantówka -2 80%
 • Hydrantówka -3 77%
 • Hydrantówka -4 75%
 • Instalacja gaszenia gazem 90%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) 98%
 • Klimatyzacja -1 90%
 • Przepompownie 52%
 • przyłącze CO (Volia) 100%
 • przyłącze wody 60%
 • Przyłącze kanalizacyjne 25%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna 40%
 • Wentylacja podstawowa 80%
 • Instalacja wod kan 25%
 • Instalacja klimatyzacji 20%
 • Przebudowa sieci C0 100%
 • Montaż tras kablowych 75%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 50%

Stacja C08 Płocka

 • Tynki - 100%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 83%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 64,5%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 82%
 • Instalacje Wodociągowe 72,5%
 • Instalacje Kanalizacyjne 89%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 88%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 12%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 80%
 • Instalacja hydrantowa 74,5%
 • Przyłącze sieci cieplnej 87%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej 52%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych - 80%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 85%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 85%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu 87%
 • Montaż tras kablowych poziom podperonia 90%
 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych 80%
 • Instalacje oświetlenia i siły 17%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN 85%

LIPIEC 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa przebudowa kolizji istniejącej kanalizacji z nowobudowanym wejściem do stacji w płn.-wsch. części skrzyżowania.
 • Trwa przebudowa kanalizacji w rejonie torów odstawczych pod pasem zieleni.
 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania mikrotunelingu – komora startowa oraz komora odbiorcza.
 • Trwa przebudowa kolizji wodociągowych i teletechnicznych
 • Uruchomiono Punkt Informacyjny

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa przebudowa kanalizacji teletechniki
 • Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej
 • Trwa budowa komory kanalizacyjnej K1
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych
 • Trwa przebudowa sieci gazowej
 • Trwa budowa murków prowadzących ścian szczelinowych

Szyb wydobywczy S06

 • Wykonano ściany szczelinowe i słupy tymczasowe

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Nawierzchnia torowa toru prawego - 100%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego - 100%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego- kanał rewizyjny - 100%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego- kanał rewizyjny - 100%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 98%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)      - 92%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200      - 100%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - tory odstawcze      - 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej - stacja - 95%
 • Montaż tras kablowych - tory odstawcze - 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja        - 60%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 49%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 94%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 81%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 86%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 98%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 98%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji   - 100%
 • Przebudowa kolizji: wod-kan – 92,5%, teletechnika – 95%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 29%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 27%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan, energetyka, teletechnika

Stacja C07 Młynów

 • Montaż tras kablowych poziom -1- 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 - 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne:    

 • Kanalizacja poziom -1- 89%
 • Kanalizacja poziom -2 - 98%
 • Kanalizacja poziom -3 - 92%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 98%
 • Wentylacja poziom -2 - 97%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 95%
 • Hydrantówka -1 - 75%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 75%
 • Hydrantówka -4 - 75%
 • Instalacja gaszenia gazem - 90%
 • Klimatyzacja -1 - 85%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja podstawowa - 62%
 • Trwają prace przy montażu tras kablowych

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 50%

Stacja C08 Płocka

 • Tynki - 80%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) - 79%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji - 63%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 80%
 • Instalacje Wodociągowe - 69%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 87%
 • Instalacje Kanalizacyjne w stropach, płytach i ziemi - 84%
 • Instalacja hydrantowa - 73%
 • Przyłącze sieci cieplnej - 73%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych - 80%
 • Instalacje oświetlenia i siły - 17%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów - 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN - 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN - 85%

 

Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 100%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 100%
 • nawierzchnia tunel lewy - 50%
 • nawierzchnia tunel prawy - 56%

CZERWIEC 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Wdrożono Fazę 1 czasowej organizacji ruchu.
 • Trwa przebudowa kolizji istniejącej kanalizacji z nowobudowanym wejściem do stacji w płn.-wsch. części skrzyżowania.
 • Trwa przebudowa kanalizacji w rejonie torów odstawczych pod pasem zieleni.
 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania mikrotunelingu – komora startowa oraz komora odbiorcza.
 • Trwają prace przy budowie docelowego punktu informacyjnego.
 • Zakończono montaż docelowego zaplecza budowy.

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają intensywne prace związane z usuwaniem kolizji.
 • Wdrożono fazę I tymczasowej organizacji ruchu, przejęto , wygrodzono i zagospodarowano teren budowy.
 • Trwają przygotowania do głębienia ścian szczelinowych na stacji.
 • S06- wykonywane są ściany szczelinowe zabezpieczające tarczę.

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Nawierzchnia torowa toru prawego - 98,1%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego - 35%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego- kanał rewizyjny - 71,4%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego- kanał rewizyjny - 83%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 94%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)  - 80%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200  - 99%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  - 90%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- Stacja - 90%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - 91%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 95%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja 50%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 40%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 91%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 65%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 79%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 98%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 96%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji  - 98%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 27%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających - 23%

Przebudowa kolizji

 • wod-kan   - 92,5%
 • energetyka            - 98,0%
 • teletechnika - 95,0%

 

Szlak D07

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 100%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 100%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy - 100%
 • Nawierzchnia torowa - tor lewy - 100%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy - 100%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy - 100%
 • Montaż okablowania do oświetlenia podstawowego i awaryjnego - 100%
 • Montaż bednarki- 99%

Stacja C07 Młynów

 • Izolacja płyty górnej stacji - 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -1- 98%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 - 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 - 95%
 • Montaż tras kablowych poziom -4 - 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne 

 • Kanalizacja poziom -1- 65%
 • Kanalizacja poziom -2 - 98%
 • Kanalizacja poziom -3 - 91%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 70%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 87%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 95%
 • Wentylacja poziom -2 - 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 32%
 • Hydrantówka -1 - 72%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 72%
 • Hydrantówka -4 - 70%
 • Instalacja gaszenia gazem    - 80%
 • Klimatyzacja -1 - 65%

 

Wentylatornia V08

 • Wentylacja podstawowa - 55%
 • Montaż tras kablowych - 13%

 

Szlak D08

 • bankiet lewy boczny - 100%
 • bankiet lewy dolny - 100%
 • bankiet prawy boczny - 100%
 • bankiet prawy dolny - 100%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 100%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 100%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy- 99%
 • Nawierzchnia torowa prawa - 100%
 • Nawierzchnia torowa lewa - 100%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany murowane - 92%
 • Tynki - 60%
 • Nawierzchnia tor lewy - 20%
 • Nawierzchnia tor prawy - 100%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) - 77%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji - 60%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            - 76%
 • Instalacje Wodociągowe - 61%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 84%
 • Instalacje Kanalizacyjne w stropach, płytach i ziemi - 82%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) - 80%
 • Instalacja hydrantowa - 68%
 • Przyłącze sieci cieplnej - 62%

 

Wentylatornia V09

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 85%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 - 85%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu - 87%
 • Montaż tras kablowych poziom podperonia           - 90%
 • Instalacje uziemień i poł.wyrównawczych- 80%
 • Instalacje oświetlenia i siły - 17%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów - 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN - 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN - 85%

 

Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 90%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 100%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 98%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 100%
 • nawierzchnia tunel lewy - 50%
 • nawierzchnia tunel prawy - 52%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 98%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 98%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy - 95%

MAJ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Wdrożono Fazę 0 czasowej organizacji ruchu
 • Trwają prace przygotowawcze do wdrożenia Fazy I czasowej organizacji ruchu
 • Trwają prace zimne ( wykopy) tymczasowego zasilania placu budowy ( zaplecza) w wodę i kanalizację,
 • Rozpoczęto przebudowę kolizji – sieci kanalizacyjnej w rejonie torów odstawczych
 • Zdemontowano linie tramwajową w ciągu ulicy Górczewskiej
 • Trwa montaż docelowego zaplecza

Stacja C05 Ulrychów

 • Wdrożono Fazę I czasowej organizacji ruchu
 • Trwają prace zimne ( wykopy) tymczasowego zasilania placu budowy ( zaplecza) w wodę i kanalizację,
 • Rozpoczęto przebudowę kolizji – sieci wodociągowej w Parku Urlicha

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Nawierzchnia torowa toru prawego - 66,0%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego - 5,0%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego- kanał rewizyjny - 45,7%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego- kanał rewizyjny - 52,0%
 • Peron techniczny- boczne i środkowy - 100%
 • Płyta peronu pasażerskiego - 100%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) - 88%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)  - 70%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200  - 97%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  - 77%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- Stacja - 80%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - 87%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja 91%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja39%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze - 25%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - 83%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - 65%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - 73%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - 95%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - 92%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji  - 95%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP - 20%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających -14%

Przebudowa kolizji

 • wod-kan   - 92,5%
 • energetyka            - 98,0%
 • teletechnika - 95,0%

Szlak D07

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 94,9%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 96,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 94,9%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 96%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy - 93,67%
 • Nawierzchnia torowa - tor lewy - 87,34%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy - 100%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy - 100%
 • Montaż okablowania do oświetlenia podstawowego i awaryjnego - 100%
 • Montaż bednarki- 95%

 

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian- 100%
 • Wejście W3- betonowanie ścian - 100%
 • Izolacja płyty górnej stacji - 82%
 • Montaż tras kablowych poziom -1- 98%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 - 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 - 95%
 • Montaż tras kablowych poziom -4 - 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne 

 • Kanalizacja poziom -1- 60%
 • Kanalizacja poziom -2 - 96%
 • Kanalizacja poziom -3 - 85%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 60%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 85%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 95%
 • Wentylacja poziom -2 - 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 30%
 • Hydrantówka -1 - 60%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 60%
 • Hydrantówka -4 - 70%
 • Instalacja gaszenia gazem - 70%
 • Klimatyzacja -1 - 60%
 • Przebudowa kolizji - wod-kan - 99%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja podstawowa- 50%
 • Montaz tras kablowych - 10%

Szlak D08

 • bankiet lewy boczny - 90,6%
 • bankiet lewy dolny - 90,6%
 • bankiet prawy boczny - 92,5%
 • bankiet prawy dolny - 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 99%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy- 99%
 • Nawierzchnia torowa prawa - 85%
 • Nawierzchnia torowa lewa - 85%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany murowane - 92%
 • Tynki - 60%
 • Nawierzchnia tor lewy - 15%
 • Nawierzchnia tor prawy - 75%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 50%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 30%

 Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 85,0%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 85,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 51,0%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 75,0%
 • nawierzchnia tunel lewy - 35,0%
 • nawierzchnia tunel prawy - 52,0%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 95%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – 95%

KWIECIEŃ 2019

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Przejęcie terenu – 100% - z wyłączeniem pasów drogowych
 • Zakończono wycinkę drzew - 100% - zgodnie z projektem budowlanym
 • Grodzenie placu budowy – zaawansowanie 60%

Stacja C05 Ulrychów

 • Przejęcie terenu – 100% - z wyłączeniem pasów drogowych
 • Zakończono wycinkę drzew - 100% - zgodnie z projektem budowlanym
 • Grodzenie placu budowy – zaawansowanie 60%

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 - 95%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową- stacja- prawa część - 58,6%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową- stacja- lewa część - 51,7%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego - 27,1%
 • Peron techniczny- boczne i środkowy – 98%
 • Wykonano płytę peronu pasażerskiego - 100%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze)   - 74%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)  - 43%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 - 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  - 70%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- stacja - 70%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - 75%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) - stacja  - 80%
 • Instalacja siły i oświetlenia - stacja- 27%
 • Instalacja siły i oświetlenia - tory odstawcze – 10%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 - zaawansowanie 77%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 - zaawansowanie 60%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T - zaawansowanie 65%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 - zaawansowanie 93%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 - zaawansowanie 85%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji  - 92%

Wentylatornia V07

 • Przebudowa kolizji wod-kan - zaawansowanie 92,5%
 • Przebudowa kolizji energetyka    - zaawansowanie 98,0%
 • Przebudowa kolizji teletechnika – zaawansowanie 95,0%

Szlak D07

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 94,9%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 96,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 94,9%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 96%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) - Tunel Lewy - 100,0%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) - Tunel Prawy - 100,0%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy - 93,67%
 • Nawierzchnia torowa - tor lewy - 87,34%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy - 92%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy - 92%
 • Montaż okablowania do oświetlenia podstawowego i awaryjnego - 75%
 • Montaż bednarki- 95%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian- 90,0%
 • Wejście W3- betonowanie ścian - 90,0%
 • Izolacja płyty górnej stacji - 67%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 - 98%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 - 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 - 95%
 • Montaż tras kablowych poziom -4 - 100%
 • Kanalizacja poziom -1 - 30%
 • Kanalizacja poziom -2 - 95%
 • Kanalizacja poziom -3 - 70%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) - 95%
 • Woda bytowa poziom -1 - 60%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 - 60%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 - 95%
 • Wentylacja poziom -2 - 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 - 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) - 30%
 • Hydrantówka -1 - 60%
 • Hydrantówka -2 - 80%
 • Hydrantówka -3 - 60%
 • Hydrantówka -4 - 70%
 • Instalacja gaszenia gazem - 70%
 • Klimatyzacja -1 zaawansowanie - 10%
 • Wod-kan – zaawansowanie - 99,0%
 • Nawierzchnia torowa prawa - 100%
 • Nawierzchnia torowa lewa - 53%

Wentylatornia V07

 • Wentylacja podstawowa- 50%
 • Montaz tras kablowych - 10%

 

Szlak D08

 • bankiet lewy boczny - 90,6%
 • bankiet lewy dolny - 90,6%
 • bankiet prawy boczny - 92,5%
 • bankiet prawy dolny - 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 99%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy- 99%
 • Nawierzchnia torowa prawa - 85%
 • Nawierzchnia torowa lewa - 85%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany murowane - 80%
 • Tynki - 35%
 • Wyjście W6-W7     

- wykop wstępny - 100%

- płyta denna - 20%

 • Montaż tras kablowych poziom -1  - 80%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 - 70%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu - 85%
 • Montaż tras kablowych poziom podperonia - 85%
 • Instalacje uziemień i poł.wyrównawczych- 70%
 • Instalacje oświetlenia i siły - 15%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów - 70%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN - 70%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN - 70%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) - 30%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji - 50%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 50%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 37%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi - 30%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) - 10%
 • Instalacja hydrantowa - 27%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej - 50%
 • Instalacje Kanalizacyjne - 30%

 Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu - 85,0%
 • bankiet boczny w prawym tunelu - 85,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu - 51,0%
 • bankiet dolny w prawym tunelu - 75,0%
 • nawierzchnia tunel lewy - 15,0%
 • nawierzchnia tunel prawy - 52,0%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy - 95%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy - 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy - 15%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy - 15%

MARZEC 2019

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 - zaawansowanie 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze        - zaawansowanie 65%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- stacja - zaawansowanie 65%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - zaawansowanie 50%
 • Montaż tras kablowych (podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny)- stacja - zaawansowanie 60%
 • Instalacja siły i oświetlenia        - zaawansowanie 20%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową - stacja- prawa część - zaawansowanie 51,7%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową - stacja- lewa część - zaawansowanie 51,7%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 91-105- zaawansowanie 60%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-87- zaawansowanie 22%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T- zaawansowanie 60%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia - zaawansowanie 93%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperonia - zaawansowanie 83%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian – zaawansowanie 85%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 80%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – zaawansowanie 85%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 67%
 • Montaż tras kablowych poziom - 1 – zaawansowanie 95%
 • Montaż tras kablowych poziom - 2       – zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych poziom - 3       – zaawansowanie 92%
 • Montaż tras kablowych poziom - 4       – zaawansowanie 99%
 • Kanalizacja poziom -1 – zaawansowanie 10%
 • Kanalizacja poziom -2 – zaawansowanie 95%
 • Kanalizacja poziom -3 – zaawansowanie 50%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – zaawansowanie 25%
 • Wentylacja bytowa poziom -1– zaawansowanie 40%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – zaawansowanie 70%
 • Wentylacja poziom -2 – zaawansowanie 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – zaawansowanie 75%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 30%
 • Hydrantówka -1 – zaawansowanie 50%
 • Hydrantówka -2 – zaawansowanie 75%
 • Hydrantówka -3 – zaawansowanie 50%
 • Hydrantówka -4 – zaawansowanie 70%

Wentylatornia V07

 • Przebudowa kolizji wod-kan - zaawansowanie 92,5%
 • Przebudowa kolizji energetyka    - zaawansowanie 98,0%
 • Przebudowa kolizji teletechnika – zaawansowanie 95,0%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 96,0%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy – zaawansowanie 84,81%
 • Montaż tras kablowych - tunel lewy - zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy - zaawansowanie 90%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego - tunel lewy zawansowanie 100%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego - tunel prawy zawansowanie 100%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy - zaawansowanie 93,6%
 • Nawierzchnia torowa - tor lewy - zaawansowanie 78,5%

Stacja C08 Płocka

 • Wyjście W1 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 90 %
 • Wyjście W2 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 90%
 • Wyjścia W3 – W5 ścianki żelbetowe - zaawansowanie 60%
 • Wyjścia W6-W7 – płyta denna – zaawansowanie 10%
 • Ściany murowane – zaawansowanie 80%
 • Tynki – zaawansowanie 35%

Szlak D08

 • Tunel północny i południowy – zaawansowanie 100,0%
 • Bankiet lewy boczny – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny – zaawansowanie 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy       – zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – zaawansowanie 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – zaawansowanie 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – zaawansowanie 99%
 • Nawierzchnia torowa P – zaawansowanie 83%
 • Nawierzchnia torowa L – zaawansowanie 58%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Tunel lewy – zaawansowanie 100,0%
 • Tunel prawy – zaawansowanie 100,0%
 • Tunel lewy – zaawansowanie iniekcja 100,0%
 • Tunel prawy – zaawansowanie iniekcja 100,0%
 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 100,0%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 100,0%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 75,0%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 80,0%

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Przejęcie terenu – 50%
 • Trwa wycinka drzew - zaawansowanie 95%

Stacja C05 Ulrychów

 • Przejęcie terenu – 20%
 • Trwa wycinka drzew - zaawansowanie 95%

LUTY 2019

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 - zaawansowanie 75%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  - zaawansowanie 55%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- stacja - zaawansowanie 55%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze - zaawansowanie 30%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny)- stacja - zaawansowanie 40%
 • Instalacja siły i oświetlenia - zaawansowanie 5%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową- stacja- prawa część     - zaawansowanie 27,6%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia - zaawansowanie 90%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperonia - zaawansowanie 70%

Wentylatornia V07

 • Izolacja płyty dennej – zaawansowanie 100%
 • Przebudowa kolizji wod-kan - zaawansowanie 92,5%
 • Przebudowa kolizji energetyka    - zaawansowanie 98%
 • Przebudowa kolizji teletechnika – zaawansowanie 95%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie96%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) - Tunel Lewy – zaawansowanie 100%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) - Tunel Prawy – zaawansowanie 100%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy – zaawansowanie 84,81%
 • Montaż tras kablowych - tunel lewy zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy zaawansowanie 90%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego - tunel lewy zawansowanie 100%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego - tunel prawy zawansowanie 50%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian – zaawansowanie 85%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 80%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Antresola - betonowanie płyty – zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych poziom - 1 – zaawansowanie 50%
 • Montaż tras kablowych poziom - 2– zaawansowanie 95%
 • Montaż tras kablowych poziom - 3– zaawansowanie 45%
 • Montaż tras kablowych poziom - 4– zaawansowanie 95%
 • Kanalizacja poziom -1 – zaawansowanie 10%
 • Kanalizacja poziom -2 – zaawansowanie 95%
 • Kanalizacja poziom -3 – zaawansowanie 50%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 95%
 • Wentylacja poziom -1 – zaawansowanie 30%
 • Wentylacja poziom -2 – zaawansowanie 95%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 30%
 • Hydrantówka -1 – zaawansowanie 3%
 • Hydrantówka -2 – zaawansowanie 65%
 • Hydrantówka - 4 – zaawansowanie 70%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy do poziomu płyty dennej - zaawansowanie 100%

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy – zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – zaawansowanie 90%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – zaawansowanie 60%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – zaawansowanie 90%
 • Nawierzchnia torowa P – zaawansowanie 60%
 • Nawierzchnia torowa L– zaawansowanie 8%

Stacja C08 Płocka

 • Wyjście W1  - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 80%
 • Wyjście W2 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 80%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 75%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 80%

STYCZEŃ 2019

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 100%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 100%
 • Nawierzchnia torowa- stacja- prawa część – zaawansowanie 6%
 • Montaż instalacji uziemieniowej tory odstawcze – zaawansowanie 40%
 • Montaż instalacji uziemieniowej stacja – zaawansowanie 40%
 • Montaż tras kablowych tory odstawcze – zaawansowanie 10%
 • Montaż tras kablowych (podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) stacja - zaawansowanie 20%         

Wentylatornia V07

 • Izolacja płyty dennej – zaawansowanie 50%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Nawierzchnia torowa - tor prawy – zaawansowanie 10,1%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy – zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy – zaawansowanie 90%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego- tunel lewy – zaawansowanie 50%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego- tunel prawy – zaawansowanie 20%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 45%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – zaawansowanie 20%
 • Wejście W3- betonowanie płyty fundamentowej – zaawansowanie 30%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Betonowanie płyty antresoli - zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -1  - zaawansowanie 25%
 • Montaż tras kablowych poziom -2  - zaawansowanie 80%
 • Montaż tras kablowych poziom -3  - zaawansowanie 25%
 • Montaż tras kablowych poziom -4  - zaawansowanie 90%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy do poziomu płyty dennej - zaawansowanie 85%

 

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 92,5%

 

Stacja C08 Płocka

 • Wyjście W1  - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 80 %
 • Wyjście W2 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 40%
 • Wyjście W3-W5 - wykop wstępny 100% - płyta 100% - wykop podstropowy 100%
 • Wyjście W6-W7 - wykop wstępny 100% - płyta 100%

Wentylatornia V09

 • Wykop podstropowy -3 – zawansowanie 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 61%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 80%

 

GRUDZIEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 98%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 95%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 88%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 81%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 36,1%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 53%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- izolacja płyty dennej – zaawansowanie 100%
 • Wejście W2- betonowanie ścian – zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- izolacja– zaawansowanie 100%
 • Wejście W2- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 15%
 • Wejście W3- betonowanie płyty fundamentowej – zaawansowanie 15%
 • Wejście W4- izolacja ścian - zaawansowanie 100%
 • Wejście W4- betonowanie ścian - zaawansowanie 100%
 • Wejście W4 schody – zaawansowanie 100%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Betonowanie płyty antresoli - zaawansowanie 98%
 • Płyta peronowa – zaawansowanie 100%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy do poziomu płyty dennej - zaawansowanie 85%

 

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 92,5%

 

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 100%

Wentylatornia V09

 • Wykop podstropowy -3 – zawansowanie 85%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 

 Szlak D09

 • Tunel prawy- iniekcja – 100%
 • Tunel lewy- iniekcja – 100%
 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 40%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 50%

LISTOPAD 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 96,4%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 84%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 41,3%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 36,1%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -3 – zaawansowanie 100%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- izolacja płyty dennej – zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- izolacja– zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Wejście W4- izolacja ścian - zaawansowanie 100%
 • Wejście W4- betonowanie ścian - zaawansowanie 100%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Płyta peronowa – zaawansowanie 82%
 • Płyta antresoli – zaawansowanie 95%

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 92,5%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy do poziomu płyty dennej - zaawansowanie 60%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 88%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 88%

Wentylatornia V09

 • Wykop podstropowy -3 – zawansowanie 30%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Tunel prawy- iniekcja – 50%
 • Tunel lewy- iniekcja – 100%

PAŹDZIERNIK 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 95%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 96,4%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 58%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 36,1%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 36,1%

Szlak D07

 • Łącznik tunelowy D07.1 – 100%
 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 91,1%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 91,1%

 

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -3 – zaawansowanie 85%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- izolacja płyty dennej – zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- izolacja– zaawansowanie 50%
 • Wejście W2- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Wejście W4- izolacja ścian - zaawansowanie 80%
 • Wejście W4- betonowanie ścian - zaawansowanie 70%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Płyta peronowa – zaawansowanie 70%
 • Płyta antresoli – zaawansowanie 95%

 

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy cz. 2 - zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia I - zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia II. Zbrojenie - zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia II. Betonowanie - zaawansowanie 100%

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 57%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 82%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 74%

 

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 95%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Tunel prawy- iniekcja – 10,4%

 

WRZESIEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 84%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 96,4%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 80%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - hala odpraw, poziom -1– zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-2" – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-1" – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 36,1%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 36,1%

Szlak D07

 • Łącznik tunelowy D07.1 – 95%
 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 50,6%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 17,7%

 

Wentylatornia V07

 • Płyta pośrednia poziomu -2 – zaawansowanie 100%
 • Jet grouting (wzmocnienie łącznika tunelowego D07.1) – zaawansowanie 100%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -2 – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -1 – zaawansowanie 100%
 • Ściany peronowe poziom -3 – zaawansowanie 93%
 • Płyta antresoli – zaawansowanie 80%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy cz. 2 - zaawansowanie 95%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 56%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 38%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 95%, wodno-kanalizacyjnych – 100%, gazowych – 75%

 

 Szlak D09

 • Tunel wschodni – 100%
 • Tunel zachodni – 100%

SIERPIEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 45%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze  - 100%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 93%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - hala odpraw, poziom -1– zaawansowanie 66,7%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-2" – zaawansowanie 96,7%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-1" – zaawansowanie 96,6%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 36,1%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 20,3%

 

Szlak D07

 • Tunel północny - 100%
 • Tunel południowy – 100%
 • Łącznik tunelowy D07.1 – 75%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – zaawansowanie 100%
 • Płyta pośrednia poziomu -2 – zaawansowanie 5%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -3 – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -2 – zaawansowanie 72%
 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -1 – zaawansowanie 72%
 • Ściany peronowe poziom -3 – zaawansowanie 80%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 38%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 38%

Wentylatornia V09

 • Ściany szczelinowe – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 95%, wodno-kanalizacyjnych – 100%, gazowych – 75%

 

 Szlak D09

 • Tunel wschodni – 100%
 • Tunel zachodni – 83,6%

 

LIPIEC 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 37%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze  - 99%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 53,5%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 68%
 • Słupy docelowe - hala odpraw, poziom -1– zaawansowanie 66,7%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-1" – zaawansowanie 40%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-2" – zaawansowanie 96,7%
 • Słupy docelowe - część stacyjna, poziom "-1" – zaawansowanie 69%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-2"– zaawansowanie 36,1%
 • Słupy docelowe - tory odstawcze, poziom "-1"– zaawansowanie 1,5%

Szlak D07

 • Tunel północny - 100%
 • Tunel południowy – 100%
 • Łącznik tunelowy D07.1 – 60%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – zaawansowanie 60%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe w osiach 1-8 poziom -3 – zaawansowanie 100%
 • Słupy docelowe w osiach 21-29 poziom -3 – zaawansowanie 14%
 • Ściany peronowe -3 – zaawansowanie 75%

 

Szlak D08

 • Tunel północny - 100%
 • Tunel południowy – 100%

Stacja C08 Płocka

 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 38%
 • Słupy docelowe poziom -1– zaawansowanie 18%

Wentylatornia V09

 • Ściany szczelinowe – 81%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 95%, wodno-kanalizacyjnych – 100%, gazowych – 75%

 

 Szlak D09

 • Tunel wschodni – 52,6%
 • Tunel zachodni – 25,5%

CZERWIEC 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 37%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze  - 60,4%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 95,7%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Płyta fundamentowa - część stacyjna – zaawansowanie 100%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 31%
 • Słupy docelowe - komora startowa, poziom "-2" – zaawansowanie 28%
 • Słupy docelowe - hala odpraw, poziom -1– zaawansowanie 57,1%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – zaawansowanie 2%
 • Przebudowa kolizji wod-kan – 92,5%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe w osiach 8-20 poziom -2 – 100%
 • Słupy docelowe w osiach 8-20 poziom -3 – 100%
 • Słupy docelowe w osiach 1-8 poziom -3 – 33%
 • Ściany peronowe -3 – 14%

Szlak D08

 • Tunel północny - 100%
 • Tunel południowy – 94%

Stacja C08 Płocka

 • Płyta denna – 100%
 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 3%

Wentylatornia V09

 • jet grouting D09.1 – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 70%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 

MAJ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 98,5%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 37%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze  - 37%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 75,7%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Płyta fundamentowa - część stacyjna – zaawansowanie 88%
 • Płyta fundamentowa - hala odpraw  – zaawansowanie 100%

Wentylatornia V07

 • Przebudowa kolizji wod-kan – 92,5%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe poziom -2 – 100%
 • Słupy docelowe poziom -1 – 25%
 • Przebudowa kolizji wod-kan – 99%

Szlak D08

 • Tunel lewy 82%

Stacja C08 Płocka

 • Wykop podstropowy -2 – 100%
 • Płyta denna – 35%

Wentylatornia V09

 • jet grouting D09.1 – 48%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych - 60%, wodno-kanalizacyjnych – 24,5%, gazowych – 75%

 

Szyb demontażowy V09a

 • Przesłona pozioma - 100%

KWIECIEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Jet grouting - tory odstawcze – zaawansowanie 92,3%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 87%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze - 30,1%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" - część stacyjna – zaawansowanie 100%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 58,6%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 30%
 • Płyta fundamentowa - część stacyjna – zaawansowanie 29%
 • Płyta fundamentowa - hala odpraw – zaawansowanie 40%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" -tory odstawcze – zaawansowanie 7,5%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu - zaawansowanie 100%

Szlak D07

 • tunel północny - 100%
 • tunel południowy 72,3% 696 z 951m

Stacja C07 Młynów

 • Czernio- wyrzutnia- wykop – 100%
 • Wejście W4- płyta stropowa – 100%
 • Słupy docelowe poziom -2 – 28%

Wentylatornia V08

 • Strop górny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • Betonowanie stropu-płyta pośrednia – 100%
 • Wykop podstropowy – 100%
 • Wykop podstropowy - 2 – 49%
 • Dobiega końca przebudowa kolizji kanalizacyjnych – 97%

Wentylatornia V09

 • Ściany szczelinowe – 52%
 • Wykop wstępny – 100%
 • Płyta górna – 100%
 • jet grouting D09.1 – 18%
 • jet grouting D09.2 – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych

 

Szyb demontażowy V09a

 • Jet grouting – 100%
 • Przesłona pozioma - 15%

MARZEC 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Jet grouting - tory odstawcze – zaawansowanie 62,6%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 64%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze - 24,6%
 • Wykop podstropowy do poziomu "-2" - część stacyjna – zaawansowanie 21%
 • Płyta pośrednia - część stacyjna – 100%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 48,5%
 • Płyta pośrednia - tory odstawcze – zaawansowanie 5%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu - zaawansowanie 90%

Szlak D07

 • tunel północny      86,3%  820,5 z 951m
 • tunel południowy 11,4% 108 z 951m

Stacja C07 Młynów

 • Betonowanie stropu – płyta górna – 97%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – 100%
 • Betonowanie stropu- płyta denna – 65%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Strop górny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • jet grouting Plug OUT – 100%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 100%
 • wykop podstropowy – 92%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych i kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Ściany szczelinowe – 52%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych

 

Szyb demontażowy V09a

 • Jet grouting – 46%

 

LUTY 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych.
 • Zakończono wykonanie baret torów odstawczych.
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 64%
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu -1 - pozostała część stacyjna wraz z halą odpraw.
 • Wykonano płytę denną – komora startowa.
 • Wykop podstropowy do poziomu "-1" - tory odstawcze - 12,6%
 • Płyta pośrednia - część stacyjna – 58%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 42%
 • Wykonanie kanalizacji 95%
 • Wciąganie kabli: optycznych 100% miedzianych – 95%
 • Przepięcie kabli: optycznych 100% miedzianych – 95%

 

Tunele

Szlak D07 tunel północny wykonanie 14%

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych
 • Wykonano płytę stropowa górną

Stacja C07 Młynów

 • Betonowanie stropu – płyta górna – 97%
 • Zakończono betonowanie stropu płyty pośredniej.
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – 75%
 • Betonowanie stropu- płyta denna – 38%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Jet grouting – 100%
 • Wykop wstępny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • jet grouting Plug IN – 100%
 • jet grouting Plug OUT – 40%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 85%
 • Wykop wstępny – 100%
 • wykop podstropowy – 55%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych i kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych

Szyb demontażowy V09a

 • Ściany szczelinowe całość – 100%

 

STYCZEŃ 2018

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 92%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych – 79%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 52%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 - pozostała część stacyjna wraz z halą odpraw – 42%
 • Płyta denna – komora startowa – 98%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 15%
 • jet grouting  - tory odstawcze (do osi 1) – 52%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej
 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych
 • Wykop wstępny – 100%
 • jet grouting (wzmocnienie łącznika tunelowego D07.1) – 100%

Stacja C07 Młynów

 • Jet grouting plug in/plug out – 100%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 95%
 • Betonowanie stropu – płyta pośrednia – 75%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 – 100%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – 32%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Jet grouting – 100%
 • Wykop wstępny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany szczelinowe całość – 100%
 • Ściany szczelinowe wejść – 100%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 50%
 • Barety – 100%
 • Wykop wstępny – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych i kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
 • Jet grouting – 100%

Szyb demontażowy V09a

 • Ściany szczelinowe całość – 100%

GRUDZIEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 79%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych – 64%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 46%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – komora startowa – zakończono
 • płyta denna – komora startowa – 78%
 • Płyta stropowa górna – część stacyjna – zakończono
 • Płyta stropowa górna – hala odpraw – zakończono
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 5%
 • jet grouting  - tory odstawcze (do osi 1) – 52%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej
 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych
 • Budowa ścian szczelinowych – 100%
 • jet grouting (wzmocnienie łącznika tunelowego D07.1) – 46%

Stacja C07 Młynów

 • Jet grouting plug in/plug out – 83%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 92%
 • Betonowanie stropu – płyta pośrednia – 41%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 – 98%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych korpusu stacji
 • Ściany szczelinowe wejść – 56%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 30%
 • Barety – 87%
 • Wykop wstępny – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych i kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
 • Ściany szczelinowe –100%

 

Szyb demontażowy V09a

 • Zakończono przebudowę kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

LISTOPAD 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 66%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 25%
 • Zakończono wykop wstępny na hali odpraw
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – komora startowa – 62%
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu -1 komory startowej
 • Płyta stropowa górna – część stacyjna – 95%
 • Płyta stropowa górna – hala odpraw – 30%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej
 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

 Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych
 • Trwa budowa ścian szczelinowych – 21%

Stacja C07 Młynów

 • Jet grouting plug in/plug out – 63%
 • Barety – zaawansowanie 100%, jet grouting – zaawansowanie 100%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 – 60%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 89%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych 

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
 • jet grouting – 100%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych – 7%

Szyb demontażowy V09a

 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych
 • Zakończono przebudowę kolizji gazowych

PAŹDZIERNIK 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 59%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych do osi 1
 • Jet-grouting komory startowej – 100%
 • Jet-grouting torów odstawczych – 75%
 • Jet-grouting – wzmocnienie na czas wyjścia TBM - 100%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 23%
 • Wykop wstępny – hala odpraw – 90%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – komora startowa – 18%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 komora startowa – 93%
 • Płyta podstropowa pośrednia – komora startowa – 100%
 • Płyta podstropowa górna – część stacyjna – 20%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej
 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych

Stacja C07 Młynów

 • Jet grouting plug in/plug out – 36%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 92%
 • Barety – zaawansowanie 100%, jet grouting – zaawansowanie 98%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 – 22%
 • Zakończono prace przy wykopie wstępnym
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych wejść – zaawansowanie 58%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
 • jet grouting – 1%

 

Szyb demontażowy V09a

 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i gazowych

WRZESIEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 36%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych do osi 44
 • Jet-grouting komory startowej – 100%
 • Jet-grouting torów odstawczych – 15%
 • Jet-grouting – wzmocnienie na czas wyjścia TBM - 100%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 19%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 komora startowa – 93%
 • Płyta podstropowa górna – komora startowa – 100%
 • Płyta podstropowa pośrednia – komora startowa – 17%
 • Płyta podstropowa górna – osie 66-70 – 100%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych

Stacja C07 Młynów

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych wejść na stację
 • Barety – zaawansowanie 100%, jet grouting – zaawansowanie 98%
 • Trwają prace przy wykopie wstępnym – 79%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych i gazowych

Wentylatornia V08

 • Trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych – 25%

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 59%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych wejść – zaawansowanie 38%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnych, teletechnicznych i wodociągowych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci gazowych i energetycznych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kolizji energetycznych

Szyb demontażowy V09a

 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych

SIERPIEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykonano 100% ścian szczelinowych komory startowej i pozostałej części stacyjnej
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 15%
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu płyty stropowej górnej w komorze startowej w osiach 87-91 i 95-109, zaawansowanie 90%
 • Wykonano 40% płyty stropowej górnej w osiach 66-70
 • Zakończono wykop wstępny komory startowej
 • Wykonanie kanalizacji teletechnicznej 95% (Trwa wciąganie i przepinanie kabli optycznych i miedzianych)

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  energetycznych

Stacja C07 Młynów

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych korpusu stacji
 • Trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych wejść na stację – zaawansowanie 38%
 • Barety – zaawansowanie 76%, jet grouting – zaawansowanie 35%
 • Trwają prace przy wykopie wstępnym
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych i gazowych

Wentylatornia V08

 • Wykonano przebudowę kolizji energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 30%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych wejść – zaawansowanie 32%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – zaawansowanie 99%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej – zawansowanie 99%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji energetycznych i teletechnicznych 

LIPIEC 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowano realizację magistrali DN1000 na odcinku KM1-KD1
 • Kontynuowano budowę gazociągu PE225 na odcinku G2-G15
 • Wykonano wykop wstępny pod płytę górną w osiach 96-87 (od osi 96 w kierunku malejącym) oraz w osiach 87-83
 • Trwa zbrojenie oraz betonowanie płyty górnej w osich 105-109
 • Trwa zbrojenie stropu górnego w osiach 102-109
 • Wykonano 64% murków prowadzących ścian szczelinowych pozostałej części stacji
 • Kontynuowano wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Kontynuowano głębienie i betonowanie ścian szczelinowych

Wentylatornia V07

 • Kontynuowane są prace przy sieci kanalizacyjnej komór na odcinkach K1-K2 oraz K3-K4
 • Wykonanie 100% kanalizacji sieci teletechnicznej

Stacja C07 Młynów

 • Trwa montaż sieci wodociągowej DN150 przy ul. Sokołowskiej
 • Wykonanie ścian szczelinowych korpusu stacji: 80%
 • Wykonanie ścian szczelinowych wejść na stację 33%
 • Barety - zaawansowanie 65% 22 z 34 szt.

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa sieci gazowej – zawansowanie 70% całości
 • Trwa budowa sieci kanalizacyjnej – zaawansowanie 88% całości  
 • Kontynuowano wykonywanie kanalizacji na odcinku K5-K6
 • Wykonanie kanalizacji sieci teletechnicznej: 98%
 • Wykonanie ścian szczelinowych korpusu stacji – 15%
 • Kontynuowano wykonanie ścian szczelinowych wejść wykonano 9 z 28 szt.

CZERWIEC 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono budowę gazociągu PE225 na odc. G30 - G34
 • Kontynuowano budowę kanalizacji ogólnospławnej DN1000 na odcinku K12-S7
 • Kontynuowano budowę wodociągu DN1000 na odcinku KZ1-KM1
 • Kontynuowano budowę wodociągu DN250 na odcinku W9-W10
 • Zakończono budowę wodociągu DN200 na odcinku Tr20- Tr23
 • Wykonano 100% murków prowadzących ścian szczelinowych komory startowej
 • Wykonano 57% murków prowadzących ścian szczelinowych pozostałej części stacji
 • Wykonano 9% murków prowadzących ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Trwa głębienie i betonowanie ścian szczelinowych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy sieci kanalizacyjnej komór K1 i K4
 • Wykonanie kanalizacji sieci energetycznej 98%
 • Wykonanie kanalizacji sieci teletechnicznej 95%

Stacja C07 Młynów

 • Kontynuowano prace przy budowie komór K2, S1
 • Trwa montaż sieci wodociągowej DN150 wzdłuż budynku Górczewska 26
 • Trwa montaż sieci wodociągowej DN150 przy murku oporowym ul. Sokołowska
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych stacji: 100%
 • Wykonanie ścian szczelinowych korpusu stacji: 62%
 • Wykonanie murki prowadzące baret: 100%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych wyjścia W4: 100%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych wyjścia W4: 40%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych W2 i W4: 13%

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa sieci gazowej – zawansowanie 60 % całości
 • Trwa budowa sieci kanalizacyjnej – zaawansowanie 73 % całości  
 • Trwa wykonywanie przewiertu kanalizacji na odcinku S18 - S19
 • Trwa wykonywanie kanalizacji na odcinku S7-S8-S9
 • Zakończono budowę ścianki szczelnej w celu zabezpieczenia kanalizacji na odcinku S4-S5
 • Trwa wykonywanie kanalizacji na odcinku K5-K6
 • Zakończono budowę sieci wodociągowej
 • Wykonanie kanalizacji sieci teletechnicznej: 97%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian korpusu stacji: 17%
 • Wykonanie paneli ścian szczelinowych korpusu stacji – ok. 3%
 • Wykonanie paneli ścian szczelinowych na wyjściach: 32%

MAJ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 •  Kontynuowano budowę gazociągu średniego ciśnienia PE225 na odc. G22-G26 wraz z wykonywaniem technologicznych prób szczelności.
 • Kontynuowano budowę kanalizacji (1,05x0,7) na odcinku S25-S26, montaż studni S26.
 • Kontynuowano budowę kanalizacji ogólnospławnej DN1000 na odcinku S4-S5 
 • Kontynuowano budowę magistrali wodociągowej DN1000.
 • Trwa budowa wodociągu DN200 na odcinku Ł9-Tr10.
 • 100% kabli średniego napięcia wciągniętych i przepiętych,
 • 99% kabli niskiego napięcia wciągniętych i przepiętych
 • Trwają prace przy głębieniu i betonowaniu:

a) ścian szczelinowych – zaawansowanie ok. 77%, zabetonowo 48 z 62 paneli,

b) baret – zaawansowanie ok. 50%, zabetonowo 12 z 24 szt.

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy sieci kanalizacyjnej komór K1 i K4
 • Przełączono kable SN
 • Trwa budowa trasy kablowej pod oświetlenie - wykop + układanie rur osłonowych przy ul. Górczewskiej
 • Zakończono budowę kanalizacji teletechnicznej z wyj. SKMP3/1  (kolizja z siecią energetyczną) przy ul. Górczewskiej

Stacja C07 Młynów

 • Kontynuowano prace przy budowie komór K1, K2, S1, K5
 • Trwa montaż wodociągu DN150 za stacją bentonitową
 • Kontynuowano prace przy montażu sieci ciepłowniczej DN 500 i DN 200 przy ul. Sokołowskiej
 • Trwa przepinanie kabli optycznych
 • Wykonanie murków prowadzących ścian stacji - 62%
 • Wykonanie paneli ścian szczelinowych stacji - 35% (wykonano 23 z 65 paneli)

Wentylatornia V08

 • Trwają prace z zasilaniem placu budowy w energię elektryczną

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace przy wykonywaniu tymczasowego przyłącza gazu do bud. przy ul. Płockiej 12
 • Trwa wykonywanie przewiertu kanalizacji na odcinku S16 – S15 oraz S16 - S17 po stronie zachodnia ul. Płockiej, pomiędzy budynkami Płocką 17 a Płocką 15
 • Trwa wykonywanie wykopu oraz ścianki berlińskiej na odcinku S7-S8-S9 po stronie wschodniej ul. Płockiej, przy budynku Płocka 14 w kierunku ul. Wolskiej
 • Trwają prace przy budowie pokrywy komory K3 przy skrzyżowaniu ul. Wolska/Płocka
 • Trwają prace przy wykopie pomiędzy ściankami szczelnymi oraz montaż rozparcia drugiego poziomu przy ul. Płockiej 12
 • Trwa montaż rur i zasypka wykopu na odcinku S6-S7 przy budynku Skierniewicka 21
 • Trwają próby szczelności na sieci wodociągowej
 • Trwają przełączenia kabli sN i nN – uzgodniono terminy przełączeń
 • Trwa montaż kabli miedzianych w relacji ST1  - ST 7A przy ul. Płockiej

KWIECIEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej DN 1000, J-1200x1800 po stronie południowej stacji na odcinku K1-K8, trwają prace na odcinku K8-K10
 • Wykonano komory K1, K2, K3, K4, K6, K7, K7a, K8, K10, K11, trwają prace przy komorze K13
 • Zakończono prace związane z przebudowa sieci kanalizacyjnej po stronie północnej stacji na odcinku S9-S15 oraz S20-S25, trwają prace na odcinku S15-S20 oraz S25-26
 • Trwają prace przy zabezpieczeniach wykopu do wykonania kanalizacji J-700x1050 po stronie północnej stacji na wysokości nieruchomości Górczewska 100
 • Kontynuowane są prace związane z montażem gazociągu niskiego ciśnienia
 • Kontynuowane są prace polegające na wciąganiu kabli miedzianych
 • Wykonano odcinek sieci cieplnej 2x350mm po wschodniej stronie wejścia na ul. Olbrachta, trwają prace przy sieci cieplnej 2x350mm po zachodniej stronie wejścia na ul. Olbrachta (do ściany szczelinowej)
 • Wykonano komorę KZ oraz KD na magistrali DN1000mm, trwają prace z montażem magistrali oraz komory KM.
 • Wykonano murki prowadzące na potrzeby wykonania ścian szczelinowych w osiach 93-109  po stronie północnej i południowej oraz osiach A-D strona wschodnia
 • Wykonano 5 paneli ściany szczelinowej po stronie południowej

Wentylatornia V07

 • Trwa montaż ogrodzenia terenu budowy
 • Trwają prace drogowe związane z wprowadzeniem organizacji ruchu
 • Trwa przebudowa sieci elektrycznych.

Stacja C07 Młynów

 • Wykonano kanalizację na odcinku od komory K5 do K3 oraz od komory K6 do studni istniejącej SI, a także od K1 do S1
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej - demontaż istniejącego ciepłociągu  oraz wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej DN200 oraz DN500
 • Przebudowa sieci wodociągowej - demontaż istniejącej sieci oraz wykonanie wodociągu wzdłuż ul. Górczewskiej po stronie południowej
 • Kontynuowano montaż sieci gazociągowej wraz z przyłączami do budynków
 • Wciągnięto i przełączono wszystkie kable miedziane
 • Wykonano sieć energetyczną oraz przepięto wszystkie kabli sN i nN
 • Rozpoczęte zostały prace związane z realizacją ścian szczelinowych- wykonanie murków prowadzących ścian i baret oraz rozpoczęcie betonowania paneli ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Wykonano komory K1, K4, oraz studnie S1, S3, S6, S12
 • Trwa budowa kanalizacji ogólnospławnej 1000x1500 na odcinkach: K1-S1, S1-S2, S3-S2, S3-S4, oraz kanalizacji fi 400 na odcinku S13-S15
 • Wykonano kanalizacje ogólnospławną 700x1250 na odcinku K4-S6, oraz kanalizację ogólnospławną fi 400 na odcinku S10 – S13 (wykonano 25% całości sieci kanalizacyjnej).
 • Trwa budowa kanalizacji teletechnicznej wykonano 75% całości
 • Wykonano prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie budynków Skierniewicka 21, Płocka 14, 12, 10, 11/13, 15, 17 oraz zaplecza budowy (wykonano 70% całości sieci wodociągowej)
 • Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie budynków Płocka 11 i Płocka 13
 • Wykonano prace związane z montażem gazociągu w rejonie budynków Płocka 10, 8, oraz wzdłuż ul. Wolskiej i Zaplecza Budowy (wykonano 33% całości sieci gazowej)
 • Trwają prace  przy budowie gazociągów w rejonie budynku Płocka 11/13
 • Wykonano sieć energetyczną – trwają przełączenia po dopuszczeniu przez operatora
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych na wyjściu W1 i Czerpnio-Wyrzutni - wykonano 4 sekcje z 9

MARZEC 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej DN 1000, J-1200x1800 po stronie południowej stacji
 • Wykonano komory K1, K2, K3, K4, kontynuowane są prace przy budowie komór K6, K7, K7a
 • Trwają prace przy zabezpieczeniach wykopu do wykonania kanalizacji J-700x1050 po stronie północnej stacji
 • Wykonano prace przy kanalizacji J-700x1050 z fazy 1. Pod ul. Górczewską
 • Kontynuowane są prace związane z montażem gazociągu niskiego ciśnienia
 • Kontynuowane są prace polegające na wciąganiu kabli miedzianych
 • Wykonano sieć energetyczną – trwa oczekiwanie na zgodę na przełączenie

Stacja C07 Młynów

 • Kontynuowano prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej J-1200x1800, D 300
 • Kontynuowano prace przy budowie komór K1 i K5
 • Kontynuowano prace związane z przebudową sieci wodociągowej DN 100, 150
 • Kontynuowano prace związane z montażem gazociągu niskiego ciśnienia
 • Wykonano kanalizację teletechniczną, rozpoczęto wciąganie kabli miedzianych
 • Wykonano sieć energetyczną – trwa oczekiwanie na zgodę na przełączenie

Stacja C08 Płocka

 • Zakończono wycinki drzew zgodnie z uzyskanymi decyzjami
 • Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji w rejonie ul. Wolskiej
 • Wykonano prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej w rejonie budynków Skierniewicka 21-Płocka 14, Płocka 12 i Płocka 10
 • Wykonano prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie budynków Płocka 12, 10, 13,15,17
 • Wykonano prace związane z montażem gazociągu w rejonie ul. Ludwiki
 • Wykonano prace związane z montażem sieci energetycznych w rejonie budynków Skierniewicka 21, Płocka 14 i Płocka 17

LUTY 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • W rejonie szybu startowego ułożono gazociąg D180PE na wysokości budynków przy ul. Górczewskiej 97 i 95 oraz poprzecznie do ul. Górczewskiej w kierunku ul. Ciołka.
 • Wykonano przebudowę odcinka południowego kolektora kanalizacyjnego 1200x1800mm w konstrukcji żelbetowej od. ul. Ciołka w kierunku Prymasa Tysiąclecia.
 • Przebudowano kanalizację sieci teletechnicznych w rejonie budynków przy
  ul. Górczewskiej 97 i 95.

Stacja C07 Młynów

 • Przebudowano sieć gazową D315PE w rejonie budynków przy ul. Górczewskiej 39 i 41.
 • Wykonano przebudowę sieci kanalizacyjnej 1200x1800mm w konstrukcji żelbetowej na odcinku od komory K4 i S4 oraz S2i K3. Sama komora K4 jest nadal w trakcie realizacji.
 • Wykonano przebudowę przyłącza z rudy kamionkowej o średnicy 0,3m na długości 23,5 m pomiędzy studniami SI oraz S23.
 • Przebudowano odcinek Ł28 i TR1 o średnicy 150mm znajdujący się przy terenach PKP pod wiaduktem kolejowym oraz odcinek Tr-6 do W3 o średnicy 150mm i długości 307 m wzdłuż budynków przy ul. Górczewskiej 27/35 , 37, 39 wraz z wykonaniem przyłączy do budynków.
 • Ruszyły prace przygotowawcze i roboty ziemne dla celów przebudowy sieci cieplnej przy budynkach przy ul. Górczewskiej 26 i 47 oraz ul. Sokołowskiej.
 • Wykonano prace związane z umiejscowieniem kanalizacji kablowej. Trwają prace związane z wciąganiem kabli i przepinaniem w koordynacji z Gestorem.

Stacja C08 Płocka

 • Zakończono prace związane z realizacją Punktu Informacyjnego.
 • Przebudowano odcinek sieci gazowej D225PE od ul. Ludwiki do wysokości budynku przy ul. Płockiej 10 oraz przyłącza do budynków przy ul. Płockiej 5B, 7 i 7A.
 • Przebudowano odcinek sieci wodociągowej o średnicy DN150 w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską po stronie wschodniej od punktu W7 do Ł20 oraz Ł1-Tr-1 po stronie zachodniej ul. Płockiej.
 • Wykonano przebudowę kanalizacji kablowej i studzienek teletechnicznych na wysokości budynku przy ul. Płockiej 17.

STYCZEŃ 2017

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace związane z ułożeniem gazociągu w rejonie Górczewskiej 97 w kierunku wschodnim – południowa strona ul. Górczewskiej.
 • Trwają prace ziemne przy przebudowie kanalizacji - prace konstrukcyjne w ul. Górczewskiej.
 • Trwa realizacja obudowy wykopu - wciskanie grodzic, strona północna wzdłuż Górczewskiej 94-96.
 • Rozpoczęto prace przy komorze wodociągowej na magistrali DN1000.
 • Trwa budowa kanalizacji teletechnicznej, rejon Górczewskiej 92 i 118 oraz przejście przez Górczewską na wys. ul. Ciołka.
 • Trwa układanie kabli - południowa strona ul. Górczewskiej, rejon Górczewskiej 95 oraz północna strona ul. Górczewskiej, rejon ul. Ciołka.
 • 100% kabli sieci elektrycznej zostało wciągniętych. Prace prowadzone są w koordynacji z Gestorem.

Stacja C07 Młynów

 • Trwają prace związane z ułożeniem gazociągu w rejonie Górczewskiej 39 w kierunku ul. Syreny – południowa strona ul. Górczewskiej.
 • Trwa wykonywanie ścianki z grodzic, prowadzenie wykopów, roboty konstrukcyjne przy sieci kanalizacyjnej.
 • 100% kabli sieci elektrycznej zostało wciągniętych. Prace prowadzone są w koordynacji z Gestorem.
 • Trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace przy budowie Punktu Informacyjnego. Wykonywane są przyłącza.
 • Wykonano czasowy punkt informacyjny, w którym pracownicy Wykonawcy od 30.01.2017 r. są do dyspozycji mieszkańców.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowej po południowej stronie stacji.

GRUDZIEŃ 2016

Stacja C06 Księcia Janusza

 • rozpoczęto prace przygotowawcze przed ułożeniem gazociągu Dn315PE w rejonie ul. Księcia Janusza trwa układanie gazociągu PE180 na odc. G1-G4 wzdłuż budynku Górczewska nr 95 i 97
 • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej
 • trwają prace przy wykopach pod linie kablowe SN, przygotowywane są trasy kablowe po stronie północnej, układane są kable przy ul. Górczewskiej
 • trwają prace przy budowie studni kablowych

Stacja C07 Młynów

 • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej
 • trwają prace wykończeniowe związane z ułożeniem gazociągu Dn160PE (północna strona ul. Górczewskiej / ul. Syreny)
 • trwają prace przy układaniu gazociągu Dn125PE (północna strona ul. Górczewskiej 26 / ul. Sokołowska)
 • trwają prace przy układaniu wodociągu DN150 w rejonie ul. Syreny
 • trwają prace przy wykopach pod linie kablowe SN przy ul. Sokołowskiej i Górczewskiej
 • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej

LISTOPAD 2016

Stacja C06 Księcia Janusza

 • rozpoczęto grodzenie terenu budowy
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu
 • rozpoczęto prace przygotowawcze przed ułożeniem gazociągu w rejonie ul. Olbrachta - tyczenie geodezyjne, frezowanie asfaltu
 • rozpoczęto prace przygotowawcze, frezowanie asfaltu pod kanalizację na odcinku między komorą K2 a K6, strona południowa ul. Górczewskiej, oraz na odcinku między komorą S9 a S10, strona północna ul. Górczewskiej
 • rozpoczęto prace przygotowawcze pod wykopy linii kablowej SN
 • rozpoczęcie montażu zaplecza kontenerowego

Wentylatornia V07

 • montaż ogrodzenia terenu budowy

Stacja C07 Młynów

 • rozpoczęto grodzenie terenu budowy
 • wprowadzono tymczasową organizację ruchu
 • rozpoczęto prace przygotowawcze pod wykopy linii kablowej SN
 • rozpoczęto przekładanie kolizji instalacji gazowych
 • rozpoczęto frezowanie asfaltu w liniach kanalizacji

Umowa na budowę odcinka zachodniego II linii metra podpisana

W dniu 29 września na stacji metra Rondo ONZ o godzinie 13:00 podpisana została umowa na budowę zachodniego odcinka II linii metra. W uroczystości uczestniczyli: Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy; Jerzy Lejk – Prezes Metra Warszawskiego; Mustafa Tuncer, Dyrektor oddziału w Polsce Gülermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.; Bϋlent Özdemir; Dyrektor ds. rozwoju biznesu Gülermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.; Dariusz Kostaniak - Członek Zarządu Metra Warszawskiego; Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz dzielnicy Wola; Iwona Wujastyk, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy.  

Wykonawcą odcinka zachodniego jest wybrana w przetargu turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Kwota kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł brutto. Inwestycja obejmuje 3 stacje metra: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Ponadto wybudowane zostaną: 3 wentylatornie szlakowe: V9, V8, V7; 3 tunele szlakowe: D9, D8, D7; komora demontażowa V9A. Długość całkowita odcinka to ok. 3,4 km. Przewidziany czas na zakończenie inwestycji to 38 miesięcy od podpisania umowy. 

Więcej informacji o inwestycji 3+3 w zakładce II linia metra.